Ewangelia dla nas

http://ewangeliadlanas.wordpress.com/

Tu zamieszczamy codzienne czytania dnia oraz informację o Patronach danego dnia a także modlitwy na dany dzień przeznaczone (nowenny i inne).

Korzystamy ze stron: Ewangelia org oraz Brewiarz

Biblia

29 października 2008 roku

papież

Benedykt XVI zachęcał w środę polskich wiernych do codziennej lektury Pisma Świętego. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież nawiązał do zakończonego w niedzielę synodu biskupów na temat Słowa Bożego.

Zwracając się do polskich pielgrzymów, obecnych na Placu świętego Piotra, Benedykt XVI powiedział: „Zakończony w niedzielę XII synod biskupów obradujący na temat +Słowo Boże w życiu i misji Kościoła+, przypomniał nam o potrzebie ustawicznego karmienia się natchnionym Słowem. Niech codzienna lektura Pisma Świętego będzie dla was okazją do spotkania z Bogiem i zachętą do przemiany życia”.

———————————————————————————————————–

Wśród komentarzy padło dziś pytanie czy katolikowi może przeszkadzać jeszcze jedna strona katolicka? Na pewno nie!
Dlatego oczekując powrotu Adminki z “pustyni wyciszenia” zapraszam na drugą  naszą stronę internetową “Ewangelia dla nas” ewangeliadlanas.wordpress.com
Od dziś tam będzie codziennie wklejane Słowo Boże i będzie możliwość dyskutowania o tym, co Słowo Pana mówi o nas i dla nas.
Nie chodzi mi o to, żeby interpretować co Pan Jezus miał na myśli, bo co Miał to i Sam powiedział. Mi chodzi o to, aby czytać Słowo Boże i przyjmować je w swoim życiu.
Na stronie jest w zakładce Biblia w plikach mp3 oraz z prawej strony obrazek z Biblią po kliknięciu mamy Pismo Święte w wersji do czytania.

Admini

Zapraszamy Ewangelia dla nas

Przy okazji zapraszam do przeczytania świadectwa syna Adminki, Łukasza pod linkiem w komentarzach: Prośba Admina i proszę o dalszą modlitwę, gdyż jak widać, przynosi ona wspaniałe owoce.

Reklama

6 odpowiedzi na „Ewangelia dla nas

 1. Małgorzata Z pisze:

  29 stycznia 2012 r.
  Czwarta Niedziela zwykła

  Pierwsze czytanie:
  Pwt 18,15-20 Bóg obiecuje zesłać proroka
  Psalm responsoryjny:
  Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9
  Drugie czytanie:
  1 Kor 7,32-35 Małżeństwo i celibat
  Śpiew przed Ewangelią:
  Mt 4, 16
  Ewangelia:
  Mk 1,21-28 Jezus naucza jako mający władzę
  Kolor szat liturgicznych – zielony

  PIERWSZE CZYTANIE
  Pwt 18,15-20 Bóg obiecuje zesłać proroka
  Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
  Mojżesz tak przemówił do ludu:
  „Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: «Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł»”.
  I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę.
  Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć”.
  Oto Słowo Boże.
  PSALM RESPONSORYJNY:
  Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9
  Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
  Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
  wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
  Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
  radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
  Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
  Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
  zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
  Albowiem On jest naszym Bogiem,
  a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
  Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
  Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
  „Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
  jak na pustyni w dniu Massa,
  gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
  doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.
  Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
  DRUGIE CZYTANIE
  1 Kor 7,32-35 Małżeństwo i celibat
  Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
  Bracia:
  Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.
  Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi.
  Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.
  Oto Słowo Boże.
  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
  Mt 4, 16
  Alleluja, Alleluja, Alleluja
  Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
  i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.
  Alleluja, Alleluja, Alleluja
  EWANGELIA
  Mk 1,21-28 Jezus naucza jako mający władzę
  Słowa Ewangelii według świętego Marka
  W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
  Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
  Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
  A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
  Oto słowo Pańskie.

