Wielka Nowenna do Świętego Michała Archanioła – dzień XII

W Wielkiej Nowennie do św. Michała Archanioła modlimy się o szczególną opiekę nad nami, naszymi parafiami, Ojczyzną.

Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Dzień XII
Zapraszamy do modlitwy

Szczęść Boże,
dwunasty dzień Wielkiej Nowenny to czas, aby poznać wielkość świętego Michała Archanioła w anielskim apostolacie

I. Wielkość świętego Michała wyrażała się także w byciu apostołem aniołów w niebie. Święci Tomasz i Bonawentura – opierający się na świętym Dionizym Aeropagicie – uznają, że aniołowie wyższego rzędu pouczają, oświecają, udoskonalają anioły niższego rzędu. Pokazują im to, czego nie znały. Tak jak w Kościele są apostołowie, prorocy, doktorzy, którzy rozświetlają i pogłębiają wiedzę wiernych, tak – jak zauważa święty Dionizy – w niebie aniołowie podzieleni są w różne kręgi. 

Duchy najwyższe są światłem i przewodnikami dla tych niższych; to przez nie Bóg może czynić to, co Mu się podoba. To o tym wspominał Psalmista, mówiąc, że Bóg cudownie jaśnieje ponad wielkimi górami – które święty Augustyn uznaje za kaznodziejów nieba, czyli anioły nadrzędne, które oświecają te im podwładne.

II. Święty Michał oświecał wszystkie anioły. Lucy­fer chciał je zwieść, przeciągnąć na swoją stronę, co udało mu się z niektórymi z nich. Wmówił im, że wielkość i wspaniałość ich natury pozwala im na zdobycie błogosławieństwa bez Bożej pomocy. Święty Michał Archanioł, mówiąc: „Któż jak Bóg?”, pokazał aniołom, że zostali stworzeni przez Boga i że tylko On jest godzien chwały i dziękczynienia. Poznali, że otrzymanie błogosławieństwa oraz oglądanie Boga bez łaski jest niemożliwe. Napomnienie świętego Michała było na tyle skuteczne, że wiele chwalebnych duchów stanęło przed Panem, aby Go uwielbiać. Nauczanie Archa­nioła sprawiło, że aniołowie byli, są i będą szczęśliwi i wierni Bogu na wieki.

III. Pomyśl, jak wielka musiała być chwała świętego Michała Archanioła w niebie! Ten, który naucza innych dróg Pana, rozbłyśnie światłem – mówi Pismo. Jaka jest chwała niebieskiego Księcia, który oświecił niezliczone zastępy aniołów! Jaka będzie nagroda, którą Bóg Go obdaruje? Dobroć i miłość świętego względem aniołów uszlachetniły Go i sprawiły, że stał się wielki w oczach Boga. Dlaczego nie zwracasz się do świętego Michała, prosząc, aby rozproszył niewiedzę w której się znajdujesz? Dlaczego nie prosisz jak Dawid o oświecenie twoich oczu, abyś nie zasnął w śmierci? Błagaj niebieskiego Apostoła, abyś zrozumiał potrzebę nieustającej wierności i służby Bogu, żebyś mógł razem z Nim cieszyć się w wieczności.

OBJAWIENIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA W SARAGOSSIE

Książę Aniołów służył i pomagał ludziom w największych tragediach wszędzie tam, gdzie potrzebowano jego pomocy. Hiszpańskie miasto Saragossa było okupowane przez Maurów przez prawie czterysta lat. 

Król Alfons chciał je wyzwolić spod ich władzy. Posiadał odpowiednie siły, a także wsparcie przybyłych z odsieczą żołnierzy Nawarry. Gdy bitwa rozpoczęła się na dobre, Władca Aniołów objawił się królowi, oznajmiając mu, iż miasto jest pod Jego ochroną i że przy­bywa, aby pomóc w walce. I rzeczywiście, zwycięstwo było oszałamiające. W miejscu objawienia się świętego Michała wybudowano świątynię, która stała się jedną z głównych parafii Saragossy.

Modlitwa

Łagodny Apostole Nieba, święty Michale Archaniele, wychwalam i błogosławię Boga, że obdarzył Cię wielką mądrością, abyś mógł oświecać i ocalać anioły. Racz przy pomocy mojego Anioła stróża rozświetlić moją duszę, abym mógł podążać zawsze drogą Bożych nakazów.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, Doktorze Anielskich zastępów – oświecaj mnie.

Zadanie

Postaraj się przekazać niewierzącemu tajemnice wiary.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.