Petycja do ks. abpa W. Depo – przeczytaj i podpisz, jeśli się zgadzasz

Przypominamy:
W związku z licznymi prośbami, przekazywanymi do nas postanowiliśmy napisać do JE ks. abpa Wacława Depo, aby wysłuchał naszej prośby i zezwolił na transmisję całego spotkania – zarówno Mszy św. jak i nabożeństw uwolnienia, uzdrowienia duszy i ciała, Adoracji i Uwielbienia Pana Jezusa sprawowanej podczas spotkań modlitewnych z udziałem o. Daniela Galusa ze Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa.
Kto się zgadza z treścią poniższego wpisu, prosimy o krótki komentarz pod wpisem (inne komentarze będą usuwane) i o przesyłanie danych (imię nazwisko ew. miejscowość na maila: jutrzenka2012@gmail.com ) z dopiskiem „petycja do ks. abpa W. Depo”
Treść i listę z nazwiskami przekażemy na ręce JE ks. abpa W. Depo

*****
Petycja do ks. abpa W. Depo, cały wpis (kliknij)
oraz kliknij

Opublikowano Aktualności | Otagowano | 7 komentarzy

Rekolekcje 2016 – wstępne info, aktualizacja

Wstępnie informuję, że rekolekcje 2016 dla „Wowitów” odbędą się z o. Janem Pawłem (Maciejem Bagdzińskim) w dniach 5-10 września, w tym samym miejscu, w Międzywodziu koło Międzyzdrojów.
Na pewno nie zabraknie nam rozważań i Pouczeń Alicji Lenczewskiej, modlitw uzdrowienia wewnętrznego i uwolnienia a także nauki o Mszy św. (wg Cataliny Rivas i innych mistyków) i będzie można przyjąć szkaplerz św. Michała Archanioła!
Zapisy należy wysłać na maila z dopiskiem „rekolekcje 2016” lub pisać w komentarzu.

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , , | 74 komentarzy

Z wykładu Godzinek: aby mieć co jeść zimą, musisz cały rok pracować na to – a na wieczne, nieskończone niebo myślisz sobie jedném dniem zarobić

Godzinki - WykładNiema innéj mądrości nad tę: służyć Bogu z całego serca!
Inni zaś nieganią zupełnie téj mądrości, ale mówią, że jeszcze lepiéj jest, używać świata, podwiel można, a krótko przed śmiercią zacząć pokutować, tak bowiem człowiek i Boga znów przebłaga a szatana najszykowniéj oszuka! – Uważaj no, który tak mówisz!

Jako mądry gospodarz wiesz dobrze, że całą wiosnę, całe lato, całą jesień, nawet i w zimie jeszcze w pocie czoła twego pracować musisz, abyś tylko w zimie miał co jeść, a na wieczne, nieskończone niebo myślisz sobie jedném dniem zarobić?

Dwóch tylko łotrów razem z Jezusem na krzyżu cierpiało, a do jednego tylko rzekł Jezus, że będzie z nim w raju. Chociażbyś ty więc przed śmiercią twoją od saméj pobożności aże krzyżem padał, cóż z tego, jeżeli cię Bóg do siebie niezawoła?

Ty chcesz twoją mądrością djabła oszukać? Wszak on już sześćdziesiąt set lat gospodarzy, już zjadł kilka kóp takich, mędrków jak ty, a ty dopiero kilka latek, możno trzydzieści najwięcéj gospodarzysz, tyłeś się nauczył, że już napamięć trafisz ręką do gęby, i myślisz, żeś najmądrzejszy? Nie bądź głupi!

*****
Biblia w rok – czytania na 9 lutego

Opublikowano Pomoc duchowa | Otagowano | 18 komentarzy

Św. Michał Archanioł – pierwszy egzorcysta. miesięczne nabożeństwo polecane przez św. O. Pio

Wszyscy wyznawcy Chrystusa otrzymują od Niego władzę i moc do odpędzania ataków szatana. Pierwszym stworzeniem, które z woli Boga rozpoczęło walkę z szatanem jest św. Michał Archanioł. Widzimy tego niebieskiego egzorcystę, uprawnionego do walki z szatanem przez samego Boga, jak razem z dobrymi i wiernymi Bogu Aniołami, strąca zbuntowane duchy w przepaść piekła. “I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego Aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie” (Ap 12,7-9). Św. Michał Archanioł jako Wódz Zastępów Jahwe [Tego, Który Jest) (Joz 5,14), razem z Aniołami prowadził tę pierwszą bitwę o chwałę Stwórcy, duchową bitwę ze zbuntowanymi duchami. Szatan strącony z nieba wraz z upadłymi duchami, “świadom, że mało ma czasu” (Ap 12,12), pełen nienawiści rozpoczął walkę z ludźmi, którzy mieli zająć miejsce po upadłych duchach. Zwyciężył pierwszych rodziców zagarniając w niewolę całe ich potomstwo – całą ludzkość: “Cały świat leży w mocy Złego” (l J 5,19). Świat, to jest ludzie odrzucający Boga, znajduje się pod okupacją szatana.

