Być albo nie być dla Polski – od 4 kwietnia 2020 do 1 maja 2021 podejmujemy post o chlebie i wodzie z nieustanną modlitwą

INTENCJA: Przez Niepokalane Serce Maryi prosząc o Tryumf Jej Niepokalanego Serca z prośbą o całkowitą ustawową ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci w naszej Ojczyźnie
Główne prawdy wiary – druga mówi: „Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze”
Link do wpisu i zapisów:>>> kliknij<<<

Opublikowano Aktualności

24 Godziny Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa wg. Luizy Piccarrety – Dwudziesta pierwsza Godzina Męki

Dwudziesta pierwsza Godzina Męki od godz. 1.00 do godz. 2.00 po południu
Druga Godzina Konania na Krzyżu.
Drugie, trzecie i czwarte Słowo Jezusa

Kliknij i czytaj lub słuchaj: 21-ta Godzina Męki Pana Jezusa
Duchowa Adopcja Osoby uzależnionej:
>>>kliknij<<< 

Opublikowano Aktualności

Przesłanie Brata Elii z 5 kwietnia 2020: świat musi wreszcie paść przed Bogiem na kolana

W VI Niedzielę Wielkiego Postu Brat Eliasz Cataldo napomina wiernych, aby nawracali się do Boga. Prosi też o wspólną wytrwałą i prawdziwą modlitwę, bez względu na to, czy jesteś chrześcijaninem, czy muzułmaninem. Dzisiaj świat musiał się zatrzymać. Bóg jest wciąż obecny, ale świat musi Go rozpoznać. Musi nareszcie paść przed Bogiem na kolana. Ludzie muszą przyjąć Pana i Zbawiciela, który jest prawdziwym Świadkiem wiary
Przesłanie tłumaczył ksiądz Michał Styczyński

Poniżej Krucyfiks z kaplicy klasztoru w Calvi, z którego zaczął wypływać olejek nardowy podczas Mszy Świętej Niedzieli Palmowej 05.04.2020 – zapowiedź przeżywania Pasji przez fra Elię

Zapraszamy na transmisje na żywo z Calvi na polskiej stronie Brata Elii: http://bratelia.pl/

Zachęcamy również do obejrzenia filmu przedstawiającego
brata Elię, przeżywającego Pasję
 

Za: http://www.krolowa-pokoju.com.pl/przeslanie-brata-elii-z-5-kwietnia-2020r.html

Opublikowano Aktualności | Otagowano | 3 Komentarze

Ks. Sławomir Kostrzewa ostrzega przed fałszywym prorokiem Grzegorzem z Leszna

Ks. Sławomir Kostrzewa ostrzega:
Tego pana („Grzegorz z Leszna”), jego nauk i nagrań zawartych na kanale „Wposłudze”) – NIE POLECAM. Pomijam liczne błędy teologiczne, że nazywa siebie „prorokiem” i „namaszczonym”, promuje własne orędzia, nie poddane badaniu Kościoła katolickiego, duchowo szkodliwe i sprzeczne z nauczaniem zawartym w katechizmie.
Przede wszystkim – działa BEZ zgody lokalnej władzy duchowej, BEZ zgody biskupa miejsca, a nawet pomimo zakazów i licznych pasterskich upomnień (co można zweryfikować zasięgając informacji w kurii poznańskiej). A to wystarczy by sprawa nie pochodziła od Boga

A my przypominamy:
1) Czy Pan Jezus nie ma co robić, tylko schodzić na ziemię, po to, by z „Cyprianem Polakiem” rozprawiać o seksie i zaspokajać jego wszelkie: seksualno-materialne żądze? A przez Grzegorza z Leszna kazać nam czytać takie diabelstwa?
Cały wpis: – kliknij

2) Upomnienie prawne dla Grzegorza z Leszna z kanału „Wposłudze” od prawników Fra Elii Cataldo – kliknij

3) Pan Jezus nigdy nie opuszcza świętej Hostii – NIGDY!!! Stop herezjom fałszywych proroków – kliknij

4) W Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 18,18) czytamy: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.”  Kapłani i tylko kapłani Kościoła Katolickiego mają moc egzorcyzmowania, poświęcania i błogosławienia sakramentaliów, stąd też prosimy i ostrzegamy – proszę nie nabywać sakramentaliów od fałszywych proroków, jak np. od Grzegorza z Leszna, bo nie są one sakramentaliami Kościoła Katolickiego! – kliknij

 

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | 25 Komentarzy

Sakramentalia – święte znaki, które na podobieństwo sakramentów, wskazują na duchowe dobra

Fundacja „ku Bogu” wraz z portalem WOWiT, przygotowały zestaw sakramentaliów dla słuchaczy, czytelników oraz wszystkich, którzy wierzą w moc sakramentaliów.

UWAGA!  
W Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 18,18) czytamy: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.”  Kapłani i tylko kapłani Kościoła Katolickiego mają moc egzorcyzmowania, poświęcania i błogosławienia sakramentaliów, stąd też prosimy i ostrzegamy – proszę nie nabywać sakramentaliów od fałszywych proroków, jak np. od Grzegorza z Leszna, bo nie są one sakramentaliami Kościoła Katolickiego!

Sakramentalia udostępniane przez Fundację „Ku Bogu” zostały pobłogosławione, poświęcone i egzorcyzmowane przez kapłana katolickiego, opiekuna duchowego Fundacji – ks. Macieja Bagdzińskiego

Zestaw egzorcyzmowanego oleju, świecy i soli oraz poświęconych zapałek możesz otrzymać za darmo, klikając w poniższy link na stronie Fundacji:
https://kubogu.com.pl/sklep/produkt/dewocjonalia/prezenty-i-dodatki/sakramentalia

Co to są sakramentalia?

Woda święcona, olej egzorcyzmowany, medaliki, pobłogosławiona sól i wiele innych. Przez niektórych uważane są za tzw. „chrześcijańskie amulety”, inni traktują je jako „lek na wszelkie zło i choroby”.

Od początku chrześcijaństwa, sakramentalia były częścią życia chrześcijan, dziś bardzo często uważane za przesąd i magiczne praktyki. Niewątpliwie to jedna z bardziej niezrozumiałych praktyk w Kościele katolickim.

Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium w nr 60, a za nim Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1166), określają sakramentalia w następujący sposób:

„Sakramentalia są to święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede wszystkim na duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia”.

KKK 1168  Sakramentalia są ustanowione przez Kościół dla uświęcenia pewnych posług w Kościele, pewnych stanów życia, najrozmaitszych okoliczności życia chrześcijańskiego, a także użytkowania rzeczy potrzebnych człowiekowi. Według decyzji duszpasterskich biskupów sakramentalia mogą dotyczyć potrzeb, kultury i historii ludu chrześcijańskiego określonego regionu i epoki. Zawierają one zawsze modlitwę, której często towarzyszy jakiś określony znak, jak włożenie ręki, znak krzyża, pokropienie wodą święconą (znak przypominający chrzest).

KKK 1669 Sakramentalia wynikają z kapłaństwa chrzcielnego; każdy ochrzczony jest powołany do tego, by być „błogosławieństwem” (Por. Rdz 12, 2) i by błogosławić (Por. Łk 6, 28; Rz 12, 14; 1 P 3, 9).

KKK 1670 Sakramentalia nie udzielają łaski Ducha Świętego na sposób sakramentów, lecz przez modlitwę Kościoła uzdalniają do przyjęcia łaski i dysponują do współpracy z nią. „Prawie każde wydarzenie życia odpowiednio usposobionych wiernych zostaje uświęcone przez łaskę wypływającą z Paschalnego Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, z którego czerpią swoją moc wszystkie sakramenty i sakramentalia; w ten sposób niemal każde godziwe użycie rzeczy materialnych może zostać skierowane do uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga”.

KKK 1671 Wśród sakramentaliów znajdują się najpierw błogosławieństwa (osób, posiłków, przedmiotów, miejsc). Każde błogosławieństwo jest uwielbieniem Boga i modlitwą o Jego dary. W Chrystusie chrześcijanie są błogosławieni przez Boga Ojca „wszelkim błogosławieństwem duchowym” (Ef 1, 3). Dlatego Kościół udziela błogosławieństwa, wzywają imienia Jezusa i czyniąc zazwyczaj święty znak krzyża Chrystusa.

Egzorcyzmowana woda, olej, sól i kadzidło

Wielką pomocą w zwalczaniu skutków działania demonicznego na ludzi i miejsca są sakramentalia w postaci wody, oleju i soli egzorcyzmowanej. Egzorcyzmu wody, soli i oleju może dokonać każdy ksiądz. 

Użycie sakramentaliów należy do kompetencji każdego kapłana. Ich moc jest uzależniona od osobistej wiary kapłana i od współpracy przyjmującego dane sakramentalium przez akty wiary, miłości i żalu. Moc sakramentaliów leży we wstawienniczej modlitwie Kościoła, w imieniu którego kapłan błogosławi, poświęca lub egzorcyzmuje osoby i przedmioty.

Sakramentalia są łącznikiem między światem nadprzyrodzonym a przyrodzonym, a więc uświęcają życie człowieka. Z tego powodu są zagrożeniem dla złych duchów, a ich wartość w walce z siłami zła nie może być lekceważona. Zobacz„Sakramentalia w Katechizmie”.

Pokropienie osoby opętanej wodą święconą jest aktem ofiarowania tej osoby Bogu. Woda święcona i egzorcyzmowana jest więc środkiem ochrony przed zasadzkami złego ducha. Woda święcona chroni osoby, domy, przedmioty, pozwala wyjść zwycięsko w walce przeciwko sugestiom, cierpieniom fizycznym i psychicznym, mających podłoże w złym duchu. Dlatego można ją także pić, skrapiać ciało w miejscach bolesnych oraz przedmioty powszedniego użytku. Pomaga to w neutralizowaniu znaków objawianych przez złego ducha zarówno na ciele, jak i na przedmiotach.

Szczególnym sakramentalium jest olej egzorcyzmowany. Według ks. Amortha, egzorcysty rzymskiego, olej ten ma właściwości usuwania z ciał różnych magicznych, zatrutych, nieczystych pokarmów, które znalazły się w ciele zniewolonego poprzez spożycie lub wypicie. Można więc używać oleju egzorcyzmowanego do przyprawiania pokarmów, gdy zachodzi podejrzenie spożycia trującego, szkodliwego lub zaczarowanego. Powoduje to szybkie wydalenie danego przedmiotu. Nacieranie olejem wspomaga działanie łaski w walce ze złym duchem i jego oddziaływania na ciało opętanego.

