Różaniec Święty – najprostszy egzorcyzm. Modlimy się razem z bł. Janem Pawłem II

Różaniec święty to najpiękniejszy egzorcyzm. Ponoć już w momencie gdy tylko bierzemy różaniec do ręki, diabeł już pryska daleko. Módlmy się więc z wiarą i nadzieją ufając bezgranicznie w zwycięstwo dobra i Prawdy!

Reklama

13 odpowiedzi na „Różaniec Święty – najprostszy egzorcyzm. Modlimy się razem z bł. Janem Pawłem II

 1. Małgorzata Z pisze:

  Różaniec święty z Jan Paweł II-radosne

 2. Małgorzata Z pisze:

  Różaniec świety z Jan Paweł II-bolesne

 3. Małgorzata Z pisze:

  Różaniec świety z Jan Paweł II-chwalebne

 4. Małgorzata Z pisze:

  Modlitwa różańcowa Dokumenty papieskie o różańcu

  LIST APOSTOLSKI, ROSARIUM VIRGINIS MARIAE, JANA PAWŁA II
  LIST APOSTOLSKI ROSARIUM VIRGINIS MARIAE, OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM

  LIBRERIA EDITRICE VATICANA
  WATYKAN

  . Wielkie znaczenie tej modlitwy podkreślali liczni moi Poprzednicy. Szczególne zasługi miał w tym względzie Leon XIII, który 1 września 1883 roku ogłosił encyklikę Supremi apostolatus officio ; tą uroczystą wypowiedzią zapoczątkował serię wielu innych, które poświęcił tej modlitwie, wskazując ją jako skuteczne narzędzie duchowe wobec bolączek społeczeństwa. Wśród Papieży nowszych czasów, którzy wyróżnili się w promowaniu różańca, pragnę wspomnieć bł. Jana XXIII i przede wszystkim Pawła VI, który w adhortacji apostolskiej Marialis cultus podkreślił, zgodnie z inspiracją Soboru Watykańskiego II, ewangeliczny charakter różańca i jego ukierunkowanie chrystologiczne.

 5. Małgorzata Z pisze:

  Modlitwa różańcowa Dokumenty papieskie o różańcu

  ENCYKLIKA O MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ, JAN XXIII
  JAN XXIII
  ENCYKLIKA O MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ W INTENCJI KOŚCIOŁA, MISJI ORAZ PROBLEMÓW MIĘDZYNARODOWYCH I SPOŁECZNYCH

  GRATA RECORDATIO

  Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy miejsca pozostających w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską.
  Czcigodni Bracia, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.

  1. Od zarania naszej młodości stawało często przed Nami miłe wspomnienie encyklik, jakie czcigodnej pamięci Poprzednik Nasz Leon XIII, na zbliżający się miesiąc październik, nie raz jeden kierował do świata katolickiego, by zachęcać wiernych do pobożnego odmawiania – szczególnie w tym miesiącu – różańca świętego .

  2. Chodzi tu o encykliki, które różnią się treścią, ale są pełne mądrości, które wibrują zawsze nowym natchnieniem i są, jak nigdy, najstosowniejsze dla życia chrześcijańskiego. Było to mocne i przekonujące wezwanie do zanoszenia ufnych modłów do Boga, za pośrednictwem przepotężnego wstawiennictwa Dziewicy, Matki Bożej, poprzez odmawianie różańca świętego. Różaniec bowiem, jak wszyscy wiemy, jest wspaniałym środkiem modlitwy, który wraz z rozmyślaniem stanowi – niczym koronę mistyczną – gdzie modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu łączą się z rozważaniem najwznioślejszych tajemnic naszej wiary, co sprawia, że dramat Wcielenia i Odkupienia Pana Naszego staje przed umysłem w wielu obrazach.

  http://www.rozaniec.eu/index.php?m=RosarySites&a=ShowRosarySiteArticle&rsa_id=107&rs_id=4

 6. Małgorzata Z pisze:

  Modlitwa różańcowa Dokumenty papieskie o różańcu

  1.LIST APOSTOLSKI, ROSARIUM VIRGINIS MARIAE, JANA PAWŁA II
  2.ENCYKLIKA O MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ, JAN XXIII
  3.LIST APOSTOLSKI, IL RELIGIOSO CONVEGNO, JAN XXIII
  4.ENCYKLIKA INGRAVESCENTIBUS MALIS, PIUS XI

  http://www.rozaniec.eu/index.php?m=RosarySites&a=ShowRosarySite&rs_id=4

 7. Małgorzata Z pisze:

  Modlitwa różańcowa

  Jak odmawiać różaniec

  • Na początku należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga.
  • Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz.
  • Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo.
  • Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Przy odmawianiu wszystkich części różańca wystarczy modlitwy wstępne odmówić tylko przed częścią pierwszą.
  • Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
  • Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak zwaną modlitwę fatimską: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

  Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w swoim sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym,
  Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

  CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
  (odmawiamy w poniedziałki i soboty)
  1. Zwiastowanie Maryi Pannie
  2. Nawiedzenie św. Elżbiety
  3. Narodzenie Pana Jezusa
  4. Ofiarowanie w świątyni
  5. Znalezienie Pana Jezusa

  CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
  (odmawiamy w czwartki)
  1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
  3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  4. Przemienienie na górze Tabor
  5. Ustanowienie Eucharystii

  CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
  (odmawiamy we wtorki i piątki)
  1. Modlitwa w Ogrójcu
  2. Biczowanie Pana Jezusa
  3. Ukoronowanie cierniem
  4. Droga krzyżowa
  5. Śmierć Jezusa na krzyżu

  CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE
  (odmawiamy w środy i niedziele)
  1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
  3. Zesłanie Ducha Świętego
  4. Wniebowzięcie Matki Bożej
  5. Ukoronowanie Matki Bożej

  http://www.rozaniec.eu/index.php?m=RosaryArticles&a=ShowRosaryArticle&ra_id=4

 8. Małgorzata Z pisze:

  Modlitwa różańcowa

  Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec

  Streszczenie obietnic złożonych przez Najświętszą Maryję Pannę św. Dominikowi, który pierwszy otrzymał od Niej różaniec, oraz bł. Alanowi de la Roche, dominikańskiemu zakonnikowi, który niezwykle przyczynił się do rozpowszechnienia nabożeństwa różańcowego w wieku XV:

  1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając różaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę.

