Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K: Jezu cichy i pokornego serca.

W: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

K: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa – Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, * I racz udzielić przebaczenia w imię tego Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W: Amen.

Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

Akty oddania się Sercu Jezusa

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ BOSKIEMU SERCU

Ja,… oddaję się i poświęcam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddaję Mu swoją osobę i życie swoje, uczynki, przykrości i cierpienia, żeby żadnej cząstki swego jestestwa więcej nie używać, jak tylko dla Jego czci, miłości i chwały. Taka jest nieodwołalna wola moja, żeby całkowicie do Niego należeć, i wszystko czynić z miłości ku Niemu, wyrzekając się całym sercem wszystkiego, co by się Jemu nie podobało. Dlatego Ciebie, Najświętsze Serce, obieram sobie za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo za moją ułomność i niestałość, za wynagrodzenie za moje grzechy całego życia i za pewne schronienie w chwili mej śmierci. Bądź przeto, Serce pełne dobroci, moim usprawiedliwieniem wobec Boga, Twojego Ojca, i odwróć ode mnie strzały słusznego gniewu Jego. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność moją, albowiem wszystkiego się obawiam ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast wszystkiego się spodziewam od Twojej dobroci. Dlatego zniszcz we mnie wszystko, co Tobie może się nie podobać lub sprzeciwiać. Niech czysta miłość Twoja, tak głęboko wniknie w moje serce, bym nie mógł zapomnieć o Tobie, ani też oddalić się od Ciebie. Błagam Cię przez wszystką dobroć Twoją, by imię moje zapisane było w Tobie, gdyż to tylko pragnę uważać za szczęście swoje i swoją chwałą, żeby żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ SERCU PANA JEZUSA

Tobie Chrystusie składam hołd wdzięczności za wszystko, co z miłującego serca uczyniłeś. Polecam się Twemu Sercu, oddając się całkowicie do Twojej dyspozycji. Ofiaruję więc wszystkie swoje cierpienia, niewygody, upokorzenia, oraz wszystkie swoje dobre uczynki i modlitwy. Proszę, aby wszelkie moje ofiary, były przyjęte jako wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ducha prawości i pokuty zatracili. To, co ofiaruję, niech będzie przeciwwagą dla zniewag, które ranią Twoje Serce. Ty Boże wiesz, co jest ukryte w głębiach mojego serca, znasz moje pragnienia. Proszę Cię o łaskę wytrwania w tym co dobre. Dopomóż mi, aby moje codzienne życie było świadectwem ofiarowania się Tobie.

CODZIENNE OFIAROWANIE

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za nasze grzechy. Łączę je z tymi intencjami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół święty katolicki, za Ojca świętego N. i na wszystkie intencje na ten miesiąc i dzień wyznaczone. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu. Amen.

Reklamy

17 odpowiedzi na „Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 1. Blaszczyk pisze:

  Ojcze Przedwieczny,dziekuje Ci za to ze jestem,ze mnie wybrales za zycie ktore mi dales za Chrzescianstwo,za dobro i za cierpienie.Za moja zone za dzieci za prace i za to ze zyje w Lasce Uswiecajacej.Tatusiu badz Pochwalony Teraz i na Wieki…Amen

 2. Paszkiewicz pisze:

  Ojcze Mój Przedwieczny, dziękuję Ci za zdrowie, które dajesz–za to , że jeszcze mogę pracować . Dziękuję Ci za zdrowie moich dzieci , moich wnuków, Dziękuję Ci, że opiekujesz się moim bratem –mimo, że jest bardzo chory–jakoś sobie daje radę, Dziękuję Ci za mojego zięcia , który mimo, że miał straszny wypadek —żyje (( ale czekamy na jego dalsze polepszenie zdrowia , bo nie jest w pełni zadowalające }}… Dziękujemy za to, że jesteśmy zdrowi. Dziękujemy za wszystkie prośby wznoszone do Ciebie a które zostały wysłuchane i spełnione.. BÓG ZAPŁAĆ .

 3. Gg pisze:

  Jezu Ukochany Błagam Żeby To CO Jest W Tej kopercie Która Jutro Otworze Okazało Się blachostka. Dziękuję

 4. Anna pisze:

  Panie, dziękuję Ci ,że Jesteś.

