Odpowiedź księdza Adama Skwarczyńskiego na List otwarty „Wiosny Kościoła”

Prośba “o otoczenie modlitwą i błogosławieństwem” osoby, która ma w naszych dniach ważną misję do spełnienia w Polsce

13 kwietnia 2012 roku otrzymałem od Wiosny Kościoła (znanego z mądrych i dowcipnych wpisów w ramach internetowych dyskusji na tematy religijne) list z prośbą „o otoczenie modlitwą i błogosławieństwem” osoby, która ma w naszych dniach ważną misję do spełnienia w Polsce. O tej misji wspominał Anioł Ave.

Jak to zwykle bywa, każde dobro jest solą w oku dla piekła, więc konieczna jest potężna osłona z Nieba. Dzielę się tą prośbą z Czytelnikami – módlmy się wspólnie, a przez modlitwę będziemy mieli udział w misji tej uprzywilejowanej duszy, a więc i w rozwoju wydarzeń. Szczegóły ujawnione zostaną wtedy, gdy będzie to możliwe i uzasadnione.

ks. Adam Skwarczyński

Modlitwa za Namaszczonego

Duchu Święty Boże, Duchu proroctwa i proroków, prosimy Cię gorąco, wzbudź w naszym narodzie proroka na wzór Mojżesza, który widział Boga twarzą w twarz, na wzór Izajasza, proroka niezłomnej wiary i świętości Pana, na wzór Jeremiasza, proroka czasów zamętu religijnego i politycznego, na wzór Ezechiela, proroka czasów niewoli, pocieszyciela cierpiącego ludu, na wzór Jana Chrzciciela, mężnego głosiciela pokuty, na wzór Jezusa Chrystusa, proroka potężnego czynem i słowem. Napełnij go swoją mądrością, światłością i mocą, Daj mu dar mądrości, żeby mądrze kierował ludem, dar rady, by pewnie kierował lud do Ciebie, dar męstwa, żeby się nie cofał przed żadną trudnością, dar pobożności, żeby mógł być wzorem dla Owczarni. Obdarz go charyzmatem mądrości słowa i umiejętnością poznania, żeby był słupem ognistym dla zabłąkanych na krętych ścieżkach dzisiejszego świata. Spraw, Duchu Święty Boże, by nie był sługą ani prawicy, ani lewicy, lecz służył” Soli Deo” i był” Totus Tuus”: Duchu mądrości i zrozumienia, przyjdź. Duchu rady i mocy, przyjdź. Duchu wiedzy i pobożności, przyjdź. Duchu bojaźni Bożej, przyjdź. Duchu wiary, nadziei i miłości, przyjdź”.

Reklamy