Ks. Adam Skwarczyński: O Iskrze, wychodzącej z Polski

[…] Jednym ze znaków, potwierdzających Boże zwycięstwa – zarówno te, które się aktualnie dokonują, jak i odnoszące się do przyszłości – jest reakcja na nie piekła. Otóż i ja taki znak otrzymałem. Cała noc po naszym spotkaniu 10 grudnia nosiła na sobie oznaki wściekłości szatana, który posłużył się osobą opętaną, obecną w zakrystii przy mojej dawnej domowej kaplicy. Wpadłszy w furię, niszczyła meble, odwracała do ściany poświęcone obrazy, zniszczyła figury Chrystusa-Króla Polski oraz Ukrzyżowanego nad klęcznikiem dla spowiadających się. Wreszcie uciekła, zostawiając wszystko w strasznym brudzie i nieładzie. Pozostało mi podziękować Bogu za ten „znak” i mieć nadzieję, że wspólnie walcząc o Jego sprawę i Jego królestwo w duszach, odniesiemy ogromne zwycięstwo, już teraz przeczuwane przez piekielnego przeciwnika!

*************

obraz ks Adam

Ojcze Przedwieczny, zbliża się godzina Powtórnego Przyjścia na świat Twojego Syna, związana z „Ostrzeżeniem”, „małym sądem”, „oświetleniem sumień”. Zanurzam więc wszystkich mieszkańców ziemi w Najświętszej Krwi Jezusa, ofiarowanej Tobie na wszystkich ołtarzach świata. Zanurzam ich we krwi i łzach, którymi broczą teraz figury oraz obrazy Najświętszej Maryi Dziewicy oraz Twoich Świętych. Zanurzam ich w trudzie i cierpieniach własnych, składających się na mój krzyż w czasie poprzedzającym to wydarzenie. Swój krzyż jednoczę z Krzyżem Jezusa, a swoje serce z Jego Sercem. Płomień swojej miłości łączę z Ogniem Ducha Świętego, rzuconym na ziemię przez Twojego Syna. Jako ofiara za nawrócenie grzeszników ziemi rozkrzyżowuję przed Tobą moje ręce i tymi słowami oddaję się, o mój Ojcze, Tobie: OTO JESTEM! AMEN. Już w tej chwili dziękuję Ci za ogrom Twojego Miłosierdzia dla całej ziemi.

*****
(całoś
ć)

Rakowiec, 12 XII 2014 r.

Drodzy Przyjaciele, członkowie „Margaretek”, wszyscy łączący się ze mną w modlitwie, wspomagający mnie duchowo i materialnie!

O ile wiem, wielu z Was prosi swojego Anioła Stróża, by uczestniczył w mojej Mszy świętej, niósł do ołtarza Wasze duchowe dary, przynosił Wam Boże łaski i błogosławieństwo. Jest to piękna i owocna praktyka, pozwalająca na łączenie się wielu dróg, prowadzących przez ziemię do Nieba, w jedną drogę, i to niezależnie od dzielącej nas przestrzeni.

W tym roku mam oczekiwać Waszych Aniołów Stróżów, jeśli Bóg pozwoli, w sobotę 20 grudnia o godz. 19-tej na Mszy świętej w intencji Waszej oraz Waszych Bliskich. Kto może, niech Aniołowi towarzyszy osobiście!

Niektórzy z Was zapytają: Księżulku, a czemu tak późno piszesz?! Gdy twoje listy wpadną do rzeki innych w tych przedświątecznych dniach, czy myślisz, że do nas dotrą przed 20-tym…? To prawda, mocno się spóźniłem! Pytam więc Anioła od Przypominania, który często mi pomaga, czemu tak wyszło. Jego odpowiedź jest jasna: mój list nie mógł zostać napisany wcześniej, gdyż musiał zawierać opis ważnego wydarzenia spod daty 10 grudnia. A więc… do rzeczy!

