Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K: Jezu cichy i pokornego serca.

W: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

K: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa – Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, * I racz udzielić przebaczenia w imię tego Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W: Amen.

Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

Akty oddania się Sercu Jezusa

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ BOSKIEMU SERCU

Ja,… oddaję się i poświęcam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddaję Mu swoją osobę i życie swoje, uczynki, przykrości i cierpienia, żeby żadnej cząstki swego jestestwa więcej nie używać, jak tylko dla Jego czci, miłości i chwały. Taka jest nieodwołalna wola moja, żeby całkowicie do Niego należeć, i wszystko czynić z miłości ku Niemu, wyrzekając się całym sercem wszystkiego, co by się Jemu nie podobało. Dlatego Ciebie, Najświętsze Serce, obieram sobie za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo za moją ułomność i niestałość, za wynagrodzenie za moje grzechy całego życia i za pewne schronienie w chwili mej śmierci. Bądź przeto, Serce pełne dobroci, moim usprawiedliwieniem wobec Boga, Twojego Ojca, i odwróć ode mnie strzały słusznego gniewu Jego. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność moją, albowiem wszystkiego się obawiam ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast wszystkiego się spodziewam od Twojej dobroci. Dlatego zniszcz we mnie wszystko, co Tobie może się nie podobać lub sprzeciwiać. Niech czysta miłość Twoja, tak głęboko wniknie w moje serce, bym nie mógł zapomnieć o Tobie, ani też oddalić się od Ciebie. Błagam Cię przez wszystką dobroć Twoją, by imię moje zapisane było w Tobie, gdyż to tylko pragnę uważać za szczęście swoje i swoją chwałą, żeby żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ SERCU PANA JEZUSA

Tobie Chrystusie składam hołd wdzięczności za wszystko, co z miłującego serca uczyniłeś. Polecam się Twemu Sercu, oddając się całkowicie do Twojej dyspozycji. Ofiaruję więc wszystkie swoje cierpienia, niewygody, upokorzenia, oraz wszystkie swoje dobre uczynki i modlitwy. Proszę, aby wszelkie moje ofiary, były przyjęte jako wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ducha prawości i pokuty zatracili. To, co ofiaruję, niech będzie przeciwwagą dla zniewag, które ranią Twoje Serce. Ty Boże wiesz, co jest ukryte w głębiach mojego serca, znasz moje pragnienia. Proszę Cię o łaskę wytrwania w tym co dobre. Dopomóż mi, aby moje codzienne życie było świadectwem ofiarowania się Tobie.

CODZIENNE OFIAROWANIE

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za nasze grzechy. Łączę je z tymi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół święty katolicki, za Ojca świętego N. i na wszystkie intencje na ten miesiąc i dzień wyznaczone. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu. Amen.

Reklama

40 odpowiedzi na „Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 1. Blaszczyk pisze:

  Ojcze Przedwieczny,dziekuje Ci za to ze jestem,ze mnie wybrales za zycie ktore mi dales za Chrzescianstwo,za dobro i za cierpienie.Za moja zone za dzieci za prace i za to ze zyje w Lasce Uswiecajacej.Tatusiu badz Pochwalony Teraz i na Wieki…Amen

 2. Paszkiewicz pisze:

  Ojcze Mój Przedwieczny, dziękuję Ci za zdrowie, które dajesz–za to , że jeszcze mogę pracować . Dziękuję Ci za zdrowie moich dzieci , moich wnuków, Dziękuję Ci, że opiekujesz się moim bratem –mimo, że jest bardzo chory–jakoś sobie daje radę, Dziękuję Ci za mojego zięcia , który mimo, że miał straszny wypadek —żyje (( ale czekamy na jego dalsze polepszenie zdrowia , bo nie jest w pełni zadowalające }}… Dziękujemy za to, że jesteśmy zdrowi. Dziękujemy za wszystkie prośby wznoszone do Ciebie a które zostały wysłuchane i spełnione.. BÓG ZAPŁAĆ .

 3. Gg pisze:

  Jezu Ukochany Błagam Żeby To CO Jest W Tej kopercie Która Jutro Otworze Okazało Się blachostka. Dziękuję

 4. Anna pisze:

  Panie, dziękuję Ci ,że Jesteś.

