Największe herezje ostatnich dni – dzisiejsze „orędzie” Marii z Irlandii

Czytając dzisiejsze „orędzie” Marii od Bożego Miłosierdzia można zapłakać nie tylko nad Jerozolimą

OTO TRZY GŁÓWNE HEREZJE:

Szyderstwa, krzyki i wycie tłumu setek ludzi odczuwalne były z ziemi, na której leżałem, a sześciuset żołnierzy zajętych było organizowaniem i nadzorowaniem ukrzyżowania Mnie i sześciu innych…Upadałem tak wiele razy, że minęło wiele godzin, zanim dotarłem na szczyt wzgórza

I. Z tej herezji wynika że razem ukrzyżowano siedem osób bo „6 INNYCH + PAN JEZUS” 

II. Żołnierzy to by się nawet 60-ciu nie zmieściło na Wzgórzu Golgoty a co dopiero 600!!!

III. Przez pięć godzin wisiałem na krzyżu – PRZEZ TRZY GODZINY!

Z wpisu Radosława odnośnie wielu upadków (były TRZY) i ilości godzin trwania Drogi Krzyżowej:
Zgodnie z wizją Emmerich Pan Jezus konał na krzyżu 3 godziny, od 12 do 15. O 10 wydano wyrok, droga na Golgotę zajęła niecałe 2 godziny (!!!)

Z Listu Św. Pawła do Galatów:
1(8) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! (9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty! (10)

Polecamy zajrzeć na stronę oryginału, póki jest dostępna i skopiowanie na dysk twardy, http://www.thewarningsecondcoming. [ Uwaga strona zawierająca niebezpieczne heretyckie trości prosimy nie wchodzić Admin ], gdyż później te herezje pod rzekomą opieką kapłanów katolickich mogą bardzo szybko zniknąć jak wpis o Księdze z Kells.

Tu w języku polskim: http://ostrzezenie.wordpress.[ Uwaga strona zawierająca niebezpieczne heretyckie trości prosimy nie wchodzić Admin ]

Ksiądz Opiekun nas pobłogosławił i wezwał do walki o Prawdę, do obrony Wiary i Tradycji
PO TO JESTEŚMY!

Prosimy o modlitwę, bo nie ukrywamy, że ataki są na nas niemiłosierne z każdej strony!

Z komentarza Nietypowego:
Orędzie nr 386 z serii Ostrzeżenie

Kilka najciekawszych perełek z orędzia Marii z Zielonej Wyspy

„Moja droga, umiłowana córko, czas nasilenia się Mojego cierpienia nadejdzie, gdy upamiętniana będzie Moja Męka na Krzyżu.”

– Czy cierpienie Pana Jezusa nasila się, gdy upamiętniamy Jego Mękę? Upamiętnienie Męki dokonuje się podczas każdej Mszy świętej. Czy dzisiaj w uwielbionym Ciele Pan Jezus cierpi? Tak. Cierpi w drugim człowieku, cierpi w tym, którego poniżamy. Powyższe zdanie z „orędzia” jest zupełną sprzecznością z rzeczywistością. „W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” — pisze św. Paweł Apostoł, odsłaniając zbawczą wartość cierpienia. „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół”. Tak napisał Paweł apostoł, który w innym liście zapytuje swych adresatów: „Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa?” – pisał bł. Jan Paweł II w Liście Apostolskim SALVIFICI DOLORIS

Dalsza część „orędzia” jest zbędna, bo więcej przeżyjemy oglądając Pasję Mela Gibsona niż czytanie tych słów. Polecam bardziej lekturę K. Emmerich, św. Brygidy, niż to „szatańskie małpowanie”

„Kilka razy zemdlałem” – nigdzie w Ewangelii nie ma wzmianki o zemdleniu Jezusa, jedynie o upadkach, i to trzech a nie wielu, z których się podniósł. 

„Bo poza tym wszystkim, wciąż jeszcze nie byli pewni, czy nie byłem w rzeczywistości Mesjaszem, na którego oni tak długo oczekiwali.”

– Wręcz przeciwnie, dobrze wiedzieli, kogo posyłają na krzyż, inaczej nie byłoby dyskusji pomiędzy Sanhedrynem a Piłatem: „Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: „Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim”. Odparł Piłat: „Com napisał, napisałem”. (J 19,19)

„Miała złamane serce i musiała być podtrzymywana przez dwóch Moich uczniów”

– to też zupełna nowość, przecież uczniowie uciekli, jak podaje Ewangelia „ze strachem przed żydami”.

„Mogłem zobaczyć Ją tylko jednym, pozostałym Mi okiem, i nie mogłem znieść widoku Jej udręki”

– jak wyjaśnić w takim razie proroctwa, że „Kości Jego nie będą łamane” oraz „Będą patrzeć na Tego, którego przebodli.” Pierwszy cytat, wyjaśniający fakt nie łamania goleni Jezusa przez żołnierzy po Jego śmierci, ukazuje Jezusa jako paschalnego Baranka, który miał być spożyty w całości podczas nocy paschalnej, a jego kości nie wolno było łamać (Wj 12,10.46; Lb 9,12; por. też Ps 34,21). Na płaszczyźnie duchowej fakt ten ukazuje całościowość, kompletność i teologiczny sens ofiary Jezusa. Został On złożony Ojcu w ofierze całkowitej, a zarazem nieskalanej. Takie też jest Jezusowe kapłaństwo: całkowite i nieskalane.
.
„Szyderstwa, krzyki i wycie tłumu setek ludzi odczuwalne były z ziemi, na której leżałem, a sześciuset żołnierzy zajętych było organizowaniem i nadzorowaniem ukrzyżowania Mnie i sześciu innych.”

– kolejny hit wizjonerki …”Zostali też wtedy wraz z Nim ukrzyżowani dwaj sprawcy rozbojów: jeden po prawej, drugi po lewej stronie. (Mt.26.38). no ale skoro ta sekta uważa, że Pismo święte zostało zmienione, to można pisać co się chce, i biada tym, którzy się sprzeciwią.

Ja byłem głównym celem ich uwagi, więc inni nie cierpieli tak, jak Ja.

Kiedy Moje nadgarstki, u podstawy Moich kciuków, zostały przybite do krzyża, nie mogłem już nic odczuwać.
– bzdury, bzdury, bzdury. Inni nie cierpieli jak Jezus i do końca świata nikt nie będzie tak cierpiał (no chyba, że wizjonerka)

„Nigdy nie zajmowałem się nimi, gdyż uczynienie tak oznaczałoby, że musiałbym zająć się szatanem i jego demonami, które zaatakowały ich dusze”

– dziwnym trafem Jezus zajął się Dobrym łotrem, choć był złoczyńcą i słuszną karę ponosił za swoje grzechy..

„Ujawniam ci to Moja córko, jako dar dla ciebie w zamian za twój ogromny akt cierpienia już ofiarowany dla Mnie.” – i tutaj także zasłona opada i widać z kim tak naprawdę mamy do czynienia.

Herezjom, bałwochwalstwu trzeba mieć odwagę powiedzieć STOP.

Reklamy