Ks. Adam Skwarczyński: „Iskra z Polski” – Msza św., podczas której nieliczni ofiarowali się za licznych

***

Akt osobistego ofiarowania się Bogu do momentu Powtórnego Przyjścia Jezusa za nawrócenie grzeszników całej ziemi.

Ojcze Przedwieczny, / zbliża się godzina / Powtórnego Przyjścia na świat Twojego Syna, / związana z „Ostrzeżeniem”, / „małym sądem”, / „prześwietleniem sumień”. / Zanurzam więc wszystkich mieszkańców ziemi / w Najświętszej Krwi Jezusa, / ofiarowanej Tobie na ołtarzach świata. / Zanurzam ich w krwawych łzach, / płynących z figur i obrazów / Najświętszej Maryi Dziewicy oraz Świętych. /Zanurzam ich w trudzie i cierpieniach własnych, / składających się na mój codzienny krzyż. / Przez wszystkie dni, / dzielące nas jeszcze od Przyjścia Jezusa, / jednoczę swój krzyż z Jego Krzyżem, / a swoje serce z Jego Sercem. / Płomień swojej miłości / łączę z Ogniem Ducha Świętego, / rzuconym na ziemię przez Twojego Syna. / Jako ofiara za nawrócenie grzeszników ziemi / rozkrzyżowuję przed Tobą moje ręce / i tymi słowami oddaję się Tobie, mój Ojcze: / OTO JESTEM! / ŚWIĘTY BOŻE, / ŚWIĘTY MOCNY, / ŚWIĘTY NIEŚMIER­TELNY, / ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI I NAD CAŁYM ŚWIATEM. / AMEN.

***

ISKRA Z POLSKIprzeczytaj i przekaż innym!

     Objawienia „Prorokini Naszych Czasów” Maryi, Jej pouczenia i upomnienia, powinny budzić w naszych sercach żywy oddźwięk, zwłaszcza że są dziś często „uwierzytelnione” Jej krwawymi łzami. Maryja odsyła nas do Apokalipsy św. Jana oraz innych ksiąg Pisma Świętego, a zarazem przygotowuje do tryumfu swego Niepokalanego Serca, zapowiedzianego w Fatmie. Ten tryumf wiąże się niewątpliwie z Powtórnym Przyjściem Jej Boskiego Syna, zwanym Paruzją, a zarazem z Nowym Zstąpieniem Ducha Świętego (Nową Pięćdziesiątnicą – określenie Jana Pawła II). Zbliża się więc „Ostrzeżenie”, „mały sąd”, „prześwietlenie sumień”, spotkanie każdego mieszkańca ziemi oko w oko z przychodzącym Jezusem.
Dla jednych – dla Jego prawdziwych przyjaciół – będzie to spotkanie wzniosłe i piękne, choć za chwilę także bolesne, gdy zobaczą całe swoje życie Jego oczyma i będą bić się ze skruchą w piersi. Biada jednak tym, których Jego Przyjście zastanie zupełnie nieprzygotowanymi, a może nawet zasiedlonymi przez szatana, który po grzechu ciężkim zajmuje w każdej duszy tron Bogu należny! Będzie to dla nich porównywalne z duchową agonią, która może się nawet wiązać z fizyczną śmiercią i wiecznym potępieniem! Takich ludzi mogą być całe miliardy…
Czytaj więcej: Ks. Adam Skwarczyński: ISKRA Z POLSKI
oraz: Ks. Adam Skwarczyński – Iskra z Polski

Reklamy