Nieustająca Koronka

W odpowiedzi na słowa „Wiosny Kościoła”:
Osobiście uważam, że wielkim znakiem danym Kościołowi jest właśnie ROK WIARY. To nie jest przecież rok ogłoszony dla żydów, ani dla muzułmanów, lecz dla katolików, aby umocnili swoją wiarę. Nas powinno to zmobilizować do jeszcze większej modlitwy, okazywania świadectwa, by oddać należną Bogu cześć i chwałę. Nie chodzi przecież o liczbę koncertów, festiwali itd., lecz o odrodzenie wiary – co jest intencją Ojca Świętego. A przy tym jest to Rok łaski, chociażby ze względu na ilość odpustów. Czy można stwierdzić, że „Kościół jest zły”, bo udziela nam prawdziwych odpustów ze swojego skarbca zamiast „krucjatkowych”?
Realnie postawione pytanie:”Czy Syn Człowiecze znajdzie wiarę, gdy powróci na ziemię? jest odzwierciedleniem dzisiejszej postawy człowieka. Ale zaproszenie Kościoła, jest wysiłkiem podjętym z inicjatywy papieża. Odpowiedź jak zwykle należy do nas
oraz
w odpowiedzi na ogłoszenie Tygodnia Miłosierdzia, w miesiącu MB Różańcoweej, w przededniu ogłoszenia Roku Wiary

organizujemy Nieustającą Koronkę do Bożego Miłosierdzia:
Krucjata Różańcowa i Nieustająca Koronka – tymi modlitwami pomożesz zbawić świat i wyrwać dusze diabłu

