TAJEMNICA TRZECIEJ TAJEMNICY FATIMSKIEJ – ks. Adam Skwarczyński, „Z bł. Hiacyntą i Franciszkiem w XXI wiek”

otrzymaliśmy pocztą od ks. Adama Skwarczyńskiego

TAJEMNICA TRZECIEJ TAJEMNICY FATIMSKIEJ – (ks. Adam Skwarczyński,
Z bł. Hiacyntą i Franciszkiem w XXI wiek, Michalineum 2008, rozdz. 12).

Autor prosi, by niniejszy tekst odczytać w świetle tego, co wiemy z najnowszych prawdziwych Orędzi, dotyczących Ostrzeżenia i konieczności modlitwy i ofiarowania się za tych, którzy wtedy mogą pójść na potępienie.

TAJEMNICA TRZECIEJ TAJEMNICY FATIMSKIEJ

(ks. Adam Skwarczyński, Z bł. Hiacyntą i Franciszkiem w XXI wiek, Michalineum 2008, rozdz. 12).

Ojciec Święty Jan Paweł II, postanawiając opublikować III część Tajemnicy Fatimskiej, przekazanej dzieciom przez Matkę Bożą 83 lata temu, zlecił teologom opracowanie do niej komentarza.

Choćbyśmy w kwestiach dotyczących prawd wiary kierowali się także dzisiaj odwieczną zasadą: Roma locuta – causa finita („Rzym przemówił – sprawę należy uznać za zamkniętą”), na pewno nikt nie będzie twierdził, że nad „dokumentem z nieba”, za jaki uznać można Tajemnice Fatimskie, nie wolno już teraz zasiąść innym teologom, by zgłębiać ich treść na użytek własny, a nawet ogółu. Prosząc więc Najwyższego Nauczyciela, Ducha Świętego, o pomoc, odczytajmy na nowo posiadane teksty. Niech towarzyszy nam w tym zadaniu Anioł III Tajemnicy z ognistym mieczem skierowanym w naszą stronę – ku globowi ziemskiemu – z potrójnym wezwaniem do pokuty. Czy to anielskie „ultimatum” przyjęła ziemia do tego stopnia, byśmy „w epoce wielkich problemów i niepokojów” mogli już spać spokojnie…?

W swoim komentarzu kard. Ratzinger za najbardziej istotny punkt dwóch pierwszych części Tajemnicy uważa cel, któremu ma służyć tak wstrząsająca wizja piekła: wezwanie do udziału w dziele zbawiania dusz. Zostaje zarazem ukazany światu środek istotny dla dzieła zbawczego: kult Niepokalanego Serca Maryi. Kult zaś ten ma polegać na naśladowaniu Maryi w pełnieniu woli Bożej, w kroczeniu za Chrystusem. Jest to wyraźne nawiązanie do Adhortacji Pawła VI Marialis cultus, za którą można tę myśl uzupełnić (odwołując się również do nauczania Jana Pawła II) w następujący sposób: chodzi o możliwie pełne dotrzymywanie kroku Maryi w Jej pielgrzymce (czyli ciągłym wzrastaniu) wiary i posłuszeństwa Bogu.

Za klucz do zrozumienia trzeciej części Tajemnicy uważa Kardynał potrójne wezwanie do pokuty, które w polskim tłumaczeniu powinno brzmieć: Pokuty, Pokuty, Pokuty! Trzeba to podkreślić: wezwanie. W oryginale słowo to występuje w wołaczu, a nie w mianowniku, gdyż wtedy byłoby nie wezwaniem, lecz informacją – czymś w rodzaju stwierdzenia Anioła: na ziemi wszyscy pokutują! ………….

Całość: pdf i tu: komentarze kapłana

Reklamy