Wszystkie ważniejsze momenty mojego życia, począwszy od narodzin i chrztu, związane są z Matką Bożą i z Jej dniami. Ona to zaniosła mnie jako dziecko przed Tron Boga, gdzie została mi powierzona pewna misja. Pozostała mi w pamięci ta niebiańska „uroczystość” w otoczeniu Aniołów i Świętych, jednak sama istota owej misji spoczęła ukryta na samym dnie duszy. Około roku 1977 złożyłem Bogu w ofierze swoje życie za przyśpieszenie nadejścia Jego Królestwa na ziemię, a po kilku latach przeżyłem moment „prześwietlenia sumień” („Ostrzeżenia”), z tym nadejściem związany. Przeżyłem w taki sposób, jakby doświadczyła tego w tej chwili cała ziemia. Odtąd bardzo pokochałem całą ludzkość, zbliżającą się nieświadomie do tego progu, a zwłaszcza biednych grzeszników. Wyobrażałem sobie, że Bóg oczekuje ode mnie ofiary właśnie za ich nawrócenie, gdyż jest Miłością Miłosierną i chce uratować wszystkich ludzi od piekła. Jednak w nocy, kończącej się świtem tegorocznej uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi, ujrzałem istotę swojej ofiary inaczej: mam być tylko jakby maleńkim zapalnikiem bomby – złożyć ofiarę nie za ludzkość, lecz za te osoby, które w najbliższym czasie ofiarują Bogu swój codzienny krzyż za nawrócenie tych 7 miliardów w obliczu Powtórnego Przyjścia Chrystusa, przed którym staną mieszkańcy ziemi.

Pisałem już na ten temat wiele, ale jeszcze i tutaj wspomnę, że dla wszystkich ludzi bez wyjątku, od papieża aż do dziecka odróżniającego dobro od zła, niesamowitym zaskoczeniem będzie zobaczyć nagle Jezusa w otoczeniu aniołów, a za chwilę ujrzeć całe swoje dotychczasowe życie w taki sposób, jak widzi je i osądza Bóg. Nawet święci pogrążą się wtedy w morzu żalu i serdecznej skruchy! Ale co będzie z tymi, którzy służyli szatanowi, a przez ciężkie grzechy uczynili swą duszę jego mieszkaniem? Wielu z nich, jeśli im nie pomożemy już teraz do nawrócenia swoimi modlitwami i ofiarami, nie byłoby w stanie zaufać Bogu, którym gardzili, i błagać Go o miłosierdzie. W ten sposób przypieczętowaliby swój nieszczęśliwy wieczny los. Jeżeli jednak dane im będzie skorzystać z owoców naszych ofiar, mogą być uratowani, my natomiast możemy stać się ukrytymi apostołami ogromnych rzesz ludzkich! Nikt nigdy nie miał takiej szansy apostolstwa, jaką mamy właśnie my teraz, ale i na nikim innym nie spoczywała za nie tak ogromna odpowiedzialność przed Bogiem. Ten rodzaj apostolstwa możemy porównać do ładowania akumulatora, które ma się dokonywać w ciszy, w nocy, niepostrzeżenie, by w chwili Paruzji mógł nagle popłynąć z niego wielki prąd i poruszyć liczne, nawet najbardziej zapieczone przez bunt i niewierność, serca.

W uroczystość Niepokalanej, wstając z łóżka, natychmiast ofiarowałem się za mających podjąć się tego dzieła, a teraz każdy dzień utwierdza mnie w przekonaniu, że moja niewiele znacząca ofiara ma być wsparciem dla tych właśnie osób, które wszystkie razem mają utworzyć… co…? Iskrę, wychodzącą z Polski, przygotowującą świat na Przyjście Pana czyli Paruzję!!! Tak, tę właśnie iskrę, którą wspomina święta Faustyna w swoim Dzienniczku! Tę iskrę, na którą czeka Niebo, aby się wypełnił wielki i wspaniały Boży plan w odniesieniu do całej ziemi!

A co ma z tym wspólnego – zapytacie – data 10 grudnia? Był to dzień Matki Bożej Loretańskiej, którą uczciłem wieczorną Mszą świętą. Po Mszy zaprosiłem jej uczestników na rozmowę, stawiając im pytanie, co mogłoby być tą „iskrą”. Doszliśmy do wniosku, że jednak nie był nią święty Jan Paweł II, gdyż jego nieliczne wzmianki o zbliżającym się „nowym zstąpieniu Ducha Świętego” nie spowodowały w świecie zauważalnej reakcji. Chyba wprost przeciwnie: po jego śmierci świat poszedł w kierunku jeszcze większej zdrady Boga i Jego przykazań, wynaturzenia, zwyrodnienia, wojen i prześladowań religijnych, które mają już teraz miejsce w większości krajów. W Polsce, tak dzisiaj zniewolonej i przez narody lekceważonej, nie widać żadnego charyzmatyka czy duchowego giganta na miarę „iskry”, nie może więc tu chodzić o jedną osobę, skoro czas nagli. Może to być jednak – w tym doszliśmy do zgody – jakiś ruch, angażujący wiele osób, i to o globalnym zasięgu. Jednak nie taki ruch, który by prowadził apostolstwo o charakterze zewnętrznym, i to na taką miarę, by dotrzeć do całych narodów i nakłonić je do otwarcia drzwi Chrystusowi. Mógłby on działać na polu czysto duchowym. Czy nie o takim ruchu myślał Juliusz Słowacki, pisząc swój wiersz „Kiedy prawdziwie Polacy powstaną…”? Poeta opisuje w nim „bój wielki przy dział błyskawicy”, toczony przez ludzi bezimiennych na terenie cmentarza („mogilnika”), którym przecież w sensie duchowym stał się dzisiaj świat. Wspomniane przez niego „ogniste wieńce” mnie się kojarzą z kręgami ludzi o sercach płonących ogniem miłości, ogniem Ducha Świętego. Panuje w tym boju cisza w miejsce zwykłego „zwierzęcego krzyku”, a uczestniczący w nim rycerze zdają się być Poecie „upiornymi” z tego względu, że „za duszę walczą tylko duszą i biją ogniem niebieskim w pancerze”. Czyż może być dosadniejszy i bardziej wymowny opis boju o dusze, który ma stoczyć „iskra z Polski”?!