  2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

  3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.

  4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ileż dusz uświęci tą modlitwą.

  5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie zginie.

  6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

  7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.

  8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.

  9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.

  10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

  11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz – otrzymasz.

  12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.

  13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.

  14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.

  15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla nieba.

  http://www.rozaniec.eu/index.php?m=RosaryArticles&a=ShowRosaryArticle&ra_id=5

 9. Małgorzata Z pisze:

  Jan Paweł II – błogosławiony Karol Wojtyła
  Opublikowano 7 lutego 2011, autor: demonica

  PAPIEŻ – POLAK, dokument Aliny Czerniakowskiej

  Film oddaje klimat pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny, pokazuje, kim był dla rodaków i jakie stawiał im zadania, aby Polska mogła być wolna i niepodległa. Scenariusz, reżyseria i komentarz Alina Czerniakowska. Lektor – Anna Nehrebecka. Prod.1997

  http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=3817&page=3

 10. Małgorzata Z pisze:

  PATER NOSTER

 11. Małgorzata Z pisze:

  TAJNE SŁUŻBY PRL W ZAMACHU NA JANA PAWŁA II cz.I

  Jan Paweł II został zraniony bagnetem przez hiszpańskiego księdza podczas swej pielgrzymki do Fatimy w pierwszą rocznicę zamachu na Placu świętego Piotra i z krwawiącą raną kontynuował nabożeństwo – taki nieznany, dramatyczny epizod zawiera film „Świadectwo”, ekranizacja i kontynuacja wspomnień kardynała Stanisława Dziwisza. Po światowej premierze filmu w Watykanie papież Benedykt XVI oddał hołd swemu wielkiemu poprzednikowi.

  W czasach pontyfikatu Jana Pawła II dla wywiadu PRL na tzw. „odcinku watykańskim” pracowało ponad 100 agentów. Większość z nich to duchowni polscy, ale nie tylko. W tej służbie m.in. odnotowano agentów o pseudonimach – „Conrado”, „Potenza”, „Prorok”, „Cappino”, „Dita”, „Russo”, „Albano”, „Antes”, „Pietro” (Edward Kotowski), „Atar”, „Dis”(Maciej Dubiel), „Ingo”, „Irt”(Aleksander Makowski), „Lazio”, „Wran”, „Potenza”/„Tewere”/(prowadzony przez kpt. Janusza Czekaja), „Tibora”- oficjalnie występujący jako II sekretarz ambasady PRL w Rzymie, podobnie zresztą jaK Edward Kotowski – „Pietro”, „Dominik” (o. Konrad Hejmo),. Nie mniej cenne było źródło o numerze 9596. Pod nim kryła się osoba Tomasza Turowskiego – wówczas jezuity w Rzymie.

  http://niepoprawni.pl/blog/2171/tajne-sluzby-prl-w-zamachu-na-jana-pawla-ii-czi

 12. Małgorzata Z pisze:

  TAJNE SŁUŻBY PRL W ZAMACHU NA JANA PAWŁA II cz. II
  Czempiński w czasie rezydentury w Genewie obrał sobie przydomek „Aca”. Jednym z jego źródeł informacyjnych był KI „Wilk” który wielokrotnie bywał w Watykanie zawierając tam szereg interesujących wywiad znajomości. Kilkakrotnie rozmawiał z doświadczonym dyplomatą Watykanu abp. Acchille Silvestrinim. Wielokrotnie informował „Acę” o sytuacji w Kurii Rzymskiej , watykańskich ocenach stosunków państwo – Kościół w Polsce, a także watykańskich ocenach sprawy ks. Popiełuszki. Podobne informacje przywozili z Watykanu także agenci zwerbowani przez inne agentury.
  Był to ogromny aparat informacyjny. Aparat pracujący przeciwko Watykanowi w którym urzędował polski papież – Jan Paweł II. Listę watykańskich agentów z agentury PRL w okresie pontyfikatu Jana Pawła II nie należy traktować jako zamkniętą, bowiem wiadomo z całą pewnością, że dostarczona przez nich wiedza służyła do przygotowania esbeckich raportów, które poprzez Centralę w Warszawie trafiały w pierwszej kolejności na biurka władzy w PRL. Potem przesyłano je do Moskwy w ramach bratniej współpracy służb. Treść tych raportów niewątpliwie obrazuje agresywne działania peerelowskiego wywiadu wobec Watykanu i Jana Pawła II. Ważnym źródłem był KI „Cappino”, czyli ks. Józef Kowalczyk, prowadzony przez „Pietro”. W październiku 1978 roku Jan Paweł II powierzył mu misje stworzenia sekcji polskiej w watykańskim Sekretariacie Stanu.

  http://niepoprawni.pl/blog/2171/tajne-sluzby-prl-w-zamachu-na-jana-pawla-ii-czii-ostatnia

 13. Barbara pisze:

  Chciałam odmówić różaniec z Janem Pawlem II ale nie otwiera sie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s