Ks. Adam Skwarczyński: JEZUS PRZYCHODZI – WYJDŹMY MU NA SPOTKANIE!

BOŻE NARODZENIE 2012
JEZUS PRZYCHODZI – WYJDŹMY MU NA SPOTKANIE!

O plemię przewrotne, o ludzkości naszych dni!
Znaku żądasz, a gdy nie widzisz wymyślonego przez siebie,
śmiejesz się odrzucając myśl, że coś lub ktoś
może pokrzyżować twoje drogi i plany!
Ujrzysz jednak „znak Jonasza” – Syna Człowieczego,
przychodzącego z mocą wielką i majestatem.
On zatarga twoim sumieniem i pokaże ci twojego pana,
któremu służysz z tak wielkim oddaniem.
To nie bezbronne dziecię, ale twój Król i Pan w swej mocy,
który nie zniesie piekielnego konkurenta w twojej duszy,
lecz zażąda jej całej albo zostawi cię w ciemnościach,
które dotąd były twoją śmiercią, a nazywałeś je życiem.
Żadna skała nie zakryje cię przed Jego palącym wzrokiem.
W tej godzinie staniesz przed Nim zupełnie nagi,
dokonasz wyboru i opowiesz się – za Nim lub przeciwko Niemu.
On jest miłosierny dla pokutujących, więc uderz się w piersi.
Czuwaj, aby twojej sromoty nie widziano, a będziesz uratowany.
Oto stoi u drzwi i kołacze – otwórz Mu i oddaj Mu pokłon,
i zawołaj wraz z całą Jego owczarnią: PRZYJDŹ!
Adwent ludzkości dobiega końca.
PRZYJDŹ, PANIE JEZU! AMEN.

Nie chcieli Go mieszkańcy Betlejemu,
zamknęli przed Jezusem swoje drzwi.
To przeminęło, to już dawno temu…
Nie! – gdyż Betlejem – to zamknięte serca dziś!

O złóż Go, dobra Matko, w sercu moim,
miłością Mu wyścielmy twardy żłób.
Twe serce, wciąż targane niepokojem,
pocieszyć chcę, bo dziś Komunii wielki cud.

REF.: Miłości żar niech świat rozpala i Boży Dar niech przyjmie każdy.
Ach, czemuż Miłość wciąż nie jest kochana po najdalsze gwiazdy?!

Pasterzom pozwoliłaś ucałować
maleńkie stopy Króla w zimną noc,
a Mędrcy świat musieli przewędrować,
by uczcić w małym, słabym Dziecku Boską moc.

A mnie dziś większe szczęście tu spotkało,
bo dobry Jezus wziął powszedni chleb
i go przemienił w swe Najświętsze Ciało,
by w swej miłości mnie na pokarm oddać się!

Fragment pieśni na Boże Narodzenie
Autor: Ks. Adam Skwarczyński

Reklamy