Egzorcyzmowana sól oddziałuje na dane miejsce poprzez rozsypanie jej w pomieszczeniach uważanych za skażone działaniem sił diabelskich, np. w miejscach, gdzie były wywoływane złe duchy, odbywały się rytuały pogańskie i spirytystyczne. Stosuje się także w ochronie domów, mieszkań, zabudowań gospodarczych oraz pól, gdy zachodzi domniemanie, że mogą być pod działaniem uroków lub klątw. Sól można dodać do potraw, gdy zachodzi podejrzenie zaczarowania poprzez potrawę.

Poświęcone kadzidło wykorzystuje się w specyficznych warunkach, gdy złe duchy obezwładniają zniewoloną osobę pozbawiając ją kontaktu z otoczeniem. Dym poświęconego kadzidła drażni złe duchy, co przyczynia się do ujawnienia ich obecności, a także do ich oddalenia. Pomaga kapłanowi w rozeznaniu złych duchów.

O wszystkie te sakramentalia można prosić kapłanów.Egzorcyzmu wody, soli i oleju może dokonać każdy ksiądz modlitwami z Rytuału rzymskiego.

Na podstawie: „Posługa kapłana egzorcysty” ks. Kocańdy. Za: egzorcyzmy.katolik.pl

Fragment książki „Wyznania egzorcysty”, autor ks. Gabriele Amorth
Za: 
http://www.jezus-zyje.e-odnowa.pl

Woda, olej, sól.

 Spośród środków, z których szeroko korzystają egzorcyści (i nie tylko egzorcyści), wymieniam na pierwszym miejscu wodę egzorcyzmowaną (lub przynajmniej poświęconą), egzorcyzmowany olej i sól egzorcyzmowanąKażdy kapłan może odmówić modlitwy z Rytuału, by egzorcyzmować te przedmioty, nie potrzeba do tego żadnego szczególnego upoważnienia. Bardziej pożyteczna jest znajomość właściwego użycia tych sakramentaliów, które zastosowane z wiarą, przynoszą wielkie korzyści.

 Woda święcona ma szerokie zastosowanie we wszystkich obrzędach liturgicznych. Jej znaczenie nawiązuje do polania wodą głowy w czasie chrztu świętego. W modlitwie poświęcającej wodę prosi się Boga, aby pokropienie tą wodą wyświadczyło nam dobrodziejstwo: darowania naszych grzechów, obronę przed zasadzkami złego ducha i dar pomocy Bożej.

Egzorcyzmowanie wody odsuwa wszelką moc złego ducha, wyrwa go i przepędza. Nawet w języku potocznym, gdy chce się wskazać dwie rzeczy, które się zupełnie ze sobą nie zgadzają, mówi się, że są jak diabeł i woda święcona. Modlitwa ta wymienia inne skutki oprócz przepędzania złych duchów: leczenie chorób, powiększenie łaski Bożej, zachowanie domów i wszystkich miejsc, gdzie przebywają wierni, od wszelkiego nieczystego wpływu złośliwego szatana. I dodaje, aby zostały pokonane zasadzki piekielnego wroga i aby ich mieszkańcy doświadczali obrony przed wszelką jego obecnością, szkodliwą dla ich normalnego życia i odpoczynku, oraz aby cieszyli się pokojem i zdrowiem.

Także olej egzorcyzmowany, zastosowany z wiarą, pomaga przepędzić moc złych duchów, ich ataki i urojenia, jakie powodują i wzbudzają. Ponadto służy on zdrowiu duszy i ciała. Warto tutaj przypomnieć bardzo stary zwyczaj namaszczania oliwą ran i władzę przekazaną Apostołom przez Jezusa, aby uzdrawiali chorych przez nakładanie na nich rąk i namaszczanie ich oliwą. Olej egzorcyzmowany posiada ponadto szczególną właściwość usuwania z ciała różnych niedomagań. (…)

 Egzorcyzmowana sól także pomaga w wypędzeniu złych duchów i służy zdrowiu duszy i ciała. Jej szczególną właściwością jest ochrona miejsc przed wpływami lub obecnością mocy demonicznych. Zawsze radzę, aby rozsypać egzorcyzmowaną sól na progu domu, lub w czterech narożnikach mieszkania lub mieszkań, które uważa się za skażone działaniem nieczystych mocy.”

 Fragment audiobooka wg Marii Simmy „Uwolnijcie Nas Stąd! 15-17/25 (Różaniec; Sakramentalia; Inne religie)

Podział sakramentaliów

Sakramentalia dzielą się na: a) egzorcyzmy, b) błogosławieństwa i c) poświęcenia.

  1. a) Egzorcyzmy są to zaklęcia, wygłoszone w formie rozkazu przez osoby duchowne ku temu upoważnione od Kościoła, aby od osób i rzeczy stworzonych oddalić lub powściągnąć szkodliwy wpływ złego ducha. Takie egzorcyzmy odbywają się np. przy Chrzcie św., przy poświęceniu wody itp. Obrzędy przy egzorcyzmach używane, i od dawnych czasów przez Kościół zatwierdzone, są w ogólności następujące: a) zaklęcia na Boga żyjącego, b)wezwanie imienia Jezus, c) powołanie się na Jego dzieło odkupienia i na sąd ostateczny, czekający szatana. Często dołącza się do egzorcyzmów niektóre czynności zewnętrzne, jako to: wkładanie rąk, znak krzyża, modlitwy i odczytywanie ustępów Pisma św.
  2. b) Błogosławieństwa są to obrzędy i modlitwy, które Kościół zanosi w formie prośby dla wyjednania szczególniejszych łask i dobrodziejstw Boskich dla osób i tych rzeczy, które mają służyć do użytku ludzi dla dobra ich duszy i ciała. Tu należą np.: błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem; znak krzyża św.; błogosławieństwo przy ślubie nowożeńców, dalej: pielgrzymów, chorych, umierających; błogosławienie: budynków, pokarmów, owoców, napojów itd. Błogosławieństwa dzielą się zatem na osobowe i rzeczoweWiele błogosławieństw rzeczowych jest przywiązanych stale do pewnych dni świątecznych w roku kościelnym.
  3. c) Poświęcenia (konsekracje) są to czynności św. (modlitwy i obrzędy) w tym celu podjęte, by pewne osoby lub przedmioty przeznaczyć i poświęcić wyłącznie do służby Bożej. Główną część tych obrzędów stanowi zwykle namaszczenie św. olejami; dzieje się to np. przy konsekracji opata, ksieni; przy poświęceniu kościoła, ołtarza, naczyń eucharystycznych itp. Wiele błogosławieństw i poświęceń wywiera także ten skutek, że poświęcone przedmioty (przez tkwiącą w nich trwale moc nadprzyrodzoną a więc zbawienną) stają się rzeczami świętymi (res sacrae), a to w tym celu, by osoby, które ich będą używały, mogły doznać oczyszczenia z grzechów i uświęcenia; np. św. oleje, woda chrzcielna, poświęcone gromnice, medaliki, różańce, szkaplerze, krzyżyki. Takie rzeczy św. mogą mieć nawet przywiązane  Przedmiotów tak poświęconych nie powinno się przeto obracać do użytku powszedniego, lecz trzeba ich używać tylko do tego celu, dla którego zostały poświęcone od Kościoła.Za: Ks. dr [Alojzy] Jougan, Liturgika Katolicka czyli Wykład Obrzędów Kościoła Katolickiego, Lwów 1899, ss. 102-110.

KKK 1667: „Święta Matka Kościół ustanowił sakramentalia..”

Mk 16, 15-18
Ostatni rozkaz

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!  Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.  Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;  węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

Modlitwa prosząca o pomoc w chorobie występuje już w Starym Testamencie – Ps 6; 22; 28 i inne. Również Pan Jezus przed swą męką i śmiercią modli się o siłę. Zapewnia także swoich uczniów, że jeśli w sposób ufny będą prosili we wszystkich potrzebach, to ich modlitwa będzie wysłuchana. Symboliczny gest nakładania rąk na chorego stosował sam Jezus i zalecał go swoim uczniom – Mk 6,5; Mk 16,18. W tym kontekście ten gest oznacza wyraz ludzkiej i chrześcijańskiej bliskości, współczucia, pociechy i pokrzepienia, a przede wszystkim jest to gest błogosławieństwa. Modlitwę oraz błogosławieństwo z nałożeniem rąk na głowę może stosować wyłącznie kapłan, przy czym prawem tym dysponują także małżonkowie względem siebie i rodzice względem własnych dzieci (autorytet władzy). W innych przypadkach należy dokonywać gestu nałożenia rąk np. na ramiona.

Również i namaszczenie może mieć różne znaczenia, trzeba jednak pamiętać iż olej był w starożytności powszechnie stosowanym środkiem leczniczym i pielęgnacyjnym. Sam Pan Jezus nie posługiwał się olejem, ale stosował niekiedy inne gesty symboliczne jak chociażby dotknięcie chorego własną śliną. Ale za jego życia ziemskiego uczniowie już używali oleju, o czym możemy przeczytać w Ewangelii św. Marka, – Mk 6,13.

Ewangelia św. Marka – Mk 6, 13 nn. Marek pisze, iż Pan Jezus rozesłał Dwunastu, a oni „wyrzucali wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali”.

Nakładanie rąk na głowę jest gestem biblijnym (Rdz 48, 14; Kpł 9, 22; Lb 8,10; 27, 25…), który w liturgii należy do najstarszych obrzędów.

Z praktyką nakładania rąk w celu umocnienia Duchem Świętym spotykamy się w Nowym Testamencie: „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali (Apostołowie) na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8, 14-17).

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” ( Jk 5, 14-15). Słowa św. Jakuba wyraźnie wskazują, co należy czynić, gdy ktoś choruje. Sprowadzeni kapłani mają się modlić nad chorymi i namaścić ich olejem w imię Pana.
Zgodnie z dawnym przeświadczeniem wyzdrowienie ściśle łączyło się z namaszczeniem. Z opisem tego zwyczaju spotykamy się również w Ewangelii wg św. Marka. W scenie rozesłania Dwunastu przez Jezusa, św. Marek wspomina m.in. o namaszczeniu chorych olejem: „Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6, 13).

