Modlitwy

Reklama

31 odpowiedzi na „Modlitwy

 1. Milena pisze:

  Modlitwa za tych,którzy ranią.

  ” Boże,Ty nam nakazałeś,abyśmy szczerze miłowali naszych nieprzyjacioł.
  Przybądż mi z pomocą w moim utrapieniu i uzdrów me poczucie doznanej krzywdy i wejrzyj
  milościwie na tych,którzy mnie zranili.
  Spraw,abym zgodnie z Twoim Przyjazaniem umiał za zlo placić dobrem i spotykanym
  bliżnim zawsze pomagał dżwigać ich ciężary.”

  „Panie i Mistrzu mojego życia,uwolnij mnie od gniewu,krytyki i szemrania,od niezdrowej ciekawości,ambicji i czczych rozmów.
  Udziel mi ducha prostoty,pokory,cierpliwości i milosierdzia.
  Błagam Cię ,spraw,abym poznał moje wady oraz grzechy i nigdy nie osądzał
  moich braci.
  Panie mój ,o Boże ,bądż uwielbiony na wieki wieków. ” Amen

 2. wobroniewiary pisze:

  Boskie Serce Jezusa, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy moje.
  Łączę je z tymi wszystkimi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzu. Ofiaruję Ci je za Kościół święty, za Ojca świętego
  i na intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone, za potrzeby naszej parafii, rodziny, za przełożonych i krewnych tak żywych, jak i zmarłych. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty,
  jakich dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu. Amen.

 3. Pawełek pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

  Panie Jezu Chryste, Synu Ojca Przedwiecznego,
  ześlij teraz Ducha Twego na ziemię.
  Spraw, by Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów
  i chronił je od upadku, nieszczęścia i wojny.
  Daj, by Pani Wszystkich Narodów, która dawniej była Maryją,
  była Naszą Orędowniczką. Amen.

  Gorliwe odmawianie tej modlitwy oraz czczenie Maryi w wizerunku Pani Wszystkich Narodów będzie bezpośrednim przygotowaniem i doprowadzi do ogłoszenia ostatniego i najważniejszego dogmatu maryjnego, mówiącego, iż Maryja jest Współodkupicielką, Pośredniczką wszelkich łask i Orędowniczką. Kiedy ten dogmat zostanie ogłoszony – zapowiedziała Maryja w Amsterdamie – „nadejdzie pokój, prawdziwy pokój”. Jakież to błogosławieństwo dla wszystkich narodów! Nasza Pani mówiła już w Fatimie o tym światowym pokoju. „Rosja nawróci się i czas pokoju zostanie udzielony światu”. Ona obiecuje ten pokój jako tryumf Swego Niepokalanego Serca. Jednak ten pokój, tryumf Jej matczynego Serca, nie urzeczywistni się bez naszego wiernego zaangażowania. Nasza Pani, Ona sama, wskazuje nam, jak powinniśmy współpracować w realizacji tego planu: rozszerzając daną przez Nią modlitwę oraz Jej wizerunek jako Pani wszystkich narodów. To dlatego zapraszamy z całego serca na ten dzień modlitwy! Drodzy przyjaciele! Tych wszystkich, którzy sądzą, że podróż do Amsterdamu byłaby zbyt długa, zachęcamy pomimo to do przybycia i nie zniechęcania się odległością. Łaska związana z tym dniem modlitwy będzie miała oddźwięk w całym Kościele i w całej ludzkości, taki, że nie sposób ocenić jego wagi. Wszyscy wiecie dobrze, że ci, którzy nie będą mieli okazji przybyć mogą u siebie zjednoczyć się z nami 31 maja w modlitwie i w ten sposób mieć w pełni udział w łasce związanej z tym świętem.

  Dziś rocznica objawień w Amsterdamie. Proszę wszystkich o modlitwę.

  Szczęść Boże

 4. Leontyna pisze:

  Magnificat Polonia
  Bądź uwielbiony Boże w Ojczyźnie Polaków,
  Za Częstochowę, za Wadowice, za Kraków!
  Za to żeś Narodowi dał za przewodnika,
  Papieża, wzór pokory i orędownika.
  On uczył nas skromności, testament zostawił,
  W nim wierność bezgraniczną Twej chwale objawił.
  Mężnie cierpienia znosił, którymiś go darzył,
  Ciosów złych nie unikał, oskarżenia ważył.
  Gdyś Ty milczał cierpliwie na firmamencie nieba,
  On niósł Ciebie w słowie i pod postacią chleba,
  Tam gdzie zły się ukrył w ludzkich wadach, słabościach,
  W grzechów obciążeniach i niedoskonałościach.
  Gdy Ojczyznę wróg gnębił, uciskał biednego
  Na jego wołanie Ducha zesłałeś Świętego.
  Tak nas zachowaj Panie w Twojej pobożności,
  Ona prawa gwarantem i źródłem świętości.
  Dokąd pójdziemy Panie? W Tobie nasz ratunek,
  W zawiłym labiryncie do światła kierunek.
  Za to, że wiarę pomnażasz w polskim narodzie,
  I nadzieję i miłość, bądź uwielbion Boże!