 5. Gg pisze:

  Dziękuję .kocham cie

 6. Nadzieja pisze:

  Jezu ukochany wczoraj moja mama była u spowiedź i przyjęła sakrament chorych. A dziś udusilaby zamordował by zięcia. Jezu nigdy tego nie zrozumiem. Jezu ty wszystko możesz uczynić. Jezu ufam Tobie Jezu troszcz się Ty. Dziękuję

 7. Blagam pisze:

  Panie Jezu blagam pomoz, panie Ty powiedziales ,proscie a otrzymacie , blagam prosze uczyn Cud . Blagam ,wysluchaj . Panie Moj blagam. Prosze u zyn Cud. Prosze ,Blagsm.

 8. zm pisze:

  Najdrozsze Serce Pana Jezusa składam serdeczne Bog zaplac za wszystko co nam dajesz, obdarowujesz, za wszelką pomoc nam okazywaną . Proszę Cię i błagam o zdrowie, Dary Ducha Świętego.Błagam o spełnienie mojego marzenia, które Tobie Ojcze jest dobrze znane.

 9. Nadzieja pisze:

  Jezu proszę o spokój duszy mej
  Miej nas w swej opiece. Dzięki

 10. Nadzieja pisze:

  Jezusie Chrystusie błagam miej w swej opiece moich synów. Ja matka proszę zechciej wziąć ich ze rękę i przygarnąć do swojego serca. Smutno mi że oddalili się od Ciebie. Może i ja popełniłem błąd nie wiem dlatego proszę pomóż mi żeby znaleźli drogę do Ciebie. Dziękuję

 11. Nadzieja pisze:

  Jezu miej w opiece mojego syna Piotra .błagam

 12. Nadzieja pisze:

  Jezu błagam o spokojny dzień. Za oknem szaro buro ponuro . W moim sercu smutek. Jezu spraw żeby ten weekend był radosny . Błagam. Dziękuję. Jezu ufam Tobie. Jezu troszcz się Ty

 13. Nadzieja pisze:

  Jezu dziękuję za to że sprawiles że mój syn tak radośnie spędza dzisiejszy dzień dzień swoich urodzin. Jest mi trochę smutno bo nie wiem co ze zdrowiem mojego drugiego syna. Oddałam moich synów pod opiekę Marii i ufam ze będzie dobrze. Dziękuję

 14. Zofia pisze:

  Jezu cichy i pokornego serca uczyń serce moje według serca Twego. Jezu kocham Cię

 15. Nadzieja pisze:

  Jezu pod Twoja opiekę oddaje mojego syna który gdzieś tam z kolegami pije alkohol. Błagam jak ojciec zaopiekuj się nim. Spraw aby szczęśliwie wrócił do domu. Idę spać. Moje serce rani. A w oczach mam łzy. Dziękuję.

 16. Nadzieja pisze:

  Jezu dziękuję że zechciałes być moim przyjacielem. Przy Tobie czuje się bezpiecznie. Wiem że zawsze mogę na Ciebie liczyć. Dziękuję Ze cierpliwie mnie wydluchujesz. Znasz mnie. Wiesz że o wszystkich i o wszystko się martwię . Cieszę się że mogę do ciebie przyjść jak do ojca i do Maryi jak do matki. Mogę wtulic sie w ramiona i otrzec łzy. Dziękuję.

 17. Nadzieja pisze:

  Jezuniu ja wiem że Maryja Twoja matka złożyła u Twych stóp moje prośby które przez 9 tygodni zanosilam podczas nowenny do matki bożej nieustającej pomocy. Prosiłam o zgodę w naszej rodzinie o zdrowie dla mamy i mojej siostry i jej całej rodziny za moich synów i ich rodziny moja ukochana wniesie mojego męża i mnie sama za panis Anie pania Ele i jrj mame.Jezu dziękuję bo mój syn w miesiącu sierpniu zrezygnował z picia alkoholu a ja wierzę ze to początek dobrego. Mój mąż dziś powiedział ze mniej go boli ręka mój syn chyba czuje się lepiej z Maciejem tez sprawy rozwiązują się pomyślnie. Jezu błagam o zgodę w naszej rodzinie. Tylko cud może to sprawić . Błagam o cud. Bi o to prosiłam w nowennie. Z moja siostrą też pogorszyły się nasze relacje. Jezu wierze ze wysluchasz mnie. Jezu ufam Tob ie. Jezu troszcz się ty. Dziękuję.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s