9 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o “Mary Divine Mercy” – Jimmy Atkin. Wiara w jej „orędzia” zgodnie z KPK 1364 § 1 skutkuje automatyczną ekskomuniką (latae sententiae)

Jimmy Atkin – urodzony w Teksasie, dorastał w protestanckiej rodzinie, jednak w wieku lat 20 doświadczył głębokiej konwersji do Chrystusa. Planując zostać protestanckim pastorem lub profesorem seminaryjnym, zaczął gruntowne studiowanie Biblii. Jednak im bardziej zagłębiał się w Piśmie Św., tym więcej wsparcia znajdował w wierze katolickiej. W końcu poczuł się w moralnym obowiązku wstąpić do Kościoła Katolickiego, co też uczynił w 1992 roku. Historia jego nawrócenia zatytułowana “Zwycięstwo i Tragedia” została opublikowana w Surprised by Truth. Oprócz tego, że Jimmy Atkin jest autorem, jest także Starszym Apologletą w Catholic Answers, edytorem czasopisma This Rock i cotygodniowym gościem programu Catholic Answers Live.

9 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o “Mary Divine Mercy” – Jimmy Atkin
9 things you need to know about „Maria Divine Mercy”
( Tekst na blogu Jimmiego Atkina )

Jimmy Akin blogWizjonerka MDM uważa, że papież Benedykt XVI był ostatnim papieżem, a następny będzie Fałszywym Prorokiem. Co powinniśmy o tym myśleć? Oto 9 rzeczy, które powinniśmy o niej wiedzieć:
Wielu ludzi interesuje się porusza temat kobiety, która nazywa siebie Marią Bożego Miłosierdzia. Twierdzi ona, że doświadcza prywatnych objawień. Uważa, że przepowiedziała rezygnację Benedykta XVI z urzędu. Jest przekonana, że był on ostatnim papieżem na ziemi, że ten, który ma być wybrany na najbliższym konklawe, będzie Antypapieżem, a Drugie Przyjście Pana Jezusa ma się wydarzyć lada chwila.

1. Kim jest MDM?
Nie wiemy.
Zgodnie z informacjami na jej stronie, jest ona: “kobietą wyznania rzymskokatolickiego, zamężną matką mieszkającą gdzieś w Europie i otrzymującą przesłania od Trójcy Świętej, jak również od Maryi Dziewicy.
Pisze ona anonimowo: “Pragnę być znana jako Maria Bożego Miłosierdzia – jest to życzenie Pana Jezusa, by moja rodzina była chroniona i by ludzie nie koncentrowali się na mej osobie, a jedynie na przesłaniach”. Otrzymuje je ona od listopada 2010 roku aż do teraz, w sumie było ich 650.
W wywiadzie umieszczonym na youtube dowiadujemy się, że jest business woman, a jej akcent wygląda na irlandzki.

2. Co MDM mówi o swojej roli w Bożym Planie?
Twierdzi, że jest zadziwiająca, że przesłania, które otrzymuje mają pomóc przygotować świat na Drugie Przyjście Pana Jezusa, które nastąpi po Ostrzeżeniu… Podobno Jezus powiedział jej, że jest ona Siódmym Posłańcem, Siódmym Aniołem zesłanym by ujawnić światu treść Pieczęci w Księdze Objawienia, które mogą być otwarte tylko przez Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, który będzie otwierał je z wyprzedzeniem i ujawniał ich zawartość, a MDM ma je publikować w miarę ich otwierania. Pan Jezus powiedział jej, że jest ostatnim prorokiem na ziemi.

3. Jak popularna jest MDM?
Jej strona na facebooku – Jesus to Mankind – obecnie ma ponad 17.000 “lubię to!”, co jest całkiem pokaźną liczbą. Promuje także swoje przesłania na stronie: www. Thewar…, a także sprzedaje je w formie książki zatytułowanej: “Księga Prawdy”. Jak widać jest wystarczająco popularna, istnieją strony internetowe, które powielają jej przekazy w sposób nieautoryzowany, choć MDM na swej stronie przestrzega przed nimi.