  Nasza Ojczyzna pogrąża się w chaosie, we wzajemnej nieufności Polaków względem siebie, względem władzy, względem tych co chcą zmian w kraju. Podział społeczeństwa jest utrwalony i nie wróży szybkiej naprawy zdemontowanego państwa. Jest wielu w (zbyt wielu) Polaków, którym jest obojętne kto rządzi, byle życie wygodne, dobre jadło i tanie rozrywki. Trzeba nam się modlić do Boga o wsparcie w madrości tych, co mają wpływ na kraj, na ludzi, na prawo, by to wszystko służyło dobru Narodu, by prowadziło ku poprawie Rzeczpospolitej!

 5. wobroniewiary pisze:

  Za stroną: http://pompejanska.rosemaria.pl

  Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich trzech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

  Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

  Przez 27 dni odmawiamy część błagalną nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej części różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

  Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

  Przez pozostałe 27 dni odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej z trzech części różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

  Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

  Niezależnie od modlitw końcowych, każdą z trzech części różańca kończymy po jej odmówieniu trzykrotnym westchnieniem do Matki Bożej:

  Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

 6. Leontyna pisze:

  Psalm 23 (wersja własna)

  Do Ciebie Panie wołamy: Pasterzu drogi!,
  Czasem bogacz przyzywa, częściej dłoń wznosi ubogi.
  Choć przewodnik każdemu jednako potrzebny,
  I temu co łagodny i temu co gniewny;
  I temu co w mądrość wierzy i temu co głupi,
  Temu co z serca rozdaje i temu co łupi.
  Jednak najczęściej drogi Twojej Panie szuka,
  Żebrak, do którego ucisk, niedostatek puka.
  Bo u Ciebie, na niwach, pastwiska zielone
  I źródło wody, co orzeźwia nam dusze spragnione.
  Ty wiedziesz nas po ścieżkach, jedynie właściwych,
  Odwagi nam dodajesz, gdzie duch zły i mściwy.
  Twoja laska jest naszą gwiazdą w labiryncie,
  Co świeci, gdy ciemność na nocnym firmamencie.
  Zapraszasz nas do stołu, przy wrogach, co z nas szydzą;
  I głowy olejkiem namaszczasz, niech łaskawość Twą widzą.
  Twa dobroć Panie i łaska poprowadzi nas przez cierniste lasy,
  By zamieszkać w Twym domu po najdłuższe czasy.

 7. Leontyna pisze:

  Psalm 23 (wersja własna)
  Do Ciebie Panie wołamy: Pasterzu drogi!
  Czasem bogacz Cię wzywa, lecz częściej ubogi.
  Choć przewodnik każdemu jednako potrzebny,
  i temu co łagodny, i temu co gniewny;
  i temu co w mądrość wierzy, i temu co głupi,
  temu co z serca rozdaje i temu co łupi.
  Jednak najczęściej drogi Twojej, Panie, szuka
  człowiek, gdy mu bieda i ucisk do bram stuka.
  Bo u Ciebie, na niwach, pastwiska zielone
  i źródło wody, co orzeźwia nam dusze spragnione.
  Ty wiedziesz nas po ścieżkach, jedynie właściwych,
  odwagi nam dodajesz, gdzie duch zły i mściwy.
  Twoja laska jest naszą gwiazdą w labiryncie,
  co świeci, gdy ciemność na nocnym firmamencie.
  Zapraszasz nas do stołu, przy wrogach, co z nas szydzą;
  namaszczasz nam głowy, niech łaskawość Twą widzą.
  Twa dobroć nas prowadzi przez cierniste lasy,
  by zamieszkać w Twym domu po najdłuższe czasy.

 8. Daniel pisze:

  Wybaczcie mi,jeśli piszę to w nieodpowiednim miejscu.

  Mam jedno pytanie.
  Czy modlitwa może zostać uznana za ważną,jeśli nie moge skupić się na niej,ponieważ nie pozwalają mi na to warunki?(jestem w 1 pokoju z bratem,który często rozmawia kimś przez internet,a w pokoju obok gra głośna muzyka oraz czasami ktoś wchodzi do pokoju).
  Niestety nie mogę nic z tym zrobić,ponieważ nikt w tym domu nie zachowuje się tak samo jak ja.
  Jestem jedyną osobą(jest nas w rodzinie 5),która regularnie się modli,chodzi do koścíoła w każdą mszę św nakazaną,uczęszcza do spowiedzi regularnie.
  Wybaczcie mi,że o to pytam,ale dla mnie to ważne.
  P.S mam inne IP ponieważ piszę to z telefonu komórkowego.

  • wobroniewiary pisze:

   KAŻDA MODLITWA JEST WAŻNA I KAŻDĄ PAN UZNA. LICZY SIE INTENCJA SERCA 🙂

   Ps. Ja nie w takich warunkach się modlę,a o wiele gorszych nieraz
   A IP się nie przejmuj, to nie ta strona i nie te metody śledzenia i sprawdzania 🙂
   Pomódl się dziś i za nas tak jak Ci wyjdzie 🙂

  • Maria W pisze:

   ROZPROSZENIA W MODLITWIE TO NORUMALKA MARYJA NOSI JE PIEKNE DO SWEGO SYNA UBAGACAJAC JA I OCZYSZCZAJAC

 9. wobroniewiary pisze:

  immaculate-conception3bEgzorcyzm prosty
  Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej,
  z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 – do prywatnego odmawiania
  (przeżegnać się wodą święconą i pokropić nią mieszkanie)
  (w miejscu + żegnamy się, wykonując znak krzyża, bez wypowiadania słów)

