Wielka Nowenna do Świętego Michała Archanioła – dzień X

W roku 1521 duża część Walencji znajdowała się pod panowaniem Maurów. W dniu poświęconym świętemu Michałowi, kilkoro chrześcijańskich dzieci podczas zabawy doświadczyło Boskiego natchnienia. Wzięły obraz z wizerunkiem Świętego i zaniosły do meczetu Maurów, którzy nie mieli odwagi się im sprzeciwić. Dzieci zaczęły wykrzykiwać: Niech żyje święty Michał! i zostawiły tam obraz. W dniu świętego Dionizego miała tam zostać odprawiona Msza święta. Zdarzyło się tak, że Maurowie zostali chrześcijanami, przyjęli chrzest, a meczet został poświęcony i zamieniony w kościół


W Wielkiej Nowennie do św. Michała Archanioła modlimy się o szczególną opiekę nad nami, naszymi parafiami, Ojczyzną.

Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Dzień X
Zapraszamy do modlitwy

Szczęść Boże,
zapraszamy Cię do wspólnej modlitwy w dziesiątym dniu Wielkiej Nowenny do świętego Michała Archanioła. Będziemy rozważać jego Wielkość w dobroci względem bliźnich

I. Bóg jest miłością, a kto nią płonie, zbliża się do Niego. Święty Michał Archanioł, jako najbliższy Mu spośród wszystkich duchów niebieskich, musiał być także pełen miłości. Tak jak Bóg przepełniony nią wobec człowieka, tak i święty Michał najbardziej spośród wszystkich aniołów umiłował rodzaj ludzki. 

Kościół ukazuje Go jako nieustannego orędownika ludzi przed Bogiem, gorliwie proszącego o miłosierdzie i przebaczenie. Jego wołanie nie jest jałowe i bezowocne – wręcz przeciwnie – ten, kto modli się za Jego wstawiennictwem, otrzymuje wiele łask i jest przez Niego prowadzony do Królestwa niebieskiego. 

O wielka miłości świętego Michała! – Widząc nieszczęście człowieka, pełen jest czułości i nie ustaje w błaganiach.

II. Nie tylko nieustannie wstawia się za człowiekiem, ale dzięki najwyższemu stopniowi, który zajmuje w niebie, zbiera i potwierdza modlitwy innych orędowników zanoszone w imieniu śmiertelnego człowieka. Święty Jan widzi Go w Księdze Apokalipsy blisko ołtarza świątyni niebieskiego Jeruzalem ze złoconym kadzidłem w ręku, które rozpala przed Bożą świątynią. Święty Jan tłumaczy, że jest ono symbolem modlitwy. Złocone kadziło wyraża godność świętego Michała, uznanego przez Boga jako orędownika ludzkości. Kadzidło podczas Ofiarowania jest symbolem naszych modlitw wzniesionych ku Bogu. Wzywane jest wtedy wstawiennictwo świętego Michała, któremu powierzone zostało również przedstawienie Bogu ofiary Baranka bez skazy – Jezusa Chrystusa.

Łatwiej jest – mówi święty Pantaleon – policzyć gwiazdy na niebie, niż wymienić wszystkie korzyści wynikające z wielkiego dobra świętego Michała. Ucz się od Niego, kochać bliźniego i ukazywać to poprzez gesty, a nie tylko słowa. Nawet najmniejsze dobro ­wyświadczone drugiemu nie pozostanie bez zapłaty w niebie. Pamiętaj, że masz tam orędownika, który nieustannie modli się za ciebie.

III. Prawdziwa miłość powinna opierać się na uczynkach, a nie tylko słowach. Ilu aniołów ocalił święty Michał! Serce Adama po grzechu pierworodnym zostało przez Niego ożywione – skruszone, aby wypłakał swoją winę i nie wpadał już w grzech. To On nakłonił Noego, aby pobudził lud do pokuty. Owocem miłości Archanioła było przejście Izraelitów przez Morze Czerwone oraz manna spadająca z nieba na pustyni, która ich karmiła. A ileż łask święty Michał wyświadcza w obecnych czasach!

OBJAWIENIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA W WALENCJI

Kolejne objawienie świętego Michała miało miejsce w pustelni, która później została, ku czci świętego, kościołem. Znajdowała się w Królestwie Walencji. Święty Michał roztoczył swoją opiekę nad tą ziemią i – jak zauważa historyk Escolano – to Archanioł położył kres obecności Maurów w Hiszpanii, kiedy to król Jakub zdobył ich ziemię w dniu ku czci świętego Michała.

W roku 1521 duża część Walencji znajdowała się pod panowaniem Maurów. W dniu poświęconym świętemu Michałowi, kilkoro chrześcijańskich dzieci podczas zabawy doświadczyło Boskiego natchnienia. Wzięły obraz z wizerunkiem Świętego i zaniosły do meczetu Maurów, którzy nie mieli odwagi się im sprzeciwić. Dzieci zaczęły wykrzykiwać: Niech żyje święty Michał! i zostawiły tam obraz. W dniu świętego Dionizego miała tam zostać odprawiona Msza święta. Zdarzyło się tak, że Maurowie zostali chrześcijanami, przyjęli chrzest, a meczet został poświęcony i zamieniony w kościół.

Modlitwa

O dobroczynny Księciu anielski, święty Michale, ja, grzesznik, uciekam się do Twej dobroci, prosząc o ocalenie mojej duszy. Wstawiaj się za mną przez całe moje życie, a szczególnie w godzinie śmierci, obda­rzając mnie siłą do zwyciężenia zła. Broń mnie w walce.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale Archaniele, który pomagasz mi zawsze, gdy tego potrzebuję.

Zadanie

Daj jałmużnę osobie, która jej potrzebuje.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.