Nie wolno zapominać, że Słowo Boże jest wiecznie żywe. W Słowie Bożym obecny jest sam Bóg. Każda jota, każde słowo wypełnia się nieustannie. Nie wolno nam, katolikom, traktować Pisma Świętego wyłącznie jako „książki historycznej”, Słowo Boże ma moc stwórczą. Ono nieustannie trwa i wypełnia się.

Zestaw egzorcyzmowanego oleju, świecy i soli oraz poświęconych zapałek możesz otrzymać za darmo … płacąc jedynie za przesyłkę

Fundacja „ku Bogu” wraz z portalem WOWiT, przygotowały zestaw sakramentaliów dla słuchaczy, czytelników oraz wszystkich, którzy wierzą w moc sakramentaliów.

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , | 42 Komentarze

Orędzie z Trevignano Romano z 3 kwietnia 2020: wszystko, co nadejdzie, zostanie złagodzone dzięki waszym modlitwom

Publikując orędzia z Trevignano Romano nie wyprzedzamy osądu Matki Kościoła, i jeśli Kościół w osobie biskupa miejsca wypowie się negatywnie, zabraniając ich publikacji i rozpowszechniania – natychmiast w duchu posłuszeństwa zastosujemy się do tego

Za „Miłujcie się”:
Wiarygodność nadzwyczajnych znaków z Trevignano Romano zostawmy osądowi Kościoła, ale wezwanie do nawrócenia jest ewangelicznym wezwaniem Chrystusa oraz Jego Matki Maryi i ono zawsze wszystkich obowiązuje. Powinniśmy je przyjąć i podporządkować mu wszystkie dziedziny swojego życia.

Orędzie  Matki Bożej z Trevignano Romano z dnia 03 kwietnia 2020 roku

„Drogie dzieci, dziękuję, że jesteście tutaj na modlitwie. Kochani moi, wasza łączność modlitewna unosi się do nieba jak śpiew aniołów. Dzieci umiłowane, ileż łez wylałam przez tę ludzkość, pamiętajcie, że w tym okresie mój Syn, zanim został Ukrzyżowany, był upokorzony, traktowany jak odszczepieniec i tak samo również i prorocy, którzy byli prześladowani z powodu imienia i miłości Jezusa, zatem nie dziwcie się, że to samo dzieje się i dziś z moimi dziećmi, taka jest historia. Ja zawsze będę was chronić, ale pamiętajcie, to wszystko, co będzie się działo zostanie złagodzone przez wasze modlitwy, ale nie może być odwołane, ponieważ to, co jest napisane musi się wypełnić. Umiłowani moi, Ja, wasza Matka, modlę się, aby moi synowie wezwani do kapłaństwa, powrócili do prawdziwej Wiary i do prawdziwego nauczania Kościoła, gdzie dokonuje się oczyszczenie. Dzieci moje, pomóżcie mi w tym okrzyku boleści, módlcie się za Włochy, gdzie będzie silne trzęsienie ziemi. Módlcie się za Indie. Teraz błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.
Tłumaczenie – tłumacze z Echa Medziugorja

Opublikowano Aktualności | Otagowano | 20 Komentarzy

Kilka wizji z pism s. Marii Natalii od Jezusa Chrystusa: Kiedy ludzkość dojdzie do czasów ostatnich, Bóg objawi się …

Wczoraj poznaliśmy Nowennę wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi  (9 pierwszych sobót miesiąca), a dziś chcę przedstawić Wam wyjątki z Pism s. Marii Natalii – dotyczące m.in. Ostrzeżenia.

Węgierska zakonnica, Maria Natalia (ur. 1901, zm. kwiecień 1992) otrzymała ważne objawienia na temat przyszłości świata. W języku francuskim jej książka nosi tytuł „Maryja, zwycięska Królowa Świata”. Opisała w niej swe życie i główne orędzia. Od 1936 prze­bywała w klasztorze Dobrego Pa­s­terza w Budape­sz­cie. W latach 1936-43 otrzymywała prze­s­ła­nia ważne dla ca­­­łego świata.

Przekazy tutaj wspomniane są spokrewnione z przes­ła­niami z La Salette, Fatimy, Medziugorja i Trevignano Romano

Kiedy ludzkość dojdzie do czasów ostatnich, Bóg objawi się w ta­ki sposób, że każda ludzka istota będzie miała świadomość Jego istnienia. Skutkiem tej interwencji każda istota ludzka zo­stanie w sposób nieuchronny postawiona przed wyborem między Bogiem a szatanem. Inaczej mó­wiąc: przed Sądem Ostatecznym Bóg poruszy ludzi zna­ka­mi, cudami, bolesnymi doświad­cze­nia­mi. Oto decy­du­jące elementy Boskiej interwencji:

  1. Matka Boża odegra podstawową rolę.
  2. Nastąpi oczyszczenie grzesznego świata.
  3. Kościół również zostanie oczyszczony i odnowiony.
  4. Epoka ta nie będzie erą niebiańskiego pokoju podob­ne­go do no­wego nieba, lecz epoką, w której cześć Maryi roz­­kwitnie w sto­pniu jeszcze nigdy nie osiągniętym. Ko­ś­ciół Święty doda do modlitw, aktów pokuty, postu i wy­na­­­g­ra­dzania, ogłoszenie dog­matu o Maryi  Współod­kupi­cie­­l­ce, Pośredniczce wszelkich łask i o Jej Wstawiennic­t­wie.

Jezus powiedział do s. Marii Natalii: «Przypominam wam: módlcie się, aby grze­sznicy na świecie nawrócili się i po­wrócili do Boga. Módl­cie się, aby przyjęli łaskę i zmie­nili życie przed nadej­ś­ciem błogosławionego pokoju. Ci, którzy nie powrócą do Boga przedtem lub w tym momen­cie łaski będą musieli znosić wieczną śmierć.

Wy, sprawiedliwi, nie lękajcie się niczego! Módlcie się i zawierzcie świętej sile modlitwy. Radujcie się, gdyż otrzy­ma­cie od Mojego Ojca przedwiecznego miłosierdzie. Cie­sz­­cie się, bo Moja Niepokalana Matka zaopatrzona w Swą moc królewską i pełna mocy łaski oraz wsparta za­stępami anielskimi – unicestwi siły piekielne.»

Zwycięski krzyk szatana

Najświętsza Dziewica powiedziała mi: «Gdy szatan doj­dzie wszędzie do władzy, gdy zawładnie większością dusz, kiedy jego nieogarniona pycha pozwoli mu sądzić, że mo­że zniszczyć dobro, stworzenie i nawet dusze, kiedy praw­dziwa wiara przetrwa zaledwie w kilku duszach, gdy świat­łość pozostanie w jednym lub dwóch ogniskach, gdyż wszy­­scy wahający się ulegną pokusom szatana, to wtedy do­kona się ostateczne zwycięstwo Boskiego Miłosierdzia, które położy kres królowaniu kłamstwa i przygotuje drogę do powszechnego pokoju.

W chwili, gdy szatan będzie sobie wyobrażał, że jest ‘pa­nem świata’ i będzie się przygotowywał, aby zasiąść na tro­nie, wyrwę mu z ręki łup. Ostateczne zwycięstwo będzie na­leżało do Mojego Boskiego Syna i do Mnie.»

Niepokalana Moc

Jezus mówi: «Świat pogrążył się w swoim zepsuciu. Im bardziej pogrąża się w zepsuciu, tym bardziej oddala się ode Mnie. Mimo to, nie może wymknąć się Mojej Miłości. Wyciągam do niego obie ręce. To równocześnie gest ka­ra­nia i miłosierdzia. Dla tych, którzy Mnie kochają, Moje dwie wyciągnięte ręce wyrażają miłosierdzie, lecz do bez­boż­­nych wyciągam je, aby ich ukarać. Kiedy mówię do was, słyszycie głos tego, który jest ponad wszelkie rze­czy. Kiedy wyciągam rękę, widzicie, że naty­ch­miast poja­wia się Moja Matka, abyście uniknęli kary. Siła Mojej Ma­tki jest tak wielka, że może Ona zatrzymać zawalenie się gór, po­wstrzymać fale powodzi, sprawić, że zamilknie roz­sza­lałe morze. To Ona wam pomoże!»

Wylanie Ducha Świętego

Często widziałam Ducha Świętego, który okrywał ziemię jak pochłaniający ogień. Lecz ogień ten nie był ani poko­jo­wy, ani miłosierny. Przeciwnie, karał z całą surowością, bez litości, przerażając. Tak daleko jak daleko sięgały te płonące języki ognia Ducha Świętego, widać było tysiące dusz śpieszących do piekła. Jezus patrzył na Swego przed­wie­cz­nego Ojca, który wciąż nie odsuwał ręki zbrojnej gnie­wem. Wtedy Najświętsza Dziewica zdjęła ze Swych ra­mion błękitny płaszcz pokoju, aby rozciągnąć go nad świa­tem. Wszystkie krainy, które okrył Jej płaszcz ukazały się w lazurze pokoju i uniknęły kary, podczas gdy regiony, które nie zostały okryte Jej płaszczem, nie przestawały czer­wienić się płomieniem gniewu. Zrozumiałam, że unik­nie­my zasłużonej kary, gdy ukryjemy się pod płaszczem Ma­ryi i wzywając Jej matczynej pomocy.

Modlitwa Jezusa

Widziałam pewnego razu, jak Jezus błagał Ojca Przed­wiecznego. Zapytałam dlaczego i za kogo tak się modli. Od­­powiedział: «Moje dziecko, modlę się za tych, za któ­rych wy rów­nież się modlicie, za których powinniście się modlić. Bła­gaj­cie Ojca Niebieskiego, aby ostatecznie za­koń­czyła się niegodziwość. Proście Go, aby święty niebiań­s­ki pokój, któ­ry przyniosłem na ziemię, napełnił serca lu­dzkich istot i aby rozwinęła się w nich miłość i aby roz­prze­strzeniła się wszędzie. Przez Moje błaganie otrzy­ma­łem od Niebie­skiego Ojca bliski koniec waszych trosk i przyj­ście do was niebiańskiego Pokoju. Od dziś czekają was jeszcze ciężkie doświadczenia, lecz możecie je złago­dzić poprzez modlit­wę i wytrwałe akty wynagradzające. Zabierzcie się więc do dzieła pełni gorliwości i nadziei, aby aniołowie i święci nie­biescy zjednoczeni ze Mną i Moją Niepokalaną Matką, mo­gli wyprosić miłosierdzie u Ojca Przed­wiecznego. Bogu tak obrażanemu złóżcie ofiary wy­na­gradzające, także za grzechy innych. To od tego zależy skuteczność łaski wiel­kiego cudu, którego nadejście jest bliskie.»