Posypały się pytania: jak ten ruch nazwać? A może lepiej wcale go nie nazywać? Na jakich praktykach ma się on opierać? Może żadne nie są potrzebne, poza codziennym porannym aktem podjęcia krzyża za nawrócenie ludzkości? Jak długo trzeba będzie nieść ten krzyż? Czy tylko do Paruzji Jezusa i związanego z nią oczyszczenia ziemi? Tak – odpowiedziałem zdecydowanie – gdyż potem nie będzie potrzebny. Czy więc ma być on jak jasny meteor, który w ziemskiej atmosferze na krótko rozbłyśnie i spłonie? Tak, do dobre porównanie. Powołani do niego ludzie nie będą stawiać pytania, skąd ich maleńka ofiara będzie czerpać aż taką moc i taki zasięg, gdyż będą wiedzieli, że kropla wpuszczona do oceanu staje się oceanem. Inaczej mówiąc: przez swoje zjednoczenie z Jezusem staną się „małymi Chrystusami”, a ich małe serca powiększą się na miarę Jego Serca i zapłoną Ogniem Ducha Świętego. Jeśli oddali się Jezusowi przez ręce Maryi w duchu świętego Ludwika Grigniona de Montfort, to teraz mają nabierać świadomości, że Jezus chce ich ofiarować jak małe baranki swemu Ojcu.

To prawda, że wszyscy Święci, z Maryją na czele, trwają w modlitwie o nawrócenie świata i my mamy się z nimi łączyć. Lecz im brak tego skarbu, który my mamy na ziemi: krzyża, jakże często (choć nie zawsze – pisałem o tym) złączonego z cierpieniem. I o ten właśnie skarb prosi nas Jezus, gdyż nie może On już po raz drugi pójść na ukrzyżowanie.

Tego wieczora nasze serca pałały… Stanęliśmy nagle wobec rzeczywistości na miarę „globalną”! Zaczęliśmy, być może, zauważać u siebie zew powołania i pragnienie działania w sferze ducha. Posypały się prośby: niech Ksiądz coś napisze na ten temat, a my z tym pójdziemy do innych. Obiecałem. Pisząc ten list do moich Przyjaciół, stawiam pierwszy krok. Będę czekał na reakcje. Może razem stworzymy, choć bez żadnych ram zewnętrznych, coś wzniosłego i pięknego?

Mogę mieć jednak wątpliwości, czy znajdą się ludzie, którzy by się nie bali podjęcia i ofiarowania Bogu za ludzkość swojego krzyża… Czy nie ulegną podszeptom szatana, że to za trudne, nie na ich miarę, zbyt ryzykowne, mogące pokrzyżować ich życie, przywalić głazem cierpienia? Czy na tyle ufają miłującemu ich Bogu Ojcu, żeby potrafili nabrać przekonania, że On żadnemu ze swoich małych dzieci nie da zbyt wielkiego ciężaru…?

