Wielka Nowenna do Świętego Michała Archanioła – dzień XI

W Wielkiej Nowennie do św. Michała Archanioła modlimy się o szczególną opiekę nad nami, naszymi parafiami, Ojczyzną.

Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Dzień XI
Zapraszamy do modlitwy

Szczęść Boże,
zapraszamy na kolejny dzień nowenny, w którym będziemy rozważać Wielkość świętego Michała Archanioła w miłości względem aniołów


I. Miłość, którą święty Michał obdarzył inne anioły, sprawiła, że zasłużył na tytuł Ojca Aniołów. Święty Hieronim napisał, że aniołowie niebiescy, którzy przewodniczą innym, opiekując się nimi, są nazywani ojcami. Święty Michał określany jest jako Książę książąt, największy z nich, przewodniczący wszystkim anielskim chórom, uznając jednocześnie najpotężniejszego Boga – Ojca wszystkich aniołów. 

Archanioł chronił Bożej czci i zależało Mu na ocaleniu aniołów, których karmił jak prawdziwy ojciec dobrocią, chroniąc przed wyniosłością, która jest prawdziwą trucizną. Właśnie dlatego wszyscy aniołowie uwielbiali Go, czcząc jako swojego ojca.

II. Jak wielka jest chwała świętego Michała jako ojca kochanego przez aniołów! Jeśli święty Paweł nazywa Filipian, których nauczał i nawracał, swoją radością i chwałą, jaką chwałą musi być dla świętego Archa­nioła uratowanie aniołów od wiecznej zguby? 

Jak troskliwy ojciec przestrzegł ich przed zbuntowaniem się i swoją gorliwością utwierdził w wierności i wdzię­czności względem Boga, a także w odwadze, aby sprzeciwić się kuszeniu Lucyfera. Umocnił ich posłuszeństwo i szacunek względem Bożej woli. Są jego radością i chwałą. Niech będzie błogosławiony Bóg w ich wiernym podążaniu za Archaniołem!

III. A jaka jest twoja miłość względem bliźniego? Może go ignorujesz, tracisz tę miłość? Nie brakuje ludzi nieznających podstawowych zasad wiary. Jaka jest twoja troska o przybliżenie im tajemnic wiary, Bożych przykazań? Nieznajomość religii będzie pogłębiać się każdego dnia, dopóki nie znajdzie się ktoś, kto podejmie się tego zadania. 

Nie myśl, że jest to tylko sprawa kapłanów. Przybliżanie doktryny chrześcijańskiej jest również obowiązkiem rodziców, a także każdego chrześcijanina. O ile mniej grzechów byłoby popełnianych, gdyby wszyscy wierni nauczali religii! Każdy dba jednak tylko o siebie. Natomiast Bóg powierzył nam opiekę nad bliźnimi. 

Błogosławiony, kto ratuje duszę drugiego – tym samym ratuje siebie. Zajrzyj do swojego serca, zobacz, że brakuje w tobie miłości względem bliźniego. Zwróć się do świętego Michała i proś Go o ten dar oraz abyś potrafił dbać o wieczne odkupienie innych.

OBJAWIENIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA W NEAPOLU

W roku 574 pogańskie plemię Longobardów walczyło przeciwko mieszkańcom miasta Partenopea i ich rozkwitającej wierze. Święty Michał nie mógł na to pozwolić. Objawił się trwającemu na modlitwie, świętemu Agnellusowi, który powrócił z Gargano do Nea­polu, aby zarządzać szpitalem imienia świętego Gaudiozego. Anioł zapewnił go o zwycięstwie. 

Następnie można Go było zobaczyć, jak przepędza Saracenów ze sztandarem, na którym widniał krzyż. W tym miejscu został wybudowany kościół ku Jego czci, który aż po dziś dzień jest jedną z najstarszych parafii. Wdzięczni niebiańskiemu Dobroczyńcy Nea­politańczycy czczą Go jako szczególnego Obrońcę. 

Na koszt kardynała Enrica Minutoliego została postawiona przy głównych drzwiach katedry statua świętego. Podczas trzęsienia ziemi, które miało miejsce w roku 1688, pozostała ona nietknięta.

Modlitwa

Najgorliwszy Apostole Nieba, niezwyciężony świę­ty Michale, przez wzgląd na Twój zapał w ratowaniu aniołów i ludzi wyproś mi u Boga pragnienie wieczności i współpracy w uświęcaniu mojego bliźniego, abym dzięki zasługom mógł cieszyć się oglądaniem Boga na wieki w niebie.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, który jesteś przywódcą Armii niebieskiej – kieruj mną.

Zadanie

Spróbuj przybliżyć Boga komuś, kto jest daleko od Niego. Postaraj się przekonać tę osobę, aby przyjęła Sakramenty.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.