Doświadczenia Kościoła Świętego

Pan dał mi poznać, że w Świętym Kościele rozszaleje się wielki strach i wielki zamęt przed nadejściem po­w­szech­nego pokoju, przed wielkim światowym wydarze­niem. Pun­ktem wyjścia tego zamętu jest przeniknięcie atei­zmu aż do nienaruszalnego sanktuarium Kościoła, lai­cy­zacja i odrzucenie świętej tradycji. Ten zamęt powstanie równo­le­g­le z podsycaniem międzynarodowych napięć, z powodu których rozpętają się nowe wojny. Dowiedziałam się też, że wielu zaatakuje liczącą prawie dwa tysiące lat budowlę Ko­ś­cioła. Ich cel polega na oddaleniu wierzących od Koś­cioła, odebraniu im nadziei pokładanej w nim i oddanie ich w ręce szatana.

Oczyszczony Kościół Święty

Kościół Święty oczyszczony przez ciężkie doświad­cze­nia zniesione wspólnie przez Jego członków, przyoblecze się w pierwotne ubóstwo, pokorę i prostotę. Już nie będzie w nim można przez faworyzowanie lub pieniądze zdobyć ty­tu­łu lub stanowiska. Duch Święty przeniknie Swą świę­tością każdego członka Kościoła. Kazanie na Górze stanie się regułą życia wiernych. Zrealizuje się i rozszerzy po­wrót do prostoty i praktykowanie życia w ubóstwie. Po wielkim światowym wydarzeniu nie będzie już budowy wielkich pa­łaców ani noszenia okazałych szat. Znikną tytuły. Każdy bę­dzie wiedział, co ma do zrobienia. Konieczne jest, aby to wszystko nastąpiło, ponieważ bez tego nie ma miejsca na Królestwo Niebieskie i Jego chwalebny Pokój.

Epoka Maryi – Współodkupicielki

«Marie, Reine victorieuse du monde», str. 159-162.
Widziałam Trójcę Przenajświętszą, jak zastanawiała się nad losem świata, który pogrążył się w grzechu. Cały Dwór Niebieski – aniołowie i święci – klęczeli przed Trójcą Przenajświętszą i adorowali Ją w głębokiej ciszy. Ojciec Przedwieczny powiedział:

– Świat pogrążony w grzechu zgodnie ze spra­wied­li­wością powinien zostać zniszczony.

Wtedy zobaczyłam Jezusa – Miłość Miłosierną. Skłonił się przed Ojcem Przedwiecznym i prosił o łaskę dla świata. Rzucił się do stóp Swego Ojca, bo chociaż tworzy z Nim jedno jest odrębną Osobą. Powiedział:

– Ojcze, jestem Twoim Synem. To Ty chciałeś, abym u­marł za świat.

Równocześnie pokazał Mu Swe rozpalone rany. Potężna dłoń – już nie ojcowska, lecz sprawiedliwa i pragnąca za­płaty – ciążyła mocno nad ziemskim globem. Wtedy Jezus wsunął Swe okryte ranami dłonie pod rękę Ojca Przed­wiecz­nego i prosił:

– Miej litość nad nimi!

Ręka Ojca Niebieskiego zaciążyła na rękach Jezusa, po­kry­tych promieniejącymi ranami.

– Nie, Mój Synu – powiedział. – Grzech musi zostać uni­ce­stwiony!

To był przerażający widok, gdyż wydawało mi się, że sprawiedliwość wzięła górę nad miłosierdziem. Wtedy Je­zus spojrzał na Matkę i dał jej znak, aby przyszła Mu z pomocą, mówiąc:

– Matko Moja Niepokalana, przyjdź pomóc Mi po­wstrzy­mać sprawiedliwą rękę Mojego Ojca, bo Moje ręce już nie wystarczają!

Gdy tylko Najświętsza Panna podtrzymała ręce Jezusa, Przed­wieczny Ojciec odjął rękę sprawiedliwości i powie­dział:

– Synu Mój, miłosierdzie zwyciężyło. Grzeszny świat doznał łaski dzięki modlitwom Niepokalanej Matki Boga. To Najświętszej Dziewicy powierzymy ocalenie świata. Zba­­wienie świata wymaga Mocy. Dlatego przyobleczemy Ją w Moc Królowej. Ona bowiem stała się Zwycięską Kró­lową świata, Współodkupicielką świata pogrążonego w grzechu. Niech więc przez Nią ludzkość osiągnie łaskę i świętość! Jej rozkazom poddamy też zastępy anielskie.

Kiedy Ojciec Przedwieczny wypowiedział te słowa, za­s­tę­­­py anielskie wyrażając radość, oddały cześć Maryi. U­kazała się Matka Boga przyozdobiona trzema naj­więk­szy­mi cnotami: Swoją niepokalaną czystością, Swoją go­re­jącą miłością i głęboką pokorą. Widziałam, że Bóg – choć Sam był źródłem tych cnót – podziwiał je wraz ze wszyst­kimi.

Doświadczałam wielkiej radości widząc, że wypełniają się słowa wypowiedziane przez skromną Dziewicę z Naza­retu: «On wywyższa pokornych!» Potem Maryja otrzymała koronę królewską od Najświętszej Trójcy. Była to korona potrójna, która symbolizowała Ojca, Syna i Ducha Świę­te­go. Kiedy przyniesiono Jej płaszcz królewski, ujrzałam, że w klamrze jakby tętniło życie. Był to symbol Jej związku z Trójcą Przenajświętszą – jako Córki Ojca, Matki Syna i Oblu­bie­nicy Ducha Świętego. Trzy Osoby Boskie działały w Bło­go­sławionej Dzie­wicy. Na nowo Duch Święty os­ła­niał ją, by mogła dać światu Syna Jezusa. Ojciec Niebieski roz­le­wał nad Nią potok łask, a Syn promieniał radością, mó­wiąc:

– Moja Niepokalana Matko, Zwycięska Królowo świata, okaż Swą potęgę! Odtąd będziesz ocalać grzeszną ludz­kość. Ponieważ zgodnie z Moją wolą współuczestniczyłaś w odkupieniu ludzkości, daję Ci udział w Mojej mocy. Od tej chwili Tobie powierzam zbawienie ludzkości. Jako Kró­lowa, możesz teraz posługiwać się tą mocą. Wszystko bę­dę dzielił z Tobą, bo pragnę, byś we wszystkim była do Mnie podobna. Ty jesteś Współodkupicielką ludzkości.

Widziałam płaszcz Maryi skąpany we krwi Jezusa i mi­go­cący szkarłatem i purpurą. Potem moją uwagę przy­cią­g­nęli aniołowie w szatach białych, czerwonych i czarnych, któ­rzy ze czcią otoczyli swą Królową. Zrozumiałam sym­bol tych kolorów: biały oznaczał czystość przyszłego świa­ta, czerwony – męczeństwo oczyszczenia, czarny – żałobę z powodu potępienia dusz. Potem Najświętsza Panna, kro­kiem spokojnym i pełnym dostojeństwa, skierowała się w stronę ziemi. Nie mogłam dojrzeć końca jej welonu, znaj­dował się zapewne przy Ojcu Przedwiecznym.

Świat wydawał mi się ogromną kulą otoczoną cierniową koroną grzechów i kłębiącą się od wad. Szatan stroił na niej swe miny węża, kalając wszystko i rozsiewając ziarno grzechu. Matka Boga, jako Zwycięska Królowa, domi­no­wała ponad ziemią Swą wysoką sylwetką i rozciągała nad nią Swój płaszcz zbroczony krwią Jezusa. Potem pobło­go­sławiła ziemię, dzięki czemu spłynęło błogosławieństwo Przenajświętszej Trójcy. Wtedy smok-szatan, rozwście­czo­ny i nieustraszony, zaatakował Najświętszą Pannę. Jego gardziel wyrzucała płomienie. Bałam się, że szata Maryi spło­nie. Płomienie jednak nie mogły Jej dosięgnąć. Naj­ś­wię­­tsza Panna zachowała spokój, tak jakby lekceważyła tę walkę. Spokojnie położyła Swą stopę na głowie smoka, któ­ry zionął ogniem nienawiści, lecz w niczym nie mógł Jej za­szkodzić. Z globu ziemskiego opadła korona cierniowa, a na jej miejscu zakwitła lilia. Widziałam, jak błogo­sła­wie­ń­s­two Maryi zstępuje na wszelkie ludy i narody. Miała Ona głos pełen majestatu, dostojeństwa i niewypo­wie­dzia­nej sło­dyczy, kiedy powiedziała:

– Przychodzę przynieść wam ratunek, przynoszę wam pokój, przychodzę udzielić wam pomocy.

Jezus wyjaśnił, że Jego Niepokalana Matka dzięki Swej potędze Królowej zwycięża grzech i że lilia oznacza oczy­sz­czenie świata, cudowną epokę w przyszłości, kiedy lu­dz­kość nie będzie żyła w grzechu. Zapowiedział mi nowy świat, nadejście nowej epoki: tego czasu, który ludzie utra­ci­li w raju. Dodał: «Gdy Moja Matka postawi sto­pę na gło­wie smoka, zamkną się bramy piekielne. Do tej walki przy­łączą się zastępy anielskie. Już oznaczyłem Moich…»

Rada Jezusa w odniesieniu do spowiedzi św.

«Marie, Reine victorieuse du monde», str. 91.
«Często się spowiadaj!» – słyszałam. Z okazji moich spo­wiedzi często widziałam, jak Jezus otwierał Swe święte ra­ny, aby płynęła z nich Krew aż do skończenia formuły roz­grzeszenia. «Moje dziecko, spowiadaj się często i wiedz, że Ja pragnę rozlewać na nowo Moją Krew na lu­dz­kość. Pro­szę cię o czyny pokutne!»