Przychodzi mi w tej chwili z pomocą Matka Najświętsza z Guadalupy w Meksyku – to przecież Jej dzień. Gdy wybrała do ważnej misji świeżo ochrzczonego, prostego Indianina Juana Diego (po polsku Jana Jakuba), zwróciła się do niego z czułością i pieszczotliwością matki: „Jasieńku, najmniejszy z moich synów”. Widząc jego zatroskanie o wuja, znajdującego się w agonii i potrzebującego natychmiastowej pomocy, użyła słów, które i ja mogę odnieść do siebie: „Niech nic nie napawa cię lękiem, nie zasmuca i nie odbiera nadziei! Nie lękaj się i nie zamartwiaj. Czyż nie jestem przy tobie ja, twoja Matka? Czyż nie otaczam cię swoją opieką i troską? Czyż nie jestem źródłem twojej radości? Czyż nie masz schronienia w fałdach mojego płaszcza? Czy nie trzymam cię w swoich ramionach? Czego ci jeszcze brakuje?”. Wyobrażam sobie, jak Maryja mówi dziś do mnie: mój najmniejszy Adasiu, wejdź na nagie, skaliste i cierniste, a do tego zlodowaciałe wzgórze, któremu na imię Polska. Znajdziesz tam najpiękniejsze róże, które masz zebrać dla mnie. Ja sama je tam zasadziłam i wyhodowałam na te właśnie dni. Ułożę z nich na twoim kapłańskim „płaszczu” taką kompozycję, że odzwierciedli ona mój własny obraz z Golgoty, ten obraz zaś poruszy serce Ojca Niebieskiego. I tak, wspólnymi siłami – ziemia złączona z Niebem – wyjednamy Miłosierdzie w miejsce surowej sprawiedliwości, gdyż Ojcu wcale nie zależy na wymierzeniu wam sprawiedliwej kary, wyniszczającej ziemię. Wprawdzie ziemia, jak wtedy wuj Indianina, leży w agonii, lecz może w jednej chwili wstać uzdrowiona! Zaufaj!

A więc ufam. Jeśli znajdzie się wielu chętnych do tworzenia „iskry”, niech wiedzą, że autor tego listu złożył już za nich w ofierze Bogu samego siebie, w zjednoczeniu z Chrystusową Ofiarą, i nie przestanie składać do ostatniej chwili życia. Krzyżem mszalnego błogosławieństwa obejmuje, począwszy od uroczystości Niepokalanego Poczęcia, wszystkie dusze-ofiary, mające utworzyć „iskrę z Polski”. A gdyby nawet nie było tych ludzi zbyt wielu, niech wiedzą, że ofiara każdego z nich obejmuje wszystkich grzeszników ziemi, a w Ranach Jezusa ukryta, nabiera wartości nieskończonej.

Jednym ze znaków, potwierdzających Boże zwycięstwa – zarówno te, które się aktualnie dokonują, jak i odnoszące się do przyszłości – jest reakcja na nie piekła. Otóż i ja taki znak otrzymałem. Cała noc po naszym spotkaniu 10 grudnia nosiła na sobie oznaki wściekłości szatana, który posłużył się osobą opętaną, obecną w zakrystii przy mojej dawnej domowej kaplicy. Wpadłszy w furię, niszczyła meble, odwracała do ściany poświęcone obrazy, zniszczyła figury Chrystusa-Króla Polski oraz Ukrzyżowanego nad klęcznikiem dla spowiadających się. Wreszcie uciekła, zostawiając wszystko w strasznym brudzie i nieładzie. Pozostało mi podziękować Bogu za ten „znak” i mieć nadzieję, że wspólnie walcząc o Jego sprawę i Jego królestwo w duszach, odniesiemy ogromne zwycięstwo, już teraz przeczuwane przez piekielnego przeciwnika!

Jak wspomniałem, nasze duchowe ofiary czerpią swoją moc i wielkość z Ofiary Jezusa. Teraz dopiero wiem, dlaczego miałem umieścić w swoim ołtarzu zdjęcie słynnej figury z Limpias w Hiszpanii, nazywanej „Chrystus w Agonii”, a nad nim zdjęcie obrazu Boga Ojca, przyjmującego ofiarę swego Syna. To jest przecież odzwierciedlenie ofiary nas wszystkich na Golgocie dzisiejszego świata! Szkoda, że ściana jest za mała, by odtworzyć także postacie Maryi i świętego Jana, stojące pod krzyżem, jakże piękne w hiszpańskim sanktuarium. Gdyby ktoś chciał mieć w swoim domu kompozycję obu obrazów – Ojca i Syna – może ją zobaczyć na stronie internetowej „wobroniewiaryitradycji”, a nawet otrzymać wydrukowaną w formacie zeszytu (A5) lub podwójnego zeszytu (A4) pod nrem tel. 25-6324939 albo pod adresem: sosnowska.helena@wp.pl Tam też są dostępne moje książki.

Mogą posypać się pytania o modlitwę „iskry”… Spróbuję ją teraz napisać. Będzie to tylko moja propozycja, a każdy może sobie ułożyć własną, wiedząc o co chodzi. Boże, błogosław; Matko Kościoła, dopomóż; święta Faustyno, podsuń mi odpowiednie słowa; Aniołowie Stróżowie, przyjdźcie mi w tym z pomocą. Amen.