  Kazanie
  Nauka z mocą
  Ks. Mariusz Frukacz

  Kafarnaum zajmuje szczególne miejsce na mapie historii Zbawienia. To tutaj Jezus przybywa i głosi w synagodze naukę z mocą. To w Kafarnaum jest dom św. Piotra Apostoła, któremu Jezus powierzy klucze Królestwa i na Piotrze zbuduje Kościół. Dlatego duchowa wędrówka do Kafarnaum ma ogromne znaczenie dla naszego życia wewnętrznego i codziennego świadectwa.
  „Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”. Te słowa z dzisiejszej Ewangelii są dla nas jakby wyrzutem sumienia. Czy potrafimy, my, chrześcijanie XXI wieku, zdumiewać się nauką Jezusa, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to nauka z mocą, że słowa Jezusa przemieniają nasze życie, jeśli otworzymy się na ich dar? Każde słowo Jezusa powinno mieć ogromne znaczenie dla naszego codziennego życia, powinno stawać się słowem życia na dzisiaj. Ono powinno być dla nas wciąż aktualne. Zwrócił na to uwagę sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, twórca ruchu oazowego, kiedy tysiącom młodych ludzi zaproponował stały kontakt ze słowem Bożym w tzw. Namiocie Spotkania. Tak wielu młodych ludzi podczas rekolekcji oazowych, czy też w ciągu roku, pogłębiając swoją formację w Ruchu Światło-Życie, zgłębiło Słowo Boże. Wielu młodych ludzi odkryło wówczas, że Ewangelia, Pismo Święte zawiera w sobie odpowiedzi na wiele nurtujących człowieka pytań. Dla wielu młodych ludzi wówczas odkrycie Słowa Bożego stało się początkiem przemiany ich serc, zmiany stylu życia. Na ogromną wartość Słowa Bożego w życiu każdego chrześcijanina zwraca również uwagę Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej „Verbum Domini”. Przypomina bowiem, że „Słowo Boże jest prawdziwym światłem, którego potrzebuje człowiek” (n.12). Żyjąc Słowem Bożym każdego dnia, każdy z nas jest wezwany do tego, by dać autentyczne świadectwo, że Słowo Jezusa ma ważne miejsce w naszym życiu. „Słowo Boże dociera do ludzi «przez spotkanie ze świadkami, dzięki którym staje się obecne i żywe».Każdemu człowiekowi, szczególnie nowym pokoleniom, potrzebne jest bowiem wprowadzenie w słowo Boże «dzięki spotkaniu z dorosłym i jego autentycznemu świadectwu, pozytywnemu wpływowi przyjaciół i towarzyszeniu wielkiej wspólnoty kościelnej» (…) ci, którzy spotykają wiarygodnych świadków Ewangelii, przekonują się o skuteczności słowa Bożego w tych, którzy je przyjmują” – przypomina nam Benedykt XVI w „Verbum Domini” (n. 97).
  Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas zachętą, byśmy sięgali po Słowo Boże, by nie zabrakło w naszym życiu osobistym lektury Pisma Świętego. Powinno ono również stać się źródłem przemiany naszych rodzin. Pismo Święte nie powinno być jedynie jedną z wielu książek w naszej domowej bibliotece. To powinien być stały kontakt ze słowem Jezusa. Tak wiele przeżywamy trosk, kłopotów. Tak wiele każdego dnia rodzi się przed nami pytań, wątpliwości. Bardzo często nie umiemy sobie sami poradzić z wieloma problemami i szukamy w życiu drogowskazów. Odnajdujemy to wszystko w słowie Jezusa, które jest nauką z mocą. Żyjmy każdego dnia słowem, które pochodzi z ust Jezusa.
  Modlitwa brewiarzowa
  Tom III. Teksty w psałterzu na niedzielę IV tygodnia – s. 906 [s. 1057]. W Godzinie czytań – czytania z 4. niedzieli zwykłej – s. 112. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach z roku B – s. 115 i 116 [s. 607 i 607].
  Przypomnienia
  1. Dziś obchodzimy Dzień Pomocy Chorym na Trąd.
  2. W czwartek przypada święto Matki Bożej Gromnicznej – Dzień Życia Konsekrowanego.
  Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc styczeń 2012 r.
  OGÓLNA: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc duchową i materialną, potrzebną do odbudowania życia.
  MISYJNA: Aby zaangażowanie chrześcijan na rzecz pokoju było okazją do dawania świadectwa o Chrystusie wszystkim ludziom dobrej woli.
  II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: W obliczu zapaści demograficznej w Polsce prosimy za rządzących o zdecydowane działania wspierające rodzinę.

  Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl

  http://swpawel.eu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=126

 2. Małgorzata Z pisze:

  Patroni (wg. Martyrologium Romanum)

  Św. Sainian z Troyes, św. Sulpicjusz ‚Severus’, św. Gildas Mądry, bł. Bolesława Maria Lament*, św. Aniela Merici

  http://www.opoka.org.pl/dzis/index.php

 3. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

  Od dawna zaglądam na WOWiT i muszę wyrazić opinię bardzo wielu Czytelniczek i Czytelników tej strony, że jest to wielkie dzieło. Można tu znaleźć wiele interesujących treści, które pomagają w budowaniu głębokiej relacji z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Strona kładzie też duży nacisk na unikanie zagrożeń duchowych, co jest bardzo ważne i chyba szczególnie istotne we współczesnym świecie
  Dziękuję za budujące treści!
  Jeśli chodzi o „Ewangelię dla nas” trzeba przyznać, że to kolejna świetna inicjatywa, która wnioskując z daty opublikowania powyższego wpisu, trwa już kilka ładnych lat.
  Ja także zachwyciłem się Słowem Bożym, a od maja 2017 r. postanowiłem „przelać w Internet” swoje przemyślenia, a konkretnie to, co jak wierzę, Duch Święty mi podpowiada.
  Zamieszczam adres mojej strony, gdyby ktoś w wolnej chwili chciał poczytać o Słowie Bożym:
  biblijnyraban.blogspot.com.
  Myślę, że nie jest to żaden spam, ale treści, które mogą pomóc w rozwoju wiary i miłości do Pana Boga i Jego Listu do nas.

  Pozdrawiam i z Panem Bogiem!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s