  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
  Bądź pozdrowiona Niepokalana Dziewico, która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia, zwyciężyłaś pychę szatana. Bóg Ojciec tak Cię umiłował, o Maryjo, że wybrał Ciebie na Matkę swego Jednorodzonego Syna i tak umiłował świat, że wysłał Jezusa, “aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Twój Boski Syn, umierając na krzyżu za nasze grzechy, uczynił Cię naszą duchową Matką, Szafarką łask, abyś wspomagała nas, przybrane dzieci Ojca niebieskiego, w dochowaniu wierności przymierzu chrzcielnemu. Uproś nam wiarę żywą, która działa przez miłość, byśmy wypełniając przykazania Boga, we wszystkim wykonywali Jego świętą wolę. Tak bardzo tego pragnęłaś, zwracając się do sług w Kanie ze słowami: Czyńcie, cokolwiek Jezus wam powie! A ty. Panie, nasz Zbawicielu, mówisz nam, abyśmy miłowali Boga z całego naszego serca, z całej naszej duszy i z całej naszej mocy, i miłowali ludzi tak jak Ty ich umiłowałeś. Matko nasza i Królowo! Kiedy atakuje nas nasza własna słabość, szatan i świat, wstawiaj się za nami do Jezusa, aby nam okazał swoją łaskę i zmiłowanie. Posyłaj nam na pomoc twojego Hetmana niebieskiego, Michała Archanioła, wodza Zastępów Pańskich i Twoich Aniołów, których również jesteś Panią i Królową.
  Święty Michale Archaniele, Patronie Kościoła Świętego, przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana. Na początku świata, przewodząc swoim Aniołom, strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły, więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności chcą nas oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona, tak i nas prowadź bezpiecznie do ziemi obiecanej Królestwa niebieskiego. Posyłaj swoich Aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia. Wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa, prowadź nas do zwycięskiego boju z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia.
  Święci Apostołowie i Uczniowie, których Chrystus Pan ustanowił Pasterzami swego Kościoła, wypraszajcie nam potrzebne siły do zwyciężania ataków złych duchów.
  I Wy, Święci Męczennicy, przelewając swoją krew za Chrystusa, daliście najwyższe świadectwo swego życia – wstawiajcie się za nami, byśmy nie ulegli złośliwym kłamstwom szatana.
  Mężni Wyznawcy i czyste Dziewice oraz wszyscy Święci Pańscy, wypraszajcie nam łaskę Bożą, byśmy odrzucając podstępne pokusy złych duchów, wytrwali do końca ziemskiej próby w miłości Jezusa Chrystusa.
  Wspomagajcie nas, nasi Święci Patronowie!
  Przybądźcie nam ku pomocy święci Aniołowie Stróżowie, którzy jesteście ciągle przy nas, oświecajcie nasz umysł, umacniajcie wolę i prowadźcie nas do Boga! Wspierajcie nas wszystkie zastępy chórów anielskich!
  Panie Jezu Chryste! Ty powiedziałeś: “Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18), a wysyłając uczniów na głoszenie dobrej Nowiny o zbawieniu mówiłeś, że tym, “którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać…” (Mk 16,17) oraz dałeś im władzę i moc do pokonania całej potęgi szatana (Łk 10,19) – ufając w Twoje zapewnienie: “A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,20), nakazujemy w Twoje imię + wszystkim złym duchom: Odejdźcie od nas i nie wracajcie więcej! Rozkazujemy wam mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa + idźcie precz duchy pychy, nieczystości, chciwości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa! W imię Jezusa Chrystusa + odpędzamy was duchy kłamstwa, nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu, zdrady, kradzieży, wiarołomstwa, pijaństwa, narkomanii, zabijania nienarodzonych, eutanazji oraz wszelkiego zamieszania: Odejdźcie precz od Ludu Bożego. Mocą Jezusowej Krwi + odrzucamy was i nakazujemy: Oddalcie się od nas i nie wracajcie przewrotne duchy zabobonów, magii, czarów, astrologii, fałszywego jasnowidztwa, bałwochwalstwa, zawiści, sporów, tortur, niezgody, mordu, rozłamów i wojny! Idź precz, szatanie niewiary i zwątpienia w nieskończone miłosierdzie Boga! Odejdź dręczycielu, kłamco i zabójco, który chcesz nas doprowadzić do lęku, depresji, rozpaczy i samobójstwa! Pełni zaufania w nieskończoną dobroć i łaskę naszego Boga, wołamy: Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie umacnia w Duchu Świętym do działania ku chwale Ojca Niebieskiego!
  W imię Boga + w Trójcy Jedynego, odstąpcie przeklęte duchy od naszych rodzin, braci i sióstr, od naszych krewnych, sąsiadów, znajomych i przyjaciół!
  Rozkazujemy wam w imię męki Jezusa Chrystusa + i Jego chwalebnych Ran: odstąpcie od nas i wszystkich kuszonych i tych, których polecamy Bogu Najwyższemu! W imię Jezusa + oddalcie się od Kościoła świętego, od narodu polskiego i wszystkich ludów świata! Mocą świętego znaku Krzyża + odpędzamy was, złe duchy, od naszych mieszkań, domów, wsi i miast!
  Złączeni z Chrystusem, naszym Panem + nakazujemy wam, byście nie przeszkadzali nam w pracy i w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków na chwałę Boga, nie napastowali nas w czasie modlitwy, świętych czynności liturgicznych, a zwłaszcza podczas sprawowania i uczestniczenia w Najświętszej Eucharystii!
  W imię Boga Stworzyciela + w imię Boga Odkupiciela + w imię Boga Uświęciciela + rozkazujemy wam (duchy sekciarstwa, okultyzmu, spirytyzmu, bezbożności i fałszywego mistycyzmu – oddalcie się od nas i nie ukazujcie nam pozornie szerokiej i łatwej drogi, która w rzeczywistości prowadzi do zatracenia duszy i ciała. Odsyłamy was pod krzyż Chrystusa, naszego Zbawcy i Pana! “O Krwi Najświętsza naszego Zbawiciela! Jak niegdyś zapowiedziana przez krew baranka paschalnego, obroniłaś lud izraelski od śmierci, tak i teraz, o Krwi Jezusa, zapłato naszego zbawienia, bądź dla nas murem obronnym przeciw wszystkim zasadzkom szatana! Ty jesteś godna wszelkiej czci i chwały! Ojcze niebieski! My Twoje dzieci, odnawiamy obietnice chrztu świętego, wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw jego! Wierzymy w Ciebie, Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Aniołów i ludzi! Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał!
  Wierzymy w Ducha Świętego, naszego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela! Wierzymy w jeden, święty, powszechny, maryjny i apostolski Kościół! Wierzymy w Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Bożym!
  Uznajemy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę, Matkę Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa oraz Królową nieba i ziemi!
  Chcemy wypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże, trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu, żyć w jedności z naszymi Biskupami i Kapłanami, uznając nieomylność Ojca świętego w sprawach wiary i obyczajów!
  Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – w Maryi Niepokalanej, w świętym Michale Archaniele, w Aniołach i wszystkich Świętych! Razem z zastępami Serafinów wychwalamy Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając: Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów!
  Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej!
  W tej wierze i miłości Kościoła Chrystusowego chcemy żyć i umierać. Amen.

