Wielka Nowenna do Świętego Michała Archanioła – dzień IX

W Wielkiej Nowennie do św. Michała Archanioła modlimy się o szczególną opiekę nad nami, naszymi parafiami, Ojczyzną.

 Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Dzień IX
Zapraszamy do modlitwy

Szczęść Boże,
gratulujemy Ci wytrwałości. 9 dni, czyli standardowa długość nowenny, za Tobą. Rozważ Wielkość świętego Michała Archanioła w miłości do Matki Bożej


I. Święty Michał, gdy tylko został stworzony, umiłował nie tylko Trójcę Świętą, ale także i Matkę Bożą. Bóg pokazał Ją aniołom podczas objawienia przyszłej tajemnicy Wcielenia Słowa. Lucyfer nie zechciał oddać czci i uznać kobiety, której natura nie mogła równać się z jego własną – najszlachetniejszą. Dlatego powstał święty Michał Archanioł, aby bronić czci przyszłej Matki Boga. Wygnał Lucyfera z nieba i z wiernymi Mu aniołami uznał i oddał cześć sławetnej Matce przyszłego Zbawiciela.

II. Wielkie było przywiązanie świętego Michała do Najświętszej Dziewicy. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg wysłał na świat swoją Matkę. Święty Michał wziął z rąk Stwórcy czystą, pełną łaski duszę Maryi, zszedł na świat i włożył ją do łona świętej Anny. Ochraniał ją i nie pozwolił piekielnemu smokowi splamić jej grzechem pierworodnym. Osłaniał ją podczas wyprawy do Świątyni. Pomyśl o wszystkich innych przysługach, które święty Michał wyświadczył swojej Królowej. Ile tajemnic Jej wyjawił! Ile razy wysłuchiwał Jej gorliwych modlitw, zanosząc je przed Boży tron!

III. Ta wielka miłość świętego Michała widoczna była podczas błogosławionej śmierci i chwalebnego Wniebowzięcia Maryi. To on przyjął Jej duszę i przedstawił Bogu, ponieważ to Jemu zostało powierzone zadanie prezentowania dusz. Z niezliczonymi legionami aniołów pozdrowił Ją i oddał należną cześć jako Królowej Nieba i Ziemi, Matce wiecznego Boga, Tabernakulum Trójcy Świętej. Ucz się od świętego Michała takiej stałej, szczerej miłości i oddania względem Matki Bożej, Królowej Aniołów. Wiedz jednak, że prawdziwie kocha Ją ten, kto stara się nigdy nie obrażać Jezusa, który jest błogosławionym owocem Jej łona i kto próbuje Ją naśladować. Uznaj Ją za przykład – staraj się, aby twoje życie było nieskazitelne, czyste i pełne pokory – a będziesz szczególnie chroniony przez świętego Michała.

OBJAWIENIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA W KRÓLESTWIE NAWARRY

Objawienie świętego Michała w Królestwie Nawarry było niezwykłe. Na wierzchołku wysokiej góry został wybudowany kościół pod Jego wezwaniem. ­Powstanie świątyni w tym miejscu związane było z obja­wieniem. Wydarzyło się ono w czasie, gdy Maurowie przybyli, aby spustoszyć Hiszpanię. W poświęceniu kościoła brało udział siedmiu biskupów. Święty Michał Archanioł zaproponował swoją ochronę w tych trudnych dla kraju czasach.

Modlitwa

Święty Michale Archaniele, czcicielu Najświętszej Maryi Panny, uwielbiam Cię i błogosławię, prosząc o łaskę szczerego uczucia wobec Niej. Ty, który wiernie Jej służyłeś, wyproś mi u Niej, Królowej i Matki Łask, włączenie do grona Jej sług, abym mógł pewnego dnia razem z innymi aniołami oglądać Boga w niebie, wielbiąc na wieki Najświętszą Matkę.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię święty Michale, obrońco tronu Matki Bożej.

Zadanie

Odmów dziewięć razy modlitwę Zdrowaś Maryjo…, zwracając się do Królowej dziewięciu chórów anielskich, i trzy Chwała Ojcu… ku czci świętego Michała Archanioła.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.