Opublikowano Wydarzenia | Otagowano | 27 Komentarzy

Nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi (dziewięć pierwszych sobót miesiąca)

«Nie wystarczy pościć o chlebie i o wodzie. Niech wasz post polega też na powstrzymaniu się od gniewu, dąsania się i obmawiania. Spędzajcie dzień postu w czystości waszego ciała. Bez tego pełnego postu daremnie modlicie się z wyciągniętymi ramionami: Ja was nie słyszę. Zaledwie wasze usta wyschły, przyjmując w chwili Komunii św. Moją Krew, a już Mnie znieważacie. To dlatego godziny święte i wyciągnięte ramiona nie wystarczą, aby Mnie wzruszyć.»
Pan Jezus do s. Marii Natalii

Dziewięć pierwszych sobót miesiąca

Węgierska zakonnica, Maria Natalia (ur. 1901, zm. kwiecień 1992) otrzymała ważne objawienia na temat przyszłości świata. W języku francuskim jej książka nosi tytuł „Maryja, zwycięska Królowa Świata”. Opisała w niej swe życie i główne orędzia. W języku polskim ukazała się „Nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi” na pierwsze soboty miesiąca, w której znajduje się też kilka znaczących wizji i orędzi.

Siostra Maria Natalia urodziła się w 1901 r. niedaleko Bratysławy. Od najmłodszych lat pragnęła wstąpić do klasztoru. Pragnienie to zrealizowała w wieku 17 lat. Od 1936 r. przebywała w klasztorze Dobrego Pasterza w Budapeszcie. W latach 1936-1943 otrzymywała przesłania ważne dla całego świata. Spisała je w książce „Maryja – Zwycięska Królowa świata”. Jezus prosił ją szczególnie o rozpowszechnienie dzieł wynagradzających za grzechy świata i wzniesienie również w tym celu kaplicy. Prosił o modlitwy, ofiary i post w duchu wynagrodzenia dla uśmierzenia sprawiedliwego gniewu Ojca. Dał liczne obietnice tym, którzy czczą Maryję w sposób szczególny przez Nowennę, odprawianą gorliwie przez 9 kolejnych pierwszych sobót w intencji wynagrodzenia za zniewagi doznawane przez Jej Niepokalane Serce.

Siostrze Marii Natalii nie zostały oszczędzone ciężkie doświadczenia: niedowiarstwo otoczenia wobec otrzymywanych objawień, w 1950 r. likwidacja wszystkich klasztorów na Węgrzech. Zamieszkała na wsi, samotna i nieznana, żyła w duchu pokuty. Była bardzo wątłego zdrowia. Już w młodości przełożeni sądzili, że wkrótce umrze. Sama pragnęła szybko odejść do Pana. W wieku 33 lat ukazał się jej Jezus mówiąc:

– Prosiłaś mnie, abym przyszedł po ciebie, kiedy będziesz mieć 33 lata, ponieważ chciałaś się we wszystkim upodobnić do Mnie. Teraz nadeszła godzina: wzywam cię! Jednak jeśli jesteś gotowa dla zbawienia dusz wziąć na siebie różne cierpienia na ziemi, przedłużę twoje życie.

Siostra Maria Natalia pisze: Byłam gotowa chcieć zbawić jeszcze wiele dusz od wiecznego potępienia i wziąć na siebie wiele cierpień. Jezus udzielił mi łaski sposobności wynagradzania na ziemi aż do sędziwego wieku i do prowadzenia po śmierci i aż do skończenia świata wielu dusz na drodze do nieba. Jezus zapytał, co chciałabym od Niego otrzymać, gdybym musiała żyć 33 lata. Cóż jeszcze mógłbyś mi dać, Ty, który dałeś się już cały? – powiedziałam. Jezus odrzekł:

– To prawda. Nikt nie może otrzymać ode mnie więcej niż Mnie samego. Jednak proś mimo to, ponieważ źródło Moich łask jest niewyczerpane!

Mój Jezu, proszę Cię, z powodu 33 lat, które przeżyłeś tu na ziemi, abyś nam dał 33 prezenty!

Jezus: – Moje łaski przywiązuję do oddawania czci Mojej Niepokalanej Matce. Te obietnice zostaną wypełnione we wszystkich, którzy z czystego serca, z prawą intencją i z gorliwą miłością spędzą dzień wynagradzający ku czci Jej Niepokalanego Serca przez kolejnych dziewięć pierwszych sobót.

Siostra Maria Natalia nie wiedziała, że Matka Boża w Fatimie prosiła o pięć pierwszych sobót. Kiedy więc przekazała prośbę, kazano jej zapytać, dlaczego Jezus prosi o dziewięć sobót, skoro Maryja nie prosiła o tak wiele.

Jezus odpowiedział: – Prośba o pięć pierwszych sobót jest znakiem pokory Mojej Matki. Ponieważ w niebie nigdy nie wyzbyła się Swej pokory, uważała, że nie jest godna posiadania prawa do takiego samego nabożeństwa jak Ja. Moja prośba z kolei jest znakiem Mej miłości, która nie zniosłaby tego, że Moja cześć jest większa niż Jej, ponieważ Ona i Ja żyjemy tą samą miłością.

15 sierpnia 1942 r. Jezus dał s. Natalii wizję, podczas której dusze wypełniające z gorliwością Nowennę otrzymały różne obietnice. Zaprowadził ją do Swej Niepokalanej Matki i powiedział: Moje dziecko, popatrz na twoją Matkę, Królową świata i Królową królowych. Kochaj Ją i oddawaj Jej dziecięcą cześć, jakiej pragnę od każdego.

Jezus rozchylił płaszcz Najświętszej Dziewicy, aby pokazać Serce Swej Matki i powiedział: Jak rodząc się przyszedłem na świat przez Niepokalane Serce Mojej Matki, tak samo przez to Serce dusze przyjdą do Mojego Najświętszego Serca.

Potem w cudowny sposób wziął do ręki Niepokalane Serce Maryi i powiedział światu zwracając się w jego stronę: Oto Niepokalane Serce, które uczyniłem siedzibą łaski dla świata i dla dusz! To Serce jest pewnym źródłem Moich łask, które wytryskują z niego dla życia i uświęcenia świata. Jak Ojciec dał mi wszelką moc na niebie i na ziemi, tak Ja złożyłem w Niepokalanym Sercu Matki moc, która zwycięży grzech i świat. Moja córko, dałem całemu światu, przez pośrednictwo Małgorzaty Alacoque wielkie obietnice. Jednak będąc nieskończony w dobroci i niewyczerpany w łasce, obiecuję teraz jeszcze więcej. Jeśli dusze pragną, aby Moje obietnice wypełniły się, niech kochają i oddają hołd Niepokalanemu Sercu Mojej Matki. Doświadczą tego przyjmując Mnie w Komunii Świętej, po przygotowaniu pełnym nawrócenia (spowiedź święta), przez kolejnych 9 pierwszych sobót, jak przez 9 pierwszych piątków miesiąca, z intencją przedstawienia Mojemu Boskiemu Sercu aktów wynagrodzenia w jedności z Niepokalanym Sercem Mojej Matki.

Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień Nowenny

Modlitwa wprowadzająca

Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do Twego Matczynego Niepokalanego Serca ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości, aby Je uwielbiać i chwalić, i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca, Ciebie, którą Ona wybrała sobie za Córkę, Oblubienicę i Matkę. Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas, którzy wzdychamy na tym padole łez, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy przez tę nowennę. Amen.

Pierwsza sobota pierwszego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, jaśniejące czystością! Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. Ty jesteś tym cudownym rajem, którego nie splamił żaden grzech. Udziel nam łaski, by za Twoim przykładem służyć Bogu sercem czystym i niesplamionym oraz unikać ze wszystkich naszych sił najmniejszych cierpień, które moglibyśmy zadać Bogu. 
Zdrowaś Maryjo… Litania do Niepokalanego Serca Maryi…

Pierwsza sobota drugiego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, które powierzyło swe dziewictwo Bogu Najwyższego Majestatu! Ty jesteś nienaruszoną lilią, zieloną i kwitnącą oazą na pustyni świata, Tą, która przyciągnęła spojrzenie Boga. Przyciągnij śladem Twojego dziewictwa wielką liczbę dusz, które oparłyby się pokusom ziemskim, by oddać się bezgranicznie Bogu. 
Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota trzeciego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, gorejące Bożą miłością! Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez samego Ducha Świętego, podsycanym oliwą Jego Miłości. W Twym Sercu ten święty płomień nigdy nie gaśnie. Uproś nam łaskę miłowania Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźnich tak, jak ich kocha sam Bóg i Twe Niepokalane Matczyne Serce. 

Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota czwartego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, pogrążone w nabożnej kontemplacji! Twoje myśli i umysł pozostają złączone, zjednoczone z Bogiem. Właśnie w ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice Odkupienia. Odrzuć roztargnienia, które przeszkadzają naszemu skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu.

 Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota piątego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, wzorze pokory! Bogactwo Twoich łask i Twoich cnót pozwoliło Ci zstąpić w dolinę pokory. To właśnie Twój duch skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim Sercu. Naucz nas tej pokory, która pozwala nam się podporządkować we wszystkim woli Bożej. 

Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota szóstego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, doświadczone tyloma cierpieniami! Jako Matka Chrystusa i współdziałająca z Nim w Odkupieniu, wypiłaś aż do dna kielich cierpienia. Pomóż nam znosić z odwagą cierpienia, które Mądrość Boża przeznaczyła nam, aby były najcenniejszą częścią naszego ziemskiego życia. 

Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota siódmego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, któremu tak bardzo zależy na wiecznym zbawieniu dusz! Wspomnij na biednych grzeszników narażonych na życie w oddaleniu od Boga, ponieważ są splątani siecią namiętności. Pomóż im przerwać pęta sieci, które ich trzymają z dala od wolności dzieci Bożych i oddają w niewolę szatana. 

Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota ósmego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, z miłością troszczące się o Kościół Chrystusa! U stóp krzyża stałaś się Matką ludzkości i Kościoła Świętego. Wstawiaj się bezustannie u Twego Syna za Jego Umiłowaną Oblubienicą, Kościołem na ziemi. Chroń papieża, biskupów i kapłanów oraz cały lud Boży od grzechu i od wpływu szatana. 

