Wielka Nowenna do Świętego Michała Archanioła – dzień IV

W Wielkiej Nowennie do św. Michała Archanioła modlimy się o szczególną opiekę nad nami, naszymi parafiami, Ojczyzną.
To część akcji http://www.anielskipatron.pl, promująca modlitwę do św. Michała. Wielka nowenna jest związana ze św. o. Pio i jego współpracownikami, którzy przywrócili światu zapomniane dzieło. Tak powstała książka „Wielkość św. Michała Archanioła”, z której pochodzą modlitwy tej nowenny. Nowenna trwa cały miesiąc i łączy modlitwy, historie anielskich objawień oraz ćwiczenia duchowe na każdy dzień.

Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Dzień IV
Zapraszamy do modlitwy

Szczęść Boże,
witamy Cię w czwartym dniu wspólnej modlitwy. Zachęcamy, abyś zastanowił się dziś nad Wielkością świętego Michała Archanioła w chwale


I. Święty Michał Archanioł został stworzony nie tylko jako doskonały w naturze, obdarzony różnymi darami łaski, ale Bóg niezrównanie wywyższył go do chwały niebieskiej. Podobnie jak na dworze królewskim jest kilku książąt najbliższych królowi, którzy mogą z nim poufale rozmawiać, są bardziej niż inni cenieni i poważani, tak i na Dworze niebieskim jest kilku aniołów, nazywanych przez Klemensa Aleksandryjskiego pierworodnymi książętami anielskimi, którzy żyją bliżej Boga i z większą wolnością mogą zbliżać się do Jego Boskiego Majestatu. Jednym z nich jest święty Michał Archanioł – jak mówi prorok Daniel – jeden z przedniejszych książąt nieba. Według Tertuliana, Święty ­Michał został umieszczony przez Boga w najwyższej części nieba, uhonorowany tym samym anielską chwałą, największą spośród wszystkich aniołów. Również święty Pantaleon pisze, że Michał Archanioł zajmuje pierwsze miejsce wśród milionów aniołów. O wzniosła chwało, niezrównana wielkości!

 II. Święty Michał Archanioł dzięki miłości i pokorze zasłużył na wielkość i chwałę. Pokochał Boga bardziej niż wszystkie anielskie hierarchie. Był pierwszym, który oddał Mu siebie. Jego miłość była tak wielka, że osiągnęła ostatni stopień anielskiej natury, jego czyny były równe jego dobroczynności. Jaka zatem będzie jego chwała w niebie? Jeśli chwała odpowiada miłości, Michał Archanioł, kochając Boga bardziej niż inni aniołowie, cieszy się chwałą większą niż oni – taką, że święty Pantaleon nazywa go bliskim pomocnikiem Świętej Trójcy i księciem niewypowiedzianej chwały. 

„Kto się poniża, będzie wywyższony” – mówi Bóg. Jego słowa związane są z pokorą. Któż uniżył się bardziej niż święty Michał Archanioł? On to stawił czoła Lucyferowi właśnie dzięki tej cnocie. Uznał swoją nicość, wyznając nieskończony majestat Boga, wołając „Któż jak Bóg?” i skłaniając inne anioły do uległości. Jak uhonorował Go Bóg? Został wywyższony na tron Lucyfera, stał się przełożonym wszystkich chórów anielskich. Umysł ludzki nie jest w stanie wyobrazić sobie wspaniałości jego oblicza, majestatu, światła jego chwały!

III. Bóg stworzył także i ciebie do chwały niebieskiej. Jeżeli jednak chcesz ją osiągnąć, musisz podążać ścieżkami miłosierdzia i pokory. „Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci”, a więc nie wchodzi do nieba. 

Czy w twoim sercu jest prawdziwa miłość do Boga? Ku komu kierujesz swoje uczucia? Jeśli chcesz być częścią królestwa chwały, naucz się kochać Boga. Tylko On może cię całkowicie uszczęśliwić. 

Wyrzuć ze swojego serca pychę, ponieważ Pan odmawia łaski wyniosłym, a udziela jej w obfitości pokornym. Lucyfer, napełniwszy się wyniosłością, stracił łaskę i chwałę. Natomiast święty Michał ukorzył się przed Bogiem i został wywyższony. 

Może twoje serce jest pełne dumy i pychy? Szukasz zaszczytów, poważania, pierwszeństwa? Zastanów się nad swoją nicością, małością, karą, na którą nie raz zasłużyłeś. Miej odwagę wyznać, że do tej pory kroczyłeś, podobnie jak Lucyfer, drogą wyniosłości. Usuń ją z serca i ucz się od świętego Michała Archanioła pokory, jeśli chcesz osiągnąć chwałę nieba.