4. Co MDM mówi o papieżu Benedykcie XVI?
Wśród ważniejszych rzeczy, które twierdzi MDM są również takie:
Papież Benedykt XVI jest “ostatnim papieżem na ziemi, wybranym przeze mnie (Jezus) by prowadzić Mój Kościół w dniach ostatnich”. „Papież Benedykt XVI zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej w Rzymie (zmuszony do odejścia)”. Stanie się tak z powodu planu, który został uknuty w „korytarzach Watykanu”. Teraz, kiedy papież abdykował, MDM pisze: „będą próbowali go zabić, będą mówić, że jest winny zbrodni, której nigdy nie popełnił”

5. Co MDM mówi o następnym papieżu?
Opierając się najwidoczniej na przepowiedni św. Malachiasza uważa ona, że następny papież będzie Piotrem Rzymianinem, ale nie będzie on sprawował swojego urzędu na ziemi ale z Nieba…, co najmniej do Drugiego Przyjścia Pana Jezusa, kiedy to zapanuje On na ziemi. MDM pisze:
“Mój ukochany papież Benedykt XVI jest ostatnim papieżem na ziemi. Piotr Rzymianin jest Moim Piotrem, prawdziwym apostołem, który poprowadzi Mój Kościół z Nieba pod dowództwem Mojego Ojca Przedwiecznego. Wtedy, kiedy powrócę ponownie, wszystkie religie staną się Jednym Świętym Kościołem Apostolskim.
MDM uważa, że zanim nastąpi powrót Pana Jezusa, Kościół Katolicki na ziemi będzie prowadzony przez fałszywego papieża:
Na miejsce Benedykta XVI zostanie wybrany antypapież: „fałszywy prorok przejmie teraz władzę w Watykanie”, „Dzieci Boże zostaną poddane władzy „małego rogu”, który ze splendorem zasiądzie na Stolicy Piotrowej”(…….)

6. Co MDM mówi o przyszłości?
Jesteśmy obecnie w czasie Wielkiego Ucisku: “Moja ukochana córko, okres 3 i pół roku ucisku rozpoczął się w grudniu 2012 roku” (co oznacza, że koniec ucisku ma nadejść w maju 2016 r.)
Antychryst ma się wkrótce ujawnić: „Fałszywy prorok, chwilowo zajęty swoimi ambicjami, by zafascynować katolików na świecie zejdzie na jakiś czas na dalszy plan, ponieważ Antychryst ujawni się w świecie, jak przepowiedziałem, (…) będzie bardzo blisko fałszywego proroka i nie będzie wątpliwości kim on jest– synem szatana.”
Antychryst i fałszywy prorok ustanowią nową światową religię. Następnie nastąpi Ostrzeżenie, w którym objawi się Bóg. (…): „To Ostrzeżenie nadejdzie gdy papież Benedykt opuści Rzym” (przyp. tłumacza: a to pech, bo Benedykt XVI nie zamierza opuszczać Rzymu…) Podczas Ostrzeżenia nawrócą się miliony osób.
Po tych wydarzeniach nastąpi Powtórne Przyjście Pana Jezusa i 1000 letni raj na ziemi, Era Pokoju. (…)

7. Jaki powinien być nasz stosunek do tych rewelacji?
Istnieją liczne powody by nie ufać MDM:
Jednym z nich jest fakt, że jest ona anonimowa. To nie jest sposób w jaki działają prawdziwi wizjonerzy, którzy powinni być gotowi na krytykę, a nawet na prześladowanie ze względu na swoje wizje i dla ich dobra (wiarygodności). MDM dla kontrastu, najwidoczniej wiedzie zwyczajne życie mocno oddzielone od jej życia ukrytego, w którym używa internetu by rozpowszechniać swe orędzia, a nawet sprzedaje książki. Co więcej, jej ukryte życie jest tak ważne dla Boga, że powiedział jej jakoby była Siódmym Posłańcem i Siódmym Aniołem (..), a także ostatnim prorokiem na ziemi.
Czyżby?
Czy po tych wszystkich prorokach i wizjonerach w historii, którzy obcowali z ludźmi znającymi ich tożsamość; po wizjonerach i ich rodzinach, którzy ponosili wszelkie konsekwencje otrzymywania Bożych słów, Bóg mógłby chcieć by “ostatni prorok na ziemi” pozostawał bezpiecznie anonimowy i z zacisza swego pokoju używał internetu by utrzymać w tajemnicy swoją tożsamość??
(Poza tym co znaczy „Siódmy Posłaniec” i „Siódmy Anioł”? Kim było sześć poprzednich? I ludzie nie są przecież takimi samymi co Anioły) (…)