12651178_1692245611060981_813712414442963205_nŚw. Michał Archanioł wkraczając w historię zbawienia upadłej ludzkości będzie ciągle walczył w obronie chwały Bożej spiesząc jej na ratunek przeciwko atakom szatana. Zwłaszcza naród żydowski doświadczył jego opieki, bo właśnie św. Michała Archanioła posłał Bóg, aby szedł na czele Izraelitów, wyprowadzając ich z niewoli egipskiej (por. Za 12,8;

Wj 23,21). Co prawda Księga Wyjścia nie podaje jeszcze jego imienia, lecz prorok Daniel nazwie wyraźnie Anioła Jahwe, Michałem, pierwszym z książąt (Dn 10,13 Biblia Pozn.); “Michałem, waszym księciem” (Dn 10,21). W końcu powie o nim: “Michał, wasz książę, który broni synów twego narodu” (Dn 12,1 Biblia Jeroz.). Ta obrona jaką otrzymywał naród wybrany to opieka, modlitwa wstawiennicza i rozkazy św. Michała wydawane szatanowi w oparciu o moc Bożą. Święty Michał Archanioł zwalczał złe duchy.

1. Z okrzykiem “Któż jak Bóg”, czyli oddając się całkowicie Bogu i otrzymując od Niego moc, wyrzucił szatana i upadłych aniołów z nieba.

2. Naród żydowski darzył Mojżesza wielką czcią. Po jego śmierci zachodziła obawa, iż będą mu oddawali cześć boską. Stąd św. Michał ukrył ciało Mojżesza tak, że nikt nie wiedział gdzie się znajduje jego grób. Szatan domagał się, aby mu wskazano miejsce, gdzie znajduje się ciało Mojżesza. Walcząc z demonem św. Michał użył egzorcyzmu: “Gdy zaś Archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: “Pan niech cię skarci!” (Juda 9). W ten sposób św. Archanioł uchronił naród wybrany od bałwochwalstwa.

3. Po powrocie z niewoli babilońskiej prorok Zachariasz widzi w jednej z wizji Anioła Jahwe, w którym rozpoznajemy św. Michała Archanioła (zob. Za 1,8-17), który przeciwstawia się oskarżeniom szatana skierowanym przeciwko arcykapłanowi Jozuemu (Za 3,1-10). Używa modlitwy – egzorcyzmu: “Jahwe (TEN KTÓRY JEST) niech cię powstrzyma szatanie, Jahwe niech cię powstrzyma, On który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on (Jozue) jak polano wydobyte z ognia?” (Za 3,2 Biblia Jeroz.). Św. Michał Archanioł opierając się na mocy Boga odwołuje się do wierności Jahwe wobec przymierza zawartego z Izraelem. Interwencja Archanioła była skuteczna, bowiem szatan odstąpił od Jozuego. Jednocześnie św. Michał wstawiając się za arcykapłanem sprawił, że brudne szaty które miał na sobie Jozue, oznaczające winy całego stanu kapłańskiego Starego Przymierza, zostały zamienione na szaty czyste, co oznaczało odzyskanie utraconej łaski (por. Mt 21, l n; Łk 15,22).

Odrodzenie kapłaństwa związane z przyjściem Odrośli – Zbawiciela oznacza nową relację kapłanów Nowego Przymierza: tak jak Aniołowie są posłańcami Boga tak oni będą posłańcami Chrystusa, Najwyższego Kapłana. Św. Michał Archanioł będzie stawał w ich obronie i posyłał im do pomocy Aniołów. Mówią nam o tym Dzieje Apostolskie. Oto kiedy arcykapłan Starego Przymierza wtrącił do więzienia Apostołów, kapłanów Jezusa Chrystusa, “w nocy Anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: “Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia” (Dz 5,19-20). Gdy widzialny Wikariusz Chrystusa, Piotr Apostoł został ponownie uwięziony i oczekiwał na śmierć, został cudownie uwolniony przez Anioła Pańskiego (Dz 12,1-11). Również Anioł oświecił diakona Filipa, aby ochrzcił urzędnika królowej etiopskiej (Dz 8,25-40). Także Anioł oznajmia ocalenie z burzy morskiej i rozbicia się okrętu św. Pawłowi, wielkiemu Apostołowi narodów (Dz 27,21-25). Św. Michał jako wódz Aniołów posyła ich, aby nas wspomagali.

