Wielka Pokuta

Wielka Pokuta, Jasna Góra 15 października 2016

Ks. Piotr Glas: Narodowy Egzorcyzm w ramach Wielkiej Pokuty

Polsko, powiedz Bogu tak, szatanowi nie! – ks. Piotr Glas
(wspaniała jakość nagrania, konferencja)

Polska od wieków jest areną ścierania się sił zła z siłami dobra. Wydarzenia ostatnich lat domagają się od Polaków jednoznacznego opowiedzenia się za Bogiem i odcięcia się od wszystkiego, co zabija nasz naród – grzechów aborcji, materializmu, pychy, faryzeizmu, lenistwa, alkoholizmu, grzechów nieczystych i bałwochwalstwa. Jeśli chcemy ocalić tożsamość chrześcijańską, musimy na nowo zawierzyć losy naszego narodu Maryi, Królowej Polski, prosząc równocześnie Boga o przebaczenie za popełnione grzechy i przebaczając za doznane krzywdy na przestrzeni wieków – przypomina ks. Piotr Glas w konferencji wygłoszonej w ramach Wielkiej Pokuty, która miała miejsce na Jasnej Górze 15 października 2016 roku.

Ks. Piotr Glas: konferencja w ramach Wielkiej Pokuty

Odczytanie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Czy wy kochacie życie – modlitwa o. Antonello Cadeddu i o. Henrique Porcu
w ramach Wielkiej Pokuty

Wieka Pokuta – Pieśń trzech młodzieńców

Wielka Pokuta, Jasna Góra 15.10.2016 (Całość nagrania)

Wieka Pokuta (transmisja cz. 1)

Wieka Pokuta (transmisja cz. 2)

Wielka Pokuta – konferencja ojców Antonello i Henrique, na Jasnej Górze, 15 X 2016 r.

Nabożeństwo Wielkiej Pokuty za wszystkie grzechy popełnione w Polsce

Homilia ks. abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszona podczas
Nabożeństwa Wielkiej Pokuty

 

Reklama