Wielka Nowenna do Świętego Michała Archanioła – dzień XIV

W Wielkiej Nowennie do św. Michała Archanioła modlimy się o szczególną opiekę nad nami, naszymi parafiami, Ojczyzną.

Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Dzień XIV
Zapraszamy do modlitwy

Szczęść Boże,dziś dowiesz się, jak objawia się Wielkość świętego Michała Archanioła w miłości względem ludzi


I. Święty Michał, gorliwy w szerzeniu chwały Bożej, był tak samo dobroczynny względem ludzi. Jak pisze święty Hieronim, Bóg powierzył aniołom ochronę ludzi, tak że nie ma na świecie człowieka, który nie cieszyłby się pomocą anielską. Książę Anielski miał pod swoją opieką nie tylko jedną osobę, ale wszystkich ludzi. 

Spośród aniołów to właśnie On był najbardziej zaangażowany w troskę o cały rodzaj ludzki. Jego miłość przewyższała gorliwość, opiekę i oddanie wszystkich innych chórów anielskich. To prawda, że ich opieka względem ludzi jest staranna, ale to właśnie święty Michał jest tym, który kocha nas najbardziej, ponieważ jest naszym największym Księciem, wysłuchującym modlitwy i oddanym ochronie ludzi aż do końca świata.

II. Święty Michał objawia swoją miłość i dobroć każdemu człowiekowi. On, jak mówi święty Pantaleon, prowadzi wszystkich błądzących, dźwiga i ratuje upadłych, broni dusze, walczy i wygrywa nad demonami, oświeca każde stworzenie. Swoją miłość pokazał już naszemu praojcu Adamowi, którego uzdolnił nie tylko do żalu za grzechy, ale nauczył, jak prowadzić życie święte, objawiając mu przyszłe tajemnice – jak pisze święty Paulin z Noli. Jego nauczanie było tak skuteczne, że Adam nie dał się już więcej uwieść demonowi i nie wyrządził żadnego innego zła.

O wielka miłości niebiańskiego Księcia!

III. Miłość świętego Michała względem człowieka zrodziła się z wielkiej miłości, którą obdarzył Boga. Z miłości do Stwórcy rodzi się miłość bliźniego, który jest obrazem Najwyższego. Im bardziej się Go kocha, tym większą miłość żywi się ku drugiemu. Lucyfer jest nieprzyjacielem człowieka, ponieważ nie ma w nim miłości do Boga, natomiast święty Michał kocha człowieka najbardziej spośród wszystkich aniołów. 

Zastanów się, czy twoje serce wypełnione jest miłością względem bliźniego. Czy nie jesteś głuchy na płacz strapionego? Czy dostrzegasz potrzeby biednego? Czy nie brak ci wrażliwości na łzy chorego? Czy nie jesteś obojętny na ból bliźniego? Twoje serce może nie płonąć miłością ku Bogu. Jeśli kochałbyś Go całym swoim sercem, nie byłbyś obojętny na potrzeby drugiego! Jeśli kochałbyś Boga z całej siły, pocieszałbyś tego, kto cierpi. Zwróć się do pierwszego Serafina miłości, aby zapalił w twoim sercu tę świętą miłość, która uzdalnia do kochania bliźniego, jak nakazuje Jezus Chrystus.

OBJAWIENIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA W MEKSYKU

W nowym świecie Bóg zechciał poprzez różne objawienia świętego Michała pokazać, że jest On patronem Kościoła w każdym miejscu i że należny jest Mu szacunek. W małym miasteczku niedaleko miejscowości Santa María Nativitas w stanie Tlaxcala, oddalonym o około 120 km od stolicy kraju, biorącemu udział w procesji Indianinowi, Diego Lázaro de San Francisco, objawił się święty Michał Archanioł. Polecił mu rozgłosić, że w skale pomiędzy dwoma dębami, nad urwiskiem, blisko miejsca, w którym się urodził, znajduje się źródło cudownej wody, która leczy wszelkie choroby. 

Jednak Indianin bał się zaryzykować i nic nie powie­dział, uznając, że nikt mu nie uwierzy. Minęło trochę czasu. Diego ciężko zachorował i mimo młodego wieku zbliżał się do kresu życia, pozbawiony jakiejkolwiek nadziei. Rodzina i krewni czekali na jego śmierć. 

W wigilię objawienia się chwalebnego Archanioła, 7 maja 1631 roku, około północy do pokoju, w którym się znajdował, wszedł niespodziewanie święty Michał, którego nagłe przybycie przestraszyło wszystkich zebranych. Uciekli przerażeni, zostawiając chorego. Bali się jednak, że błysk bijący od świętego może spalić dom, który zbudowany był ze trzciny. Wrócili więc do mieszkania, gdzie znaleźli chorego, który zdawał się już nie żyć. 

Minęło trochę czasu, zanim Indianin otworzył oczy i zaczął mówić. Zebrani uznali to za cud. Chory powiedział, że już czuje się lepiej, a to za sprawą objawienia świętego Michała, otoczonego światłem, który go uzdrowił, zanosząc w niewyjaśniony sposób do źródła cudownej wody, o której już wcześniej mu wspominał. Tym razem, już bez strachu, uzdrowiony Indianin postanowił powiedzieć o tym miejscu wszystkim wiernym. Jak się okazało, jego choroba była swego rodzaju karą za wcześniejsze nieposłuszeństwo. 

Gdy tylko skończył mówić, ukazał się wielki wir, który napełnił mężczyznę strachem. Święty Michał zapewnił go, że nie powinien bać się tego, co czynią złe duchy w celu odebrania zysków, które mogliby otrzymać wierni. 

Wielu, widząc cuda, które w miejscu świętego źródła mogłyby mieć miejsce, z pewnością nawróciłoby się żałując za swoje grzechy. Wszyscy ci, którzy z wiarą by się tam udali, otrzymaliby lekarstwo na swoje cierpienie i trudy.
– Wypowiedziawszy te słowa, święty Michał sprawił, że światło oświetlające miejsce, w którym się znajdowali stało się jeszcze jaśniejsze. Dodał, że poprzez dane choremu lekarstwo i zdrowie Bóg chciał, aby wierni uwierzyli. 

Po tych słowach zniknął. Diego nie mógł wyjaśnić w żaden racjonalny sposób tego objawienia, jednak wierzył, że było prawdziwe. Cudownie wyzdrowiał, mimo że był u kresu życia. To wydarzenie wprawiło wszystkich w zdumienie.

Modlitwa

O pierwszy Księciu miłości, święty Michale Archa­niele, ja, nędzny grzesznik, uciekam się do Ciebie. Ufając w Twoją dobroć, proszę, zapal moje serce świętą miłością wobec Boga i bliźniego. Spraw, potężny Archaniele, abym naśladując Ciebie, potrafił okazać miłosierdzie drugiemu i abym mógł je odnaleźć u Boga.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, który najmocniej ukochałeś ludzi, pomóż mi.

Zadanie

Odwiedź osobę chorą lub daj jałmużnę potrzebującemu.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.