Widząc tę wielką potęgę św. Michała Archanioła i Aniołów, których on wyznacza nam ku pomocy, odmawiając modlitwy odrzucenia złych duchów, przyzywamy również wstawiennictwa Wodza zastępów Pana. W dwutysięcznej historii Kościoła św. Michał Archanioł wiele razy interweniował przeciwko atakom szatana zmierzającym do zniszczenia Ludu Bożego. (O metodach szatana – zob. Ks. M. Polak. Królestwo Chrystusa i królestwa szatana – Micha-lineum 1998).

Święta Siostra Faustyna wyznaje, że Anioł Stróż bronił ją przed napaściami szatana (Dzienniczek 418). Pisze: “Poznałam, że cierpienie i modlitwa moja krępowały szatana i wiele dusz wyrwałam z jego szponów” (Tamże 1465).

Dlatego Kościół zwraca się do św. Michała Archanioła jako do swego Opiekuna i Patrona. “On jest księciem i wodzem zastępów niebieskich którego Kościół zawsze wzywał i winien na nowo przyzywać, aby wspomagał wiernych przeciwstawić się demonowi, który “jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” (l P 5,8) (P. Juan Cavalcoli. La buena batalia. Bolonia 1986 s. 100).

Widząc wzmagające się działanie szatana i mając jego wizję w której diabeł atakował Rzym, papież Leon XIII ułożył osobiście modlitwę “Święty Michale Archaniele broń nas w walce” i w 1886 roku rozesłał ją wszystkim biskupom, aby była odmawiana po Mszy św. Kardynał Battista Nasalli Rocca wspomina w swoim liście pasterskim z 1946 roku: “Leon XIII odmawiał tę modlitwę głosem wibrującym i potężnym: słyszeliśmy j ą wiele razy w bazylice watykańskiej” (Corrado Balducci. El diablo. Bogota l991 s. 248).

Obyśmy i kapłani i wierni wrócili do odmawiania tej modlitwy! Bóg z pewnością nas wspomoże w walce z szatanem i św. Michał Archanioł będzie się wstawiał za nami, lecz koniecznym jest abyśmy błagali Boga, modlili się i przyzywali pomocy Pierwszego Egzorcysty – św. Michała.

Ojciec święty Jan Paweł II również daje nam przykład. 24 maja 1987 roku przybył jako pielgrzym do słynnego sanktuarium św. Michała na Górze Gargano. Między innymi mówił: “Ta walka z demonem którą tak charakteryzuje figura św. Michała Archanioła (ma pod stopami szatana), jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon jest żywy i działa w świecie… W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przeciw wszelkim przewrotnościom świata, aby wspomagać wierzących w odparciu szatana…! Kończąc dodał: “Wszyscy pamiętamy modlitwę, którą przed laty recytowało się na końcu Mszy św. Za chwilę powtórzę ją w imieniu całego Kościoła” (Tamże s. 250). Według wyjaśnienia Rzymskiej Komisji Liturgicznej każdy kapłan może ją odmawiać po Mszy św. stosownie do swej wiary i dobrej woli. O roli chórów anielskich i św. Michała w Mistycznym Ciele Chrystusa zob. Ks. M. Polak. Aniołowie i ludzie w Mistycznym Ciele Chrystusa. W-wa 1999.

Dodajmy, że istnienie szatana jest prawdą objawioną przez Boga, kto ją odrzuca popełnia herezję.

***
Wielkość św. Michała Archanioła

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”. To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio, a które dostał w prezencie na trzydziestą rocznicę otrzymania stygmatów.

To miesięczne nabożeństwo jest, można rzec, tylko dla wytrwałych czcicieli św. Michała Archanioła. – To nie tylko krótkie, co dzień inne rozważanie teologiczne, historia objawienia, modlitwa, ale i też zadanie duchowe do wykonania.