 5. Gg pisze:

  Dziękuję .kocham cie

 6. Nadzieja pisze:

  Jezu ukochany wczoraj moja mama była u spowiedź i przyjęła sakrament chorych. A dziś udusilaby zamordował by zięcia. Jezu nigdy tego nie zrozumiem. Jezu ty wszystko możesz uczynić. Jezu ufam Tobie Jezu troszcz się Ty. Dziękuję

 7. Blagam pisze:

  Panie Jezu blagam pomoz, panie Ty powiedziales ,proscie a otrzymacie , blagam prosze uczyn Cud . Blagam ,wysluchaj . Panie Moj blagam. Prosze u zyn Cud. Prosze ,Blagsm.

 8. zm pisze:

  Najdrozsze Serce Pana Jezusa składam serdeczne Bog zaplac za wszystko co nam dajesz, obdarowujesz, za wszelką pomoc nam okazywaną . Proszę Cię i błagam o zdrowie, Dary Ducha Świętego.Błagam o spełnienie mojego marzenia, które Tobie Ojcze jest dobrze znane.

 9. Nadzieja pisze:

  Jezu proszę o spokój duszy mej
  Miej nas w swej opiece. Dzięki

  • Angelika pisze:

   Panie Jezu proszę cię o pomyślne zdanie matury z j.polskiego, której wynikiem się tak bardzo stresuje. Panie Jezu miej mnie w opiece

 10. Nadzieja pisze:

  Jezusie Chrystusie błagam miej w swej opiece moich synów. Ja matka proszę zechciej wziąć ich ze rękę i przygarnąć do swojego serca. Smutno mi że oddalili się od Ciebie. Może i ja popełniłem błąd nie wiem dlatego proszę pomóż mi żeby znaleźli drogę do Ciebie. Dziękuję

 11. Nadzieja pisze:

  Jezu miej w opiece mojego syna Piotra .błagam

  • Alfred pisze:

   Jezu kochany Dziękuję za wszystkie łaski którymi nas obdarowuje za szczęśliwy przebiek operacji mojej żony i powrót do domu Bądż Uwielbiony Boże Jezu Ty się tym zajmij Amen

 12. Nadzieja pisze:

  Jezu błagam o spokojny dzień. Za oknem szaro buro ponuro . W moim sercu smutek. Jezu spraw żeby ten weekend był radosny . Błagam. Dziękuję. Jezu ufam Tobie. Jezu troszcz się Ty

 13. Nadzieja pisze:

  Jezu dziękuję za to że sprawiles że mój syn tak radośnie spędza dzisiejszy dzień dzień swoich urodzin. Jest mi trochę smutno bo nie wiem co ze zdrowiem mojego drugiego syna. Oddałam moich synów pod opiekę Marii i ufam ze będzie dobrze. Dziękuję

 14. Zofia pisze:

  Jezu cichy i pokornego serca uczyń serce moje według serca Twego. Jezu kocham Cię

 15. Nadzieja pisze:

  Jezu pod Twoja opiekę oddaje mojego syna który gdzieś tam z kolegami pije alkohol. Błagam jak ojciec zaopiekuj się nim. Spraw aby szczęśliwie wrócił do domu. Idę spać. Moje serce rani. A w oczach mam łzy. Dziękuję.

 16. Nadzieja pisze:

  Jezu dziękuję że zechciałes być moim przyjacielem. Przy Tobie czuje się bezpiecznie. Wiem że zawsze mogę na Ciebie liczyć. Dziękuję Ze cierpliwie mnie wydluchujesz. Znasz mnie. Wiesz że o wszystkich i o wszystko się martwię . Cieszę się że mogę do ciebie przyjść jak do ojca i do Maryi jak do matki. Mogę wtulic sie w ramiona i otrzec łzy. Dziękuję.

 17. Nadzieja pisze:

  Jezuniu ja wiem że Maryja Twoja matka złożyła u Twych stóp moje prośby które przez 9 tygodni zanosilam podczas nowenny do matki bożej nieustającej pomocy. Prosiłam o zgodę w naszej rodzinie o zdrowie dla mamy i mojej siostry i jej całej rodziny za moich synów i ich rodziny moja ukochana wniesie mojego męża i mnie sama za panis Anie pania Ele i jrj mame.Jezu dziękuję bo mój syn w miesiącu sierpniu zrezygnował z picia alkoholu a ja wierzę ze to początek dobrego. Mój mąż dziś powiedział ze mniej go boli ręka mój syn chyba czuje się lepiej z Maciejem tez sprawy rozwiązują się pomyślnie. Jezu błagam o zgodę w naszej rodzinie. Tylko cud może to sprawić . Błagam o cud. Bi o to prosiłam w nowennie. Z moja siostrą też pogorszyły się nasze relacje. Jezu wierze ze wysluchasz mnie. Jezu ufam Tob ie. Jezu troszcz się ty. Dziękuję.