Ojcze Przedwieczny, zbliża się godzina Powtórnego Przyjścia na świat Twojego Syna, związana z „Ostrzeżeniem”, „małym sądem”, „oświetleniem sumień”. Zanurzam więc wszystkich mieszkańców ziemi w Najświętszej Krwi Jezusa, ofiarowanej Tobie na wszystkich ołtarzach świata. Zanurzam ich we krwi i łzach, którymi broczą teraz figury oraz obrazy Najświętszej Maryi Dziewicy oraz Twoich Świętych. Zanurzam ich w trudzie i cierpieniach własnych, składających się na mój krzyż w czasie poprzedzającym to wydarzenie. Swój krzyż jednoczę z Krzyżem Jezusa, a swoje serce z Jego Sercem. Płomień swojej miłości łączę z Ogniem Ducha Świętego, rzuconym na ziemię przez Twojego Syna. Jako ofiara za nawrócenie grzeszników ziemi rozkrzyżowuję przed Tobą moje ręce i tymi słowami oddaję się, o mój Ojcze, Tobie: OTO JESTEM! AMEN. Już w tej chwili dziękuję Ci za ogrom Twojego Miłosierdzia dla całej ziemi.

Oczywiście nie ma konieczności codziennego powtarzana tych lub podobnych słów. Wystarczy wypowiedzieć je przed Bogiem jeden raz, a wstając rano potwierdzać swoją ofiarę chociażby tym OTO JESTEM! Może tym słowom towarzyszyć gest rozkrzyżowanych rąk, jeśli odczujemy taką potrzebę.

Czas nagli! Nie czekajcie więc na nowe listy, pouczenia czy przynaglenia, lecz stawajcie się, Drodzy, tą „iskrą” już teraz – od momentu, w którym Wasze serce potwierdzi Wam, że zrozumieliście o co chodzi i jesteście do tej ofiary przygotowani. Odbitki mojego listu niech rozejdą się jak najszerzej, a ja będę wspierał swoją ofiarą, modlitwą i błogosławieństwem wszystkich, którzy staną do najświętszego boju o dusze grzeszników. Potraktuję tych rycerzy jak najbliższe sobie na ziemi osoby. I tak nasze wojsko, wspierane przez armię św. Michała Archanioła, wypełni swoje powołanie na końcu czasów i u progu epoki tryumfu i królowania Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, ogólnoświatowego „wieczernika” Ducha Świętego.

Z okazji zbliżającej się uroczystości Bożego Narodzenia błogosławię Was i Waszych Bliskich życząc, by Jezus czuł się jak najlepiej w Waszym towarzystwie i w Waszych sercach, a Nowy Rok by był dla Was jak najszczęśliwszy, i to pod każdym względem, przybliżając Was do celu ziemskiego pielgrzymowania. ks. Adam Skwarczyński

***

Link do wpisu z komentarzami (kliknij)

Reklamy

87 odpowiedzi na „Ks. Adam Skwarczyński: O Iskrze, wychodzącej z Polski

 1. maxymilianin pisze:

  Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia pełnych pokoju miłości i pojednania administratorom
  czytelnikom księżom z serca przesyła Maxymilianin, który święta spędza na statku proszę o pamięć
  w modlitwie.

 2. Aga pisze:

  Oto Jestem!!

 3. Aaa pisze:

  Czy mozna prosic o kontakt z ks. Adamem ?

 4. Krystyna P pisze:

  OTO JESTEM

 5. W pisze:

  OTO JESTEM

 6. Ewa drzewiczak pisze:

  OTO JESTEM

 7. Ewa pisze:

  Oto jestem!

 8. Malgorzata Barbara Wróbel pisze:

  Oto jestem! MAŁGORZATA. z Neapolu

 9. Karolina pisze:

  Oto jestem!

 10. Basia pisze:

  Tworzenie nowych grup?dobrze,ale czy ks.Natanek i Jego rycerze nie są już taka iskra?

 11. ezer pisze:

  ezer;
  Oto jestem……..

 12. viola pisze:

  OTO JESTEM

 13. Marzena pisze:

  oto jestem

 14. Mariola pisze:

  oto jestem Maria z Hamburga

 15. Grzegorz pisze:

  Oto jestem

 16. Agnieszka pisze:

  Oto jestem

 17. Aneta pisze:

  Oto jestem

 18. Bogusława Toton pisze:

  OD 8 grudnia 2014 roku – OTO JESTEM !!!