Niech ta ważna książka zrodzi w naszych sercach cześć i miłość do św. Michała Archanioła, którego wielkości i skuteczności doświadczał ojciec Pio. Obyśmy sami tego doznali poprzez oddanie się Księciu niebieskich zastępów.
Źródło: Kliknij, Kliknij

***
Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów

Opublikowano Modlitwa, Pomoc duchowa | Otagowano , , | 28 komentarzy

Różaniec z Kard. Raymondem Leo Burke

Różaniec z Kard. Raymondem Leo Burke, Jasna Góra 07.02.2016

Opublikowano Modlitwa | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Papież Franciszek: wykorzeńmy niewybaczalną zbrodnię handlu ludźmi. Koronka do Miłosierdzia Bożego o trzeciej w nocy

Nawiązując do przypadającego jutro Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi Franciszek zaapelował o podjęcie zdecydowanych wysiłków, by wykorzenić tę zbrodnię i niewybaczalną hańbę. Podkreślił, że wspomniany dzień daje doskonałą okazję do tego, by pomóc współczesnym niewolnikom zerwać ciężkie kajdany wyzysku i przywrócić im wolność i godność. Wymienił w tym kontekście szczególnie niewolnictwo kobiet i dzieci. Ojciec Święty mówił o tym na zakończenie południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański.

Jutro obchodzimy Dzień modlitwy i refleksji przeciw handlowi ludźmi, który daje wszystkim okazję niesienia pomocy współczesnym nowym niewolnikom, w celu złamania ciężkich kajdan wykorzystywania, aby mogli oni odzyskać wolność i godność. Myślę w sposób szczególny o wielu kobietach i mężczyznach i o wielu dzieciach. Trzeba dołożyć wszelkich starań w celu wyeliminowania tego przestępstwa i tego nieznośnego wstydu.

To właśnie Papież Franciszek w lutym ub.r. ogłosił wspomnienie św. Józefiny Bakhity (8 lutego) – w młodości sudańskiej niewolnicy, a potem siostry kanosjanki, Międzynarodowym Dniem Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi.

Koronka do Miłosierdzia Bożego o trzeciej w nocy

Do modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego o trzeciej w nocy w intencji ofiar handlu ludźmi i sprawców ich cierpień wzywa Sieć Bakhita ds. Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa. Okazją do modlitwy ma być obchodzony 8 lutego, we wspomnienie św. Bakhity Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi.

Jak wskazują organizatorzy akcji pod osłoną nowy dokonuje się wiele zła, wyzysku, upokorzeń, których doświadczają ofiary handlu ludźmi. W nocy toczy się zmaganie i duchowa walka z mocami ciemności. – Dlatego o tej nocnej porze wstańmy i podejmijmy modlitwę, aby w życiu wszystkich zniewolonych objawiła się moc miłosierdzia Boga – zachęca sieć Bakhita ds. Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.
Akcja „Zamieńmy NOC w MOC Miłosierdzia” zakłada, aby 8 lutego o godz. 3.00 w nocy przerwać sen i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, przyzywając miłosierdzia dla ofiar handlu ludźmi i sprawców ich cierpienia. – 8 lutego, we wspomnienie św. Bakhity, mamy konkretną okazję otworzyć szeroko serca i wyrazić nasza solidarność z tymi wszystkimi, których świat i jego żądze uczynili współczesnymi niewolnikami – czytamy w zaproszeniu do uczestnictwa w akcji.
Organizatorzy inicjatywy przekonują, że handel ludźmi jest plagą naszych czasów. Szacuje się, że w świecie żyje 27 mln kobiet, mężczyzn i dzieci, którzy są zmuszani do pracy w niewolniczych warunkach, są wykorzystywani seksualnie, przymusza się ich do żebractwa, pozbawia organów.
W 2015 roku papież Franciszek ogłosił, że obchodzone w Kościele katolickim 8 lutego liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhity, niewolnicy z Sudanu, będzie Międzynarodowym Dniem Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi.
Źródło: Radio Watykańskie Niedziela

*****
Biblia w rok – czytania na 8 lutego

Opublikowano Modlitwa, Papież Franciszek | Otagowano , , , , | 30 komentarzy

Kard. R. Burke: doszło do niszczycielskiej interpretacji Soboru. Dzisiejszy Różaniec i Apel Jasnogórski z ks. kard. Burke

Doszło do niszczycielskiej interpretacji Soboru

Mam nadzieję, że moja książka, zainspirowana ciągłością nauczania o świętej liturgii, pomoże czytelnikowi docenić dobro, prawdę i piękno świętej liturgii jako działania chwały Chrystusa pośród nas, jako spotkania nieba z ziemią − powiedział 6 lutego wieczorem w Poznaniu kard. Raymond Burke

Boza-milosc-stala-sie-cialemW książce „Boża Miłość stała się Ciałem” kard. Burke głosi piękno i moc Najświętszej Eucharystii w świetle głębokiego nauczania św. Jana Pawła II oraz papieża Benedykta XVI.