Zdrowaś Maryjo… Litania…

Pierwsza sobota dziewiątego miesiąca
O Niepokalane Serce Maryi, Serce naszej Pani. U kresu Twego bolesnego pobytu na tej ziemi, Pan przyszedł po Ciebie, aby Cię wprowadzić do niebiańskiego szczęścia. Z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba, by tam otrzymać królewską koronę. Posługuj się potęgą, którą obdarzył Cię Pan, aby w każdej chwili przyjść nam z pomocą. Niech Twe czułe błaganie uczyni nas któregoś dnia godnymi otrzymania korony nieśmiertelności. Zdrowaś Maryjo… Litania…

Modlitwa w każdym dniu Nowenny w czasie Mszy Świętej
Ojcze Niebieski, ofiaruję Tobie – przez Niepokalane Serce Maryi Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który ofiarował się niegdyś na krzyżu i nadal bez przerwy ofiarowuje się na ołtarzach. Przez Niepokalane Serce Maryi przyjmij łaskawie tę ofiarę nieskalaną, czystą i świętą, i zmiłuj się nad nami. Nie pozwól, aby krew Twego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach, nie dozwól, by błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. Przez tę ofiarę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską dobroć. Udziel przebaczenia grzesznikom, ostatnich łask zbawczych umierającym, pokoju narodom i jedności oraz triumfu Twojemu Kościołowi. Amen.

Modlitwa po Komunii Świętej
Boskie Serce Jezusa, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci tę świętą Hostię jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszystkie przewinienia, którymi ludzkość nie przestaje Cię obrażać

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, usłysz nas. Jezu Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze wieczny, który jesteś w niebie, zmiłuj się nad nami.
Boże, Synu, Zbawicielu Świata,
Boże, Duchu Święty,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Serce Maryi, módl się za nami.
Serce Maryi, stworzone na wzór Serca Bożego, módl się za nami.
Matko Boża z Góry Karmel,
Serce Maryi, Serce Niepokalanie Poczętej,
Serce Maryi, godny przybytku Ducha Świętego,
Serce Maryi, Serce Matki Bożej Mądrości,
Serce Maryi, Serce Matki Słowa Bożego,
Serce Maryi, Serce Matki pięknej Miłości,
Serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć,
Serce Maryi przeszyte mieczem boleści,
Serce Maryi ofiarowane wraz z Chrystusem u stóp krzyża,
Serce Maryi, obrazie Serca Jezusowego,
Serce Maryi, rozkoszy Serca Jezusowego,
Serce Maryi, przybytku świętości,
Serce Maryi, Serce Szafarki wszelkich łask,
Serce Maryi, wybawienie grzeszników,
Serce Maryi, pociecho utrapionych,
Serce Maryi, umocnienie opuszczonych,
Serce Maryi, ucieczko zrozpaczonych,
Serce Maryi, schronienie dla prześladowanych i przygnębionych,
Serce Maryi, nadziejo umierających,
Serce Maryi, obrono dla ludów w ich troskach,
Serce Maryi, mocy Kościoła w jego walce z potęgami ciemności,
Serce Maryi, Serce Królowej zwyciężającej błędy całego świata,
Serce Maryi, Serce chwalebnej Królowej Wszechświata,
Serce Maryi, Serce naszej Matki,
Serce Maryi, Serce godne największej chwały,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Módl się za nami, Święta Matko Boża, aby nasze serca rozpaliły się w kontakcie z Boskim płomieniem, którym Twoje Serce jest w niewypowiedziany sposób objęte. Boże wieczny i wszechmocny! Ty przygotowałeś, w Sercu Błogosławionej Dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Udziel nam i tym wszystkim, którzy czczą Jej Niepokalane Serce, łaski coraz większego upodabniania się do Niego. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przyjdź Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy. Amen.

O Najświętsza Matko, wynagrodzę zniewagi zadane Twemu Niepokalanemu Sercu, przyjmując bycie ofiarą miłości dla Miłości. Amen

Obietnice Jezusa dla czcicieli Niepokalanego Serca Maryi.

Łaski, które obiecał Jezus otrzymają wierni, którzy z czystego serca, z prawą intencją i z gorliwą miłością spędzą dzień wynagradzający ku czci Niepokalanego Serca przez kolejnych dziewięć pierwszych sobót.

1. Wszystkiego, o co dusze proszą Moje Serce przez Serce Mojej Matki, o ile jest to zgodne z Bożymi pragnieniami i jeśli proszą z ufnością, udzielę im już w czasie odprawiania Nowenny.
2. We wszystkich okolicznościach życia będą cieszyć się obecnością Mojej Matki i Moim błogosławieństwem.
3. W nich i w ich rodzinach zapanuje pokój, harmonia i miłość.
4. W ich rodzinach nie będzie skandali ani niesprawiedliwości.
5. Małżonkowie nie rozwiodą się, a rozwiedzeni powrócą do domu.
6. Rodziny będą żyć w harmonii i wytrwają w prawdziwej wierze.
7. Matki, które są w stanie błogosławionym, będą się cieszyć specjalną opieką Mojej Matki i otrzymają wszystko, o co poproszą dla siebie i dla dziecka.
8. Biedni znajdą mieszkanie i pożywienie.
9. Dusze znajdą umocnienie w trudach na modlitwie i nauczą się kochać Boga, bliźniego i swych nieprzyjaciół.
10. Grzesznicy nawrócą się bez wahania, nawet jeśli Nowenna jest odprawiana za nich przez inną osobę.
11. Grzesznicy nie wpadną ponownie w grzechy i znajdą nie tylko przebaczenie, lecz także niewinność daną przez Chrzest, przez doskonały żal i miłość.
12. Kto odprawia tę Nowennę w stanie łaski, nie obrazi potem Mojego Serca żadną ciężką winą aż do śmierci (ważne szczególnie dla dzieci).
13. Dusza, która się szczerze nawraca uniknie nie tylko ognia piekielnego, lecz i kary czyśćcowej.
14. Dusze letnie staną się gorliwe i trwając w gorliwości dojdą do największej doskonałości i świętości.
15. Jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny odprawią Nowennę, żadne z ich dzieci, ani inny członek rodziny nie będzie potępiony.
16. Wielu młodych znajdzie dzięki Nowennie wezwanie do kapłaństwa i życia zakonnego.
17. Ci, którzy utracili wiarę odzyskają ją, a zabłąkani powrócą do prawdziwego Kościoła.
18. Duchowni i członkowie zakonów pozostaną wierni swojemu powołaniu, niewierni otrzymają łaskę nawrócenia i powrotu.
19. Rodzice i przełożeni będą wspierani w ich troskach nie tylko duchowych, lecz i materialnych.
20. Dusze oprą się pokusom ciała, świata i szatana.
21. Pyszni staną się szybko pokorni, a pogrążeni w nienawiści pozwolą się zwyciężyć miłości.
22. Dusze gorliwe będą cieszyć się słodyczą modlitwy i ofiary. Nie będą nękane ani przez niepokój i strach, ani przez zwątpienie.
23. Umierający nie będą musieli walczyć ze śmiercią ani przeciwko ostatnim zasadzkom szatana. Śmierć nagła i nieprzewidziana nie zaskoczy ich.
24. Umierający zaznają głębokiego pragnienia życia wiecznego i zdadzą się na Moją wolę, umierając w ramionach Mojej Matki.
25. Na sądzie zaznają specjalnej opieki Mojej Matki.
26. Dusze otrzymają łaskę odczuwania współczucia i miłości w czasie rozważania Mej Męki i cierpień Mojej Matki.
27. Dusze, które dążą do doskonałości dostąpią zaszczytu otrzymania głównych cnót Mojej Matki: pokory, czystości i miłości.
28. Czy to w chorobie, czy w pełni zdrowia będzie im towarzyszyć pewna radość wewnętrzna i zewnętrzna, jak również uspokojenie.
29. Dusze spragnione duchowości otrzymają łaskę cieszenia się bez większych trudności stałą obecnością Mojej Matki, a nawet Moją.
30. Dusze, które zrobiły postępy w zjednoczeniu mistycznym otrzymają łaskę odczuwania, że to żyją już nie one same, lecz Ja żyję w nich. To znaczy, że to Ja kocham w ich sercu, modlę się w ich duszy, mówię przez ich usta i że posługuję się w Moim działaniu całym ich bytem. Przeżyją cudowne doświadczenie polegające na odczuciu, że każde poruszenie w nich dobra, piękna, świętości, pokory, łagodności, posłuszeństwa, szczęścia, cudowności, to we wszystkim i zawsze JA SAM JESTEM: Bóg wszechmocny, nieskończony, jedyny Pan i Bóg, jedyna Miłość.
31. Dusze, które odprawiają tę Nowennę rozkwitną na całą wieczność jak czyste lilie wokół Niepokalanego Serca Mej Matki.
32. Ja, Boski Baranek, w Moim Ojcu z Duchem Świętym rozraduję się wiecznie tymi duszami, które rozbłyskują na Niepokalanym Sercu Mojej Matki jak lilie i które dzięki Mojemu Najświętszemu Sercu dochodzą do chwały.
33. Dusze spragnione tego, co duchowe, będą postępować szybko naprzód w praktykowaniu wiary i cnotliwego życia

Obietnica Matki Najświętszej

Matka Boża: W każdą pierwszą sobotę miesiąca bramy piekielne będą zamknięte i nikt w tym dniu nie zostanie potępiony. Czyściec otworzy się i wiele dusz będzie przyjętych do Nieba. Oto skutek miłości pełnej miłosierdzia Mojego Syna, który się nią posłuży, aby wynagrodzić dusze, które czczą Moje Niepokalane Serce

Za: http://www.fatimska.parafia.info.pl/

Opublikowano Aktualności | Otagowano | 37 Komentarzy

Ks. Marian Bartnik, egzorcysta diecezjalny: Sam nie wiem, jak przeżyję to Triduum Paschalne

Zbliża się Wielki Tydzień. To czas, w którym kościoły zawsze wypełniały się wiernymi. Tym razem będzie zupełnie inaczej. Cierpią wierni, ale cierpią także kapłani.

(…) Całe swoje kapłańskie życie starałem się ludzi do kościoła przygarniać, zachęcać do przychodzenia na nabożeństwa, a teraz powinienem mówić, żeby nie przychodzili. Sam nie wiem, jak przeżyję to zbliżające się Triduum Paschalne. Czuję się strasznie przygnębiony, gdy idę odprawiać Mszę św. do prawie pustego kościoła.

zdjęcie za stroną z filmem z Niedzieli Palmowej: kliknij

Ksiądz Marian Bartnik jest diecezjalnym egzorcystą, jest też proboszczem parafii św. Floriana w Krężnicy Jarej. Jego parafianie, choć niezbyt liczni, to jednak – jak mówi – są niezwykle związani z Kościołem. – U mnie zawsze było dużo ludzi do spowiedzi i do Komunii św. Dziś jest inaczej – wzdycha. 