 19. piotr pisze:

  Oto Jestem

 20. Barbara pisze:

  JEZU MARYJO KOCHAM WAS RATUJCIE DUSZE — to jest akt miłosci który zbawia dusze Dusze maleńkie to czynią. Wejdż na stronę Maleńka Droga miłości.Zapraszam na WIECZERNIK OGÓLNOOOLSKI W CZERWIŃSKU WOJ MAZ niedaleko od warszawy DN 6 czerwca 2015r

 21. Wojtek pisze:

  Oto jestem ❤

 22. piotr pisze:

  zima tego roku ma być na naszej szerokości geograficznej według portalu przygoda pogoda klimat taka jak dwie ostatnie w U.S.A czy może raczej w całej Ameryce północnej

 23. Danuta pisze:

  Oto jestem

 24. piotr pisze:

  za Biblią Tysiąclecia

  16 Wyniszczcie w Babilonie tych, co sieją,
  i tych, co chwytają za sierp w czas żniwa.
  W obliczu niszczycielskiego miecza
  każdy się zwróci do swego narodu,
  każdy uciekać będzie do swego kraju.

  21 Wyrusz przeciw ziemi Meratajim11
  i przeciw mieszkańcom Pekod11!
  Zniszcz i wytęp – wyrocznia Pana.
  Uczyń wszystko, jak ci rozkazałem.
  22 Wrzawa wojenna w kraju
  i wielka klęska.
  23 Jakże jest pobity i złamany
  młot12 całej ziemi!
  Jakże się stał pustynią
  Babilon wśród narodów!

  sierp i młot zostanie pokonany

 25. Elżbieta pisze:

  NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS ! Może ja jestem tą iskierką na poprawę świata. Dnia 6 lipca 2014 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu OBJAWIŁ MI SIĘ JEZUS CHRYSTUS !

  • wobroniewiary pisze:

   W tych dniach wiele osób ma kontakt z Górą, do niejednej osoby przemawia NMP, Jezus, Świeci, Aniołowie Stróżowie – ale tu jest kolejność. Kratki konfesjonału i spowiednik, rozmowa z kierownikiem duchowym.
   Nie wyobrażam sobie opowiadać wszystkim osobom o tym, co dotyczy tylko Góry i mnie…

   Ale iskierką możesz być, każdy człowiek dobrej woli może nią być i zapalać świat Bożą Miłością

   • Sylwia pisze:

    I tu się zgadzam choć, wiem że dzielę się z wami swoimi przeżyciami duchowymi , czasem mam taką nie odpartą radość by się czymś podzielić . Czasem to smutek daje się we znaki ,jednakże macie racje pewne sprawy zostawia się u siebie i w konfesjonale . Elżbieto to że ci być może Objawił się sam Pan Jezus nie znaczy że musisz się tym dzielić ,chyba że Kierownik duchowy wyrazi zgodę itd. tak mi się zdaje. Żyjemy w czasach ostatecznych i wiele łask będzie wylanych , wiele znaków na ziemi i na Niebie . Jednakże posłuszeństwo i pokora tu odgrywają rolę , teraz ja sama to wiem o czym nie wiedziałam wcześniej . Jeszcze raz powtarzam pewne sprawy tylko w Konfesjonale . Z pychą daleko nie pojedziemy wiem coś o tym ..

  • kasiaJa pisze:

   Najpierw do spowiedzi z tym oraz pokora i powściągliwość w słowach. Szczerze mówiąc to mi podejrzanie wygląda. Obwieszczanie wszem i wobec, że się miało objawienie ? W tonie pychy to my wiemy kto przemawia.

 26. Maggie pisze:

  Czy w tym roku bedzie powtórzenie oddania sie w niewole Maryji?

 27. Sylwia pisze:

  Oto Jestem ❤

 28. Marek Borodo pisze:

  To jest wspaniałe wystąpienie ks.Adama Skwarczynskiego, czuję że ten wspaniały kapłan końca czasów lub jak On to określa krawędzi czasów nam współczesnych jest dany nam od Boga do przewodzenia i przeprowadzenia nas przez ten”koszmar” oczyszczenia,przygotowania się na chyba jak by tu napisać na przywitanie „niedzieli „Swiata”( 7 tys lat) dziękuję serdecznie kapłanei i oby coraz więcej było takich .kapłanów jak ks.Adam Skwarczynski z serdecznym pozdrowieniem z Nowego Jorku
  Marek Borodo

 29. H W pisze:

  Boże nasz Ojcze,bądź błogosławiony teraz i na wieki.Tobie cześć i chwała,Tyś naszym Bogiem jedynym.Obdarzasz nas łaskami niepojętymi-wszystkich którzy Cię szukają i ufają Tobie.Dziękujemy za kapłanów Panie Jezu których nam dałeś.Bo Ty Panie działasz przez nich i obdarzasz łaskami i miłosierdziem-nas którzy wierzymy w Ciebie i Słowo Twoje.Amen.

 30. Marakuja pisze:

  Oto jestem i ja- od kilku dni. Panie Jezu dziękuję Ci za tę łaskę.