Ksiądz Adam Skwarczyński:
W ciągu sekundy umierają na świecie więcej niż trzy osoby, więc przez 15 minut mojej modlitwy Koronką – ok. 3000 ludzi. Wielu spośród nich zmarnowało ziemskie życie i za chwilę może znaleźć się w piekle, a ja mogę ich uratować! Miłosierdzie Boga jest nieskończone, więc nie jest Mu trudniej okazać litość trzem tysiącom, niż jednej osobie. Muszę jednak Mu ufać i prosić nie o mało, lecz o wiele: by żadna z tych osób nie poszła do piekła. Skutek modlitwy zależy więc od mojej ufności. Od początku modlitwy mogę widzieć siebie w otoczeniu trzech tysięcy i cały ten tłum „podnosić ku Niebu”, ku Ojcu.
Aby nabrać zapału do tej walki o dusze, zajrzyjmy do „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej.
„Przez odmawianie tej koronki (do Miłosierdzia Bożego) podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziałym grzesznikom, gdy będą ją odmawiać, spokojem napełnię dusze, a godzina ich śmierci będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych: Gdy dusza pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia, jak dziecko w objęcia ukochanej matki. […] Żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci mojej. Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny (Dz. 1541).
Każdą duszę obronię w godzinie śmierci jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę […]. Kiedy przy konającym inni odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę (Dz. 811).
Gdy pogrążyłam się w modlitwie i połączyłam ze wszystkimi mszami, jakie się w tej chwili odprawiają na całym świecie, błagałam Boga przez te wszystkie msze św. o miłosierdzie dla świata, a szczególnie dla biednych grzeszników, którzy w tej chwili zostają w skonaniu. I w tej chwili otrzymałam Bożą odpowiedź wewnętrzną, że tysiąc dusz otrzymało łaskę za pośrednictwem modlitwy, którą zanosiłam do Boga. Nie wiemy, jaką liczbę dusz mamy zbawić swymi modlitwami i ofiarą, dlatego zawsze módlmy się za grzeszników (Dz. 1783).
O, jak bardzo powinniśmy modlić się za konających; korzystajmy z miłosierdzia, póki czas zmiłowania (Dz. 1035)”.
Mam w tej Koronce:
– stawać przed Bogiem Ojcem,
– powoływać się przed Nim na Krew Jezusa, za te dusze przelaną, oraz na Jego Mękę za nie ofiarowaną,
– z wielką ufnością błagać, by Bóg Ojciec odstąpił od sprawiedliwego wyroku, a okazał swoje nieskończone miłosierdzie,
– przyczynić się do tego, że od konających odstąpi szatan, który w ostatniej walce o ich dusze wpędzał ich w rozpacz, blokował ich modlitwę, zniechęcał ich otoczenie do modlitwy za nich,
– doprowadzić do tego, by w ostatniej chwili pogrążyli się w szczerym żalu za grzechy,
– wyprosić im odwagę, by w tym momencie byli w stanie, mimo bólu i wstydu, poprosić Boga o przebaczenie i litość,
jednoczyć się w modlitwie z całym Niebem:
– z modlitwą Największego Orędownika – samego Jezusa (Jego wołanie na krzyżu: „Pragnę!” było wyrazem pragnienia zbawienia dusz o wiele bardziej, niż ziemskiego napoju, a wołanie to obejmowało wszystkie czasy i wszystkich ludzi),
– z modlitwą Maryi jako Ucieczki Grzeszników, ale przede wszystkim ich Matki,
– z Aniołami Stróżami tych konających oraz z innymi Aniołami,
– z ich patronami z chrztu i bierzmowania oraz innymi Świętymi;
na koniec podziękować Bogu za możliwość przyprowadzenia Mu dusz, które kocha nieskończoną miłością, oraz złączyć się w radości ze zwycięstwa z całym Niebem. Jeśli „większa jest radość w Niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych (świętych), którzy nie potrzebują nawrócenia” – to w tej chwili tę radość mogę pomnożyć przez tysiące! Niech jej wyrazem będzie modlitwa płynąca z serca, a przynajmniej „Chwała Ojcu…”.
Przy kolejnych dziesiątkach Koronki mogę sobie pomóc obrazami, podobnie jak to jest przy Różańcu. Mogę więc wyobrażać sobie 5 tajemnic Bolesnych Różańca, albo też znane mi stacje Drogi Krzyżowej. Wtedy nie będzie to modlitwa ani monotonna, ani nużąca.
Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia Eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.
Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do „mających przeszkodę”, zawartych w normach 24 i 25 Wykazów odpustów (Enchiridii Indulgentiarium). W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząstkowy. Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia (Akt Urzędu Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002).
ks. Adam Skwarczyński
Nieustająca Koronka – jak zacząć?
1. Każdy chętny i każda chętna do włączenia się do tej akcji ratowania dusz i wyrywania ich piekłu powinni:
wybrać sobie jeden kwadrans w tygodniu i nadesłać do nas zgłoszenie:
a) w mailu na adres: jutrzenka2012@gmail.com z dopiskiem „Nieustająca Koronka”
2. Koronkę zaczynamy odmawiać od dnia przystąpienia przez cały Rok Wiary, tj. do dnia jego zakończenia, czyli do 24 litopada 2013 roku.
3. Do Nieustającej Koronki można przystąpić każdego dowolnego dnia podczas Roku Wiary.
Tabela będzie dostępna w zakładce ‚Nieustająca Koronka’. Dla przykładu ksiądz Adam wybrał sobie piątek, godz. 14-45 więc został wpisany piątek, 14.45 – 15.00

14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
ks. Adam, Siedlce
15.00 – 15.15

Grafik (aktualizowany)  Nieustająca Koronka do Bożego Miłosierdzia – grafik
Link do wpisu Ks. Adam Skwarczyński: Nieustająca Koronka do Bożego Miłosierdzia naszą odpowiedzią na ogłoszenie przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Wiary

Pokładajmy wielką ufność w Panu pamiętając, że Panu Bogu nie sprawia różnicy, czy udzieli łaski jednej duszy, czy – w tym samym czasie – jednemu milionowi dusz!
Jaką ufnośc miała św. Faustyna, skoro otrzymywała Miłosierdzie – darowanie kary – dla całej Polski? Czy nie nadszedł czas, by przy pomocy takiego narzędzia jak internet zwołać ludzi do NIEUSTAJĄCEJ KORONKI? Czy nie takiej – między innymi – „iskry z Polski” oczekiwał Pan Jezus (i oczekuje) w przeddzień swojego Przyjścia???!!!
Pamiętajmy, że idea naszej modlitwy jest taka: by W CZASIE MOJEJ KORONKI NIKT NA ŚWIECIE
NIE UMARŁ W GRZECHU CIĘZKIM

