Wielka Nowenna do Świętego Michała Archanioła – dzień II

W Wielkiej Nowennie do św. Michała Archanioła modlimy się o szczególną opiekę nad nami, naszymi parafiami, Ojczyzną.
To część akcji http://www.anielskipatron.pl, promująca modlitwę do św. Michała. Wielka nowenna jest związana ze św. o. Pio i jego współpracownikami, którzy przywrócili światu zapomniane dzieło. Tak powstała książka „Wielkość św. Michała Archanioła”, z której pochodzą modlitwy tej nowenny. Nowenna trwa cały miesiąc i łączy modlitwy, historie anielskich objawień oraz ćwiczenia duchowe na każdy dzień.

Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Dzień II
Zapraszamy do modlitwy

Szczęść Boże,
w drugim dniu nowenny do św. Michała Archanioła tematem rozważań będzie Wielkość świętego Michała Archanioła w miłosierdziu

I. Bóg, stwarzając anioły, przyozdobił je swoją uświęcającą łaską. Jak naucza święty Augustyn, Stwórca udziela jej wszystkim, dzięki niej stajemy się Jego przyjaciółmi. Spełnia prośby, zgodnie z Jego wolą, abyśmy mogli coraz bardziej Go poznawać. Łaska nie została rozdzielona pomiędzy anioły w równej mierze. Według doktryny Ojców Kościoła przekazanej przez Doktora Anielskiego – jak określa się św. Tomasza z Akwinu – łaska została im przyznana według posiadanej natury. Najszlachetniejsi z aniołów otrzymali większe jej dary.

II. Jak wielka była łaska, którą Bóg zechciał obdarzyć świętego Michała Archanioła, ustanawiając Go pierwszym, zaraz po Lucyferze, w naturze! Jeśli łaska została dana zgodnie z naturą, kto mógłby zmierzyć i zgłębić wielkość i doskonałość świętego Michała? Tego, który został obdarzony doskonałością przewyższającą inne anioły – przeogromną, niezachwianą wiarą, niewzruszoną nadzieją, miłością tak żarliwą, że zdolną zapalać innych, głęboką pokorą zawstydzającą wyniosłego Lucyfera, gorliwością służby na chwałę Bożą!

W rzeczy samej, święty Michał Archanioł został obdarzony najdoskonalszymi cnotami. Można by nawet stwierdzić, że jest on idealnym przykładem świętości, wyraźnym obrazem Boskości, odbijającym Boskie piękno. Rozraduj się, czcicielu świętego Michała, łaską i świętością, w którą bogaty jest Twój obrońca, kochaj go całym swoim sercem.

III. Także i ty poprzez chrzest święty zostałeś obleczony w drogocenną niewinność, uznany za przybranego syna Bożego, członka Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. On to powierzył cię opiece i ochronie aniołów. Także i twoje życie ma wielkie znaczenie, jest pełne łaski. Jak z niej korzystasz? Święty Michał Archa­nioł, współpracując z łaską, wychwalał Boga, sprawił, że pokochały Go inne anioły. A Ty? Ile razy niszczyłeś świątynię swojego serca, odrzucając łaskę, a wybierając grzech? Ile razy, podobnie jak Lucyfer, buntowałeś się przeciw Bogu, odrzucając Jego prawo, chcąc zaspokoić namiętności? Otrzymana łaska służyła ci nie po to, aby kochać Boga, ale by Go obrażać. Zwróć się do Niego, ufając w Jego łagodność, żałuj za grzechy, abyś odzyskał łaskę i zachował przyjaźń z Bogiem.

PIERWSZE OBJAWIENIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA NA GÓRZE GARGANO
(kontynuacja)

Wielka i niewysłowiona była radość biskupa Lorenza spowodowana objawieniem świętego Michała. Zwołał lud i zarządził uroczystą procesję do miejsca objawienia. Udawszy się procesyjnie we wskazane miejsce, ujrzeli klęczącego byka. Jego postawa wyrażała szacunek dla niebiańskiego Wybawcy. Znaleziono również głęboką i przestronną kamienną grotę, mającą formę świątyni. Była ona wydrążona przez naturę. Ten widok napełnił wszystkich zebranych radością, a jednocześnie strachem, ponieważ lud, chcąc wejść do środka, usłyszał nagle anielski śpiew: Tu, w tym miejscu, wielbi i czci się Boga, tu wychwala się Najwyższego. Miejsce zostało uznane za święte, zaczęto tam modlić się i odprawiać Msze.

Wiadomość wkrótce rozeszła się po całej Europie. Każdego dnia widywano pielgrzymów spieszących na wzgórze Gargano. Arcykapłani, biskupi, cesarze i książęta z każdej części Kontynentu przybywali, aby nawiedzić świętą grotę. Historyk Cezary Baroniusz napisał, że wzgórze stało się miejscem, gdzie ludzie otrzymywali wiele łask. Szczęśliwy, kto oddaje się potężnemu dobroczyńcy ludu Bożego – świętemu Michałowi Archaniołowi!

Modlitwa

O, święty Michale Archaniele! Obfitość Bożej łaski, którą czerpiesz z wszechmocnej Bożej ręki, niezwykle mnie rozwesela, a jednocześnie wprowadza w zawstydzenie, ponieważ nie potrafiłem zachować w sobie łaski uświęcającej. Z całego serca żałuję, że mimo nieustannego, ponownego przyjmowania mnie przez Boga w Jego przyjaźni, zawsze powracałem do grzechu. Błagalnie zwracam się do Ciebie, potężny Księciu, ufając w Twoje wstawiennictwo – wyjednaj mi u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy oraz wytrwałości. Wyproś mi przebaczenie moich win i grzechów.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale Archaniele, który zostałeś umieszczony we wzniosłości niebieskiej, pełny anielskiej chwały. Jako najznakomitszy spośród aniołów, wstawiaj się za mną.

Zadanie

W ciągu dnia trzy razy odmów Akt żalu, prosząc Trój­cę Przenajświętszą o przywrócenie łaski utraconej w wy­niku grzechu śmiertelnego. Udaj się do spowiedzi świętej.

Akt żalu
Ach, żałuję za me złości,

Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.