8. Czy przepowiednie MDM są wiarygodne?
Nie. Mamy szczęście, że tym przepowiedniom towarzyszą daty (np 3,5 roku Ucisku, który zaczął się grudniu 2012). To świadczy o krótkotrwałości jej proroctwom. Kiedy okaże się, że są fałszywe, MDM będzie miała opcję, by odciąć się od nich (jako, że ukrywa swą tożsamość) lub dowolnie je przeinterpretować.
Jednak nawet teraz istnieje szereg argumentów na wykazanie fałszywości jej słów:
Po pierwsze, uważa ona, że przepowiedziała rezygnację papieża Benedykta XVI. Lecz tak naprawdę nie zrobiła tego wcale. Powiedziała, że zostanie on zmuszony do ustąpienia wskutek intrygi uknutej w Watykanie. To mogło wydawać się sensowne wtedy, gdy to „proroctwo” zostało po raz pierwszy opublikowane, czyli w czasie wycieku z VatiLeaks dotyczącego skandalu pedofilii w Niemczech i Irlandii, lecz nie stało się nic, o czym przepowiadała MDM. No, chyba, że chcemy oskarżyć Benedykta XVI o bycie kłamcą… Nie został przegnany ani wyrzucony. Jak powiedział, ustąpił z powodów zdrowotnych w pełnej wolności. (…)
Jednak MDM sugeruje, że nie można wierzyć zapewnieniom papieża o dobrowolnym odejściu. Ale jak to? Przecież jest on ukochanym papieżem Jezusa, czy mógłby więc okłamywać miliony ludzi w kwestii swego odejścia? (…)
Jej wszystkie przepowiednie są niczym więcej jak tylko jednym wielkim miszmaszem z materiałów innych wizjonerów pomieszanym z protestancką ideą 1000-letniego raju na ziemi. (…) Jej słowa są sprzeczne z Katechizmem Kościoła Katolickiego, który wyraźnie tępi millenaryzm (KKK 676)

9. Czy katolik powinien ufać MDM?
Nie. Jest ona anonimowa, nie ma aprobaty żadnego księdza katolickiego, a jej proroctwa zawierają treści, które są drastycznie różne od nauczania Kościoła Katolickiego na temat przyszłości i bardzo widocznie fałszywe. Co więcej, stosowanie się do jej proroctw skutkuje grzechem ciężkim i kanonicznym przestępstwem schizmy. Jeśli ktoś uzna nowego papieża za fałszywego , tak, jak chciałaby tego MDM, będzie schizmatykiem.
Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego: „Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej ; apostazją – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą – odmowa uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo.” KPK 751
Takie postępowanie miałoby głębokie konsekwencje, duchowe i kanoniczne, łącznie z automatyczną ekskomuniką (latae sententiae), zgodnie z KPK 1364 § 1: „Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa…”, co oznacza, między innymi, zakaz przyjmowania sakramentów…
W żadnym wypadku katolik nie powinien w żaden sposób angażować się w „przekazy” MBM.
Oby ona sama dostąpiła łaski odżegnania się od tych kłamstw, usunięcia ich ze strony internetowej i poinformowania swych „wyznawców” o ich fałszywości.
Under no circumstances should a Catholic become involved with or give any credence to the „messages” of Maria Divine Mercy
Tłumaczyła Ania (Terra)

Link do wpisu: 9 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o “Mary Divine Mercy” – Jimmy Atkin. Wiara w jej „orędzia” zgodnie z KPK 1364 § 1 skutkuje automatyczną ekskomuniką (latae sententiae)

Reklama

13 odpowiedzi na „9 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o “Mary Divine Mercy” – Jimmy Atkin. Wiara w jej „orędzia” zgodnie z KPK 1364 § 1 skutkuje automatyczną ekskomuniką (latae sententiae)

 1. Bohdan pisze:

  Zgodnie z nowymi zasadami, przedstawionymi na stronie internetowej Petrus, jeżeli w jakiejś diecezji pojawi się osoba głosząca objawienie, biskup powoła specjalną komisję, składającą się z teologów, księży oraz psychiatrów i psychologów. Do momentu zakończenia pracy komisji głosiciel cudu będzie zobowiązany DO MILCZENIA na jego temat. Jeśli złamie ten nakaz, będzie to automatycznie oznaczało, że cud jest fałszywy.
  http://www.rp.pl/artykul/247989.html

  • wobroniewiary pisze:

   2009 rok, MBM dalej działa, widać jak słuchają papieża – tu: wyznawcy tej nawiedzonej fałszywej prorokini.
   Wg kochanego przez nich i ostatniego prawdziwego papieża Benedykta XVI baba nie powinna się ukrywać, ale przejść wszelkie badania.

   Przeszła? – NIE?
   Jest posłuszna Papieżowi Benedyktowi XVI – NIE!
   Tyle w tym temacie
   Koniec kropka. Amen!