 31. Andka pisze:

  Oto jestem i proszę o pomoc.

 32. natalka pisze:

  Oto Jestem

 33. halina pisze:

  WYSLALAM LIST DO KS. ADAMA NIESTETY WROCIL SPOWROTEM NA MOJA POCZTE. CZY MEIL JEST PRAWIDLOWY?

 34. maxymilianin pisze:

  Modlitwa do św. Charbela

  Wieczność drzwi uchyla na syryjskiej plaży
  synów Twych i córek co stają się wolni
  już nic ich nie trzyma – piasek zmyją fale
  a krwisty półksiężyc zatopi swe ostrze

  spazm pamięci szuka stosownych skojarzeń
  Wiedeń i Lepanto niepoprawne zgoła
  zastąpiona zdradą Ostatnia Wieczerza
  Wspaniałe Stulecie – nowożytna Orda

  krzyk jak długo jeszcze sprawiedliwy Boże
  będziesz tolerował – karmazyn przypływów
  dopełnia się w ciszy liczba odkupionych
  wszędobylski półmrok doświadcza kościoła

  zupełna samotność ukąszeniem w piętę
  pieczętuje wierność heroicznych cnót
  święty Charbelu milionowa armia
  zatapia kindżały tuż u twoich stóp

 35. Bogusia Toton pisze:

  Dziś odnawiam moje osobiste oddanie sie Jezusowi przez Maryję i oddanie siebie i swoich cierpień za nawrócenie ludzkości. Za 20 min rozpocznie się Godzina łaski dla Świata, w której to oddanie ponowię… Niech Bóg błogosławi wszystkim „ognikom” jednej ISKRY z POLSKI…

  OTO JESTEM
  ŚWIĘTY BOŻE, ŚWIĘTY MOCNY, ŚWIĘTY NIEŚMIERTELNY
  ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI I NAD CAŁYM ŚWIATEM… AMEN

  Bogusia

 36. Wanda pisze:

  OTO JESTEM !.AMEN

 37. Maria pisze:

  OTO JESTEM Maria

 38. maksymilianin pisze:

  27 grudnia 2015

  Oto jestem

  O Królu wszechświata ! I nasz Polski Królu!
  Uzbrój nas ochotnych do ostatniej bitwy
  jak perły kosztowne rodzących się w bólu
  przysposób i uzbrój zważ nasze modlitwy

  nas którzy czuwamy gdy nad światem mroki
  nas którzy pragniemy twej sprawiedliwości
  wiemy że nadchodzisz a twoje wyroki
  dotkną wszelkie ciało – doświadczą miłości

  człek prochem i tchórzem jeśli pozbawiony
  Twojego obrazu w oszalałej duszy
  skłonny do błądzenia sam plecie androny
  niewielu spotkałem tych co mają uszy

  usłysz nasze prośby i przyodziej w zbroję
  byśmy nie chodzili nadzy przed Twym dworem
  proszę Cię dziś płacząc – po prostu się boję
  usłysz me błaganie zważ moją pokorę

  możesz mnie posadzić na królewską wagę
  możesz mnie przyoblec swym królewskim gestem
  proszę o Twą łaskę heroizm odwagę
  bom nieużyteczny ale…oto jestem

 39. janina pisze:

  oto jestem od grudnia 2015

 40. Danuta pisze:

  Oto jestem. Danuta

 41. Oto jestem-Marek , lecz umocnij mnie Panie w Niepojętym i Niezmierzonym Miłosierdziu Swoim w tej godzinie proby ,bo jestem czlowiek maly i grzeszny

 42. Monika pisze:

  Oto jestem.Monika

 43. iskra pisze:

  Szczerze wydaje mi sie ze to nie o taka iskre wychodzaca z Polski chodzi, jaka jest tu opisana. Moim zdaniem iskra moze byc zwiazana z osoba ktora dostanie te objawienie a nie ruchem powstalym na skutek intepretacji teologow i ich rozwazan. Do mnie dochodza rozne sygnaly jakbym ja mialbym byc ta iskra lecz jeszcze nie potrafie intepretowac tych znakow, aczkolwiek moze zle odczytuje te sygnaly i poprostu nie jestem uwzgledniony w przygotowaniu swiata na przyjscie Pana, zawczesnie zebym o tym dokladnie wiedzieć.

  • wobroniewiary pisze:

   Wydaje mi się, że psychiatra albo dobry spowiednik się przyda

  • Sylwia pisze:

   „iskra „czy jak ci tam , myślę że gdybyś to ty był tą iskrą ,to byś tak nie chwalił się tym żeś to ty wybrany itd. . Wybacz ale to brzmi jak pycha – skoro byś tak odczuwał to byś się tu nie uzewnętrzniał tylko byś to zostawił w Konfesjonale względem posłuszeństwa w Kościele . Wybacz ale takie jest moje odczucie .. Idź do spowiedzi i trzymaj to dla siebie .