W wypełnionej po brzegi auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się prezentacja polskiego wydania książki kard. Burke’a. W spotkaniu wzięli udział abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, autor przedmowy; Bogusław Kiernicki, dyrektor Wydawnictwa Dębogóra, które wydało publikację w języku polskim, oraz Thomas Mackenny z Akcji Katolickiej dla Wiary i Rodziny, amerykański wydawca tej książki.

Kard. Burke powiedział, że wszystkie najpiękniejsze wspomnienia swojego wzrastania w wierze i praktyce katolickiej, począwszy od domu rodzinnego, poprzez szkoły katolickie i niższe seminarium duchowne wiążą się z niedzielną Mszą św., praktykami eucharystycznymi oraz rozwijaniem ich przez nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego, którego wizerunek zajmował poczesne miejsce w jego domu, w szkołach, i w seminarium.

„Największym darem dla mnie, mojej rodziny i całego Kościoła, jest Najświętsza Ofiara Mszy i jej niezrównane owoce” – zaznaczył patron Suwerennego Zakonu Maltańskiego. Dodał, że już jako dziecko pragnął pogłębiać swoją wiedzę o Eucharystii i wzrastać w miłości do niej.

Gość z Watykanu zwrócił też uwagę na wpływ Polaków na rozwój życia wiary wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki. − Od czasów młodości doświadczałem miłości i hojności, z jaką polscy katolicy przeżywali swoją wiarę, przyniesioną z własnej ojczyzny do mojej − Stanów Zjednoczonych Ameryki. Polski katolicyzm zawsze był wielkim błogosławieństwem dla Kościoła w mojej ojczyźnie i dla mnie osobiście − podkreślił.

Wspominał, że kiedy miał 17−18 lat, w jego ojczyźnie zaczęły się zmiany w liturgii, które głęboko go dotknęły. − Wnętrza kościołów zostały przeorganizowane, najpiękniejsze przedmioty zostały usunięte, w szczególności główne ołtarze, chorał gregoriański i polifonia sakralna zostały zarzucone na rzecz niezbyt pięknej i często banalnej muzyki współczesnej, łacina była słyszalna rzadko, a w tekstach liturgicznych język angielski nie był podniosły − mówił członek Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Zwrócił uwagę, że zmieniono ryt Mszy św. mocno redukujący jej rzeczywistość, co wpłynęło na dramatyczną utratę wiary eucharystycznej w amerykańskim społeczeństwie oraz szokujący spadek uczestnictwa katolików w Mszy św. − Doszło do niszczycielskiej interpretacji Soboru Watykańskiego II zrywającej do niszczycielskiego zerwania z tradycją i doktryną Kościoła − stwierdził kard. Burke, przypominając apele papieży Pawła VI i Jana Pawła II o porzucenie „eksperymentów przy rycie Mszy św.”.

Ponieważ Najświętsza Eucharystia jest źródłem i najdoskonalszym wyrazem życia w Kościele, patron Suwerennego Zakonu Maltańskiego przyznał, że pragnął napisać komentarz do ostatniej encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”, opublikowanej w 2003 r., oraz Posynodalnej adhortacji apostolskiej papieża Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis”, wydanej w 2007 r.

− Ta książka jest prawdziwym dziełem natchnionej miłości. Jest świadectwem prawdziwej troski o cześć i dbałość Eucharystii i miłości do Chrystusa. Łączy teologię Kościoła z duszpasterską praktyką i życiem duchowym − podkreślił Thomas McKenny, amerykański wydawca książki.

„Wobec ogromu łaski Bożej, ofiarowanej nam w darze Eucharystii, wyrażam radość z faktu wydania polskiej edycji książki kardynała Raymonda Burke’a Boża Miłość stała się Ciałem. Ufam, że jej lektura przyczyni się do głębokiej refleksji nad Eucharystią − naszym pokarmem na życie wieczne − i pobudzi serca Czytelników do jeszcze większej wdzięczności wobec Boga, który przyjął ludzkie ciało” − napisał w przedmowie do polskiego tłumaczenia publikacji abp Stanisław Gądecki.

