Adoracja, uwielbienie i uwolnienie – spędź ten dzień z Jezusem

Adorujmy, uwielbiajmy Jezusa wraz z Ojcem Józefem Witko,
przyjmijmy słowa jego pouczeń (m. in. na temat samoprzeklinania)
i modlitwy o uzdrowienie
a potem znajdźmy czas na modlitwę uzdrowienia wewnętrznego oraz przecięcia wszelkiego zła w naszym życiu z ks. Piotrem Glasem

W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha….
Wpatrzony w Jezusa Eucharystycznego – słuchaj poleceń ks. Piotra, gdy wymienia konkretne złe duchy i wyrzekaj się kolejnych z nich – zawsze w Imię Jezusa Chrystusa!

Opublikowano Modlitwa, Pomoc duchowa | Otagowano , , , , , | 6 komentarzy

Wstrząsające świadectwo wygłoszone podczas Wielkiej Pokuty: Mój dziadek zabijał nienarodzone dzieci

Wstrząsające świadectwo mężczyzny, którego dziadek był aborcjonistą. Choć przed śmiercią zdążył się nawrócić, okazało się, że jego dramat trwa nadal, a czyny, które popełniał, miały destrukcyjny wpływ na całą rodzinę. Świadectwo zostało wygłoszone podczas Wielkiej Pokuty na Jasnej Górze, 15 października 2016 roku.

 *****

Świadectwo przedstawiciela grupy filmowców, którzy przygotowując film o aborcji w Austrii, spędzili noc w największej klinice aborcyjnej tego kraju. Podczas modlitwy, Bóg dał im poprzez obrazy poznać, jakie są skutki grzechu aborcji dla jednostki, narodu i całego świata.

Chodzi o ten film z kliniki aborcyjnej:

Opublikowano Wydarzenia | Otagowano , | 11 komentarzy

Dziś wspomnienie św. Jana Pawła II – wspominajmy i módlmy się za Jego wstawiennictwem

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II
Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…


Akt poświęcenia świata przez Jana Pawła II
Rzym, 25 marca 1984

jp-ii-fatima

1. „Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!”
Ze słowami tej antyfony, którą modli się od wieków Chrystusowy Kościół, stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko, w czasie Jubileuszowego Roku naszego odkupienia. Stajemy w szczególnym poczuciu jedności z wszystkimi Pasterzami Kościoła, stanowiąc jedno ciało i jedno kolegium tak, jak z woli Chrystusa Apostołowie stanowili jedno ciało i jedno kolegium z Piotrem. W poczuciu tej jedności wypowiadamy słowa niniejszego Aktu, w którym raz jeszcze pragniemy zawrzeć „nadzieje i obawy” Kościoła w świecie współczesnym. Przed czterdziestu laty, a także w dziesięć lat później, Twój sługa papież Pius XII, mając przed oczyma bolesne doświadczenia rodziny ludzkiej, zawierzył i poświęcił Twemu Niepokalanemu Sercu cały świat, a zwłaszcza te narody, które ze względu na swą sytuację stanowią szczególny przedmiot Twej szczególnej miłości i troski.
Ten świat ludzi i narodów mamy przed oczami również dzisiaj; świat kończącego się drugiego tysiąclecia, świat współczesny, nasz dzisiejszy świat!
Kościół na Soborze Watykańskim II odnowił świadomość swego posłannictwa w świecie, pomny na słowa Pana: „Idźcie? i nauczajcie wszystkie narody? oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20).
I dlatego, o Matko ludzi i ludów, Ty która znasz „wszystkie ich cierpienia i nadzieje”, Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem – przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i ludów.
W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi i te narody, które tego zawierzenia i poświęcenia najbardziej potrzebują.
„Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych!”

2. Oto stojąc dzisiaj przed Tobą, Matko Chrystusa, pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu: „Za nich – powiedział – Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17,19). Pragniemy zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.
Moc tego poświęcenia trwa przez wszystkie czasy, ogarnia wszystkich ludzi, ludy i narody, przewyższa zaś wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie też rozniecił w naszych czasach.
O jakże głęboko czujemy potrzebę poświęcenia za ludzkość i świat: za nasz współczesny świat w jedności z samym Chrystusem! Odkupieńcze dzieło Chrystusa ma się stawać przecież udziałem świata przez Kościół.
Wyrazem tego jest obecny Rok Odkupienia: nadzwyczajny Jubileusz całego Kościoła.
Bądź błogosławiona w tym Świętym Roku, Ty nade wszystko, Służebnico Pańska, która najpełniej jesteś posłuszna Bożemu wezwaniu!
Bądź pozdrowiona Ty, która jesteś cała zjednoczona z odkupieńczym poświęceniem Twojego Syna!
Matko Kościoła! Przyświecaj ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości! Pomóż nam żyć całą prawdą Chrystusowego poświęcenia za całą rodzinę ludzką w świecie współczesnym.

3. Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu.
O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! Wybaw nas!
Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!
Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i „grzech świata”, grzech w każdej jego postaci.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!

*****
Różaniec jako egzorcyzm

Ks. Adam Skwarczyński:
Około 1981 roku ks. bp Zbigniew Kraszewski po powrocie z Rzymu
opowiedział na Jasnej Górze członkom Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, co następuje:

Na prywatnej audiencji dla Polaków Jan Paweł II pochwalił Ruch za to, że wszyscy (także świeccy, na wieczernikach – chórem) mówią egzorcyzm Leona XIII, zaczynający się od modlitwy do św. Michała Archanioła. Po chwili jednak wyjął z kieszeni swój różaniec i pokazując obecnym powiedział: „Ale przecież to jest egzorcyzm przeciwko wszystkim złym duchom, dostępny także dla świeckich!” Widząc zaskoczenie na twarzach, dodał: „Żebyście nie mieli wątpliwości, to ja w tej chwili nadaję Różańcowi moc egzorcyzmu”. Usłyszawszy to stwierdziliśmy my, zebrani na Jasnej Górze w Sali Różańcowej: „Przecież właśnie od dnia wypowiedzenia przez Papieża tych słów – od kilku miesięcy – Różaniec stał się strasznie męczącą modlitwą! Musieliśmy toczyć walkę z rozproszeniami, z sennością oraz z innymi przeszkodami, jak nigdy dotąd!”
całość: porady duchowe

Opublikowano Wydarzenia | Otagowano , , | 20 komentarzy

Homilia ks. prof. Dariusza Oko w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II

Zabolało bardzo jak ks. Dariusz Oko opowiadał o tym, jak bardzo czarny podchodzi nawet pod same budynki kościołów…
Tak bardzo, że same burdele dookoła, a jeden to nawet bezpośrednio przylega do budynku kościelnego …
ale to właśnie pod kościołem drogi ludzkie się rozchodzą: jeden idzie do kościoła a drugi do burdelu…

Opublikowano Aktualności | Otagowano | 29 komentarzy

Ks. Piotr Glas: Świadectwo głębokiej wiary, nawrócenia oraz cudownego uzdrowienia za sprawą Medziugorja

Świadectwo głębokiej wiary, nawrócenia oraz cudownego uzdrowienia za sprawą Medziugorja.

U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19,26)wywiad z ks. Piotrem Glasem z 2013 r.

Odkryłem na nowo moje kapłańskie powołanie, moją wiarę …. I jaką rolę odgrywa Matka Boża w moim życiu…”. „Taki był właśnie początek, w 2004, tej niesamowitej drogi, dla mnie, dla niego, dla jego rodziny…”.

Urodziłem się w Polsce i wyświęcony na kapłana zostałem w Polsce. Obecnie pracuję w Anglii już od ponad 20 lat. Byłem wyświęcony dokładnie 24 lat temu w miesiącu maju. Mieszkam w mieście Gosport, niedaleko Portsmouth na południu Anglii, zamieszkałym przez około 100 tysięcy mieszkańców. Jest to piękna parafia, położona nad morzem, nad Kanałem La Manche i mieszkam tam już od ponad pięciu lat.

Odwiedzam Medziugorje już od 1996 roku i nie mogę sobie wyobrazić mojego życia teraz, będąc księdzem, bez tego miejsca, bez bycia blisko mojej Matki, Matki Maryi. Pierwszy raz kiedy tutaj przyjechałem, było to 3 tygodnie po zakończeniu wojny bałkańskiej. Zostałem tutaj przywieziony przez moją znajomą, która po prostu zabrała mnie ze sobą. Nie wiedziałem dokładnie, gdzie jadę. Słyszałem wcześniej o Medziugorju, ale nie byłem wielkim jego „zwolennikiem”. W tym czasie zaczął dokuczać mi ból w plecach i z tego powodu nie byłem szczęśliwy. Z tego powodu też nie mogłem za wiele zrobić i ciężko było mi się poruszać, chodzić. Naprawdę starałem się jak mogłem, ale w rzeczywistości chciałem jak najszybciej stamtąd wracać.

Pewnego dnia ta znajoma powiedziała: „Mam zamówioną taksówkę, pojedźmy coś pozwiedzać, coś zobaczyć, zrobić, może na Kriżevac?”. Ja odpowiedziałem, że ledwo chodzę. Jednak spróbowaliśmy się tam udać, ale nie mogłem iść. Poszedłem więc pod Niebieski Krzyż i powiedziałem do niej: „Czy mogłabyś poczekać, postaram się tylko przez chwilę pomodlić na klęcząco”. Więc z bólem w krzyżu, z trudem uklęknąłem i zacząłem się modlić. I wtedy coś się wydarzyło. Kiedy wstałem spod krzyża, powiedziałem do mojej znajomej: „Przepraszam, że kazałem ci czekać te 10 – 15 minut na mnie, kiedy się modliłem”. Wtedy ona odpowiedziała: „Chyba ksiądz sobie żartuje? Proszę księdza, to nie było 10 minut, to były 3 godziny!”. Nie mogłem w to uwierzyć. Nic nie czułem, nic nie widziałem, nic nie słyszałem, była to czysta, piękna modlitwa kontemplacyjna prosto z serca. Wydaje mi się, że to właśnie był początek moich przeżyć duchowych z Naszą Panią.

Od tego czasu przyjeżdżam prawie corocznie do Medziugorja, ale taka duża przemiana w moim życiu, jako księdza, dokonała się w 2004 roku. Zostałem mianowany na proboszcza w parafii Jersey, na Wyspach Normandzkich w Kanale La Manche. Byłem dopiero co wyznaczony na to miejsce przez biskupa, kiedy około 2-3 miesięcy potem poproszono mnie, abym udał się z wizytą do pewnego chłopca, który był w szpitalu.

Miał około 12-13 lat i nic o nim nie wiedziałem w tamtym momencie, ale teraz już wiem, że przez wypadek samochodowy, był w tym stanie już od siódmego roku życia. Pojawiły się ataki epileptyczne, nie mógł uczęszczać do szkoły, wpadał z jednego ataku w drugi, odbywało się to coraz częściej. Brał bardzo dużo leków, około 30 dużych tabletek codziennie. Stan jego zdrowia uniemożliwiał mu chodzenie do szkoły, cały czas przebywał w szpitalu. Był dwukrotnie transportowany drogą powietrzną do Londynu. Podobno podczas jednego z tych lotów prawie umarł będąc w powietrzu. Zajmowali się nim najlepsi specjaliści w Europie i mimo to nie potrafili postawić żadnej konkretnej diagnozy.

Byłem kiedyś świadkiem jednego z ataków, był to przerażający widok. Stan zdrowia chłopca pogarszał się i dowiedziałem się od jego mamy, że pozostał mu może jeden rok życia, ponieważ jego serce było już bardzo słabe, z powodu ilości leków oraz silnych ataków. Wszystko to bardzo go postarzało, a miał zaledwie 13 lat. Zostałem więc poproszony, aby odwiedzić go w szpitalu. Udałem się tam zatem. Udzieliłem mu namaszczenia, pomodliłem się nad nim i wtedy powiedziałem: „Panie Boże, jeżeli tylko mógłbym w jakiś sposób mu pomóc”. Jak tylko opuściłem szpital doznał znowu ogromnego ataku. W tym czasie organizowałem pielgrzymkę do Medziugorja, pierwszą w historii Jersey. Wielu ludzi nie znało jeszcze Medziugorja. Pytali mnie: „dlaczego ksiądz tam jedzie, czy jest tam jakiś magik, coś magicznego?”. Ja na to – „że nie, to jest MEDZIUGORJE”, a oni dalej pytali „a gdzie to jest, gdzieś w Polsce?”. Ja mówiłem im na to, że nie jest to w Polsce tylko w Bośni. Więc udało mi się zebrać około 15 osobową grupę, co było dobrą wymówką, aby tam pojechać.

Pewnego razu w niedzielę, kiedy przejeżdżałem z jednego kościoła do drugiego, zamiast skręcić w lewo, w drogę prowadzącą do mojej plebanii, przez pomyłkę – lub nie – skręciłem w prawo. Miałem już zawracać, kiedy nagle pomyślałem sobie: pojadę odwiedzić tego chorego chłopca. W tym samym momencie zaświtała mi taka myśl, aby ofiarować tę pielgrzymkę w jego intencji, aby modlić się za nim w Medziugorju. Pojechałem więc do jego domu, poprosiłem jego rodziców, czy mógłbym z nim porozmawiać. Chłopiec był kompletnie blady, dopiero co po napadzie bólów, wyglądał naprawdę okropnie. Kiedy wszedłem, spytałem czy mogę z nim porozmawiać – zgodził się. Więc powiedziałem do niego: „posłuchaj, mam zamiar ofiarować moje modlitwy w intencji Twojego wyzdrowienia. Nie mogę nic obiecać, ale wiem w głębi duszy, że to jedyna droga na przód… ale Ty również musisz się modlić”. Ponieważ on nie mógł podróżować, nawet autobusem do szkoły, tak był schorowany. Powiedziałem do niego: „Pojadę do Medziugorja, Ty zostaniesz tutaj w Jersey i będę się za Ciebie modlił. Stworzymy pewien most – duchowy most. Ty módl się tyle ile dasz rady, ze swoimi rodzicami, a ja będę modlił się w Medziugorju”.

Był to pierwszy raz w moim życiu, kiedy pojechałem do Medziugorja, kiedy modliłem się z otwartym sercem. Nigdy wcześniej nie modliłem się jako ksiądz tak mocno. Ofiarowałem każdą poszczególną modlitwę, konsekrowałem Mszę Świętą dla niego, odbyłem drogę krzyżową na Kriżevac o drugiej po południu w 40oC upale. Powiedziałem, że ofiaruję każdą kroplę potu, pościłem, modliłem się za niego na różańcu, poprosiłem moich pielgrzymów, żeby się za niego modlili. W kieszeni koszuli miałem jego małą fotografię, blisko mojego serca, którą nosiłem przez cały czas. Kiedy więc tak się modliłem, robiłem to z całej mojej mocy, wierząc w to, że Bóg zrobi cokolwiek, przynajmniej pomoże jego rodzinie, ponieważ jego choroba rujnowała jego rodzinę. Jego matka musiała porzucić dobrze płatną pracę, aby się nim zaopiekować 24 godziny na dobę.

Wtedy coś nastąpiło. Było to 21 maja, był to dzień objawień na Wzgórzu Objawień, Ivan był tam w tym momencie. Ja siedziałem za krzyżem. Kiedy nasza Pani przybyła, podniosłem fotografię tego małego chłopca i powiedziałem te słowa: „Najświętsza Panno, jako ksiądz zrobiłem wszystko co mogłem, teraz on jest Twój, Ty możesz to zrobić”. Kiedy wracałem zacząłem otrzymywać wiadomości, jedną za drugą na mój telefon, że coś się wydarzyło. Wiadomości przychodziły przez całą noc. Wtedy nie wiedziałem dokładnie co się stało, ale wiedziałem, że coś się wydarzyło.

Tuż przed powrotem do domu postanowiłem wspiąć się na górę raz jeszcze i modliłem się do Ojca Slavko: „Ojcze Slavko zaopiekuj się nim”. Kiedy doszedłem do miejsca, w którym Ojciec Slavko upadł i zmarł, była tam sterta kamieni, więc położyłem to zdjęcie pod jednym z kamieni i powiedziałem: „Ojcze Slavko zostawiam go razem z Tobą”. Schodząc ze wzgórza miałem to dziwne uczucie, że powinienem zawrócić i wziąć zdjęcie z powrotem. Czułem się po prostu jakbym go opuścił. Powiedziałem sobie w końcu, przecież to tylko kawałek papieru, fotografia. Mimo wszystko było to bardzo trudne, powiedziałem sobie, muszę go tam zostawić, muszę zostawić to zdjęcie. Było to pewnie śmieszne – wiem o tym, ale w tamtym momencie czułem się jak ojciec pozostawiający swojego syna. Powiedziałem sobie w końcu: „Muszę już iść”.

Kiedy wróciłem do Jersey, dowiedziałem się, co dokładnie wydarzyło się tego dnia. 21 maja, kiedy modliłem się o dziesiątej wieczorem z Maryją, kiedy trzymałem to zdjęcie, on modlił się w Jersey i to był piękny wieczór w Jersey. On zapalił i ustawił na stole 10 świec – wieczór był piękny, bardzo spokojny, bardzo nietypowy, ponieważ zazwyczaj jest tam bardzo wietrznie. Modliliśmy się, on modlił się dokładnie o dziesiątej wieczorem – była to 21.00 w Anglii. Te świeczki zaczęły gasnąć jedna po drugiej, kiedy ostatnia świeczka zgasła, był całkowicie zdrowy.

Oczekiwaliśmy jak zwykle, aż nastąpią kolejne napady bólu ale nigdy nie nadeszły. Kompletne zdumienie, nie mogłem uwierzyć, czekaliśmy przez tydzień. On cały czas przyjmował leki. Nic się nie wydarzyło przez tydzień, przez 2 tygodnie, miesiąc. Byliśmy bardzo szczęśliwi, ale nadal czekaliśmy na powrót bólów. Kiedy po 2 miesiącach, 3 miesiącach nic się nie wydarzyło, jego rodzice zdecydowali się zabrać go do lekarzy, do wielu, którzy się nim zajmowali. Powiedzieli do nich, że chcą, aby chłopiec przestał zażywać leki. Zajęło to kilka miesięcy zanim przestał przyjmować tabletki. Kiedy przestał, wydaje mi się około listopada, jego organizm był bardzo zanieczyszczony tymi chemikaliami. Zaczął w końcu rosnąć, normalnie jeść, jego twarz się zmieniła z bladej na żywą-kolorową. Wtedy wiedzieliśmy już, że coś naprawdę się wydarzyło.

Zdecydowałem więc, że zabiorę go do Medziugorja na rocznicę jego uzdrowienia, „jego narodzin, ponownych narodzin”, duchowego życia, jego nowego życia. Zorganizowałem więc pielgrzymkę – miał wtedy 14 lat. Uwierzcie mi lub nie, ale w Medziugorju zostałem poproszony, niespodziewanie, bez żadnych przygotowań o celebrację Mszy Świętej 21 maja. Byłem bardzo zaskoczony, nie wiedziałem co powiedzieć, ponieważ jest to tak trudne, aby opowiedzieć całą historię w 10 maksymalnie 15 minut. Kościół był pełen, trząsłem się jak galareta, czekając w zakrystii. Nie wiedziałem nawet o czym było czytanie. Powiedziałem: „Boże, wszystko w Twoich rękach”. Wiedziałem tylko, że muszę powiedzieć to świadectwo. On tam był, cała nasza grupa tam była – śpiewała. Odprawiałem więc Mszę Świętą, kiedy przyszło do czytania z Pisma Świętego – uwierzcie mi lub nie – słowa Pisma mówiły o tym, że: „u Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19,26) jeśli wierzysz. Te słowa naprawdę uderzyły mnie, to było niesamowite.

Kiedy skończyłem, była całkowita cisza, ludzie płakali, ja płakałem. W tym momencie on podszedł do mnie i mocno mnie uścisnął. Nie mógł nic wypowiedzieć, po prostu mocno mnie uściskał.

To właśnie był początek niesamowitej przemiany w moim życiu. Na nowo odkryłem Medziugorje. Odkryłem na nowo moje kapłańskie powołanie, moją wiarę i jaką rolę odgrywa Matka Boża w moim życiu.

Lata później – on ma już obecnie 22 lata – jest przystojnym młodym mężczyzną i uczy się, aby zostać księdzem. W tym roku zaczyna już trzeci rok seminarium. Proszę więc Boga, żeby pozwolił mi dożyć dni, kiedy on szczęśliwie ukończy seminarium. Aby być w Medziugorju z nim, aby odprawić wspólnie Mszę Świętą. Ale to wszystko jest w Bożych rękach, ja nie wiem. Taki był właśnie początek, w 2004, tej niesamowitej drogi, dla mnie, dla niego, dla jego rodziny.

Kiedy opuszczałem Jersey, założyłem dom oazowy – Oaza Pokoju, który teraz jest prowadzony przez jego rodziców. Obecnie prężnie działająca wspólnota, Oaza Pokoju, gdzie jego ojciec zostanie mianowany stałym diakonem w przyszłym miesiącu. Zatem jego ojciec będzie stałym diakonem w 2013, a Calun, jeżeli Bóg na to pozwoli, będzie księdzem w 2017 r. Ale o to musimy się modlić i mieć ufność.

Zatem oto jest przesłanie, przesłanie dla całego świata i wiem, że Najświętsza Pani posłuży się nim, ponieważ cokolwiek wydarzyło się w 2004 r., to ma to jakiś sens. Nie tylko dla mnie, nie tylko dla niego.

Jak już powiedziałem, to był początek mojego nawrócenia. Od tego czasu przyjeżdżam do Medziugorja co roku, kilkakrotnie w roku, ilekroć mogłem. Od tego czasu na nowo odkryłem moje życie. Jestem obecnie egzorcystą w diecezji. Walczę z diabłem i wiem jak bardzo mnie nienawidzi. Jedną z największych broni przeciwko niemu jest Najświętsza Panna – on Jej nienawidzi. Spotykam się z ludźmi świeckimi, księżmi, siostrami zakonnymi. Nie jesteśmy wolni od wpływu, gnębienia lub nawet opętania przez diabła. Wielu z nas jest nawet nieświadomych, poddawanych leczeniu przez psychiatrów, psychologów, a rozwiązanie czasami jest bardzo proste. Znam ludzi przychodzących do mnie po latach kuracji i 3 godziny modlitwy uwalnia ich i całkowicie zmienia ich życie. Ale wiem, że to dzięki sile Matki Bożej, jest to Jej moc, Jej wstawiennictwo w modlitwie.
Nadesłała: Ewa Jurasz z „Echo Maryi Królowej Pokoju”

Kopiowanie tylko z podaniem źródła: „wobroniewiary” oraz „Echo Maryi Królowej Pokoju”

Medziugorje 2005 – nagranie świadectwa z chłopcem

******

Skąd wziął się pomysł na „Wielką Pokutę”? Czy twórcy tego dzieła przewidzieli, z jak wielkim zainteresowaniem spotka się ich inicjatywa? Wywiad z pomysłodawcą jednego z największych religijnych wydarzeń w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu – „Wielkiej Pokuty”, która 15 października 2016 roku zgromadziła około 150 tysięcy ludzi na Jasnej Górze we wspólnej modlitwie ekspiacyjno – uwolnieniowej.
Maciej Bodasiński razem z Leszkiem Dokowiczem i kapłanami – ks. Piotrem Glasem i ks. Dominikiem Chmielewskim SDB przygotowali spotkanie modlitewne, którego owoce mają szansę zmienić bieg historii Polski.
Realizacja: ks. Sławomir Kostrzewa

Opublikowano Aktualności, Pomoc duchowa, Świadectwa | Otagowano , , | 13 komentarzy

Zaproszenie na rekolekcje w Centrum Magnificat w Medziugorje u Marii Pavlović

Informujemy, że redakcja „Echo Medziugorje” organizuje rekolekcjew Medziugorje

DROGIE DZIECI!  35 LATA JUŻ JESTEM Z WAMI
Pielgrzymka do Medziugorja
– REKOLEKCJE W CENTRUM MAGNIFICAT –  06 – 13.11.2016

 I. PLANOWANY PROGRAM PIELGRZYMKI – REKOLEKCJI

medziu

  1. 06.11.16 – (niedziela) – Kraków Łagiewniki rozpoczęcie rekolekcji zbiórką w godzinach rannych na parkingu między Bazyliką a Domem Duszpasterskim, pakowanie bagażu. Msza św. w klasztorze Sióstr. Dla chętnych śniadanie (17 zł) w Domu Duszpasterskim. Osoby spoza Krakowa mogą skorzystać z noclegu za dodatkową opłatą (koszt noclegu – 40zł) np. u Sióstr Miłości Naszej Pani Dobrej i Nieustającej Pomocy w Łagiewnikach, ul. Pasieczna 2 (równoległa do ul. św. S. Faustyny), tel: 12/2667631 – wieczorem. Zgłoszenia, (ze względu na język włoski Sióstr) najlepiej dokonać przez Redakcję przez zaznaczenie tego na formularzu zgłoszeniowym.
  2. Przejazd przez Czechy/Słowację, Austrię/Węgry, Chorwację na nocleg w Chorwacji, w Ludbregu sanktuarium Krwi Chrystusa, Cud Eucharystyczny (hotel).
  3. 07.11.16 – (poniedziałek) – śniadanie, Msza święta. Możliwe spotkanie z o. Jozo Zovko w Zagrzebiu. Można Ojca wspomóc intencjami Mszy Świętych własnych lub powierzonych od znajomych zostawiając Mu do odprawienia.
  4. Od 07.11.16 – (poniedziałek) do 12.11.16 (sobota) pobyt w Medziugorju, zakwaterowanie w Centrum Rekolekcyjnym „Magnificat” u widzącej Marii Pavlović-Lunetti. Pokoje dwu-trzy osobowe, noclegi z pościelą, wyżywienie 3 x posiłek dziennie.
  5. 08.11.16 (wtorek) – godz. 7.00 rozpoczęcie rekolekcji. Zakończenie 11.11.16 (piątek) wieczorem.
  6. 12.11.16 (sobota) – do obiadu czas wolny, wyjazd z Medziugorja po obiedzie. Powrót non stop bez noclegu. Wywozimy pokój dla Polski i umocnienie przywożone przez powracających do domu pielgrzymów.
  7. 13.11.16 – (niedziela) – przyjazd do Polski – do Krakowa, w godzinach uzależnionych od wyjazdu z Medziugorja, po ok. 22 godz. jazdy

(Kontakt i informacje: w Redakcji – 501710620; 12/4130350, echo@ceti.pl)

Pobierz całość:  kliknij

Opublikowano Aktualności | Otagowano | 8 komentarzy

Dlaczego diabeł pozwala ludziom wieść życie wolne od kłopotów….

„Czasami diabeł pozwala ludziom wieść życie wolne od kłopotów, bo nie chce, by zwrócili się do Boga. Twój grzech jest jak więzienna cela, ale miła i przyjemna, a Tobie się wydaje, że nie ma potrzeby z niej wychodzić. Drzwi są szeroko otwarte, aż pewnego dnia czas się skończy i drzwi celi zamkną się z hukiem. I nagle… będzie za późno”

Opublikowano Wydarzenia | 13 komentarzy

Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko – módl się za nami!

19.10.1984r. Włocławek – zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki:

Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej śmierci, prosimy Cię słowami Papieża Jana Pawła II: „Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie”. Miłosierny Boże, udziel mi, za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego tej łaski, o którą Cię gorąco proszę. Niech ofiara życia i jego wstawiennictwo u Ciebie przyczynią się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ks-jerzy

„Rola księdza jest taka, by głosić prawdę i za prawdę cierpieć”

32 lata temu bł. ks. Jerzy Popiełuszko został porwany przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa i zamordowany.

Urodzony w 1947 roku we wsi Okopy na Białostocczyźnie był bohaterskim kapelanem „Solidarności”, który bronił praw obywateli. Podczas Mszy św. za Ojczyznę sprawowanych w kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu występował w obronie podstawowych praw człowieka i narodu. Równocześnie – zgodnie ze sformułowaną przez św. Pawła zasadą „zło dobrem zwyciężaj” – przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu. 19 października 1984 r. na polecenie władzy komunistycznej został porwany przez Służbę Bezpieczeństwa, przez oficerów IV Departamentu. Ks. Jerzego brutalnie pobito, a następnie jego ciało wyrzucono na tamie koło Włocławka. 6 czerwca 2010 r. polski męczennik został ogłoszony błogosławionym Kościoła Katolickiego. Stało się to podczas uroczystości na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Trwa jego proces kanonizacyjny.

Poświęcenie się służbie Bogu było naturalnym wyborem księdza Jerzego. Tak mocnym, że nic nie było w stanie z tej drogi go zawrócić. Podczas nauki w seminarium został na dwa lata wcielony do wojska, gdzie szykanami próbowano wybić mu z głowy kapłaństwo. Nie ugiął się. Ani wtedy, ani nigdy później. Po przyjęciu święceń zapisał na swym obrazku prymicyjnym:

Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc.

To zadanie wypełniał do śmierci.

Prawdopodobnie już nie żył, gdy został wrzucony do Wisły na tamie pod Włocławkiem. Zginął śmiercią męczennika. Za wiarę, prawdę i wolność.

Wysłuchaj ostatniego kazania bł. ks. Jerzego:

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – pożegnanie z Matką

Podarował jej także książeczkę z nabożeństwem do Najdroższej Krwi Chrystusa. Nalegał, aby stale się z niej modliła


Ksiądz Jerzy Popiełuszko przed odjazdem poprosił matkę, aby zacerowała jego sutannę, która gdzieś się podarła. Pani Marianna była gotowa zrobić to natychmiast. Jednak syn machnął ręką i powiedział, że odbierze ją następnym razem. Po chwili zastanowienia dodał: „Albo najwyżej będzie mama miała na pamiątkę.” Tak też się stało. Aż do swojej śmierci pani Marianna Popiełuszko starannie przechowywała ostatnią pamiątkę otrzymaną od syna męczennika.
Podarował jej także książeczkę z nabożeństwem do Najdroższej Krwi Chrystusa. Nalegał, aby stale się z niej modliła. W nowym roku akademickim chciał także rozprowadzić ją wśród swoich studentów. Dlaczego akurat ta modlitwa była ks. Jerzemu tak bliska?

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających – wybaw nas.

Nowenna do Najdroższej Krwi Pana Jezusa (kliknij i pobierz plik Word)

Krew Jezusa Chrystusa

Opublikowano Aktualności, Modlitwa | Otagowano , , , , | 29 komentarzy

Na naszych oczach zaczyna spełniać się wizja Teresy Neumann z 15 października 1948 r.

15 października – data wizji Teresy Neumann i data Wielkiej Pokuty

„Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy”
„…Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego….”
„…Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni. Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. ….”

Therese-Neumann-2Teresa Neumann z Konnersreuth (ur. 9 kwietnia 1898 w Konnersreuth; zm. 18 września 1962, tamże) niemiecka mistyczka i stygmatyczka. Była członkiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 5 marca 1926 Teresa miała zostać obdarzona stygmatami. Na jej rękach, nogach, głowie i boku widoczne były krwawe rany. Co tydzień, od północy w czwartek do godziny trzynastej w piątek jej rany otwierały się i krwawiły. Podczas ekstaz, miała obserwować mękę Jezusa, przepowiadać przyszłe wydarzenia i mówić obcymi językami (między innymi językiem aramejskim), których nigdy wcześniej nie poznała. Pomimo cierpień, w pozostałych dniach tygodnia była ona aktywna i pełna energii. Świadkowie twierdzą, iż dzięki modlitwie Teresa wywoływała w swoim ciele dolegliwości innych ludzi. W ten sposób miała uzdrawiać chorych.Do jej domu w Konnersreuth pielgrzymowało setki ludzi, prosząc o łaski i wstawiennictwo u Boga. Od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 Teresa nie spożywała żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii.
Teresa zmarła 18 września 1962 wskutek nagłego zatrzymania krążenia i została pochowana na cmentarzu w Konnersreuth. Wokół pomnika umieszczane są tabliczki wotywne z wygrawerowanymi prośbami, podziękowaniami i nazwiskami darczyńców. Jej grób nawiedzany jest przez pielgrzymów z różnych krajów świata. W 2004 blisko 40 000 osób podpisało prośbę o jej beatyfikację. W 2005 biskup Gerhard Ludwig Müller rozpoczął proces beatyfikacyjny Teresy na szczeblu diecezjalnym

Wizja Teresy Neumann z 15 października 1948 r.
/Stephen Lassare – Odkryte sekrety przyszłości, Wyd. Adam, Warszawa 1992/

„Od wielu lat Bóg dawał mi wizje przyszłości i dotąd wszystko się sprawdziło. Milczałam jednak, nic nie mówiąc nikomu poza spowiednikiem, dopóki nie otrzymałam wyraźnego nakazu, aby pisać. Na dwa dni przed 15 października 1948 r. ukazał mi się prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i św. Janem od Krzyża. Święci ci są patronami i opiekunami Zakonu Karmelitów. Prorok Eliasz dał mi wyraźne polecenie pisania:
Posłuchaj Izraelu, to do ciebie mówi Pan. Posłuchajcie ostrzeżenia, bracia moi. Pan bowiem zdjął pieczęć milczenia z warg moich i włożył słowa swoje w usta moje. Pierwsze z tych snów jest do ciebie, Izraelu. Pan dał przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwała się do ciebie. Posłuchaj, Izraelu, nie zatwardzaj serca swego, albowiem mówi tobie Pan. Było milczenie przed tobą na długie lata. O, plemię niewdzięczne, któreś zabijało proroków i ukrzyżowało Syna samego Boga! Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli, ani Apostołów Jego, który miał do was przemówić? Abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów świata, dano wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew Zbawiciela uświęciła i powstało państwo Izrael. Wasze stopy tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo. Obyście pojęli łaskę i znaleźli wiarę w miłości, pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddając ziemi stare tajemnice.
Czy i teraz nie poznajecie jeszcze jak wierna była mowa proroków i jak spełniły się wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa, którego nie poznaliście i ukrzyżowaliście?
Przyjdzie czas, już nie daleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy i nienawiści, których serca są zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego”.
A teraz słowa wtóre, jakie kazał mi rzec Pan do wszystkich ludzi:
„Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.
Biada przede wszystkim tobie Germanio. Nie pomyśleliście nigdy na szlaku waszej zbrodni, że nienawiść wasza i pycha mogły stworzyć dla was niezgłębioną czeluść w miejsce wiecznej zagłady, czeluść, której głębię wielkość waszej winy wypełnię żarem takich płomieni i taką siłą kaźni, jakiej dla innych nie będzie. Nie pomyśleliście nad tym, jaką grozą mogą na wieki zapłonąć, na hańbę waszą i karę, słowa waszej pychy.
Nur fur Deutsche. Uznaliście siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliście się gorsi niż wilki i hieny, gdy nie oszczędziliście ani żywych, ani umarłych i pohańbiliście zwłoki tych, którym wydarliście życie. Przydaliście nowe zbrodnie do starych, a krzyk pomordowanych Żydów przyłączył się do starych, wołaniem krwi, ludów zapomnianych.
Biada przede wszystkim wam Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przyszły już dwa uderzenia wichru i upadło Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego oraz moc sroga synów Północy. A przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Wicher pustyni zasypał piaskiem Niniwę, choć była większa niż inne miasta starożytności.
Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina – miasta zbrodni i pychy. Będzie to szczęście dla ciebie, Germanio, jeżeli inny obejmie władzę nad tobą, jeżeli obmyta strumieniem krwi i łzami późnej pokuty, usłuchasz innego głosu, poznawszy w czym była twoja wina i zguba twoja. Nie ci, bowiem są wybrani, którzy się za takich uznają. Inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzają was w słowie i mocy.
Biada i tobie dumny Albionie, kupczący krwią cudzą. Ciąży na tobie krzywda. Wybrałaś sobie zamiast Boga mamonę, a wzgardziłeś Prawem Moim i stolicą Piotrową. Posłałeś żołnierzy i kupców w dalekie kraje dla mocy swojej i zysku swojego, a o chwałę Moją nie dbałeś. Z winy twojej nie zostały chrześcijanami całe plemiona, ani też o duszę synów własnych nie dbałeś. Skrusz się, póki czas, i nawróć się do Mnie, Pana twego, i uznaj sługę Mego nad sobą.
Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu.
Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie. Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy.
Oddaliście się na służbę nienawiści, przez nienawiść będziecie ukarani. Żal jest mi ludu, który cierpi, żal mi dzieci, z których uczyniliście synów kłamstwa i nieprawości. Nie zostawię ludu w waszej mocy ani nie wydam najwierniejszych na tej ziemi na skażenie. Oburzy się na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim ogień i bałwany. Biada światu za zgorszenia. Znam tych, których oczy są zaślepione, a serca oszukane. Skarcę władających narzędziem, a nad narzędziem zlituję się.
Miłosierdzie Moje wzejdzie nad narodem, będącym w ucisku i pohańbieniu, a ziemia wzgardzonych zobaczy światło i błogosławieństwo nad sobą. Władza bezbożnych ustanie.
Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela stać będzie kościół katolicki Zbawiciela. Jak w orną ziemię, wpadnie ziarno dobra i odmieni się oblicze narodu, który tyle wycierpiał.
Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim, ludem Słowa Przedwiecznego i pojmą naukę Moją, i staną się posłusznymi. Nie ci bowiem są wybrani, którzy sami się wybierają, lecz ci, którzy na wołanie Boga wstaną. Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody. Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni. Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy.
Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy też granice swoje. Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej.
Wzejdzie, mimo klęski, znowu chwała nad Paryżem i Tokio. Hiszpania będzie krajem Serca Mojego, przez miłość ku niemu się podniesie.Italię, chociaż by krwią uroczystą spływała, czeka piękne odrodzenie duchowe. Patrzę na łzy wierności i ich pokutę. Raz jeszcze zlituję się nad światem. Topór kary odroczę i serca grzeszne życiem ożywię.
Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.
Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróćcie się, póki oczekuję. Idzie bowiem wielki i bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę.
Nie trwóżcie się jednak wy, bojący się Boga i nieulegający podszeptom szatana w rozpaczy. Miejcie ufność we Mnie i w posłannictwie Matki Bożej, która oręduje za wami. Widzę was w ucisku i zlituję się nad wami. Broni was przed sprawiedliwością Moja krew za was przelana. Nie przeminęła ofiara moja, ale trwa i ratuje was, mimo że jej nie cenicie. Nie dość pilnie czuwacie przy ołtarzach Moich. Pamiętam o łzach, które Matka Moja przelała pod krzyżem i mam wzgląd na Jej Serce, przebite mieczem boleści. To Serce Niepokalane i Miłosierne was osłania. Przyłóżcie rękę do pługa, a będę błogosławił trudowi waszemu”.
To polecił mi Pan nasz, Jezus Chrystus, abym wam przekazała, bracia moi: „Grają niewidzialne surmy Aniołów, wieją wichry, aby szkodzić ziemi, zbliża się kataklizm, jakiego nie było od dni Noego”.

Opublikowano Wydarzenia | 34 komentarzy

„Pokuta, pokuta, pokuta” na Jasnej Górze spełnia się wezwanie anioła z Fatimy

– Wielka Pokuta była okrzykiem Polaków, że stawiamy tamę tej zmianie wartości, że chcemy pozostać przy fundamencie, jakim jest chrześcijaństwo w Polsce. Ten model jest świetny – mówił w programie „Temat Dnia” Maciej Bodasiński, współorganizator Wielkiej Pokuty. Za: Niedziela

******

A czy potrzeba nam pokuty?
Te 28 sekund filmu z Estonii z ostatnich  dni da nam wszystkim odpowiedź, jak daleko ten świat odszedł od Boga!
Ks. Piotr Glas mówił na Jasnej Górze o tym, że dziś ściera się cywilizacja i antycywilizacja, Kościół i antykościół. Oto co dzieje się w Tallinie, serce pęka: W Tallinie (stolica Estonii) w muzeum proponuje się kopnięcie nogą w wizerunek Bogurodzicy, aż ten rozleci się na kawałki….

Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią…

Opublikowano Rozmowa, Wydarzenia | Otagowano , , , , , | 26 komentarzy