Reklama

20 odpowiedzi na „Nieustająca Koronka

 1. Malgorzata pisze:

  Witam, przesyłam do Was poniższą intencję, oczywiście sama też się modlę. Jestem z Warszawy, jestem we wspólnocie, która również posługuje modlitwą,ale mam wielką prośbę do wielu ludzi z Polski i świata o szturm do Nieba, za śp Ewę, która wczoraj popełniła samobójstwo, ta sytuacja jest na tyle dramatyczna, że potrzeba bardzo dużo modlitwy ,może ofiarowania cierpienia, ofiary postu , może ofiarowania odpustów, ta kobieta była zniszczona przez samotność, długi i cierpienie, rodzina się odsunęła od niej, wiem od kuzynki, która z swego czasu pracowała z Ewą i ją znała, a wczoraj znalazła wczoraj w swojej skrzynce pocztowej list pożegnalny. Człowiek postawiony w tak trudnej sytuacji życiowej, jeśli nie żyje w relacji z Bogiem nie da sobie rady w życiu, szukając pomocy może popełnić sporo błędów. Tak, też się stało z Ewą. Zbłądziła już nieco wcześniej w poszukiwaniu szczęścia na tym świecie, prawdopodobnie swego czasu była alkoholiczką, ale ostatnio nie piła, mieszkała podobno w pomieszczeniu socjalnym poniżej warunków ludzkiej godności. Miała ogromne problemy finansowe, zadłużyła się w Providencie na kilkaset złotych, oni razem z odsetkami zażyczyli sobie zwrotu kilkuset tysięcy złotych. Niech Miłosierny Bóg wszystkie błędy i grzechy przebaczy, Ewie niech pozwoli po trudach i cierpieniu odpocząć jej w Wiecznym Życiu. Myślę, że nie będzie musiała bardzo długo cierpieć w Czyśćcu, bo nasz Pan jest litościwy, ale ponieważ jest też Sprawiedliwy, wynagrodzenie jakieś, zadośćuczynienie musi być. Ona sama dla siebie nic już nie może uczynić,my natomiast możemy jej pomóc. Może kiedyś, gdy przyjdzie nasz ostatni oddech, ona będzie już radować się Bogiem i wtedy jej wstawiennictwo pomoże nam? Proszę o modlitwę za nią ale też za wszystkie osoby borykające się z podobnymi problemami. Proszę też o uwzględnienie takiej tematyki przez kapłanów podczas nabożeństw,o których wiem, że przyjeżdża do Was bardzo dużo osób. Być może niejedna z nich ma w swoim otoczeniu skrajną nędzę duchową, społeczną i materialną.Jeśli ktoś z takich biedaków mówi ” pieprzone życie, mam go dość”, to bardzo jest prawdopodobne, że nie są to słowa na wiatr. Niech kapłani uświadamiają wiernych, że depresja i bieda mogą doprowadzić człowieka do naprawdę drastycznych posunięć, módlmy się za tych ludzi i w miarę możliwości pomagajmy im też konkretną pomocą. Kanapka, którą my od rana nosimy w torebce może być dla kogoś cudem na miarę rozmnożenia chleba! Spodnie, których fason przestaje być modny niech nie lądują od razu na śmietniku, może ktoś bardzo ich potrzebować. Gdy nasza modlitwa traci smak i staje się dla nas męczarnią, ofiarujmy choć jedną Zdrowaśkę w intencji tych, którym nie tylko modlitwa ale i całe życie przestało smakować.

 2. iwona witkowski pisze:

  Chcialam sie zapytac, dlaczego tylko w Polsce mozna uzyskac odpust zupelmy odmawiajac Koronke do Milosierdzia Bozego?

  • wobroniewiary pisze:

   Oj kochana, z tym to może do tych, co odpusty ustalają 😀

   • Kasia pisze:

    no wlasnie, tez jestem ciekawa, gdyz mieszkam od wielu lat poza granicami Polski. Czy ktos moze sprobowac odpowiedziec na pytanie Pani Iwony powyzej?

