Nowenna Pompejańska Czytelników WOWiT w intencji dzieci nienarodzonych na 2020 rok – link do zapisów

Nowennę będziemy odmawiać od 31 stycznia 2020 do 24 marca 2020, a więc skończymy w wigilię uroczystości Zwiastowania Pańskiego – dnia, w którym podejmiemy Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
Otwierając zapisy do nowenny w Boże Narodzenie, składamy naszą wolę modlitwy w urodzinowym darze Dzieciątku Jezus, a na Patrona Nowenny obieramy św. Ojca Pio
Link do wpisu z modlitwami i listą osób biorących udział w NP  >>>Kliknij<<<
Ps. odmawiamy po jednej części Różańca św. (5 dziesiątków)
Przesunięcie o jeden dzień, bo w tym roku luty ma 29 dni 🙂

Opublikowano Aktualności

Ks. Adam Skwarczyński: O koronawirusie w Chinach

+JMJ
Czterej jeźdźcy Apokalipsy (zob. rozdział 6) wyruszyli, by zabijać “mieczem i głodem i morem i przez zwierzęta ziemi”. Epidemia – w dawnej Polsce nazywana morowym powietrzem – nie da się zatrzymać.
Plany Boże muszą się wypełnić. Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkim co daje. Jego miłość nie cofnęła się przed potopem, zniszczeniem 5 miast z Sodomą na czele i przed innymi karami, Ona jest zawsze Nieomylna.
Przyjmijmy co daje i ucałujmy rękę naszego Ojca także wtedy, gdy nas chłoszcze ku naszej poprawie. Jest godny podziwu w swojej CIERPLIWOŚCI, z jaką czekał aż dotąd i nie chłostał!
Niech będzie uwielbiony we wszelkich działaniach, poprzez które chce oczyścić ziemię, a ocalonym dać ŚWIAT STWORZONY JAKBY NA NOWO, W KTÓRYM BĘDZIE MIESZKAŁA SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Kto słyszy, niech powie: PRZYJDŹ! Marana Tha!  Przyjdź Panie Jezu! Amen.

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | 66 Komentarzy

Efekt filmu „Nieplanowane”: 7 tys. kobiet zrezygnowało z aborcji! Zapraszamy do modlitwy za dzieci nienarodzone

Podczas meksykańskich projekcji filmu „Nieplanowane” wyświetlano numer telefonu zaufania. Mogły dzwonić na niego matki rozważające dokonanie aborcji. W ten sposób udało się pomóc blisko 7 tys. kobiet w trudnej sytuacji, a więc najprawdopodobniej uratowano bardzo wielu ludzi

Film promował Eduardo Verástegui – znany meksykański autor i reżyser, który nie wstydzi się swojej wiary. (…) Zauważa on, że gdyby kobiety miały szklane brzuchy, to nie chciałyby dokonywać aborcji, gdyż w środku swojego ciała widziałyby cud
Więcej: kliknij

Zapraszamy do modlitwy za dzieci nienarodzone –
startujemy za 3 dni
odmawiając przez 54 dni jedną część Różańca św. (5 dziesiątków)

Nowennę będziemy odmawiać od 31 stycznia 2020 do 24.03.2020, a więc skończymy w wigilię uroczystości Zwiastowania Pańskiego – dnia, w którym podejmuje się Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
Otwierając zapisy do nowenny w Boże Narodzenie, składamy naszą wolę modlitwy w urodzinowym darze Dzieciątku Jezus, a na Patrona Nowenny obieramy św. Ojca Pio

Sposób odmawiania Nowenny Pompejańskiej w grupach:

* Znak Krzyża – W Imię Ojca…
* „Tę nowennę odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego, prosząc o miłość wobec życia poczętego w każdym ludzkim sercu i wynagradzając za grzechy przeciw życiu poczętemu.”
* Modlitwy wstępne (Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…)
* Jedna część różańca (5 dziesiątków) – np. tajemnice radosne (światła, bolesne lub chwalebne)

* Modlitwa błagalna 31.01-26.02 (przez pierwsze 27 dni)

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
lub

*Modlitwa dziękczynna 27.02-24.03 (przez następne 27 dni)

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

* 3 x Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Pewnego razu, ojciec Pellegrino Funicelli, wieloletni towarzysz św. ojca Pio zapytał go o kwestię aborcji. Ojciec Pio odrzekł: „Kiedy ludzkość zatraci swój lęk przed aborcją, będzie to najgorszy dzień dla ludzkości. Aborcja to nie jest tylko morderstwo, to również samobójstwo. Czyż nie powinniśmy mieć odwagi pokazywać, czym jest wiara tym, którzy popełniają dwie zbrodnie za jednym zamachem?” „Samobójstwo?” spytał ojciec Pelllegrino Funicelli. „Samobójstwo ludzkiej rasy. Będziesz to w stanie zrozumieć, kiedy dostrzeżesz ziemię zaludnioną ludźmi starymi, wyludnioną zaś z dzieci. Opustoszałą jak pustynia” – odpowiedział ojciec Pio.

Ps. Ponieważ to ostatnie 3 dni zapisów, to już nie można dokonywać wyboru, tylko  sama będę przydzielać poszczególne części Różańca św. (radosną, światła, bolesną lub chwalebną) – aby były pełne grupy modlących się

Link do zapisów: kliknij, aby się zapisać

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | 28 Komentarzy

Ks. Jan Pęzioł o nawróceniu św. Pawła Apostoła, o roli cierpienia w naszym życiu i o sytuacji w Polsce

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | 46 Komentarzy

Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła. Pamiętajmy, że każdy z nas będzie mieć swój Damaszek

„Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba” (Dz 9,3)

      Szaweł jest wysłany do Damaszku, aby stać się ślepym, bo jeśli jest zaślepiony, to po to, by ujrzeć prawdziwą Drogę (J 14,6)… Traci wzrok cielesny, ale jego serce jest oświecone, aby prawdziwe światło lśniło zarówno dla oczu serca, jak i ciała… Jest wysłany wewnątrz siebie, aby się odnaleźć. Błądził we własnym towarzystwie, nieświadomy podróżnik i nie odnajdował się, ponieważ wewnętrznie zgubił drogę.
Dlatego właśnie usłyszał głos, który mu mówił…: „Zawróć twoje kroki z drogi Szawła, aby odnaleźć wiarę Pawła. Zdejmij tunikę zaślepienia i przyoblecz się w Zbawiciela (Ga 3,27)… Chciałem objawić w twoim ciele zaślepienie twego serca, abyś mógł ujrzeć to,, czego nie widziałeś i żebyś nie był podobny do tych, którzy  ‘oczy mają, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą’ (Ps 115,5-6). Niech Szaweł  zawróci ze swoimi niepotrzebnymi listami (Dz 22,5), aby Paweł mógł napisać swoje, tak potrzebne. Niech ślepy Szaweł zniknie… aby Paweł stał się światłem wierzących”…
Pawle, kto cię tak zmienił?
„Chcecie wiedzieć, kto to zrobił? Ten człowiek, którego nazywają Chrystusem… Namaścił moje oczy i powiedział mi: ‘Idź do sadzawki Siloam i obmyj się’. Poszedłem tam, obmyłem się i teraz widzę (J 9,11). Skąd to zdziwienie? Ten, który mnie stworzył, oto On mnie stwarza na nowo; z mocą, jaką mnie stworzył, teraz mnie uzdrowił; mnie, który zgrzeszyłem, ale On mnie oczyścił.”

Chodź zatem Pawle, zostaw starego Szawła, wkrótce ujrzysz także Piotra… Ananiaszu, dotknij Szawła i daj nam Pawła; przepędź daleko prześladowcę, poślij z misją głosiciela: owieczki nie będą się już bały, owieczki Chrystusa będą się radowały. Dotknij wilka, który prześladował Chrystusa, aby teraz, z Piotrem, poszedł paść owce.

Każdy z nas będzie mieć swój Damaszek

Jesteście ciekawi jak Bóg to sprawi? Rozważcie z całą uwagą wydarzenie nawrócenia apostoła Pawła. Światłość i słowa prawdy powaliły go na ziemię i przez trzy dni stracił wzrok, by odzyskać go jako nowy człowiek z nowym imieniem. Także tym razem Boża interwencja będzie jak najbardziej radykalna, aby ludzkość wreszcie przejrzała na oczy i nawróciła się.

To wydarzenie będzie jak uderzenie pioruna: nagłe i niespodziewane. Jednocześnie będzie odpowiedzią na tęsknotę całego stworzenia za poznaniem i doświadczeniem Prawdy.

Cała ludzkość stanie przed „godziną Damaszku”, w której ogromna światłość spadnie z nieba i sprawi, że wszyscy upadną na twarz przed Bogiem!

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , | 106 Komentarzy

Ks. Adam Skwarczyński: Modlitwa do Świętej Rodziny

30 października 2018 roku Michel Rodrigue, znany w Ameryce Północnej kaznodzieja, otrzymał Orędzie Boga Ojca. Oto jego fragment: «Ja jestem waszym Ojcem, to są Moje słowa. Pragnę, aby każda rodzina miała w centralnym miejscu wyobrażenie Świętej Rodziny – poświęcony obraz, figurkę albo żłóbek. Kara z nieba nie uderzy w rodziny oddane Świętej Rodzinie. Ogień z nieba będzie karą za straszne grzechy […]. Muszę teraz pozwolić, by przyszło wiele plag, żeby ocalić z niewoli szatana tak wiele dusz, jak tylko jest to możliwe. Dałem świętemu Józefowi, obrońcy Świętej Rodziny, władzę ochrony Kościoła, Ciała Chrystusa. Będzie on jego obrońcą podczas prób tego czasu. Najświętsze Serca Jezusa, Maryi i Józefa będą tarczą dla waszych domów i rodzin oraz waszym schronieniem podczas nadchodzących wydarzeń. Ktokolwiek będzie działał zgodnie z Moją wolą, będzie bezpieczny. Potężna miłość Świętej Rodziny objawi się wszystkim».

MODLITWA

Panie Jezu Chryste, głęboko wierzymy, że Twoje ostateczne przyjście na ziemię jest bliskie. Chcesz oczyścić z grzechów ludzkie serca i w nich zamieszkać, a świętym ludziom dać oczyszczoną ziemię, jakby na nowo stworzoną. To co grzeszne, brudne i skażone przez szatana i oddanych mu ludzi, musi zostać z niej usunięte, a stanie się to wśród wielu cierpień i kataklizmów. Aby nasza rodzina mogła przejść przez nie bezpiecznie, powierzamy się Wam, Jezu, Maryjo i Józefie święty, ze wszystkim co mamy i czym jesteśmy. Niech ta miłość, która łączyła Wasze serca na ziemi, a teraz opromienia całe Niebo, ogarnia nas i nasze życie. Ufamy, że pod Waszą opieką zdołamy przetrwać nawet najcięższe próby i wyjść na światło Nowego Świata, w którym Wasze Trzy Zjednoczone Serca będą dla wszystkich słońcem i modelem życia. Wierzymy, że pod Waszą opieką na odnowionej ziemi nasza rodzina dojdzie do wielkiej świętości, by cieszyć się razem z Wami chwałą Nieba i śpiewać wraz z Aniołami: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Dobrze by było rozważyć III, IV lub V tajemnicę Różańca (część radosna)

Od Administracji strony:
Pod każdym wpisem pojawiają się w komentarzu nasze codzienne modlitwy. Wśród nich od 1 stycznia ub. roku pojawia się ta poniższa, ułożona przeze mnie modlitwa. Przypadek? U Pana Boga nie ma przypadków…

Jezu, Maryjo, Józefie – kocham Was, ratujcie dusze! Święta Rodzino opiekuj się moją rodziną i uproś nam wszystkim pokój na świecie. Amen!

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , | 61 Komentarzy

O. Michał Chaciński OFMConv o zwodniczych szatańskich inicjatywach w Kościele

Istota Zawierzenia Maryi – konferencję wygłosił ojciec Michał Chaciński OFMConv, franciszkanin z Niepokalanowa, w ramach Spotkania Oddaj się Maryi, 07.12.2019, Niepokalanów. Ojciec Michał opowiada o Zawierzeniu Maryi – czym w istocie ono jest, wskazuje, aby cenić to co dobre, a nie ulegać zwodniczym modyfikacjom. Ojciec podejmuje m.in. rozważania:
✅ Po co chcemy się zawierzyć?
✅ Do czego zawierzenie jest nam potrzebne?
✅ Dostrzegać zwodnicze inicjatywy.

„Zawsze tam, gdzie dzieją się ważne rzeczy – pojawia się szatan, po to aby zamącić…”
Obserwujemy ogromny wysyp fałszywych proroków… głosi się ewangelię sukcesu…

Warto posłuchać o tych zwodniczych inicjatywach, energetyzowanych chusteczkach, protestanckich wymysłach, o współczesnych „Harrisach” i fałszywych prorokach

 

Opublikowano Aktualności | 66 Komentarzy

Ludbreg – miasto cudu eucharystycznego

We wcześniejszym wpisie, dotyczącym pielgrzymowania do Medjugorie, poinformowałam, że podczas każdego z tych wyjazdów będzie w planie nawiedzenie sanktuarium Najświętszej Krwi Chrystusa w Ludbregu, gdzie wydarzył się cud eucharystyczny

Dziś chcę przekazać Wam informację na temat cudu eucharystycznego, jaki miał tam miejsce w 1411 roku. Cud ten wydarzył się w czasie Mszy św., którą sprawował przeżywający kryzys wiary kapłan. W czasie Przeistoczenia wino w kielichu przemieniło się w ludzką krew. Zobaczywszy na własne oczy cud, duchowny bardzo się przestraszył. O zdarzeniu nie powiedział nikomu, tylko przy pomocy murarza ukrył relikwie Najświętszej Krwi Chrystusowej. Dopiero na łożu śmierci kapłan odkrył tajemnicę o cudzie i ujawnił miejsce relikwii. Po latach, bo w XVIII wieku, doczekała się ona specjalnej monstrancji, w której przechowywana jest do dziś.

„Bez Eucharystii nie możemy być prawdziwymi chrześcijanami, ani Kościół nie może wzrastać dla zbawienia ludzi” – takie słowa czytamy w papieskim liście nominacyjnym do kard. Jozefa Tomko. Słowacki purpurat, emerytowany prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, reprezentował Ojca Świętego Benedykta XVI na jubileuszu 600-lecia cudu eucharystycznego w Ludbregu w Chorwacji 4 września 2011 roku.

Ludbreg (Chorwacja) to miasto cudu eucharystycznego. Do dziś – już od sześciu wieków – przechowywana  jest tam Krew Chrystusa. Monstrancja z Krwią znajduje się w sanktuarium Najświętszej Krwi Chrystusa. Do tego miejsca zdążają tysiące pielgrzymów i wymadlają łaski dla siebie i swoich bliskich.

Cud eucharystyczny w Ludbregu (północno-wschodnia Chorwacja) miał miejsce w 1411 roku. Wydarzył się w czasie Mszy św., którą sprawował przeżywający kryzys wiary kapłan. W czasie Przeistoczenia wino w kielichu przemieniło się w ludzką krew. Zobaczywszy na własne oczy cud, duchowny bardzo się przestraszył. O zdarzeniu nie powiedział nikomu, tylko przy pomocy murarza ukrył relikwie Najświętszej Krwi Chrystusowej. Dopiero na łożu śmierci kapłan odkrył tajemnicę o cudzie i ujawnił miejsce relikwii. Po latach, bo w XVIII wieku, doczekała się ona specjalnej monstrancji, w której przechowywana jest do dziś.

Wierni, którzy dowiedzieli się o cudzie, od razu zaczęli czcić relikwie. Adorując Krew Chrystusa, prosili o łaski dla siebie i swoich bliskich. O tym, że było ich wiele, można przekonać się, czytając specjalną „Księgę cudów” – „Liber miraculorum”.

To niecodzienne wydarzenie było dokładnie badane przez papieskich wysłanników i ostatecznie cud został zatwierdzony w 1513 roku przez Papieża Leona X. Relikwia Krwi Chrystusa przechowywana jest w sanktuarium w Ludbregu do dziś. Przybywają tam pielgrzymi nie tylko z Chorwacji, ale także z pobliskich Węgier, Słowenii, a także Polacy. Najwięcej pątników przybywa tam na odpust w pierwszą niedzielę września, w tzw. Świętą niedzielę.

Na stronie internetowej sanktuarium czytamy: „Relikwia Najświętszej Krwi Chrystusowej jest stałym upomnieniem, by się umocnić w wierze, że On jest rzeczywiście z nami do skończenia świata, właśnie w Eucharystii. Nie wolno nam zapomnieć, jak mówi Pismo Święte: „Tę wysoką cenę zapłacił za nas Syn Boży. Niech będzie błogosławiona Krew Chrystusa na wieki!”.

Spełniona obietnica
Z relikwią Krwi Chrystusa wiąże się pewna ciekawa historia. W XVIII wieku w rejonie Moslawiny pojawiła się epidemia trądu. Wówczas to chorwacki Sejm złożył ślubowanie, że jeśli Bóg usunie epidemie, wtedy naród chorwacki w Ludbregu – miejscu przechowywania najcenniejszego skarbu królestwa chorwackiego – zbuduje kościół Chrystusowego Grobu. Zaraza minęła, a obietnica przez całe lata nie była wypełniona. Dopiero w 1990 roku rozpoczęto budowę sanktuarium. Trwała ona cztery lata. Ówczesny arcybiskup zagrzebski, kardynał Franciszek Kuharic postanowił, by kaplica została poświęcona nie tylko Męce Chrystusowej oraz Jego Grobowi, lecz by zostało podkreślone Jego Zmartwychwstanie. Tak więc w kaplicy odnajdujemy dziś obraz ukrzyżowanego Chrystusa otoczonego aniołami, którzy zbierają Najświętszą Krew do kielichów; pod ołtarzem znajduje się statua Chrystusa złożonego do grobu; a na rogu kaplicy jest duża mozaika Zmartwychwstania Pańskiego. W pobliżu zbudowano także czternaście stacji Drogi Krzyżowej

Za: naszdziennik.pl

Opublikowano Aktualności | 20 Komentarzy

Medjugorie. Miejsce objawienia… Kościoła! A może by tak wybrać się na pielgrzymkę do Medjugorje?

Już dziś mówi się o Medjugorie nie jako o miejscu ukazywania się Matki Bożej, ale o miejscu… objawiania się mocy sakramentów Kościoła

Medjugorie komuś przeszkadza. Może nawet nie tyle samo objawienie, ile… jego odbiór. W końcu wiele jest objawień maryjnych, nawet oficjalnie uznanych, a jednak nie mają one tak masowego przełożenia na ludzkie losy. O niektórych z nich właściwie nic nie wiemy. Kto słyszał o Betanii (1976), Cuapie (1980), San Nicolas (1983)… Tymczasem orędzie z Medjugorie znają miliony i dostrzegają w nim zaproszenie do zmiany życia na „według Ewangelii”. Więcej – i to znowu szczególny fenomen – ludzie wracają do domów, a nawrócenie trwa…

Zasłuchanie w to orędzie jest masowe i zmienia (na stałe!) życie milionów osób (aż tylu!). Zauważmy, że po tylu już latach trwania objawień tę ziemię zdążyło opuścić więcej niż jedno pokolenie ludzi nawróconych przez Medjugorie. Ci ludzie nie trafili do piekła, do którego może szli… Czy dla Boga i dla Kościoła jest coś ważniejszego niż to?

GŁOS KOŚCIOŁA: „Medjugorie są to przede wszystkim ludzie, którzy tu przyjeżdżają, którzy się tu modlą, tutaj się przemieniają, stąd wyjeżdżają do swoich krajów i tam niosą ducha Ewangelii” – tłumaczy abp Henryk Hoser. Zdaniem papieskiego wysłannika, w sanktuarium Królowej Pokoju najważniejsi są właśnie ludzie – nie orędzie objawień. A jeśli mówimy o orędziu… słyszymy o orędziu Ewangelii! Piękne to, prawda?

GŁOS ANTY-KOŚCIOŁA: Trudno się dziwić, że komuś Medjugorie przeszkadza. Więc słyszymy, że „to jest od diabła!”, że to „manipulacja”, że „masoneria”, że „dla zysku i sławy”, że „wizjonerzy żyją w luksusach”, że „podróżują po świecie”…

Jeśli to nie wystarcza, by zasiać niepokój, przedstawia się nam inne oskarżenie: Medjugorie ma za zadanie odciągnąć ludzi od Fatimy – jedynego orędzia, które może ocalić świat. Dlatego te przesłania są takie cudowne, niezwykłe, wiarygodne… Mają przykuć ludzi do siebie, tym samym nie dopuścić do triumfu Niepokalanego Serca.

Można jeszcze próbować skompromitować same objawienia. Nie wypowiadamy się o ich prawdziwości, bo to rola kościelnych urzędów, ale abp Hoser potwierdza, że nie ma tu błędów doktrynalnych. Coraz głośniej mówi się też o tym, że do Medjugorie może zostać zastosowany precedens z Kibeho (objawienia w Afryce, uznane w 2001 r.; warto wspomnieć, że w ich zatwierdzeniu dużą rolę odegrał właśnie abp Henryk Hoser, będący wówczas misjonarzem w Rwandzie). Pojawiają się głosy, że taka decyzja może zapaść jeszcze w tym roku… Kościół ogłosiłby wiarygodnymi pierwsze objawienia, ograniczyłby liczbę wizjonerów do dwóch-trzech, bo – podobnie jak w Kibeho – potem treści się powtarzają, a inni wizjonerzy nie wnoszą do objawienia nic nowego.

Gdyby tak się stało, byłoby to kolejne potwierdzenie, że Medjugorie jako „teren objawień” spełniło swą misję.

Już dziś mówi się o Medjugorie nie jako o miejscu ukazywania się Matki Bożej, ale o miejscu… objawiania się mocy sakramentów Kościoła.

PROROCZE MIEJSCE: W tej parafii jest prawdziwy, żywy, napełniony mocą Kościół. Nieważne, czy Msze odprawia święty czy najgorszy kapłan – zawsze jest ona doświadczeniem obecności i miłości Boga, który uzdrawia, nawraca, rodzi nowe życie. Nieważne, kto spowiada: sakrament zawsze ujawnia swą moc. Ludzie mówią o odbytych tam „spowiedziach życia”…

Medjugorie – miejsce modlitwy, liturgii, sakramentów, miejsce nawrócenia. Tak widzi je papieski wysłannik. Tego typu znak – mówiący, że odnowa Kościoła jest na wyciągnięcie ręki! – jest niezwykle potrzebny w czasach obecnego kryzysu. Gdyby prorocka misja Medjugorie rzeczywiście oznaczała bycie zaczynem odnowy Kościoła, a w naszych parafiach zaczęło się ujawniać to, co tam – moc sakramentów, wówczas Medjugorie okazałoby się jednym z najważniejszych miejsc na duchowej mapie świata.
Nie będziemy chyba długo czekać na weryfikację tej tezy

Wincenty Łaszewski, mariolog, pisarz, tłumacz
Za: kliknij

A może by tak pojechać do Medjugorje?

Pielgrzymka na weekend majowy 25.04-03.05.2020 /9 dni/

Termin: 25.04-03.05.2020 /9 dni/

Koszt: 550 zł + 200 euro
Bez jazdy non-stop (z noclegami). Pierwszy nocleg w Budapeszcie.
2 DZIEŃ: Śniadanie. Msza św. Przejazd na terytorium Bośni i Hercegowiny – gdzie znajduje się miejsce objawień Matki Bożej. Przyjazd do Medjugorie w godzinach wieczornych. Obiadokolacja i zakwaterowanie  w pensjonacie blisko kościoła.
Od 3 do 7 dnia –  Zwiedzanie Medjugorie: wspólny udział w Międzynarodowej Mszy Św. i różańcu w parafialnym kościele św. Jakuba; Dogra Krzyżowa na GÓRZE KRIŻEVAC; wejście na GÓRĘ OBJAWIEŃ – PODBRDO i wspólny różaniec; spotkanie w OAZIE CENACOLO – WIECZERNIKU z chłopcami wychodzącymi z narkomani, którzy przekażą nam swoje świadectwa; Spotkanie w zamku z Patrickiem i Nancy byłymi kanadyjskimi multimilionerami, którzy pod wpływem Matki Boskiej Medjugorskiej doznali nawrócenia.  Spotkanie ze Wspólnotą Błogosławieństw poświęcone zawierzeniu swojego życia Matce Bożej. W miarę możliwości spotkania z osobami widzącymi Matkę Bożą oraz zakonnikami pracującymi w Sanktuarium Królowej Pokoju.
Wyjazd nad Adriatyk – Msza Św. w VEPRIC – słynnym CHORWACKIM LOURDES. Odpoczynek nad Adriatykiem w MAKARSKIEJ.
Wyjazd do MOSTARU – miasta znajdującego się na liście UNESCO, jest to kraina meczetów, tureckich domów i mostów – Czas wolny na regionalną kawę i zakup pamiątek. W kolejności  zwiedzanie BLAGAJU – pięknego i urokliwego miejsca z wodospadem wypływającym ze skały. Msza Św. w TIHALINIE, następnie przejazd nad WODOSPADY KRAVICE. Odpoczynek.
8 DZIEŃ: 
DNIA 2.05. BĘDZIEMY UCZESTNICZYĆ PRZY PRZEKAZANIU ORĘDZIA MATKI BOŻEJ DLA MIRJANY. Wyjazd w drogę powrotną. Przejazd do SPLITU –  zwiedzanie największego miasta Dalmacji założonego przez cesarza  rzymskiego Dioklecjana w 295r.n.e. – zwiedzanie pałacu cesarza Dioklecjana, spacer  promenadą nadmorską. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, zakup pamiątek. Msza Św. Obiadokolacja i nocleg w LUDBREGU.
9 DZIEŃ: Śniadanie. Nawiedzenie Sanktuarium Krwi Chrystusa  – Msza Św.  w LUDBREGU. Powrót w godz. wieczornych

Więcej: piotrtravel.pl
lub pobierz: MEDJUG.WEEKEND MAJOWY-2020 
Ps. Ewentualne zgłoszenia można słać na adres jutrzenka2012@gmail.com lub bezpośrednio do biurabiuro@piotrtravel.pl

Pozostałe propozycje – a jest ich kilka, znajdziecie u góry strony, pod zdjęciem Bazyliki św. Piotra w zakładce „Pielgrzymki 2020”, Są to m.in.
1) 25.04-03.05.2020 Medjugorje + Split
2) 29.06-08.07.2020 Medjugorje + wyspa Hvar
3) 28.08-06.09.2020 Medjugorje + wypoczynek na Riwierze Makarskiej
4) Fatima samolotem 20.04-03.05.2020

5) program do Włoch jest opracowywany (bez Rzymu z wypoczynkiem w Manfredonii) – na sierpień

Opublikowano Aktualności | 93 Komentarze

Św. Pius X: Oktawa modłów o jedność Kościoła

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan módlmy się o powrót wszystkich chrześcijan na łono jedynego, prawdziwego Kościoła katolickiego. Tylko bowiem Kościół katolicki został założony przez Jezusa Chrystusa

Dziś, 21 stycznia modlimy się o powrót do Kościoła luteranów i innych europejskich protestantów

Św. Pius X wprowadził w 1908 r. Oktawę modłów o jedność Kościoła

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | 8 Komentarzy

Ks. Piotr Glas: Kryzys w Kościele

Dlaczego Maryja przeszkadza?

Mocno zaangażowałem Maryję w moje duszpasterstwo. Naraziłem się w ten sposób wielu osobom – mówi ks. Piotr Glas dla Wydawnictwa Esprit w drugim odcinku cyklu Kryzys w Kościele

Tam gdzie nie ma Maryi – tam jest diabeł!
/św. Ludwik de Montfort/

Przypomnijmy cz. I-szą:
Fałszywi i prawdziwi prorocy. Jak ich rozpoznać?

Kto weźmie odpowiedzialność za zraniony Kościół? Za tych, których Kościół traci przez religijnych bajkopisarzy? By rozeznać proroków prawdziwych od fałszywych musimy być inteligentnymi dziećmi Maryi – mówi ks. Piotr Glas

 

Opublikowano Aktualności | Otagowano , | 56 Komentarzy