 10. Emilia pisze:

  Witam serdecznie.
  Niedawno powstała INTERNETOWA GRUPA MODLITEWNA CZCICIELI RAN I KRWI CHRYSTUSA: http://internetowagrupamodlitewna.blogspot.com/
  której celem jest wspólna modlitwa osób ku czci Najświętszych Ran i Najdroższej Krwi Chrystusa,
  osób które nie mogą uczestniczyć w swoich parafiach w takich wspólnotach modlitewnych ponieważ ich brak, oraz dla ludzi chorych, którzy mają pragnienie nabożeństwa Ran i Krwi Pana Jezusa, a sami fizycznie nie mogą udać się na spotkania modlitewne w swoich parafiach.
  Poszukujemy kapłana, który objąłby opieką duchową naszą grupę modlitewną
  i zobowiązałby się jeden raz w miesiącu do odprawienia Mszy Świętej za członków naszej grupy modlitewnej.
  WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAM
  DO WŁĄCZENIA SIĘ DO NASZEJ GRUPY MODLITEWNEJ.
  Jesteśmy tutaj: http://internetowagrupamodlitewna.blogspot.com/
  Niech będzie błogosławiona Krew Jezusowa!
  Emilia (liderka grupy)

 11. Betula pisze:

  Odmawiajmy „Różaniec 7 Boleści Matki Bożej”

  I Boleść Matki Bożej: Starzec Symeon zapowiada Maryi,że miecz przeniknie Jej duszę Słowo Boże (fragment)

  „Modlitwa
  Boże, który tak bardzo nas kochasz, prosimy Cię, chroń nas przed zwątpieniem. Twoje dzieci często tracą nadzieję; niektóre widzą schyłek dnia, nie mając nadziei na nowy; inne widzą, jak dzień wstaje, a nie wierzą w jego schyłek! Wszystkie one boją się jutra, ponieważ nie uznają faktu, że przed nimi jest dobro. Daj nam, Panie, serce odważne jak serce Dziewicy, abyśmy poświęcili Ci nasze życie, a w ten sposób ujrzymy, że wszystko staje się nowe w Tobie. Pozwól nam przyłączyć się do Jezusa, aby nasze utrapienia stały się drabiną, po której dojdziemy do Ciebie, Królu królów.”

  Całość:
  http://www.adam-czlowiek.blogspot.com/search/label/Matka%20Bo%C5%BCa%20z%20Kibeho
  http://www.kibeho-sanctuary.com
  http://www.kibeho.pl

 12. Paweł pisze:

  LITANIA PODYKTOWANA PRZEZ MATKĘ BOŻĄ W CZASIE OBJAWIEŃ NA SIEKIERKACH W WARSZAWIE W 1943 ROKU

  [Tekst skopiowałem ze strony:
  https://forumdlazycia.wordpress.com/2011/11/23/oredzia-z-siekierek-z-lat-1943-1949/
  a następnie go poprawiłem i uzupełniłem zgodnie z tekstem tej litanii zamieszczonym w „Naszym Dzienniku” w numerze z Piątku-Niedzieli, 2-4 maja 2003, na stronie 20.]