 18. Bożena pisze:

  Najsłodsze Serce Jezusa niech cały świat zapłonie Twoja Miłością. Kocham Cię i proszę tylko o łaskę miłości Twojej miłości dla całej mojej rodziny . Przyjdź Duchu Święty i rozpal miłość w naszych sercach. BC

 19. JM pisze:

  Moje Umiłowanie,Słodkie Serce Mojego Pana,ogarnij mnie Swoja Miłościa, abym kochała tak jak Ty. Przyjdź do mojego serca i spocznij w nim. Ja przytulę się do Serca Twego. Nie proszę o nic.
  Obdarowujesz mnie codziennie. Swoja mała, zraniona i przestraszona córeczkę. Ufam. Ufam. Ufam. Miłości moja, Dobroci moja. Moje Wszystko.

 20. Alicja pisze:

  Piękne modlitwy 😊

 21. Malgorzata pisze:

  Jezu proszę wysłuchaj moich próśb. Jezu Ty wiesz że tyko na Ciebie mogę liczyć. Pochyl się nad moimi prośbami. Dziękuje

 22. Malgorzata pisze:

  Jezu dziękuję za wszystko. Kocham Cię. 😀

 23. Malgorzata pisze:

  Jezu nie spełniło się moje marzenie. Trudno. Jest mi smutno. Widoczne mój limit otrzymanych łask się skończył. Dziękuje za wszystko. No coz Jezu moj syn alkoholik w weekend napije sie pewnie cos narozrabia a ja będę miała kolejny weekend zalany łzami. Ja tylko chciałam żeby z rodziną spedzil weekend a widzę że nie zabrał się z rodziną na weekend ale został sam w domu. Jezu nic nie proszę co ma być to będzie bo ja nic nie mogę.

  • Maggie pisze:

   Kochana,Pan Bóg jest Łaskawy a szczodrobliwość Boża nie ma limitu. Pan Bóg jest NIEOGRANICZONY ale nie jest jak kelner, przynoszący natychmiast zamówione menu. Spędzenie weekendu razem, nie jest tu tak ważne jak alkoholizm syna=grzech, który odsuwa od Boga. Alkoholizm to źródło zła sklaniające Twoje dziecko do różnych ekscesów, to zło ktore synem targa i rani otoczenie, rujnując również (!) życie duchowe. Zacząć trzeba od źródła i fekcji.
   Cierpienie jest częścią życia ziemskiego. Otwórz Twe serce przed Jezusem z ufnością i nadzieją, darując Twoje cierpienia Jezusowi w intencji syna.

   Módl się sercem (serce Ci podpowie, kiedy się weń z pokorą i ufnością w bólu zagłębisz), mając w oczach to co Ciebie boli, to co najważniejsze – przykładowo:

   Jezu, Chryste, Synu Dawidów, Synu Boga żywego, ulituj się nad nami i Ty się tym wszystkim zajmij. Ty wiesz, co naprawdę najważniejsze i co potrzebne człowiekowi aby doznał przemiany i wiódł takie życie aby osiągnąć prawdziwe szczęście tu i na wieki, aby iść Twoją drogą w Bożej Łasce, aby być dobrym dzieckiem Bożym. Przebacz nam Panie, bo bardzo zgrzeszyliśmy i grzeszymy przeciwko Tobie; przebacz nam, przemień nas Króluj nam i daj nam Swoje Zbawienie. Dziękuję, za wszystko również i za cierpienie, które Tobie ofiarowuję jako zadośuczynienie za mego syna i proszę Panie: Ty się tym zajmij byśmy żyli w Bogu, z Bogiem i dla Boga. Maryjo, Matko miłości, boleści i miłosierdzia módl się za nami i ratuj przed karą na wieki.

   Rozmawiaj też modlitwenie, serdecznie, ze swoim Aniołem Stróżem, który jest Twoim najlepszym przyjacielem, który widzi Boże Oblicze i który również może kontaktować z zaniedbanym przez syna jego własnym Aniołem Stróżem. Syn jest w mackach ducha alkoholizmu, więc proś o zajęcie się nim też przez Archaniołów św.Michała i św.Rafała.

