Wielka Nowenna do Świętego Michała Archanioła – dzień V

W Wielkiej Nowennie do św. Michała Archanioła modlimy się o szczególną opiekę nad nami, naszymi parafiami, Ojczyzną.
To część akcji http://www.anielskipatron.pl, promująca modlitwę do św. Michała. Wielka nowenna jest związana ze św. o. Pio i jego współpracownikami, którzy przywrócili światu zapomniane dzieło. Tak powstała książka „Wielkość św. Michała Archanioła”, z której pochodzą modlitwy tej nowenny. Nowenna trwa cały miesiąc i łączy modlitwy, historie anielskich objawień oraz ćwiczenia duchowe na każdy dzień.

Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Dzień V
Zapraszamy do modlitwy

Szczęść Boże,
po raz piąty już łączymy się we wspólnej modlitwie do św. Michała Archanioła. Tematem dzisiejszego rozważania jest Wielkość świętego Michała Archanioła w wierze.

I. Święty Michał został stworzony jako równy innym aniołom. Wyróżnił się jako ten, który zachował stałość w wierze. Bóg objawił aniołom tajemnice Trójcy Świętej, łaski, Wcielenia i tego, co wiązało się z Jego chwałą. Chciał, aby ich umysł podporządkowany był wierze i aby w ten sposób dostąpili nagrody oglądania Go w niebie.

Natomiast Lucyfer, zamiast ukorzyć przed Bogiem swój umysł, napełnił się pychą i wzgardził każdym aktem wiary, czyli – jak naucza święty Tomasz – zapragnął być podobnym do Boga, twierdząc, że może zdobyć tę łaskę własnymi siłami, a nie dzięki Jego pomocy. Tymczasem Michał Archanioł poznał, że tylko w Bogu jest prawdziwe błogosławieństwo, że wiecznej radości nie osiąga się własną mocą, ale z pomocą łaski. Już w Jego imieniu zapisane jest pytanie: „Któż jak Bóg?”

Widząc objawione tajemnice, święty Michał uniżył się, mówiąc: Tylko Ty, mój Boże, jesteś święty w Swej naturze, błogosławiony, dający wieczne szczęście. Nikt z nas bez Ciebie nie może zostać świętym, błogosławionym, szczęśliwym. To tymi darami chcesz nas napełniać. Twoim największym darem będzie chwała, którą nam przygotowałeś.

II. Jak niezwykle heroiczna była wiara świętego Michała Archanioła przede wszystkim podczas ciężkiej potyczki z buntowniczym Lucyferem! Ten też, uznawszy, że nie potrzebuje Boga, widząc się jako najpiękniejszego wśród aniołów, powiedział o tym zastępom niebieskim, a część z nich przyłączyła się do niego. Święty Michał Archanioł, wyposażony w tarczę wiary, wystąpił, aby podtrzymać honor Boga, uznając za swój obowiązek uwierzyć w objawione mu tajemnice. Chciał, aby także inni aniołowie w nie uwierzyli. 

Pomimo że Lucyfer – wódz buntowników – był od niego szlachetniejszy i silniejszy, bez wahania wypowiedział mu wojnę, mówiąc „Któż jak Bóg?”. Sprzeciwiasz się Jemu, Dawcy wszelkiego dobra? On jest wszechobecny, do Niego wszystko należy, a ty chcesz poddać w wątpliwość Jego potęgę? Jest wieczny, wszystko stworzył, a ty zuchwale chcesz być ponad Nim? Tylko On jest najdoskonalszy, a ty zachwycasz się własną znakomitością? On sam wystarczy, a ty polegasz na sobie? 

Święty Michał pokonał buntowników dzięki swojej wierze.

III. A jaka jest twoja wiara? Czy nie jest tak, że nie do końca ufasz w to, co ukazał ci Bóg i Kościół, lecz wybierasz sobie zasady wiary? Twoja wiara jest jałowa, nieożywiona. Jakby powiedział święty Augustyn – co innego wyznajesz, a co innego czynisz. Wierzysz w Boga, Początek i Koniec, ale nie wszystkie Twoje czyny są zwrócone ku Niemu. Uważasz się za katolika, ale grzechami, których nie przestajesz popełniać, pokazujesz, że nie wierzysz w to, co wyznajesz. A przecież poprzez chrzest wyrzekłeś się Szatana i wszystkiego, co do zła prowadzi. W jak opłakanym stanie się znajdujesz! 

Chcesz żyć według zasad niebieskich i tych ziemskich, być zarówno chrześcijaninem, jak i poganinem, wierzyć w Boga w kościele, a na ulicy i w domu obrażać Go; uczestniczyć we Mszy świętej, modlić się, i dawać upust swym namiętnościom?! Wiara bez uczynków jest martwa. Nie podoba się Bogu, jest bezużyteczna. Nie tak postępował święty Michał Archanioł. Proś chwalebnego obrońcę nieba, aby umocnił Twoją wiarę i sprawił, że Twoje życie będzie bogate w dzieła miłosierdzia.

OBJAWIENIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA W RZYMIE

W roku 590, w czasach pontyfikatu papieża Grzegorza I, Rzym opanowała epidemia dżumy. Każdego dnia wiele osób padało ofiarą tej zarazy. Papież modlił się, prosząc Boga o miłosierdzie. Pewnego razu, podczas procesji z obrazem Matki Boskiej do Bazyliki świętego Piotra, objawił mu się święty Michał Archanioł z mieczem w dłoni. Był on znakiem końca zarazy, która pustoszyła miasto. 

Archanioł zaintonował śpiew, towarzyszyła mu grupa innych aniołów, która otoczyła obraz niesiony przez papieża. Radowali się wraz z Maryją ze zmartwychwstania Jej Syna, śpiewając: „Królowo nieba, wesel się, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja!”. Słysząc te słowa, papież dodał: „Módl się za nami do Boga, alleluja!”

Dzięki wstawiennictwu świętego Michała i Najświętszej Maryi Panny, Rzym został uwolniony od straszliwej plagi. Chcąc upamiętnić to wydarzenie, w miejscu objawienia została wzniesiona wspaniała budowla nazwana Zamkiem Świętego Anioła.

Modlitwa

O niezrównany obrońco nieba, święty Michale Archaniele, zwracam się do Ciebie jako pierwszego wyznawcy i czciciela Trójcy Świętej, ja niegodziwy, który nie zawsze kierowałem się w moim życiu wiarą. Zdając sobie sprawę z mojej winy, tej samej, za którą został potępiony Lucyfer, przychodzę do Ciebie, aby prosić o Twoją opiekę, abym z pomocą Bożego miłosierdzia stawał się prawdziwym chrześcijaninem. Wstawiaj się za mną, chwalebny Księciu, i spraw, aby moja wiara wydawała owoce godne nieba.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale Archaniele, przynoszący zdrowie.

Zadanie

Odmów trzy razy „Wierzę w Boga…” oraz udaj się na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji przymnożenia wiary chrześcijanom.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.