  Kyrie elejson – Chryste elejson – Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

  Matko Niepokalanie poczęta, przyczyń się za nami.
  Matko Syna Bożego,
  Matko nieba i ziemi,
  Matko całego świata,
  Matko, któraś porodziła Boga-Człowieka,
  Matko, któraś pod krzyżem Syna Swego płakała,
  Matko, któraś Ciało zdjęte z krzyża całowała,
  Matko, któraś była wzięta z ciałem do nieba,
  Matko, któraś była w niebie ukoronowana,
  Matko Różańca Świętego,
  Matko Szkaplerza Świętego,
  Matko pokoju,
  Matko Korony Polskiej,
  Królowo Wszechświata,
  Królowo nasza,
  Królowo Narodu Polskiego,
  Królowo i Opiekunko każdego człowieka,
  Królowo sierot,
  Królowo tej biednej dziatwy,
  Królowo i Matko wszystkich narodów,
  Królowo Kościoła katolickiego,
  Królowo Niebiańska Zbawionych,
  Królowo Serca Jezusowego,
  Królowo serc wszystkich,
  Królowo sióstr i braci służących na cześć Maryi,
  Królowo królujących z Tobą i z Synem Twoim,
  Królowo konających i Królowo szkół pobożnych,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  Pod Twoją obronę…

 13. Andrzej pisze:

  Chciałbym zaproponować modlitwę – litanię do bardzo znanej a zarazem nieznanej i wręcz zapomnianej świętej – św. Barbary. Powiecie: człowieku, co ty piszesz? Święta Barbara zapomniana? A jednak została ona nieco „zawłaszczona” przez górników i niestety „zeświecczona”, a przecież jest męczennicą o niespotykanym heroizmie. Nasze czasy zmierzają, jak się wydaje w kierunku, w którym będziemy coraz bardziej potrzebować wsparcia takich herosów wiary jak św. Barbara. Proponuję więc bardziej współczesną wersję Litanii.
  Andrzej

  Mała Litania do św. Barbary
  Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święta Barbaro, poświęcająca wszystko dla Chrystusa
  – uproś nam łaskę ofiarowania się Panu i wiernego podążania za Nim.
  Wybierająca dziewictwo wbrew woli świata
  – naucz nas życia w czystości i poddawania zmysłowości sile ducha.
  Odrzucająca pokusy dla Miłości Bożej
  – wymódl nam wolność od wszelkich pożądliwości i uzależnień.
  Szukająca nauki Ewangelii
  – wyproś dla nas łaskę umiłowania Słowa Bożego i światło podczas jego rozważania.
  Wielbiąca Najświętszy Sakrament
  – naucz nas z czcią i miłością przyjmować Pana w Komunii Świętej.
  Pełna pokory i prawdy Bożej
  – wstaw się za nami u Matki Najświętszej – nauczycielki miłości i pokory.
  Wytrwała w samotności więzienia
  – naucz nas modlitwy dającej moc w prześladowaniach .
  Skazana za wierność wierze
  – nie pozwól nam zaprzeć się Chrystusa.
  Przyjmująca publiczne znieważanie na wzór Pana
  – naucz nas znoszenia szyderstw i zniewag z powodu wiary.
  Niezłomna pośród tortur
  – wstaw się za nami, abyśmy nie wystraszyli się wrogów Chrystusa.
  Niezachwiana w chwili męczeństwa
  – wyproś nam siłę do niesienia własnego krzyża.
  Opiekunko będących w niebezpieczeństwie utraty życia
  – prowadź nas i chroń od nieszczęścia na drodze życia.
  Patronko dobrej śmierci
  – nie dopuść, abyśmy zakończyli doczesne życie bez sakramentów świętych.
  Oblubienico Chrystusa
  – wstaw się za nami przed Bożą Sprawiedliwością, a potrzebującym wyproś wcześniejsze uwolnienie z czyśćca.
  Dziewico niezłomna
  – naucz nas heroizmu wiary, nadziei i miłości.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  Boże nasz Ojcze, źródło wszelkiego Dobra i Piękna, Ty dałeś nam Świętą Barbarę za orędowniczkę – wzór niezłomnej wiary, bezgranicznej ufności i miłości Boga aż do heroicznego męczeństwa. Spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem wiernie trwali przy Chrystusie, odważnie przyjmowali wzgardę i prześladowania ze strony świata a wszystkie nasze nadzieje kierowali ku Twojemu Synowi.
  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 14. Maria W pisze:

  ZACHACAM WSZYSTKICH DO ADOROWANIA NAJSWIETRZEJ GLOWY PANA JEZUSA W PIATKI MODLAC SIE LITANIA ADORACJA WYNIKA Z OBJAWIEN HUDSON GDZIE PAN JEZUS UZALA SIE ZE MALO JEST LUDZI KTORZY ADORUJA JEGO NAJSWIETRZA GLOWE I ZALECA DOKONYWAC TEGO W KAZDY PIIATEK PO DNIU UWIELBIENIA JEGO SERCA

 15. Leszek pisze:

  Szczęść Boże.
  Jako czciciel Siostry Józefy Menendez, wielkiej mistyczki, apostołki Serca Jezusa postanowiłem podzielić się modlitwą za wstawiennictwem Siostry Józefy. Wiem, że Siostra Józefa nie jest jeszcze wyniesiona na ołtarze (proces beatyfikacyjny trwa), więc kontaktowałem się z Siostrami polskiej prowincji Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacré Coeur. Bardzo spodobała im się ta modlitwa, ale z formalnego punktu widzenia nie mogą jej oficjalnie propagować. Nie mają natomiast nic przeciwko prywatnemu odmawianiu. Moje sumienie też nie odczuwa żadnego niepokoju w związku z tą sytuacją. Oto modlitwa w formule litanii za wstawiennictwem Siostry Józefy Menendez.