Duszpasterz podkreśla, że nigdy wcześniej nie spotkał się z taką sytuacją, z jaką mamy do czynienia w tej chwili. – Jest to wszystko bardzo dla mnie trudne. Całe swoje kapłańskie życie starałem się ludzi do kościoła przygarniać, zachęcać do przychodzenia na nabożeństwa, a teraz powinienem mówić, żeby nie przychodzili. Sam nie wiem, jak przeżyję to zbliżające się Triduum Paschalne. Czuję się strasznie przygnębiony, gdy idę odprawiać Mszę św. do prawie pustego kościoła.

Ksiądz Marian już niedługo przejdzie na emeryturę. – Ja jestem już w takim wieku, że trudno mi nauczyć się obsługi internetu, więc nie jestem w stanie moim parafianom zaproponować udziału w żadnych transmisjach z naszego kościoła. Muszą korzystać z ogólnodostępnych. Wiem jednak, że zadaniem Kościoła jest służba, chciałbym ją do końca wypełniać jak najlepiej, dlatego staram się przygotowywać do kazań nawet dla tych kilku osób, które pojawiają się w kościele. 

Egzorcysta podkreśla także, że dziś świat bardzo się zmienił. – Człowiek zwykle w czasach trudnych, w czasach epidemii, uciekał właśnie do Kościoła, a teraz jest odwrotnie. My bardzo dbamy o ludzkie ciało, o przedłużenie naszego żywota, czasami chyba jednak zapominamy, że przecież jesteśmy przeznaczeni do wieczności. Musimy patrzeć tez na stronę duchową. Musimy w takich zagrożeniach starać się jak najbardziej o kontakt z Jezusem Chrystusem – mówi
Za: kliknij

****

Kardynał Vincent Nichols, Arcybiskup Westminster, którego kościołem tytularnym
w Rzymie jest jest sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy
otrzymał i przekazał dalej wzruszającą modlitwę:

Aniele Stróżu, pójdź za mnie do kościoła, uklęknij za mnie na Mszy św. Podczas Ofiarowania, zabierz mnie do Pana Boga i podaruj mu moją służbę – to, czym jestem i to, co mam, ofiaruj jako moje dary. Podczas Konsekracji, swoją mocą serafina, adoruj mego Zbawcę prawdziwie obecnego, wznosząc modlitwy za tych, którzy mnie kochają i tych, którzy mnie urazili, i za zmarłych, aby Krew Chrystusa obmyła ich wszystkich. Podczas Komunii Świętej, przynieś mi Ciało i Krew Chrystusa, jednocząc Go ze mną w duchu, by moje serce stało się Jego mieszkaniem. Nieś do Niego błagania, by poprzez Jego Ofiarę, wszyscy ludzie na ziemi zostali wybawieni. Gdy Msza św. dobiegnie końca, zanieś Błogosławieństwo Pana do mojego domu i do domu każdego bliźniego. Amen.

Dodał: „Wciąż otaczają nas aniołowie i święci, którzy wielbią Pana, chronią i wspomagają ludzi. A więc może warto uczynić ich naszymi przyjaciółmi i sprzymierzeńcami, gdy docieramy do kresu naszych możliwości i nie możemy już nic więcej uczynić?”

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | 34 Komentarze

Być albo nie być dla Polski – od 4 kwietnia podejmujemy roczny post o chlebie i wodzie z nieustanną modlitwą

BYĆ ALBO NIE BYĆ DLA POLSKI
– NIEUSTANNA MODLITWA Z POSTEM O CHLEBIE I WODZIE
od 4 KWIETNIA 2020r. (pierwsza sobota miesiąca)
do 1 MAJA 2021r. (pierwsza sobota miesiąca)

INTENCJA:
Przez Niepokalane Serce Maryi prosząc o Tryumf Jej Niepokalanego Serca z prośbą o całkowitą ustawową ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci w naszej Ojczyźnie.

Dziś I piątek miesiąca, w którym wynagradzamy Panu Jezusowi za grzechy nasze i całego świata. W wielu sercach rodzi się stałe  pytanie – co jeszcze możemy zrobić? Postanowiliśmy reaktywować naszą „Diakonię modlitwy i postu” (działającą od 2012 r. w intencji osób egzorcyzmowanych i omadlanych przez księży egzorcystów) z tym, że przez najbliższy rok (od 1 soboty kwietnia br. do I soboty maja 2021 r.) będziemy modlić się i pościć w intencji podanej wyżej – o całkowitą ustawową ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci w naszej Ojczyźnie

W jednej z wizji (mam pozwolenie od księdza kierownika duchowego wspomnieć o tym) miałam pokazane 2 kamienne tablice Dekalogu i poznanie, że właśnie z wypełniania i przestrzegania Dziesięciu Przykazań będziemy najbardziej sądzeni – odpowiemy przed Bogiem czy przestrzegaliśmy ich i zachowywali w życiu. Jedno z nich – piąte Przykazanie Boże mówi wyraźnie:  „Nie zabijaj!

Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że pandemia koronawirusa ma ten plus, że zostały wstrzymane aborcje? Czy naprawdę Pan Bóg dla ratowania nienarodzonych musi zezwalać na rozwój tej pandemii, bo w jej obliczu więcej istnień ludzkich zostaje uratowanych niż zabitych podczas aborcji? W najnowszym kwietniowym numerze Echa Medziugorja (kliknij) możemy przeczytać: „Jeżeli przez wirusa Planned Parenthood zamknie kliniki aborcyjne na dwa tygodnie, to wirus ocali więcej ludzi niż zabije”

24 marca 2020 r. skończyliśmy Nowennę Pompejańską w intencji nienarodzonych a w Dniu Zwiastowania wielu z nas podjęło się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Od 01 kwietnia podjęliśmy Nowennę w intencji przebłagania za grzechy nasze i całego świata, z naciskiem przebłagania za grzechy aborcji, bo te wołają o szczególną pomstę do Nieba! Z powodu tych grzechów Pan Bóg może dopuścić na świat poważne kary – przecież każdy zna główne prawdy wiary. Druga prawda mówi, że „Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze” 

Nie śpijmy, róbmy o w naszej mocy! Pan Jezus mówi w Ewangelii: Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem (Mt 17;21) Nie samą modlitwą i nie samym postem – ale modlitwą i postem! A więc do dzieła!

Przyjmuję zapisy na każdy dzień modlitwy oraz postu o chlebie i wodzie i będę robić 3-miesięczny grafik (tak łatwiej i co miesiąc będę go zmieniać na 2-3 dni przed kolejnym miesiącem).

Przy okazji przypominam, że jeśli ktoś ze względów zdrowotnych nie może pościć o chlebie i wodzie (ciąża, choroby typu cukrzyca, ciężka praca zawodowa itp. itd.) to może pościć np. pół dnia czy kilka godzin a w zamian odmówić cały Różaniec czy pół godz. czytać i rozważać Pismo Święte lub wybrać inną praktykę pokutną). W święta i uroczystości kościelne np. Wielkanoc, można przyjąć inną formę postu. Zgłoszenia  jak zwykle – tutaj pod wpisem lub na maila jutrzenka2012@gmail.com

Z góry wielkie Bóg zapłać za zapisy – wierzę w liczny odzew i przekazuję błogosławieństwo mojego kierownika duchowego, który z serca nam błogosławi i mówi:
Bogu niech będą dzięki +

Zapisy na miesiąc kwiecień 2020
(jednego dnia może pościć wiele osób)
I PROSZĘ O CIERPLIWOŚĆ !!!
(każdy komentarz i mail czeka na moderację, czasem mogą być i 3-4 godz. przerwy)