   Nie rozpaczaj, ale ze spokojem (nie jako żądanie z wyznaczaniem termiów itp), cierpienie swoje zanoś z ufnością jako ofiarę (!) Panu Bogu – Pan Jezus wodę przemienił w znakomite wino, więc cierpienie zaprawione goryczą i matczynymi łzami: może przemienić w strumień cennych Łask i radość. Każdy z nas jest grzesznikiem i modląc się musimy pamiętać o tym, że nie tylko osoba, za którą się modlimy, grzeszy.

   Niech się dzieje Wola Boża, a Wiara, Nadzieja i Miłość będą namacalną codziennością w Twoim, Twojej rodzinie i Twoim otoczeniu❣️

   Jezu, Ty się tym zajmij❣️

   P.S.
   Sorry, źe tak długo, ale widzę Twoje zmagania i rozpraszanie się w drobiazgach. Zacznij kochana od źródła, od „sztabu dowodzącego” problemem syna. Niech Pan Bóg błogosław 💕🙏🏻❣️ – i jeszcze raz, jeśli modlisz się do św. Józefa, jeśli używasz zwrotu „ojcze”, nigdy nie zapominaj o dodaniu słowa „przybrany” (zawsze: przybrany ! ojcze Jezusa).
   💕🙏🏻❣️

 24. Malgorzata pisze:

  Jezu proszę spraw żeby mój syn odezwał się. Nie mam z nim kontaktu. Tak się martwię. Dziękuję.

 25. Malgorzata pisze:

  Jezu proszę pomóż mojemu synowi. Dziękuję

 26. Malgorzata pisze:

  Jezus ja nie dam rady bez Ciebie. Błagam pomoż mi. Wymyśl coś co rozraduje moje serce. Ty wszystko możesz więc proszę Cię. Dziekuje.

 27. Malgorzata pisze:

  Jezu czy istnieje jeszcze szansa, że mój syn odzyska rzecz która na własne życzenie zgubił? Proszę jeśli to możliwe.

 28. Malgorzata pisze:

  Jezu błagam otocz swoją opieką mojego syna który leci na Tajwan. Dziekuje

 29. Malgorzata pisze:

  Jezu ja chcę Cię powiedzieć że bardzo się boję o mojego syna alkoholika który pojechał na libacje alkoholowa . Nie ma umiaru w piciu i boję się o jego bezpieczeństwo. Jezu jestem szczera z Tobą. Bardzo Cię kocham i ufam Tobie. Jezu kiedyś powiedziałeś mi żebym bezgranicznie udała Jezusowi więc oddaję w Twoje ręce miłego Syna alkoholika. Błagam zaopiekuj się nim. Dziękuję

 30. Malgorzata pisze:

  Jezu stało się jak wiesz. Rozpadł się zwiazak mojego syna alkoholika. E Tobie Jezu maja wiara i nadzieja. Błagam. pomóż

 31. Malgorzata pisze:

  JEZU Kochan Cię i prosze o szczęśliwe urodzenie się mojego wnuka.Dziekuje.

 32. Malgorzata pisze:

  Jezu dziekuje ze byles ze mna kiedy dziś stracilam równowagę i upadlam. odnioslam obrażenia. Proszę Cię spraw zeby w miare szybko sie zagoily. Dziękuję.

 33. Malgorzata pisze:

  Jezu jesli mozesz to proszę Cię daj mi znak ,ze moj syn jest teraz z rodziną. Błagam. Boje sie ,ze jesili jest sam to pewnie spotka sie z kolegami na libacji alkoholowej.Blagam Jezu. Dziękuje.

 34. Adriana pisze:

  Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus i Jego Boskiego Serce 💖🌹👼

 35. magdalena pisze:

  Panie Jezu, mój pasterzu.. prowadź mnie Twoimi ścieżkami.. prowadź mnie za rękę… Amen

  • Danuta pisze:

   Panie Jezu proszę o dobry wynik mojego testu i córki zawsze jesteś i będziesz w moim sercu błagam pomóż ufam Tobie

 36. Maria Grajek pisze:

  Panie Jezu proszę Cię o uzdrowienie duszy i ciała mojej tesciowej Józefy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s