  Siostro Józefo, apostołko Miłości i Miłosierdzia Jezusa – módl się za nami.
  Siostro Józefo, ukazująca duszom Serce Jezusa pełne Dobroci i Przebaczenia – módl się za nami.
  Siostro Józefo, prowadząca nas drogą ofiary dla ratowanie dusz – módl się za nami.

  Siostro Józefo, ucząca nas ufności w bezgraniczną i czułą miłość Jezusa do każdego człowieka
  – prowadź nas do miłosiernego i łaskawego Pana.
  Znająca ogromną wartość każdej duszy w oczach Boga
  – pomóż nam szerzyć wiarę w jego miłość i przebaczenie, które są ratunkiem dla dusz.
  Oddająca z miłości swe życie Jezusowi
  – naucz nas powierzać nasz los w ręce Pana ufnie i z radością.
  Wynagradzająca Jego Sercu płonącemu miłością, a wzgardzonemu przez tak wielu
  – pokaż nam drogę bezgranicznej miłości do Jezusa jako drogę życia.
  Podejmująca ofiary dla odpokutowania win obrażających Serce Jezusa
  – naucz nas cnót czystości, wstrzemięźliwości i wyrzeczenia które są pociechą dla Pana, gdy je u nas widzi.
  Ofiarująca się na cierpienia dla ratowania dusz, które Jezus tak umiłował
  – wyproś nam łaskę wytrwałości i siły w cierpieniach przyjmowanych dla nawrócenia grzeszników.
  Znosząca tortury zadawane jej przez szatana dla uwolnienia ludzi z niewoli zła
  – naucz nas mężnego niesienia każdego krzyża w całkowitym oddaniu Jezusowi i z bezgraniczną ufnością w Jego opiekę.
  Zaznająca grozy cierpień znoszonych przez dusze potępione
  – pomóż nam dołączyć do grona tych, którzy dobrowolną ofiarą ratują bliźnich przed wiecznym potępieniem.
  Godząca się na porwania i cierpienia w piekle, aby radować Serce Jezusa powrotem dusz
  – umacniaj nas w chwilach bólu, ciemności i pokus.
  Wykonująca każdą, nawet najdrobniejszą pracę jak najdoskonalej, z myślą o podobaniu się Panu
  – naucz nas żyć dla Jezusa każdą chwilą naszego dnia.
  Odrzucająca swoją wolę dla przyjęcia z miłością woli Bożej
  – wyproś nam zaufanie i wiarę, że tylko Pan potrafi wybrać dla nas najlepszą drogą życia.
  Wielbiąca Pana nienagannym posłuszeństwem wobec przełożonych
  – naucz nas drogi pokory, jako niezawodnie prowadzącej do Jezusa.
  Ukrywająca otrzymane objawienia
  – wstaw się za nami u Matki Najświętszej, aby obdarzyła nas cnotami prostoty, skromności i cichości.
  Otaczająca swoją miłością rany Serca Jezusa
  – naucz nas kochać Pana na miarę wszystkich naszych sił i z całego serca.

  „Świat nie zna mego Miłosierdzia, pragnę posłużyć się tobą by je poznał. Pragnę, abyś była apostołem mojej Dobroci i mego Miłosierdzia.”

  Wszechmogący Wieczny Boże, Ty uczyniłeś swoją świętą córkę – Siostrę Józefę Menendez apostołką Orędzia Miłości Jezusa. Daj nam za jej wstawiennictwem ofiarować się bez reszty Sercu Jezusa, aby stało się Ono dla nas drogą i celem na resztę naszego życia, a także przewodnikiem w ofierze za dusze i we wzrastaniu w miłości.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 16. Leszek pisze:

  Miłośnikom muzyki przypomnę wielką Patronkę Muzyki, wielką męczennicę Św, Cecylię. Oto modlitwa do św Cecylii:

  Modlitwa do Świętej Cecylii.
  Święta Cecylio, przepełniona miłością do Chrystusa, niezłomna w walce o świętość i wierna Bogu aż do męczeńskiej śmierci. Prowadź nas drogami oddania Jezusowi na wzór Twojego oddania, czystości której jesteś doskonałym przykładem i miłości do Boga którą zwieńczyłaś heroiczną ofiarą z życia. Wyproś nam dar męstwa wobec wrogów naszej duszy, których Ty pokonałaś w samotnej walce. Ucz nas stawiać Pana zawsze na pierwszym miejscu we wszystkim co nas spotyka.
  Patronko muzyki, daj nam zakosztować piękna tej sztuki a muzykom, nosicielom Bożej łaski talentu, wyproś dar pokornego i hojnego dzielenia się swoim darem z bliźnimi. Kieruj naszymi krokami i wskazuj na dobro i piękno podawane nam przez Pana na każdy nasz dzień.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 17. Maggie pisze:

  Modlitwa rodziny chrześcijańskiej
  (Polecona przez Leona XIII)