4 kwietnia: Mahejo, Ola, Bożena G, Aneta ABC, EwaT., AMróz, Anna M, Patrycja O, Ekspedyt1904, KW, Jadwiga, Irena Gryc,
5 kwietnia:
jozef91, Elwira MS, Maria P, Anna Majda, Danka27, Magdalena S, 
6 kwietnia: 
JoannaBarbaraMałgorzata, Kryzys, Teresa A, Renata K, Dorota Podolec, Bozena Z., Wiesława Ż, Grzegorz, Anna zBiecza, Regina, Edyta A, Jola60, Barbara, Ewa Orzeł,
7 kwietnia:
Ania G, Joanna B, Paulina G, Helena, Aleksandra, Agata, Irena Woj, Grzegorz, Elżbieta B, Maria, Regina, Małgorzata F, AB Ala, Arka,
8 kwietnia:
Teresa, Magdalena, Bożena G, Karolina, ks. Maciej Bagdziński, Genofewa Mańkowska, Mariusz i Elżbieta Awierianów, Urszula Bagdzińska, Venite, KasiaB, Małgonia, Michał L, Agata z Krasnegostawu, Krzysztof, Paweł NH, Magdalena, Malgosia, Lena, Ekspedyt1904, Kasia, Izabela, Agnieszka, Grzegorz, Grzegorz I, Anna Majda, Czytelniczka, Adam z Lublina i Kasia z Lublina, Bożena, Jadwiga W, Regina, Ala z Gdanska, babula, Dorota, Dorota 2, F Dorota Paczewo, Henryka K, Zofia D, KasiaJa, Iwona, Bożena, Irena Gryc, Malwa ze Śląska, Leszek Manchester, Bogumiła i Sławomir z Opoczna, Krystyna z Myslenic, Artur S, Urszula N G, Rafał, Janina Radziszów, Emicyt, KatarzynaKa13, malwa.k, Beata G, Barbara K, Dorota z Warszawy,
9 kwietnia:
Daisy, AMróz, Renia Z, Paulina G, Ekspedyt1904, Grzegorz, Jacek, Regina, Jacek, Iwona, MKrukar, Ewa, Barbara, Kazia Sz, Maria Scholz, Anna, Johana, Basia N,
10 kwietnia:
Wiesław Kosowski, Kinga, Bożena G, AG, Eva, Małgonia, Barbara Szczepanek, Anna Wolszczak, Ela.P., Agata z Krasnegostawu, Barbara M, Mikael, Krzysztof, Paweł NH, HANNA, Ela, Magdalena,Renata29, Ewa D, Iwona, Malgosia, Witek, Lena, Ekspedyt1904, Kasia, Agnieszka, Irena Woj, Grzegorz, JoannaPZ, Sylwek, Elżbieta B, Grzegorz I, Maria, Regina, Ala z Gdanska, Halina, babula, Kasia, Dorota, Aneta, Kasia, Magda.M, KasiaJa, Iwona, Bożena, Paulina z Warszawy, Jan z Warszawy, Malwa ze Śląska, Elżbieta, Aldona, Alina W, Jedna Katarzyna, Małgorzata z Oleśnicy, Bożena 25, DMKrukar, Bogumiła i Sławomir z Opoczna, Kasia z Mokrska, Krystyna z Myslenic, Jagoda, Rafał, Jan, Zofia, Maria, Teresa Sch, Dorota; Jacek; Kryspin, joanna58, Monika Ż, KatarzynaKa13, Anna, Joanna Wozniak, Justyna 1966, Monika 🌷, Marzena Nalewajk, Ada, Teresa, Ania W.
11 kwietnia:
Bożena G, Maria P, Ekspedyt1904, Milena Karska, Regina, Ula, AB Ala, Sylwek, Irena Gryc, MKrukar, Sława P, Henia Ł, Urszula N G, Szymon Wojciul,
12 kwietnia:
JoannaBarbaraMałgorzata, Grażyna K, Wojciech K, Małgorzata F, Zofia, Maria,
13 kwietnia:
Dago, Ania G. Lucyna K,  Gosiaa, Małgorzata, Iskier, Anna Iva, Paulina z Warszawy, Magdalena Sz,
14 kwietnia:
Wiesława, Kryzys, Paulina G, Elżbieta B, Małgorzata F, AB Ala, Jacek S, Anna-Asia, Longin, Kasia R, Piotr, 
15 kwietnia:
Bożena G, KasiaB, DDW, Małgonia, Paweł NH, Magdalena, Malgosia, Lena,  Kasia, Monika C., Helena i Bernadeta, Grzegorz I, Adam z Lublina i Kasia z Lublina, Agnieszka, Jadwiga W, Regina, Katarzyna i Grazia, Ala z Gdanska, Dorota, Henryka K, Arka, Iwona, Bożena, Irena Gryc, Malwa ze Śląska, Elżbieta, Leszek Manchester, Bogumiła i Sławomir z Opoczna, Kasia z Mokrska, Krystyna z Myslenic, Emicyt, Janina z Węgrowa, Ela z Węgrowa, KatarzynaKa13, malwa.k, Barbara K, Dorota z Warszawy,
16 kwietnia:
JoannaBarbaraMałgorzata, Renia Z, Kasia F, Sabinka, Regina, Iwona, EwaZ, Kazia Sz,  Justyna z Warszawy,
17 kwietnia:
Bożena G, Małgonia,  Ania z Tychów, Mikael, Krzysztof, Paweł NH,  Izabela,HANNA, Magdalena, Renata29, Malgosia, Robert O, Witek, Lena, Kasia, Agnieszka, Irena Woj, Daria z G, JoannaPZ, Jacek, Elżbieta B, Grzegorz I, Maria, Regina, Ala z Gdanska, Kasia, Ewa Bełchatów, Jacek, Iwona, Bożena, Alina W, Małgorzata z Oleśnicy, Bożena 25, Bogumiła i Sławomir z Opoczna, Krystyna z Myslenic, Urszula N G, Jagoda, Zofia, Maria, joanna58, Monika Ż, Katarzyna Ka 13, Johana, Justyna 1966, Monika 🌷, Teresa,
18 kwietnia:
Bożena G, Renata Anna, Eugeniusz, Stopka, Maciej, Regina, Katarzyna i Grazia, Irena Gryc, Krzysiek S,
19 kwietnia:
Magda G, Bozena Z, Marzena P, Anna M, Jan z Warszawy, Grażyna, Małgorzata z Oleśnicy, MKrukar, Kate,
20 kwietnia:
Dago, Kryzys, Gosiaa, Aleksandra, Elżbieta B, Ania G-C, Edka78, Jedna Katarzyna,
21 kwietnia:
Marta21, Małgonia, Irena Woj, Małgorzata F, AB Ala, Anna W-B, Kropeczka,
22 kwietnia:
Bożena G, KasiaB, Paweł NH, Alina, Magdalena, Malgosia, Lena, Ekspedyt1904, Kasia, Grzegorz I, Czytelniczka, Adam z Lublina i Kasia z Lublina, Jadwiga W, Ala z Gdanska, Dorota, Jacek Fornal, Henryka K, Arka, Iwona, Bożena, Irena Gryc, Leszek Manchester, Bogumiła i Sławomir z Opoczna, Krystyna z Myslenic, Kazimiera, Emicyt, KatarzynaKa13, malwa.k, Barbara K, Dorota z Warszawy
23 kwietnia:
Bożena G, Renia Z, Justyna, Maria Koda, Agata S., Halina S, Iwona, Kazia Sz,  Justyna z Warszawy,
24 kwietnia:
Małgonia,  Ania z Tychów, Barbara M, Mikael, Krzysztof, Paweł NH, Magdalena, Renata29, Malgosia, Witek, Lena, Ekspedyt1904, Kasia, Izabela, Agnieszka, Irena Woj, JoannaPZ, Grzegorz I, Maria, Ala z Gdanska, Kasia, Elżbieta Fornal, Magda.M, Ewa Bełchatów, Iwona, Bożena, Alina W, Małgorzata z Oleśnicy, Bożena 25, Bogumiła i Sławomir z Opoczna, Kasia z Mokrska, Krystyna z Myslenic, Urszula N G, Jagoda, Zofia, Maria, Maria Scholz, Monika Ż, KatarzynaKa13, Johana, Justyna 1966, Monika 🌷, Grażyna z Białej Podlaskiej, Teresa, Ania W,
25 kwietnia:
Bożena G, Maria P, Sabina, Maria Koda, Irena Gryc, Sława S  Kraków, MKrukar, Kate, 
26 kwietnia:
 Teresa, duszyczka, Paweł NH, Hania, Rozalia@RS, Monika, Maria, Marzena Nalewajk,
27 kwietnia:
Adminka, Kryzys, Sylwia, Gosiaa, Aleksandra, Elżbieta B, Małgorzata K i mąż.
28 kwietnia:
Małgorzata Głowacz-Lewicka, Renata Anna, Irena Woj, klasv, AB Ala,
29 kwietnia:
Bożena G, KasiaB, Małgonia. Magdalena, Malgosia, Lena, Ekspedyt1904, Grzegorz I, Czytelniczka, Adam z Lublina i Kasia z Lublina, Jadwiga W, Ala z Gdanska, Dorota, Henryka K, Arka, Iwona, Bożena, Irena Gryc, Leszek Manchester, Bogumiła i Sławomir z Opoczna, Kasia z Mokrska, Krystyna z Myslenic, Emicyt, Maria K, KatarzynaKa13, malwa.k, Barbara K, Dorota z Warszawy
30 kwietnia: 
Teresa, duszyczka, Paweł NH, Alina, Danuta, Renia Z, BasiaD_Opole, Anna Maria, Kazia Sz, Goga, 

maj 2020:

1 maja: Małgonia, Anna M, Krzysztof z Zamościa, Grażyna B., Maria, Beata i Zbyszek F., Kasia, Monika Ż, Danka27, Justyna 1966,
2 maja:  Korneliusz K, Hanna G, Bożena,
3 maja: Hanna G,
4 maja: Jolanta,
5 maja:
6 maja:
7 maja:
8 maja:
Agata ze Zgierza,  Ania G,
9 maja:
10 maja:
11 maja:
12 maja:
13 maja:
Ania G,
14 maja:
15 maja:
16 maja:
17 maja:
18 maja:
19 maja:
20 maja:
21 maja:
22 maja:
23 maja:
24 maja:
25 maja:
26 maja:
27 maja:
28 maja:
23 maja:
24 maja:
25 maja:
26 maja:
27 maja:
28 maja:
29 maja:
30 maja:
31 maja:

czerwiec 2020:

1 czerwca: Jolanta,
2 czerwca:
3 czerwca:
4 czerwca:
5 czerwca:
6 czerwca:
7 czerwca:
8 czerwca:
9 czerwca:
10 czerwca:
11 czerwca:
12 czerwca:
13 czerwca:
14 czerwca:
15 czerwca:
16 czerwca:
17 czerwca:
18 czerwca:
19 czerwca:
20 czerwca:
21 czerwca:
22 czerwca:
23 czerwca:
24 czerwca:
25 czerwca:
26 czerwca:
27 czerwca:
28 czerwca:
29 czerwca:
30 czerwca:

Do modlitwy i postu dołączamy jałmużnę –
 z Fundacją „Fiat Voluntas Tua” (opiekun ks. Maciej Bagdziński)
„razem szyjemy maseczki”

Ofiary z dopiskiem „darowizna na maseczki” FUNDACJA FIAT VOLUNTAS TUA – choćby 1 czy 2 zł wysyłamy na konto fundacji: 60 1240 3930 1111 0010 6887 9159.

Opublikowano Wydarzenia | Otagowano | 234 Komentarze

Bp Athanasius Schneider – III tajemnica fatimska spełnia się na naszych oczach!

Z III tajemnicy fatimskiej:
Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane, pół drżący, chwiejnym krokiem udręczony bólem i cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał po swojej drodze”

Z relacji siostry Łucji:
„ Zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg, „coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim”, biskupa odzianego w biel „mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty”. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż zbity z nieociosanych belek jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane, pół drżący, chwiejnym krokiem udręczony bólem i cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał po swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego krzyża został zabity przez grupę żołnierzy. ”

Bp Athanasius Schneider:
Franciszek szedł samotnie przez Rzym do krzyża św. Marcelego – pół drżący, chwiejnym krokiem udręczony bólem i cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi

Papież w drodze do krzyża św. Marcelego

W ciągu najbliższych tygodni lub nawet miesięcy, zwłaszcza w trakcie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy (będącej punktem kulminacyjnym całego roku liturgicznego), miliony katolików żyjących w krajach tzw. wolnego świata Zachodu, zostanie pozbawionych wszelkich aktów publicznego kultu religijnego wskutek reakcji władz cywilnych i kościelnych na wystąpienie koronawirusa COVID-19. Najbardziej bolesnym i niepokojącym aspektem tej sytuacji jest pozbawienie wiernych możliwości uczestnictwa we Mszy świętej i sakramentalnego przyjmowania Komunii Świętej – pisze biskup Athanasius Schneider.

Bardzo Was wszystkich proszę – odsłuchajcie tego pięknego przesłania!

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | 53 Komentarze