   • Monika pisze:

    Informacje na ten temat zawarte są na tej stronie w zakładce: Odpusty w Kościele i warto się z nimi zapoznać i praktykować. Jest w czym wybierać. Mamy tyle możliwości uzyskiwania odpustów zupełnych, jak i cząstkowych, że naprawde dla chcącego nie ma nic trudnego, jeśli oczywiście spełnimy opisane warunki ich uzyskania.

 3. Kamila- mama simony pisze:

  Bardzo prosze o modlitwe Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji Mojej coreczki Simony.
  Błagajmy o łaskę uzdrowienia dla niej!!

  link, do wydarzenia na Facebook’u
  https://www.facebook.com/events/371863289594816/

 4. Irena pisze:

  Od maja 2013 r. w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach został uruchomiony numer telefonu 505 060 205 na który każdy, kto troszczy się o wieczne dobro osób, które odchodzą z tego świata, może wysłać SMS wpisując imię osoby konającej. Niemal natychmiast w intencji danej osoby zostanie odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego.

  Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej:
  http://www.milosierdzie.pl/lagiewniki/index.php/pl/

 5. Monika z Warszawy pisze:

  Szczesc Boze.
  Prosze o zmiane godziny Koronki Bozego Milosierdzia na godzine 6.15 od poniedzialku do piatku. W sobote i niedziele bede wlaczala sie w roznych godzinach, dlatego prosze o nie wpisywanie mnie w grafik na te dwa dni.
  Dziekuje, ze jestescie.
  Monika z Warszawy

 6. Pingback: 5 października – Świętej Faustyny Kowalskiej, dziewicy | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 7. Szczęść Boże. Chętnie przyłączę się do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia w każdy dzień. Proszę o dopisanie mnie do grafiku w każdy dzień o godz. 4.15 — 4.30 rano. Do porannych modlitw chętnie dołączę Koronkę… Maria Katarzyna z Pabianic

 8. Izabela Flisiuk pisze:

  Szczęść Boże
  Tak ta piękna modlitwa jaką jest Koronka napewno napełnia serca każdego kto choć raz sprobował ją odmawiać, nie wpisuję się w grafik bo trudno okreslic godzinę, ale odmawiam ją kilka razy dziennie, to taka moja ostoja od wielu,wielu lata, te paciorki róźanca obracam w drodze, w autobusie, jak ona mnie umacnia, jak pozwala mi zyć w tej samotności po odejściu do Pana jedynego syna 30 lat /28.03 minie 4 lata / , po odejsciu męza /20.03 minie 2 lata / to własnie ONA jest ze mna i w dzień i w nocy, kiedy obudze sie zaczynam modlic się.
  Piszę by tak jak proszą nasi sąsiedzi z Ukrainy by 25-27.01. pomodlic się za nich, by zostali uwolnieni od zła jakie ich dotyka, by mogli zyć jak ludzie, Otoczmy i my któzy wiemy jak wielką moc ma ta modlitwa KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.
  z modlitwą Izabela

 9. Dorota pisze:

  Szczęść Boże
  mam pytanie: czy Koronka nadal trwa, bo ja odmawiałam ją w wybranym czasie tylko do końca Roku Wiary, a teraz odmawiam o dowolnym czasie.

 10. Dawid pisze:

  Prosze o modlitwe dla mnie koronką do miłosierdzia o cud uzdrowienia choroby genetycznej, uzdroeienia migdalkow,astmy i alergi

 11. Dorota pisze:

  Jezu Miłosierny proszę Cię o cud uzdrowienia taty Jana z choroby nowotworowej oraz o zdrowie i szczęśliwą operację dla mamy Danuty. Jezu ufam Tobie, Ty się tym zajmij, proszę. Wierzę, że tylko Ty możesz ich uzdrowić.

 12. Dorota pisze:

  Jezu Miłosierny dziękuję za szczęśliwą operację moich rodziców Danuty i Jana. Proszę o to żeby ból ustąpił i żeby wrócili do zdrowia. Proszę o zdrowie dla Pawła. Jezu Ty się tym zajmij. Jezu ufam Tobie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s