  O Boże dobroci i miłosierdzia! Twojej wszechwładnej opiece polecamy dom nasz, rodzinę i wszystko co posiadamy. Błogosław nam wszystkim, jak błogosławiłeś Najświętszej Rodzinie w Nazarecie.
  Najświętszy Odkupicielu, Jezu Chryste! Przez miłość, dla której stałeś się człowiekiem, aby nas zbawić, przez miłosierdzie, dla którego za nas na krzyżu umarłeś, prosimy Cię, błogosław domowi, rodzinie i domownikom naszym. Zachowaj nas od wszelkiego złego i od zasadzek ludzkich i szatańskich; strzeż nas przed piorunami, gradem, niebezpieczeństwem ognia, powodzią i złą pogodą; zachowaj nas od gniewu Twego, od nienawiści i złych zamiarów nieprzyjaciół naszych, od zarazy, głodu i wojny. Nie dopuść, aby kto z nas umarł bez Sakramentów Świętych. Daj nam błogosławieństwo Swoje, abyśmy stale wyznawali wiarę naszą, która nas do uświęcenia prowadzi; byśmy w smutkach i cierpieniach zachowali nadzieję, czyniąc stale postępy w miłości Twojej i bliźniego.
  O Jezu, błogosław nam i strzeż nas!
  O Maryjo, Matko łaski i miłosierdzia, błogosław nam i strzeż nas przed złym duchem; prowadź nas macierzyńską Swą ręką przez ten padół płaczu; pojednaj nas ze Swym Synem i Jemu nas polecaj, abyśmy Jego obietnic godnymi się stali.
  Święty Józefie, Opiekunie Zbawiciela naszego, Obrońco Jego Świętej Matki i Głowo Świętej Rodziny, bogosław nam, chroń zawsze mieszkanie nasze.
  Święty Michale, broń nas przed wszelką złością piekła!
  Święty Gabrielu, daj nam poznać świętą wolę Bożą!
  Święty Rafale, zachowaj nas od chorób i niebezpieczeństw życia!
  Święci Aniołowie Stróżowie, utrzymujcie nas dniem i nocą na drodze zbawienia!
  Święci Patronowie, módlcie się za nami przed tronem Boga!
  Błogosław domom naszym, Boże, Ojcze, któryś nas stworzył, Ty, Boże Synu, któryś za nas na krzyżu cierpiał, i Ty Duchu Święty, któryś nas na Chrzcie uświęcił. Niech Trójca Przenajświętsza strzeże ciała naszego, oczyszcza duszę naszą, kieruje sercem naszym i doprowadzi nas do żywota wiecznego.
  Chwała niech będzie Ojcu, chwała Synowi, chwała Duchowi Świętemu. Amen.

  (Odpust 500 dni raz na dzień)

  • Maggie pisze:

   Z „Mszał Niedzielny”, mającego imprimatur Kurii Biskupiej Diecezji Warmińskiej, Olsztyn, dnia 18 kwietnia 1958r 2952/57

  • Maggie pisze:

   Proszę o poprawkę na: Leona XIII
   To modlitwa zalecona przez tego samego papieża, który ułożył modlitwę/egzorcyzm do Św.Archanioła Michała. Mamy ogromny kryzys, w tym i kryzys Rodziny, więc może warto przypomnieć i odmawiać tak ważną modlitwę.

   Króluj nam Chryste!

 18. Maggie pisze:

  Modlitwa Św.Alfonsa Liguori :

  Jezu Chryste, Boże mój, cześć najgłębszą Ci oddaję i dzięki Ci składam za wszystkie łaski, których mi w dniu dzisiejszym użyczyłeś. Tobie poświęcam mój spoczynek i wszystkie chwile tej nocy. Proszę Cię również, byś raczył mnie zachować od wszelkiego grzechu. Dlatego się chowam do Najświętszej Rany Twego Boku i pod płaszcz opieki Najśw.Dziewicy, Matki mojej. Święci Aniołowie Twoi niech czuwają przy mnie i strzegą mnie w pokoju, a błogosławieństwo Twoje niech będzie nade mną. Amen.
  Chwalcie Pana, wszystkie narody; wysławiajcie Go, wszystkie ludy, bo wielkie nad nami Miłosierdzie Jego, a wierność Pańska trwa na wieki.
  W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mego.
  Strzeż mnie, o Panie, jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
  Maryjo, Matko moja, pobłogosław mnie i w Swej opiece zachowaj. Św.Józefie, Św.Aniele Stróżu, Święci moi Patronowie i wszyscy Święci w niebie, wstawiajcie się za mną teraz i w godzinę śmierci. Amen.

  • Maggie pisze:

   Masoni nienawidzili Świętego Alfonsa do tego stopnia, że zemścili się wystawieniem jego imienia na pośmiewisko, przez wprowadzenie negatywnego tj haniebnego znaczenia, będącego odwrotnością jego działalności i ewangelizacji.

 19. Leszek pisze:

  Modlitwy codzienne

  Modlitwa do Świętego Gabriela Archanioła
  Święty Gabrielu Archaniele, świadku Bożych decyzji, doskonały wykonawco woli Pana, potężny Bożą Wszechmocą. Powierzam Twojej miłosiernej opiece całe moje życie. Kieruj wszystkie moje kroki na drogę wierności Panu i jak najlepszego pełnienia jego woli. Umacniaj mnie w walce z szatanem i chroń przed jego atakami. Oświecaj mój umysł abym kierował się zawsze prawdą, pokorą i miłością.
  Amen.

  Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
  Święty Michale Archaniele, płonący żarliwą miłością do Pana, potężny Bogiem przywódco zastępów Anielskich. Wejrzyj miłosiernie na naszą słabość i wesprzyj nas w codziennej walce ze złem i pokusami obłudnego świata. Umocnij nas na drodze wierności i ufności Bogu. Pomóż nam odrzucać fałszywe wartości podsuwane przez Złego i szukać Woli Bożej w naszym życiu. Niech Twoja potęga i Twoja bliskość odrzuci od nas demony, które krążąc wokół szukają naszej zguby. Wykonawco Woli Bożej wobec wszystkich zbuntowanych, bądź naszą obroną, abyśmy bezpiecznie dotarli do celu, jakim jest wieczne życie z Panem.
  Amen.

  Modlitwa do Anioła Stróża
  Aniele Boży mój Stróżu, Święty Przewodniku na drogach życia. Otaczaj mnie nieustanna opieką, kieruj na właściwe drogi i prowadź do świętości. Ty, który zwycięsko przeszedłeś próbę, chroń mnie przed grzechem, wskazuj na niebezpieczeństwa i pułapki Złego. Aniele Boży, który oglądasz Oblicze Pana, ucz mnie pokornej modlitwy serca, wskazuj ścieżki prawdy i wypraszaj męstwo w trudach codzienności. Pocieszaj w utrapieniach i kieruj moje serce w stronę przyszłych radości Nieba.
  Amen.

  Modlitwa do Matki Teresy z Kalkuty
  Błogosławiona Matko Tereso, Misjonarko Miłości, opiekunko ubogich, porzuconych i zapomnianych. Naucz nas dostrzegania Chrystusa w drugim człowieku, zwłaszcza tym wzgardzonym przez świat. Wskaż jak przełamywać samego siebie aby podnieść na duchu bliźniego, tak słowem jak i pomocą materialną. Nie dopuść, abyśmy kogokolwiek osądzali, lecz naucz nas patrzeć na siebie jak na dłużników Boga, darmo przez Niego obdarowanych. Wprowadź nas na pokorne ścieżki służby bliźniemu w Chrystusie.
  Amen.

  Modlitwa do Świętej Faustyny.
  Święta Faustyno, Misjonarko Bożego Miłosierdzia. Ty znasz bezgraniczną dobroć Jezusa i Jego czułą miłość do każdego dziecka Bożego. Przedstaw Panu nasze troski, zarówno duchowe jak i doczesne aby w swoim Miłosierdziu prowadził nas bezpiecznie przez życie. Wyproś dla nas łaskę omijania pułapek świata i wolność wobec spraw materialnych. Wstaw się u Matki Bożej Królowej Miłosierdzia, żeby zechciała rozpalić miłość w rodzinach i umocnić prawdziwe więzi – najpierw z Jezusem, aby zawsze był dla nas miłością i celem naszego życia – a potem z bliźnimi. Apostołko Bożej Dobroci wypraszaj dla nas łaski na każdy dzień i prowadź nas do Nieba.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Modlitwa do Świętej Cecylii.
  Święta Cecylio, przepełniona miłością do Chrystusa, niezłomna w walce o świętość i wierna Bogu aż do męczeńskiej śmierci. Prowadź nas drogami oddania Jezusowi na wzór Twojego oddania, czystości której jesteś doskonałym przykładem i miłości do Boga którą zwieńczyłaś heroiczną ofiarą z życia. Wyproś nam dar męstwa wobec wrogów naszej duszy, których Ty pokonałaś w samotnej walce. Ucz nas stawiać Pana zawsze na pierwszym miejscu we wszystkim co nas spotyka.
  Patronko muzyki, daj nam zakosztować piękna tej sztuki a muzykom, nosicielom Bożej łaski talentu, wyproś dar pokornego i hojnego dzielenia się swoim darem z bliźnimi. Kieruj naszymi krokami i wskazuj na dobro i piękno podawane nam przez Pana na każdy nasz dzień.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Modlitwa do Świętej Barbary.
  Święta Barbaro, która dla wiary w Chrystusa przyjęłaś prześladowania i wzgardę świata, a miłość do Niego ukoronowałaś męczeństwem, poprowadź nas drogą ufnego ofiarowania się Panu i wierności w codziennym szukaniu Jego woli. Naucz nas życia w czystości serca i wyproś siłę ducha dającą wolność o wszelkich pożądań i uzależnień. W trudnych chwilach cierpień, pokaż jak jednoczyć się z Ukrzyżowanym, aby czerpać Jego siłę. Święta Wspomożycielko, otaczaj nas opieką w niebezpiecznej pracy, chroń przed żywiołami i nie dopuść, abyśmy umarli bez sakramentów świętych.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 20. Joanna pisze:

  Proszę gorąco o podanie modlitwy o wstawiennictwo do naszego św Jana Pawła II długo szukam ale nie mogę znaleźć. Odmawiałam nowennę pompejską za powrót brata, i w połowie tej nowenny przyśnił mi się św Jan Paweł II i postanowiłam że on zostanie mi orędownikiem i patronem.
  Niech nasz Św Jan Paweł II Nasz Ratuje Żebyśmy Zwyciężyli.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s