   Można pisać o sprawach wewnętrznych ale trzeba wiedzieć gdzie umiar i co się nadaje a co nie . Myślę że wielu piszących na stronie też ma różne odczucia duchowe ale nie wszytko można napisać . Są pewne sprawy gdzie tylko w Konfesjonale i w rozmowie z osobą duchowną można rozważać ( nie chodzi mi tu o wywód „iskry ” ale tak ogólnie .. ) .

 44. Krzysztof Rajczykowski pisze:

  Bardzo szanuję Adama Skwarczyńskiego, ale iskrą on nie jest. Iskra pojawi się nagle i będzie to człowiek, który mocą Eliasza oczyści przede wszystkim ko
  ściół katolicki z masonów,modernistów i satanistów.

  • wobroniewiary pisze:

   A czy ks. powiedział, że jest iskrą??????????????

  • wobroniewiary pisze:

   Za słowa „Dał do zrozumienia, że jest jednym z legionów “podpalaczy|”
   trafił pan u nas do spamu!!!
   Legion podpalaczy???
   Litości!

   • Trafiony do spamu opowiem Ci pewną historię. Sprzedaje w internecie książkę do której jako bonus dodaję „Dzikie serce” i butelkę czerwonego wina. Ponieważ mieszkam teraz w Anglii w jednym pokoju, żeby tak bardzo nie śmierdziało fermentującymi owocami kupiłem w sklepiku opodal kadzidło. Mnóstwo demonów osaczyło mnie, ale ponieważ trwam w Łasce, wystarczyła kropla wody święconej, by było po sprawie. Egzorcyzmu dokonałem na kadzidłach, ale zapomniałem o sobie. Na drugi dzień, demon wykasował mi wszystkie pliki… ale nie poddaję się, bo to jest walka.Moja książka jest o tym samym, tylko nie wydaję jej pod imieniem Iwan, a Krzysztof. Tak czy inaczej rozumiem Twoje pobudki…

 45. Nie. zrozumiałem jednak, że uczynił to powodowany pokorą. Ja potrafię rozróżnić pokorę od pychy. Jesli zapytasz dlaczego, nic nie uzyskasz.
  .

 46. marko5 pisze:

  Po co tacy ludzie jak Krzysztof Rajczykowski przychodzą tutaj.Mają fora dla sobie podobnych i nich dyskutuja ze sobą

 47. maksymilianin pisze:

  Rozważania transcendentne 19 lutego 2016

  doczesność jest zmienna i przeciwna trwaniu
  zapatrzona w mody trendy statystyki
  żyje płochą chwilą – schlebia przemijaniu
  rezygnuje z wiary dla zwykłej etyki

  siłą rzeczy zmienność skupia wokół siebie
  a wczorajszą świętość dziś ma zgoła za nic
  stateczny sarmatyzm legł w świeckim pogrzebie
  zasadą nikczemne przesuwanie granic

  wieczność jest niezmienna to fundament trwania
  karmi się nadzieją spolegliwa w słowie
  przedkładając wiarę nad czar oglądania
  celuje w miłości tak jak aniołowie

  każdy samodzielnie staje przed wyborem
  nie sposób go obejść – wybór to konieczność
  tam gdzie twoje serce rano i wieczorem
  tam też ostatecznie musisz spędzić wieczność

 48. Agata pisze:

  Oto jestem

 49. Agnieszka pisze:

  Oto jestem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 50. Marcin pisze:

  oto jestem

 51. Jozefina pisze:

  oto jestem

 52. Krzysztof pisze:

  Oto jestem

 53. Ela Stojek pisze:

  Ja też Oto jestem.

 54. babula pisze:

  Oto jestem! Z całą moją nędzą, którą Ci Panie Boże oddaję.

 55. Maria Maria pisze:

  OTO JESTEM

 56. piotr pisze:

  Oto jestem

 57. janinka pisze:

  Oto jestem

 58. Malgorzata pisze:

  Oto jestem ❤️

 59. Wojtek pisze:

  OTO JESTEM Panie Jezu Królu Polski mój umiłowany w całości poświęcam się Tobie wraz z moja rodziną

 60. AnnaMaria pisze:

  💙Oto Jestem❤

 61. Monika pisze:

  Ta iskra już wychodzi począwszy od ojca Pio siostra Falstyna, Wyszyński, Kolbe, Jan Paweł ll, oddanie w Częstochowie, różaniec do granic

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s