Wielka Nowenna do Świętego Michała Archanioła – dzień VIII

W Wielkiej Nowennie do św. Michała Archanioła modlimy się o szczególną opiekę nad nami, naszymi parafiami, Ojczyzną.

 

Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Dzień VIII
Zapraszamy do modlitwy

Szczęść Boże,
rozpoczynamy drugi tydzień Wielkiej Nowenny. Dziś proponujemy Ci, abyś zastanowił się nad Wielkością świętego Michała Archanioła w dobroci względem Jezusa Chrystusa

I. Jak wielka była miłość świętego Michała względem naszego Pana Jezusa Chrystusa – i to już od początku świata, kiedy to aniołowie poznali tajemnicę Wcielenia. To właśnie to objawienie sprawiło, że Lucyfer sprzeciwił się Bogu. Poznawszy, że Słowo Boże przyjmie ludzką naturę, gdy nadejdzie pełnia czasu, i tym samym stanie się Wodzem aniołów i ludzi, uwielbione przez jednych i drugich, Lucyfer wzgardził Słowem mającym przyjąć ludzką naturę i zachęcił do buntu wielu aniołów. 

Michał Archanioł zdecydował się bronić Jezusa Chrystusa, mówiąc aniołom o czci należnej wcielonemu Słowu. Dzięki miłości, którą żywił ku przyszłemu Odku­picielowi, zachował w Patriarchach żywą wiarę w Mesjasza, obiecując Abrahamowi, że to z jego rodu narodzi się ten, który udzieli narodom błogosławieństwa. Zatrzymał rękę Abrahama, który chciał złożyć ofiarę ze swojego syna Izaaka, pokazując mu w baranie pomiędzy krzewami zapowiedź Baranka, który poświęci się dla zbawienia świata. Abraham zobaczył w nim Jezusa Chrystusa i rozradował się. To święty Michał potwierdził Jakubowi Boże obietnice, stając się obrońcą i opiekunem narodu wybranego, cudownie wyzwalając go z Egiptu, prowadząc przez pustynię i wprowadzając do ziemi obiecanej.

II. Po narodzeniu Jezusa, święty Michał udał się wraz z aniołami do Betlejem, aby oddać Mu cześć. Oznajmił pasterzom tę radosną wieść o narodzeniu Zbawiciela. Za pomocą gwiazdy wskazał trzem królom drogę ku Bogu, który stał się człowiekiem. Następnie ukazał się we śnie świętemu Józefowi i polecił mu ucieczkę do Egiptu, aby uwolnić Dzieciątko Jezus spod gniewu Heroda, który chciał Go zabić. 

Kto może zliczyć, ile pomocy święty Michał udzielił Jezusowi podczas Jego podróży i pobytu w Egipcie? To właśnie On oznajmił świętemu Józefowi, aby wracał do Judei po tym, jak umarli wszyscy czyhający na życie Jezusa. Po poście na pustyni oraz kuszeniu przez Lucyfera święty Michał wraz z aniołami przybył do Jezusa, aby Mu służyć. Podczas modlitwy Jezusa w Ogrójcu to On był tym aniołem, który – jak mówi święty Bonawentura – przyszedł, mówiąc Mu: Boże mój, Jezu Chryste, ofiarowałem Bogu Ojcu Twoją modlitwę, wszyscy aniołowie wstawiali się za Tobą, prosząc Go, by oddalił od Ciebie ten kielich, ale On powiedział: Odkupienie rodzaju ludzkiego, którego tak bardzo pragnę, nie może dokonać się bez przelania Jezusowej krwi. 

Święty Michał podążał za Jezusem podczas Jego męki, a po śmierci odprowadził Jego duszę do Otchłani. Odsunął kamień od grobu, a w dniu Wniebowstąpienia zaprowadził zastępy niebieskie na spotkanie ze Zbawicielem, aby towarzyszyć Mu podczas wstępowania do Nieba.

III. Święty Michał z miłości do Jezusa Chrystusa pragnie, aby wszyscy wierzący miłowali Go z całego serca. Nie może więc znieść, gdy jest On obrażany i zniesławiany przez człowieka. Miłość, którą żywi ku Niemu, jest tak wielka, jak niechęć w stosunku do Lucyfera i jego zwolenników. Podobnie płonie gniewem i oburzają Go wszyscy niewdzięczni chrześcijanie, którzy nie kochają, a obrażają Boskiego Zbawiciela. 

Staraj się coraz bardziej miłować, aby zasłużyć na opiekę anielskiego Księcia. Jeżeli twoje serce jest słabe, pozbawione tej miłości, wzywaj księcia Serafinów – świętego Michała – aby zechciał zapalić w twym sercu płomień świętej miłości do Jezusa.

OBJAWIENIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ŚWIĘTEJ EUDOKII

Potęga świętego Michała Archanioła wyraża się w nawróceniu świętej Eudokii, która w czasach panowania cesarza rzymskiego Trajana z wielkiej grzesznicy stała się męczennicą. Z pochodzenia była Samarytanką, a znano ją jako rozpustną mieszkankę Heliopolis. 

Nawróciła się dzięki mnichowi Germanowi. Dzieliła się z biednymi swoim bogactwem, uwolniła niewolników, a przed otrzymaniem Chrztu spędziła tydzień na poście i modlitwach w samotności – tak, jak polecił jej święty German. Gdy ją odwiedził, zawołała na jego widok: Dziękuj Bogu, mojemu Ojcu, za łaski, które mi wyświadczył mimo mojej niegodności. Czas moich rekolekcji spędziłam, żałując za grzechy i wykonując wszystkie polecane ćwiczenia duchowe. Siódmego dnia, leżąc z twarzą zwróconą ku ziemi, zdałam sobie sprawę, że jestem otoczona oślepiającym światłem. Jednocześnie ujrzałam młodzieńca w bieli, który ujął mnie za rękę i wzniósł aż ku niebu, gdzie zobaczyłam tłum ludzi ubranych tak jak On, cieszących się z mojej obecności. Zdałam sobie sprawę, że pewnego dnia też dostąpię tej chwały. Podczas widzenia spostrzegłam straszliwego potwora, który rycząc, żalił się Bogu, ponieważ jego zdobycz została mu zabrana. Głos pochodzący z nieba zmusił go do ucieczki, mówiąc, że nieskończenie dobry Bóg lituje się nad grzesznikami, którzy żałują za swoje winy. Ten sam głos nakazał mojemu przewodnikowi, świętemu Michałowi Archaniołowi, abym powróciła do miejsca, z którego pochodzę.

I rzeczywiście, kobieta była chroniona przez świętego Michała. Prowadziła pełne cudów, święte i cierpiętnicze życie, umierając jako męczennica 1 marca roku 114.

Modlitwa

O święty Michale Archaniele, obrońco Bożego Skarbu, wysławiający Jezusa, naszego Zbawiciela, uwielbiam Cię, prosząc, abyś wlał do mojego serca szczerą i wytrwałą miłość ku Boskiemu Odkupicielowi, abym mógł cieszyć się Jego obecnością na wieki w niebie.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, obrońco niebieskiego tronu Jezusa Chrystusa.

Zadanie

Udaj się z wizytą do Jezusa w Najświętszym Sakramencie, przyjmij Komunię świętą, poświęć czas na rozmyślanie o Jego miłości.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.