Św. s. Faustyna

1) Z Dzienniczka św. s. Faustyny – SYLWESTER I NOWY ROK

2) Święta Siostra Faustyna o naszej umiłowanej Ojczyźnie – Polskie akcenty Dzienniczka

3) Bł. ks. Michale Sopoćko – módl się za nami!

4) 22 lutego 1931 r. – św. Siostra Faustyna po raz pierwszy ujrzała Pana Jezusa Miłosiernego

5) 22 lutego – uczcijmy Pana Jezusa Króla Miłosierdzia w rocznicę objawienia się św. Siostrze Faustynie w Płocku w 1931 r.

Reklama