   • Bohdan pisze:

    zgadzam sie z tobą w 100 procentach 🙂 Niech Bóg Cie pobłogosławi i Maryja zawsze Dziewica +++

 2. agnieszka pisze:

  Bardzo prosze o kontakt i pomoc. Pewna osoba mocno wdepnela w to bagno.
  Już krucjaty zmawia a co gorsza trwa w tym pomimo moich ostrzezen i Waszych linkow które przeslalam.
  Co gorsza ta osoba świadomie już chce w tym trwać bo twierdzi że nawet wzmocnila się jego wiara i swiadomie propaguje orędzia MBM. Oraz jej medaliki i nawet filmik religijny dla dzieci ! POMOCY!

  • Maggie pisze:

   Trwaj w modlitwie, porozmawiaj z księdzem w parafii – pokaz materiały z tej strony, które mogą być pomocnymi księdzu do przygotowania kazania (on wie, co mówić, ale takie informacje pomogą w kazaniach dla wszystkich wiernych).
   Kiedy powiedziałam jednemu z księży o marysience i jej księdze oraz przydomkowi nadawanemu papieżowi …rozesmial sie w zaskoczeniu: bo nie wiedział, ze takie głupstwa moze ktoś głosić. Nie słyszał o niej!!!!
   Wielu księży nie słyszało o szerzacej sie herezji marysienkowej!!!!!

   Jezus jest Panem!

   • agnieszka pisze:

    Po raz trzeci pisze bo dwa razy mi nagle wylacxalo się wszystko gdy pisałam Słowa Koronki Wyzwolenia
    Jeśli Jezus wyzwoli Ł wówczas Ł będzie rzeczywiście wolny!
    Jezu zmiłuj się nad Ł!
    Jezu ulecz Ł!
    Jezu zbaw Ł!
    Jezu wyzwol Ł!

    Tylko Jezus jest Panem!

    Ta osoba spotyka się z grupka innych na klepaniu tych krucjatek. Wiem gdzie …o zgrozo w Kościele Katolickim ale nie w naszej parafii.
    Czy powinnam tam do proboszcza iść i do naszego i przedstawić problem?

    Nie mogę milczeć czuję w sercu ponaglenie od Jezusa gdyż On ciągle udziela tej osobie Miłosierdzia i łask.
    Ale czytałam że taka osoba będąca w jakimś stopniu heretykiem i gloszacym herezję tych oredz i medalikow ulega natychmiastowej ekskomunice ? Co oznacza zakaz przyjmowania sakramentów a wiem że ta osoba chodzi do spowiedzi i Komunie przyjmuje… Co wtedy ? Nie można przecież „dwóm Panom służyć” czy popełnia grzech ? Jaki?

    A jeszcze ściąga na swoją żonę i dzieci to przekleństwo

    Błagam modlcie się ze mną za Ł na opamiętanie.
    Jezu okaz mu Boże Miłosierdzie!
    Jezu ulecz rany jego serca!
    Jezu zbaw go ode złego!
    Jezu wyzwol go.uwolnij.ratuj!

    Dziękuje za wsparcie duchowe i wskazówki czekam na dalsze.

    Z Panem Bogiem! <

   • Maggie pisze:

    Oczywiście, ze Ks.proboszcz powinien wiedziec (!!!) i On moze porozmawiać rownież z proboszczem tamtej parafii, ktory widzi ze ludzie sie modlą a reszta mu nieznana.

    Przecież to jest schizma i sekciarstwo, które porównać można z Ebola.

    Najczęściej ten wirus podsuwany jest osobom, które maja dobre intencje i lubia sie modlić ale potem ….zamęt i profanacja.

    Nie zwlekaj, idź i trwaj w modlitwie (rowniez o pomyślne rozwiazanie problemu przez Ks.proboszcza) – jest miesiąc rozancowy więc w połączeniu z tym co w sercu masz jest jak antidotum.

    Jezus jest Panem!

    Jezus jest Panem!

 3. ela pisze:

  Matenko
  odmien zycie mojej rodzinie,niech corki zaloza rodziny,a ja otrzymam pomoc na splaty i wygranych w lotto,zdrowie i dobre badania dla corek,wyjscia z trudnej beznadziennej sytuacji finansowej,daj mi siły i ratuj mnie kazdego dnia,pomoz mi

 4. M pisze:

  Wystarczy wrzucić pieniążki do swojej prywatnej skarbonki zamiast do skarbonki Lotto i jest wygrana.

 5. robb pisze:

  Ela nie licz na wygraną w lotto ale licz na to że Pan Bóg o wszystko się zatroszczy czego tylko potrzebujesz ty jak i twoja rodzina.Przecież do Pana należy cała Ziemia i wszystko co ją napełnia.Zaufaj Mu ale tak na 100%.Piszę to ja kiedyś hazardzista.NIE GRAJ ale zaufaj Bogu.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s