TRZECIE OBJAWIENIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA NA GÓRZE GARGANO

8 maja 493 roku biskup Siponto, Lorenzo Maloriano, wraz z innymi udał się na górę Gargano, aby uczcić trzecią rocznicę objawienia świętego Michała. Jednak zarówno biskup, jak i lud nie mieli odwagi wejść do groty. Postanowili zapytać o poradę papieża, który biorąc pod uwagę cudowne objawienia, odpowiedział: Jeśli chodzi o ustalenie dnia poświęconego świętemu Michałowi, wybrałbym dzień 29 września z powodu zwycięstwa nad barbarzyńcami, które miało wtedy miejsce. Jednak poczekajmy na wyrok Księcia niebieskiego. Będzie­my Go o to prosić modlitwami ku czci Świętej Trójcy. Także i wy się módlcie. 

Po otrzymaniu tej odpowiedzi biskup Lorenzo zaprosił 21 września siedmiu biskupów z najbliższych diecezji do Siponto, aby wspólnie modlić się i pościć wraz z ludem. Dnia 26 września zgromadzeni w Siponto, jak również i papież w Rzymie, rozpoczęli post i modlitwy. Spodobało się Bogu wysłuchać próśb swoich sług. Biskup Lorenzo dostąpił zaszczytu kolejnego objawienia. Następnej nocy, trzeciego dnia postu, ukazał mu się święty Michał, mówiąc: Porzuć myśl o poświęceniu tej groty. Wybrałem ją dla siebie i już, wraz z moimi aniołami, ją pobłogosławiłem. Zobaczysz tego znakimój wizerunek, ołtarz i krzyż. Wejdziecie do groty i w mojej obecności zaczniecie się modlić. Jutro wraz z ludem złożysz Bogu Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, jak poświęcam tę świątynię. 

Biskup Lorenzo nie czekał do dnia następnego, ale natychmiast oznajmił wszystkim o przychylności świętego. O brzasku udali się w procesji ku świętej grocie. Na początku wspinaczka była prosta, ale z powodu gorąca stawała się coraz bardziej uciążliwa. Wtedy święty Michał objawił swą dobroć i potęgę. Na niebie pojawiły się cztery orły – dwa z nich tak wielkie, że cieniem, który stwarzały, chroniły biskupów od promieni słonecznych. Natomiast pozostałe dwa, machając skrzydłami, ochładzały powietrze. 

Po przyjściu na górę nie ośmielili się wejść do groty, ale biskup Lorenzo odprawił Mszę świętą, stojąc przy wejściu. Gdy tylko została zaintonowana Chwała na wysokości, usłyszeli niebiańskie melodie zapraszające i ośmielające ich do podążenia za bis­kupem. Od drzwi wychodzących na południe przeszli przez długi przedsionek, który rozciągał się aż do drzwi północnych, gdzie znajdował się kamień ze śladami świętego Michała. Tutaj odkryli też część wschodnią niebieskiej bazyliki, do której wchodziło się schodkami. Po wejściu przez niewielkie drzwi zobaczyli cudowny obraz świętego Michała w momencie ujarzmienia Lucyfera. Biskup rozpoczął śpiew hymnu „Te Deum”, gdy wewnątrz groty odkrył wystający z kamienia ołtarz poświęcony świętemu Michałowi.

Modlitwa

Najszlachetniejszy Księciu niebieski, święty Michale Archaniele! Uwielbiam, wychwalam i błogosławię Cię, widząc, jak bardzo zostałeś wywyższony przez Boga. Nie gardź mną, biednym grzesznikiem, który pobożnie staje przed Tobą. Spójrz, jak bardzo jestem zawstydzony z powodu moich grzechów odbierających mi prawo do królestwa chwały. 

Najszlachetniejszy Księciu, wstawiaj się za mną u miłosiernego Boga! Rozpal na nowo w moim sercu nadzieję na łaskę przebaczenia, pomóż w przestrzeganiu Boskiego prawa i otrzymaniu chwały w niebie. Niech tak się stanie!

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, najszlachetniejszy Księciu Michale, pamiętaj o nas i wstawiaj się za nami.

Zadanie

Odmów trzy razy hymn „Te splendor, et virtus Patris” (str. 208) ku czci Świętej Trójcy, który chwali świętego Michała ponad wszystkimi trzema niebieskimi hierar­chiami.

Poniżej przekład hymnu „Te splendor” z Mszału Rzymskiego z dodaniem nabożeństw nieszpornych, który opracował o. G. Lefebvre OSB, w przekładzie ks. dr. Stefana Świetlickiego i ks. Henryka Nowackiego. Bruges 1932

Ciebie, światłość i moc Bożą,
Jezu życie dusz, my Ciebie z tymi,
co Twój orszak tworzą
Z Aniołami chwalim w niebie.

W koło Ciebie sług miliony,
Tłum anielskich wodzów krąży,
Lecz znak Krzyża wywieszony
Dzierży Michał ich chorąży.

Przezeń srogi smok strącony
Na piekielnej dno otchłani,
I wraz tracą niebios trony
Aniołowie zbuntowani.

Za tym wodzem idźmy śmiało
W bój z szatanów pysznych głową,
Byśmy się okryli chwałą
Przed stolicą Barankową.

Ojcze, Ciebie chwalim szczerze;
Krwią kupionych Syna Twego,
Mocą Ducha silnych w wierze
Spraw niech nas Anieli strzegą
Amen

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.