Wielka Nowenna do Świętego Michała Archanioła – dzień XIII

Oddaj się pod opiekę Archanioła i  zwyciężysz demona, ponieważ będziesz w stanie odeprzeć wszystkie jego ataki
Św. Pantaleon

W Wielkiej Nowennie do św. Michała Archanioła modlimy się o szczególną opiekę nad nami, naszymi parafiami, Ojczyzną.

Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Dzień XIII
Zapraszamy do modlitwy

Szczęść Boże,
poznaj Wielkość świętego Michała Archanioła w miłości względem aniołów. Oto zachęta na trzynasty dzień Wielkiej Nowenny

I. Święty Michał Archanioł, Obrońca Aniołów, zapewnił im wierność i dobro względem Boga oraz wieczne szczęście. Jakże pełne mocy były słowa, które do nich wypowiedział: „Któż jak Bóg?”. Wyobraźmy sobie, jak musiała wyglądać walka w niebie. Dumny Lucyfer, pragnący być podobnym do Stwórcy, sprawił, że przyłączyła się do niego jedna trzecia zastępów niebieskich, które wraz z nim wypowiedziały Bogu wojnę, chcąc zniszczyć Jego tron. 

O iluż więcej aniołów zostałoby skuszonych, gdyby nie święty Michał krzyczący: „Któż jak Bóg?” – jakby chciał powiedzieć: Uważajcie, nie dajcie uwieść się bezbożnemu smokowi! Nie jest możliwe, abyście stali się podobnymi do Boga, waszego Stwórcy. Któż jak Bóg? Tylko On jest pełen niezmierzonej doskonałości, niewyczerpalnym źródłem szczęścia. My wszyscy jesteśmy przed Nim nicością.

II. Jakże wspaniała była to wojna! Z jednej strony święty Michał i wierni mu aniołowie, z drugiej Lucyfer i inni buntownicy. Święty Jan nazywa tę wojnę „wielką”. I rzeczywiście taka była, a to z powodu miejsca, w którym się odbywała – nieba, ilości walczących, których były miliony, i wreszcie z powodu, dla którego została wytoczona. Nie był to zwykły kaprys, ale chęć zrzucenia Boga z tronu, czego przyczyną była nieznajomość Słowa Bożego w jego przyszłym Wcieleniu – jak mówią niektórzy Ojcowie. Przywódca wiernych aniołów, święty Michał Archanioł, dołączył do tej strasznej walki, atakując Lucyfera, obalając go i zwyciężając. 

Lucyfer i jego zwolennicy spadli aż do samej przepaści. Zastępy świętego Michała były ocalone, a Bogu został oddany należny Mu hołd.

III. Wojna rozpoczęta przez Lucyfera w niebie nie skończyła się jednak. Zły duch wciąż walczy przeciw Bogu i Jego czci tu, na ziemi. W niebie pociągnął za sobą wielu aniołów – a iluż to ludzi stara się zwieść na pokuszenie każdego dnia? Porzuć strach i zrozum, że Lucyfer jest nieprzyjacielem, który zna wszystkie sposoby, aby ci zaszkodzić i wciąż próbuje, niczym wygłodniały lew, zdobywać ludzkie dusze! 

Bądź czujny i odpieraj z odwagą wszystkie pokusy. Kto wie, ile razy także i ty zostałeś wplątany w jego sieci, ile razy dałeś się uwieść, buntując się w sercu przeciw Bogu! Może i teraz znajdujesz się w zasadzce demona i nie wiesz, jak z niej wyjść? Pamiętaj – aniołowie prowadzeni przez świętego Michała nie poddali się kuszeniu Lucyfera! Oddaj się pod opiekę Archanioła i – jak mówi święty Pantaleon – zwyciężysz demona, ponieważ będziesz w stanie odeprzeć wszystkie jego ataki.

OBJAWIENIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA NA GÓRZE LA VERNA

Góra La Verna jest znana dzięki objawieniom świętego Michała. Tam też odprawił swoje rekolekcje święty Franciszek z Asyżu, który gdy zechciał jeszcze bardziej oddać się kontemplacji – jak czynił to nasz Pan Jezus Chrystus – udawał się na góry, aby się modlić. Święty Franciszek zastanawiał się, czy rany naprawdę zostały zadane Zbawicielowi podczas Jego śmierci tak, jak się to mówiło. 

Podczas postu, który ofiarował ku czci świętego Michała, w dniu Podwyższenia Krzyża Świętego, ­objawił mu się sam Archanioł. Po wlaniu w serce Franciszka czystej Miłości naznaczył go świętymi stygmatami. Święty Bonawentura wskazuje, że tym aniołem najprawdopodobniej był właśnie święty Michał Archanioł.

Modlitwa

Potężny Obrońco aniołów, chwalebny Michale Archaniele, uciekam się do Ciebie, ponieważ czuję się otoczony zasadzkami nieprzyjaciela. Straszliwa i ciężka jest wojna, która trwa w mojej duszy. Jednak wierzę, że Twoje ramię i Twoja osłona są mocniejsze. Chronię się pod tarczą Twojej pomocy z nadzieją na wygraną. Chroń mnie zawsze i wszędzie, abym został zbawiony.

Pozdrowienie

Pozdrawiam, święty Michale, Ciebie i Twoich aniołów. Nie ustawajcie dniem i nocą w walce przeciw demonowi, bądźcie moją ochroną.

Zadanie

Odwiedź kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, prosząc Go, aby wziął cię pod swoją opiekę.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen