Ks. Piotr Glas: o pysze i uzdrowieniowym show-biznesie

Czym jest pycha? Dlaczego wielu tzw. nawróconych w krótkim czasie zaczyna popadać w jeszcze gorsze grzechy? – wyjaśnia ks. Piotr Glas.

Najpierw zniewoleni, potem uwolnieni, nagle liderzy i posługują nakładaniem łap na głowę… i jeżdżą ludzie na takie „górki” czy inne górki a ile potem ludzi poharatanych…

NIE POZWALAJCIE SOBIE NAKŁADAĆ RĄK NA GŁOWĘ PRZEZ OSOBY ŚWIECKIE!!!
Tylko kapłan – i to pewni kapłani (np. O. Józef Witko, ks. Dominik Chmielewski), bo są też i niepewni kapłani, np. ci od „reiki”….

Opublikowano Pomoc duchowa | Otagowano , , , | 38 komentarzy

Noworoczne rekolekcje ze Sługą Bożym Padre Matteo i ze Świętym Ojcem Pio

Czcicieli Świętego Ojca Pio i Sługi Bożego Padre Matteo zapraszamy do udziału w wyjątkowych noworocznych rekolekcjach, które odbędą się w dniach od 29.XII.2016 r. do 07.01.2017 r. (9 dni)

W programie:
nawiedzenie Świętego Domku NMP w Loretto,

– pobyt w Serracapriola u Padre Matteo da Agnone,
– nawiedzenie Sanktuarium Św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo,
– pobyt San Govanni Rotondo u Świętego Ojca Pio,
– nawiedzenie Pana Jezusa w Manopello (Santo Volto – Święte Oblicze).
Każdego dnia: Msza Święta, Różaniec Święty, Adoracja Najświętszego Sakramentu.
ZGŁOSZENIA POD ADRESEM E-MAIL: padre.pio@wp.pl

******

padre-pio-padre-matteo

Osoby, które nie mogą pojechać a chcą, by fotografie ich oraz ich bliskich zostały przyłożone do grobu z relikwiami Sługi Bożego Matteo da Agnone informujemy, że w ciągu najbliższych 2-3 dni zostanie podany adres, na który będzie można wysyłać swoje i swoich bliskich zdjęcia.

Ponadto informujemy, że nadal istnieje możliwość nabycia oleju egzorcyzmowanego od św. O. Pio oraz obrazków z Padre Matteo pisząc na adres: jutrzenka2012@gmail.com

*****
Komunikat w sprawie nadsyłania zdjęć (do 20 XII):

Osoby, które znają mój adres domowy, mogą wysyłać swoje zdjęcia do mnie, a ja je  w dniu 21 XII prześlę do organizatorów rekolekcji. Pozostałe osoby (proszę wybaczyć, ale ze względów bezpieczeństwa nie podam tu swoich danych), proszę o wysyłanie zdjęć drogą mailową na adres Mariusza Pielgrzyma (nie mylić z adresem organizatora rekolekcji ze św. O. Pio i Sługi Bożego Padre Matteo: ojciec.pio.2016@gmail.com
Ps. Zdjęcia nie podlegają zwrotowi, zostają u Padre Matteo

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , | 53 komentarzy

Odmawiajmy codziennie do końca roku krótki Akt oddania się Niepokalanej wg św. Ludwika de Montfort

Dziś nad ranem usłyszałam w RM „zostało nam 33 dni do końca roku” – dokładnie tyle, ile lat Jezus Chrystus żył na ziemi. I przyszła mi na myśl „akcja modlitewna” na owe 33 dni, bo po ich upływie zacznie się 2017 rok – Rok Maryjny (pod znakiem Fatimy). Dlatego też proponuję przez te ostatnie 33 dni tego roku odmawiać codziennie krótki Akt oddania się Niepokalanej wg św. Ludwika de  Montfort

Fatima
Ja, (imię), grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Amen

Cały akt: https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/niewolnicy-maryi/

Opublikowano Aktualności, Pomoc duchowa | Otagowano , | 154 komentarzy

Akt Oddania Królowi Miłosierdzia – w różnych językach

AKT ODDANIA PANU JEZUSOWI, KRÓLOWI MIŁOSIERDZIA

Panie Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia,
pokornie proszę
o Twoją miłosierną miłość nade mną grzesznikiem.

Wpatrzony w Twoje Oblicze i pełne miłosierdzia oczy,
pokornie proszę, abyś przyjął w wieczystą opiekę
mnie i moją rodzinę.

Pragnę pokutować za grzechy,
z Twoją pomocą odważnie iść drogą do świętości
według nauki, którą głosi Kościół Katolicki.

Błogosław nam nasz Panie i Zbawicielu.
Okaż nam Panie Miłosierdzie Twoje
i daj nam swoje zbawienie.

JEZU UFAMY TOBIE!

Maryjo, Matko Miłosierdzia – wstawiaj się za nami!
Św. Siostro Faustyno, Bł. Księże Michale Sopoćko,
Św. Janie Pawle II – módlcie się za nami.

IMPRIMATUR: Ks. Abp Metropolita Częstochowski WACŁAW DEPO,
Częstochowa, 22.I.2013 r., L.dz. 50/K/2013;

Autor tekstu ks. Walter Rachwalik

jezus-milosierny-ks-w-r

*****
Akt po słowacku:

AKT ZASVÄTENIA PÁNU JEŽIŠOVI, KRÁĽOVI MILOSRDENSTVA.

Pane Ježišu Kriste, Kráľu Milosrdenstva, pokorne Ťa prosím o Tvoju milosrdnú lásku pre mňa hriešneho.
Hládiac na Tvoju Tvár i oči plné milosrdenstva, pokorne prosím, aby si navždy prijal v Tvoju starostlivosť mňa i moju  rodinu.
Túžim sa kajať za hriechy, aby som s Tvojou pomocu odvážne kráčal po ceste svätosti, podľa učenia Katolickej cirkvi.
Požehnaj nás, Pane a Spasiteľu. Ukáž nám Pane svoje milosrdenstvo
a daj nám svoju spásu.

JEŽIŠU DÔVERUJEME TI!

Mária, Matka milosrdenstva –  oroduj za nás.
Sv. sestra Faustína, bl. Knaz Michal Sopoćko,
sv. Ján Pavol II – otodujte za nás.

IMPRIMATUR: Ks. Abp Metropolita Częstochowski WACŁAW DEPO,
Częstochowa, 22.I.2013 r., L.dz. 50/K/2013; 

Autorom  tekstu ks. Walter Rachwalik

****
Akt po włosku:

ATTO  DI CONSACRAZIONE AL SIGNORE GESÙ RE DI MISERICORDIA

Signore Gesù Cristo, re di Misericordia, Ti chiedo umilmente,
abbi misericordia de me peccatore.
Fissando il Tuo volto e gli occhi pieni di misericordia,
Ti chiedo umilmente di riceve  me e la mia famiglia in perpetua Tua protezione.

Desidero espiare i miei peccati e con il Tuo aiuto camminare verso la santità seguendo l’insegnamento della Chiesa cattolica.

Elargisci  la Tua benedizione Signore e Salvatore nostro. Abbi misericordia di noi e donaci la Tua salvezza.

GESÚ CONFIDIAMO IN TE!

Maria, Madre di Misericordia – prega per noi!
Santa sr. Faustina, Beato Sac. Michele Sopoćko, San Giovanni Paolo II – pregate per noi!

IMPRIMATUR: Ks. Abp Metropolita Częstochowski WACŁAW DEPO,
Częstochowa, 22.I.2013 r., L.dz. 50/K/2013; 

Autore di testo ks. Walter Rachwalik

*****
Akt po holendersku:

Akte van Toewijding aan onze Heer Jezus Christus,
Koning van Barmhartigheid.


Heer Jezus Christus, Koning van Barmhartigheid, nederig vraag ik U om Uw barmhartige Liefde voor mij, arme zondaar.

Aandachtig bezie ik Uw Heilig Aangezicht en Uw ogen die vol barmhartigheid zijn.

Nederig vraag ik U om mij en mijn familie aan te nemen in Uw altijddurende zorg.
Ik verlang om boete te doen voor mijn en andermans zonden en-, met Uw hulp moedig op weg te gaan naar heiligheid volgens Uw evangelie zoals de Rooms-Katholieke kerk dat verkondigt en uitlegt.

Zegen ons, Onze Heer en Verlosser.
Toon ons Uw barmhartigheid Heer en geef ons Uw heil.

Jezus, wij vertrouwen op U!
Maria, Moeder van Barmhartigheid – ontferm U over ons!

Heilige Johannes Paulus II, Heilige Zuster Faustina, Zalige Priester Michael Sopocko,
bidt voor ons.

Imprimatur:  Aartsbisschop van Czestochowa, Waclaw Depo,
Czestochowa, 22-01-2013, Regnr: 50/K/2013
Tekst: Pater Walter Rachwalik

Opublikowano Aktualności, Modlitwa, Pomoc duchowa | Otagowano | 7 komentarzy

Przygotowanie do Godziny Łaski

Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:

„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

godzina-laski

Godzina Łaski: kliknij

Opublikowano Aktualności | Otagowano | 44 komentarzy

Jeśli czujesz, że nadchodzą ataki szatana – odmawiaj natychmiast „Pod Twoją obronę”, bo to jest egzorcyzm

Alicja „POUCZENIA” Niedz. 16.05.1993, godz. 9.30

† Dziecko Moje, trzeba, abyś zrozumiała, że gdy ofiarujesz się za innych i prosisz, abym uwolnił ich od zła, to wtedy dzieje się coś takiego, jak działo się ze Mną, gdy ofiarowałem Ojcu Siebie, aby ludzi ocalić od zła, jakiemu byli poddani. Nie nadszedł jeszcze czas, aby zło zostało unicestwione. Ono jest, i jeśli opuszcza jednych – zwraca się ku innym – najczęściej ku tym, którzy świadomie godzą się na poniesienie ofiar dla dobra bliźnich (Cierpienia świętych).

Wiedz, że modląc się za kogoś i ofiarując Bogu siebie w duchu ekspiacji i wspomożenia, jesteś narażona na zwielokrotnione ataki szatanów, którzy opuszczając tamtych, całą swą wściekłość kierują ku tobie.

Nie jest możliwe, aby w takiej sytuacji wystarczyła ci zwyczajna pobożność i przyjaźń ze Mną. Wtedy musisz – dla ocalenia swej duszy – całą siłą trwać przy Mnie, kryć się w Moich Ranach i obmywać Moją Krwią. Wzywać Mojego Miłosierdzia dla siebie i dla tych, za których ofiarujesz siebie Bogu.

Trzeba nie wypuszczać z rąk Różańca i adorować Mnie w Najświętszym Sakramencie.

Jeśli czujesz, że nadchodzą ataki szatana, gdy ogarnia cię ciemność i ucisk w duszy, odmawiaj natychmiast Pod Twoją obronę, bo to jest egzorcyzm. I zachowaj pokój, wiedząc, że twój ból i umęczenie rodzą wielkie dobro, i że są błogosławieństwem dla wielu dusz, a zwłaszcza tych, za których się wstawiasz i zobowiązałaś.

Wtedy w tobie powtarza się Moja Męka przynosząca zbawienie. I mimo tego, co odczuwasz, jest to czas ogromnej łaski i wielkiej jedności ze Mną, który w tobie i przez ciebie wypełniam Moją misję Mesjasza.

Kol 4, 18b „Pamiętajcie o moich kajdanach! Łaska niech będzie z wami!”

slowo

Pod Twoją obronę – Antyfona do NMP
ułożona w 1724 r. przez papieża Benedykta XIII (łac. Sub tuum praesidium confugimus…).

SUB TUUM PRAESIDIUM
Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta, Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra. Tuo Filio nos reconcilia, tuo Filio nos commenda, tuo Filio nos repraesenta.

Ta modlitwa została zatwierdzona przez papieża Benedykta XIII w 1724 r. Obecnie jest odmawiana na zakończenie Litanii Loretańskiej oraz w trakcie Apelu Jasnogórskiego. Jest uważana za najstarszą zachowaną modlitwę maryjną – jej początki sięgają III w. Wówczas tekst brzmiał następująco:

Pod opiekę Twojego miłosierdzia, uciekamy się, o Matko Boża. Nie odrzucaj próśb, [które do Ciebie zanosimy] w naszych potrzebach, lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa, [Ty] jedynie czysta i błogosławiona.

Opublikowano Aktualności, Pomoc duchowa | Otagowano , , | 12 komentarzy

Św. Mikołaj z Miry – biskup wrażliwy na biedę wdów i sierot.

Święty Mikołaj nie jest legendarną postacią z bajki Tysiąca i jednej nocy, nie jest Dziadkiem Mrozem z krainy PRL-u czy na czerwono ubranym klaunem rozdającym cukierki na krakowskim Rynku.
To katolicki biskup, żyjący w pierwszej połowie IV wieku, który troszczył się m.in. o przygotowanie posagu dla ubogich dziewcząt, by mogły wyjść za mąż. Cechowała go wielka wrażliwość na biedę wdów i sierot. Jednym słowem to Święty z „wyobraźnią miłosierdzia”, dlatego powinno się go naśladować w naszych „kryzysowych” czasach nie tylko 6 grudnia, lecz każdego dnia.

sw-mikolaj

*****

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także uczuleniem na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym wydarzeniu wspomina Dante w swoim eposie. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu większej jeszcze chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców Miry na karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie.

Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków w czasie gwałtownej burzy od niechybnego utonięcia. Dlatego odbiera cześć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że mu nie mogli wypłacić należności. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie św. Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarza Dioklecjana i Maksymiana (pocz. wieku IV) Święty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w roku 313. Święty Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325), na którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza.
Po długich latach błogosławionych rządów Święty odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między rokiem 345 a 352). Ciało Świętego zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja tegoż roku zostało przewiezione do miasta włoskiego Bari. Dnia 29 września 1089 roku uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice wystawionej ku jego czci papież bł. Urban II.

W ikonografii św. Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub greckiego.  Jego atrybutami są m. in.: anioł, anioł z mitrą, chleb, troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, trzy jabłka, trzy złote kule na księdze lub w dłoni (posag, jaki według legendy podarował biednym pannom), pastorał, księga, kotwica, sakiewka z pieniędzmi, trzy sakiewki, okręt, worek prezentów.

Postać Świętego, mimo braku wiadomości o jego życiu, jest jedną z najbardziej barwnych w hagiografii. Jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy.

 

Opublikowano Aktualności, Pomoc duchowa | Otagowano , | 42 komentarzy

„Francja elegancja” – czyli 100 euro kary dziennie za to, że w mieście stoi posąg Najświętszej Maryi Panny

Francuskie miasto Publier, położone na wschodzie kraju, decyzją sądu otrzymało ultimatum: albo usunie z przestrzeni publicznej posąg Maryi, albo będzie musiało płacić 100 euro dziennie kary do czasu aż zastosuje się do wyroku. Sąd dał władzom municypalnym trzy miesiące na usunięcie posągu.

stream_img

Burmistrz miasta Gaston Lacroix poinformował, że będzie starał się przenieść posąg w inne miejsce, na teren prywatny.

Posąg przedstawiający Maryję, Matkę Jezusa stoi na brzegu Jeziora Geneva od 2011 roku. Przez kilka lat budził wiele kontrowersji, kiedy okazało się, że został sfinansowany z publicznych funduszy.

Decyzja o usunięciu posągu została ostro skrytykowana w mediach społecznościowych, wywołując istną burzę. Internauci mówili wprost, że we Francji mamy obecnie do czynienia z „nową tyranią”.
Za: prawy.pl

******

A tu fragment maila, jaki ks. Sławomir Kostrzewa umieścił za zgodą pewnej Polki, mieszkającej w Niemczech:

„Poszłam po pomoc do Czerwonego Krzyża dzisiaj, przyznali mi – niech się Ksiądz trzyma mocno-bon na 10 Euro!!! Tyle na temat socjalnego państwa niemieckiego.
Dzieci w zeszłym tygodniu z religii uczyły się :
piata klasa – ze Abraham składał ofiary bożkom, m.in. bogowi księżyca ( zszokowana przewertowałam Biblie, bo nigdy nie słyszałam o tym, nic takiego nie znalazłam). Ósma klasa, czyli mój Franio, dowiedział się, że człowieka stworzył diabeł!!! Naprawdę!
A jedenasta klasa pisała taka klauzurę (klasówkę) z religii, ze jak dziecię pokazało mi tekst, zbulwersowałam się potwornie. artykuł bezbożnego, przepraszam, autora na temat ekscesów seksualnych Donalda T. (Trampa, nie Tuska) i apoteoza systemu laickiego we Francji. Krytyka środowisk konserwatywnych i satanizm pur! tylko się módlmy… 😞 Żeby deprawacja tych niewinnych dzieci nie postępowała dalej… Ostatnio na spotkaniu kilkuset rodziców na wieczorze klas piątych, dyrektor zapowiedział, ze latem odbędzie się spotkanie piątoklasistów z organizacja Pro Familia ( aborcjoniści) w ramach wychowania seksualnego.. Powiedział, ze do tej pory nie było z tym problemu, tylko raz jedna osoba ( to ja) miała jakieś problemy z tym.
No tak. Już widzę, ze trzeba będzie pójść po lekarskie zwolnienie na kilka dni, bo nic tam nie wskóram… Niestety, jest coraz więcej prostactwa w książkach, wszędzie magia, czarownice, wyuzdanie, promuje się chore modele rodziny…
(…) Na dodatek nauczycielka poinformowała zainteresowane dzieci, ze Abraham to wersja niemiecka imienia Abram (!), mówiąc o tych świątyniach boga księżyca, któremu rzekomo Abraham składał ofiary. Mój najmłodszy synek zbulwersował się, bo ja mu opowiadałam, ze Abraham, to Pan Bóg zmienił Abramowi imię i Sarai na Sara. nauczycielka z religii przekazuje błędne informacje. Niedouczona.
Podręcznik promuje pogańskie kulty i fałszuje Biblię.
Rafałek miał spotkanie przedmaturalne, za rok wszak Matura. Jakiś były absolwent gloryfikował Luthra i powiedział, ze wprawdzie wiadomo, ze Luther był psychicznie chory ale że bardzo ubogacił historie narodu niemieckiego!
Nie mam pytań. Bo podobno i Isaac Newton też był psychicznie chory, a ile wniósł do fizyki.”…

Opublikowano Wydarzenia | Otagowano , , | 18 komentarzy

8 grudnia: Godzina Łaski

Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:

„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

godzina-laski

Modlitwa do Róży Mistycznej

Mario Rosa Mystica,
Mistyczna Różo,
Niepokalane Poczęcie.
Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Matko Łaski,
Matko Mistycznego Ciała,
Matko Kościoła,
Ty zeszłaś na dół, na ziemię,
aby wezwać nas, dzieci tej
ziemi do wzajemnej miłości,
do zjednoczenia i życia w pokoju…
Ty prosisz nas, abyśmy byli miłosierni,
modlili się i pokutowali.
My dziękujemy Bogu z całego naszego serca,
że On dał nam Ciebie jako naszą
Matkę i Pośredniczkę we wszystkich
naszych potrzebach.
Maryjo Najświętsza, pełna łaski,
proszę pomóż mi, Ja błagam ciebie
i wysłuchaj mojej szczególnej prośby.
Ty obiecałaś nam Twoją macierzyńską opiekę,
pełna łaski: „Ja jestem zawsze blisko Ciebie,
z Moją Macierzyńską Miłością.”
Rosa Mystica, Niepokalana, Mater Dolorosa,
proszę ukaż mi, że Ty jesteś Moją Matką,
Oblubienicą Ducha Świętego
i Królową Nieba i Ziemi.
Amen.

rosa-mystica

*****
Jak odprawić Godzinę Łaski?

To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na ciebie i tych, których nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać Niepokalanej całą świętą godzinę. Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna!

Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej.

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: „Co obiecuje mi Matka Najświętsza?”. Ona zapewnia, że Godzina Łaski „zaowocuje wieloma nawróceniami”.
Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują.
„Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (…)”.
Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych.
„Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych”.
Nie bój się prosić o łaski – nawet największe!
„Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (…)”.
Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników.
„Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”.
A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje!

W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję…) i żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości…). Wyznaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, o Maryjo). To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary.
Źródło: http://adonai.pl/maryja/?id=91

Godzina Łaski dla świata

Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne.

Nie jest to bynajmniej przyrzeczenie związane z samym tylko wymiarem duchowym. Bóg nam przypomina, że stworzył nie tylko nasze dusze; On powołał do życia także nasze ciało i nadał mu wielką godność. W Godzinie Łaski niejeden z nas przekona się, że Bóg nie neguje znaczenia ciała.

  • Dostąpi uzdrowienia.
  • Wyrwie się z nałogu.
  • Przestanie być niewolnikiem grzechu.

Większość z nas dozna innych łask. To wielkie dary, które jak potężny dźwig wyrywają nas z kolein codziennego zła, z naszej opieszałości, gotowości do kompromisu i dogadywania się ze światem, by postawić nas na zupełnie nowej ziemi, wśród zupełnie nowych (o ile piękniejszych) krajobrazów. A spod naszych stóp ku dalekim horyzontom wije się wąska ścieżka.
To ścieżka naszej świętości. A w duszy zamieszka pragnienie, by biec tą drogą. Bo nie ma większego szczęścia, jak iść w stronę szczęścia, które jest pełne, doskonałe, bez końca, które zanurza w sobie wszystkich bliskich i kochanych (nie ma w nim przecież miejsca na egoizm).
Będą też tacy, którzy w Godzinę Łaski nie poproszą o nic dla siebie. Będą modlić się za dziecko, które zgubiło drogę, za żonę, która ciężko choruje. Może znajdą się tacy, którzy będą się nawet modlili za swoich wrogów.
Jest jeszcze ostatnia grupka – modlących się o nawrócenie grzeszników, o ocalenie dusz idących do piekła. To ludzie najcenniejsi w oczach Maryi. To Jej słudzy, zaczyn nowego pokolenia, które czerpiąc moc z Niepokalanego Serca Matki Najświętszej, wyrwie świat spod władzy szatana i przekaże panowanie Sercu Matki…
Pisała o tym wiele Siostra Łucja. Stanie się to na naszych oczach.
Godzina Łaski… Nie przegap tych sześćdziesięciu minut nasyconych bliskością Nieba.
Więcej: http://adonai.pl/maryja/?id=90

*****

Pragnę poinformować organizujących pielgrzymki do Medziugorje, że gdyby były trudności z zaproszeniem Księdza jako duchowego opiekuna, chętnie pomożemy w nawiązaniu kontaktów z Księżmi, którzy mogliby pojechać.

Opublikowano Aktualności | Otagowano | 48 komentarzy

Faryzeusz i celnik – ile w tobie jest jednego i drugiego? Modlisz się sercem czy szyją?

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony (Łk 18,9-14).

_dsc0086

I sobota miesiąca – czyli Spowiedź Święta, Msza Święta, Katecheza ks. Jerzego, Modlitwa Uwielbienia, potem indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, na koniec Apel Jasnogórski.
Dziś największe wrażenie wywarła na mnie katecheza ks. Jerzego.
Krótko ale dobitnie i na temat, i w punkt!

Przypowieść o faryzeuszu i celniku – zna ją każdy, albo prawie każdy. Dziś jednak pierwszy raz usłyszałam o niej w zupełnie innym aspekcie i muszę powiedzieć, że to co usłyszałam, „powaliło mnie z nóg” – i muszę się z wami tym podzielić, po to, aby każdy z nas wyniósł odpowiednią naukę.
Faryzeusz stoi z przodu (i nie chodzi tu wcale o krytykę osób z pierwszych ławek, bo sama często siadam w pierwszej ławce i nie tylko ja…) tylko o to, że nie rozmawia on z Bogiem, tylko sam ze sobą.
A tymczasem celnikstał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi I rozmawiał z Bogiem, nie monologował sam ze sobą, tylko zwracał się do Boga, modlił się słowami, które płynęły z serca: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”

Celnik modlił się sercem, faryzeusz „modlił się ….szyją…” Tak – szyją!
Nie serce, nie rozum i nie głowa pracowały u faryzeusza, ale właśnie szyja. Szyja, która latała na wszystkie strony, bo stojąc z przodu świątyni,  musiał on nieźle tą szyją kręcić, aby dojrzeć celnika w przedsionku świątyni!
I tu dotykamy sedna sprawy!
Ile w kościele jest „modlitwy szyjnej”. Są osoby, które przychodzą do kościoła, aby się pokazać, aby zobaczyć innych, aby pokazać im nowy strój, nowego przyjaciela, przyjaciółkę, może nowy kapelusz albo nowy samochód. Aby zobaczyć, kto chodzi do kościoła, z kim i  w czym.
A może to zdarza się nie tylko innym, ale i nam samym….
Od dziś  NIE RÓBMY TEGO!
Przychodźmy do Boga, rozmawiajmy z Bogiem a nie z ludźmi czy ze samym sobą!
Robiłeś lub robiłaś tak? – nieważne. Ważne, abyś od dziś tak nie robił czy nie robiła. Módlmy się sercem, na kolanach – ale nie szyją! Amen!

15350557_1356517831066619_7594091305850438345_n

Opublikowano Aktualności, Pomoc duchowa | Otagowano , | 15 komentarzy