Litania do św. Ojca Pio – nadesłał Ks. Adam Skwarczyński

Litania do św. Ojca Pio

(„Litanie i nowenny do św. Ojca Pio”, Michalineum 2009, Za zezw. Władzy Duchownej, Siedlce 6 XII 2001, L.dz. 857/2001)
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Święta Maryjo – módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże –
Święty Ojcze Pio – módl się za nami.
Wierny naśladowco Chrystusa –
Wraz z Chrystusem nieustannie przybity do krzyża –
Noszący w sobie czytelny obraz Jezusa ukrzyżowanego –
Wzorze wszystkich dusz-ofiar, apostołujących przez niesienie codziennego krzyża –
Wzorze kapłanów –
W każdej Mszy świętej zjednoczony z Najwyższym Kapłanem i Ofiarą –
Stawiający ołtarz Najświętszej Ofiary w centrum swego życia –
Więźniu konfesjonału –
Prawdziwy czcicielu i wierny synu Najświętszej Maryi Dziewicy –
Cieszący się przywilejem mistycznej więzi z mieszkańcami Nieba –
Wierny uczniu świętego Franciszka z Asyżu –
Wzorze zakonników w wielkim umiłowaniu ubóstwa, czystości i posłuszeństwa –
Heroiczny zdobywco tak bardzo nam potrzebnych cnót męstwa, cierpliwości i pokory –
Miłośniku życia pełnego umartwień i wyrzeczeń –
Znany z radości i humoru mimo niewyobrażalnych cierpień –
Pełen Bożego pokoju wśród najcięższych prób i przeciwności –
Za wierność Bogu obsypany przez Niego tyloma niezwykłymi darami –
Znawco ceny, jaką trzeba wraz z Chrystusem płacić za zbawienie dusz –
Wielki pokutniku, przeżywający w sobie ból z powodu ludzkich grzechów –
Surowy dla siebie, lecz niezwykle cierpliwy i łagodny dla grzeszników –
Pasterzu, z najwyższym poświęceniem szukający zagubionych owiec –
Niezrównany pośredniku w wypraszaniu nawróceń –
Nieustraszony pogromco duchów piekielnych –
Charyzmatyczny znawco dusz oraz całej ich życiowej drogi –
Kierowniku duchowy, oblegany przez ogromne rzesze ludzi –
Mistrzu i przewodniku na drogach prawdziwej świętości –
Nauczycielu dziecięcej ufności pokładanej w Bogu –
Wzorze wytrwałej i ufnej modlitwy, nawet kosztem snu i wypoczynku –
Gorliwy miłośniku i apostole Różańca –
Promotorze Grup Modlitewnych w tylu krajach świata –
Niezawodny opiekunie swoich duchowych dzieci –
Pełen współczucia dla wszelkiej ludzkiej biedy –
Troskliwy opiekunie i uzdrowicielu chorych –
Słynący cudami za życia i po śmierci –
Potężny nasz orędowniku w sprawach dotyczących zbawienia –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Ojcze Pio –
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, Ty obdarzyłeś Ojca Pio łaską wyjątkowej świętości, którą osiągnął, wiernie naśladując Twego Syna w życiu zakonnym i kapłańskim, nosząc w sobie z bólem obraz Jezusa Ukrzyżowanego. Skoro pozwoliłeś nam korzystać w obfitości z darów udzielonych mu w czasie jego ziemskiego życia, daj nam i teraz doznawać jego niezawodnej opieki oraz orędownictwa przed Twym tronem w niebie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Reklamy