Kardynał Raymond Leo Burke urodził się w 1948 r. w USA. W latach 2008-2014 pełnił posługę Prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Obecnie jest patronem Suwerennego Zakonu Maltańskiego i członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Kardynał Burke jest autorem wielu dzieł poświęconych prawu kanonicznemu, Najświętszej Eucharystii, nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej z Guadalupe oraz świętości życia ludzkiego.

Za: gość.pl

******
Dziś Apel Jasnogórski (godz. 21-00) oraz Różaniec Św. (godz. 19-30)
z kard. Raymondem Burke z Jasnej Góry

Burke- błogosławieństwo kard Burke

Opublikowano Aktualności | Otagowano , , | 51 komentarzy

Niespodzianka dla rycerzy Różańca Świętego – dziś Różaniec św. i Apel Jasnogórski razem z kard. Raymondem Burke

Dziś otrzymałam list, w którym zostałam poinformowana, iż 7 lutego w niedzielę JE ks. kardynał Raymond Burke odwiedzi Jasną Górę, aby tam przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej modlić się w intencjach Operacji Szturm Nieba.

Ks. kardynał będzie się modlił Różańcem św. o godz. 19-30 a o 21-00 weźmie udział w Apelu Jasnogórskim. Wszyscy możemy łączyć się duchowo, klikając na link do kamery na Jasną Górę lub do TV Trwam

******

8 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w Auli krakowskiego klasztoru ojców franciszkanów (ul. Franciszkańska) odbędzie się promocja najnowszej książki hierarchy pt. „Boża Miłość stała się Ciałem. Najświętsza Eucharystia jako Sakrament Miłości”. Spotkanie potrwa do godziny 18:00.

O godzinie 19:00 w krakowskim kościele Apostołów Piotra i Pawła rozpocznie się liturgia Mszy pontyfikalnej (nadzwyczajna forma rytu rzymskiego), którą celebrować będzie ksiądz kardynał.

kard Burke krakówZa: http://www.pch24.pl

fragment maila:

mail kard. Burkelink do TV Tram on-line:

Click here at 9pm (Poland time) Sunday night to watch live stream of the Appeal to Our Lady in Czestochowa

Opublikowano Aktualności, Pomoc duchowa | Otagowano , , , | 8 komentarzy

Papież Franciszek do czcicieli św. Ojca Pio: Modlitwa to nie aspiryna. Modlitwa to klucz otwierający serce Boga.

Sługą miłosierdzia i apostołem słuchania nazwał Papież Franciszek ojca Pio. Na placu św. Piotra spotkał się z ponad 80 tys. czcicieli świętego z Pietrelciny należącymi do „Grup Modlitwy Ojca Pio” oraz z personelem i pacjentami założonego przez niego Domu Ulgi w Cierpieniu. Ich przybycie związane jest z peregrynacją do Watykanu relikwii dwóch świętych kapucyńskich spowiedników, która stanowi centralne wydarzenie Jubileuszu Miłosierdzia.

ANSA947970_ArticoloCytując ojca Pio Papież przypomniał, że „modlitwa jest kluczem do serca Boga i siłą poruszającą świat”, a nie aspiryną braną po to, by się lepiej czuć. Zapowiedział też, że pragnie odwiedzić San Giovanni Rotondo.

 „Ojciec Pio był sługą miłosierdzia. Był nim w pełnym wymiarze, praktykując nieraz aż do totalnego wyczerpania «apostolat słuchania». Poprzez posługę spowiedzi stał się życiodajnym dotykiem Ojca, który leczy rany grzechu i koi serca pokojem. Świętego Pio nigdy nie nużyło przyjmowanie ludzi i słuchanie ich, poświęcanie czasu i sił, by szerzyć woń przebaczenia Pana. Mógł to czynić, ponieważ zawsze trwał przy źródle: nieustannie gasił swe pragnienie przy Ukrzyżowanym Chrystusie i w ten sposób stawał się kanałem miłosierdzia. Nosił w sercu wielu ludzi i wiele cierpień, łącząc wszystko z miłością Chrystusa, który oddał siebie «do końca» (J 13, 1). Żył wielką tajemnicą cierpienia ofiarowanego z miłości. W ten sposób jego mała kropla stała się wielką rzeką miłosierdzia, która nawodniła liczne wyschłe serca i stworzyła oazy życia w wielu częściach świata” – powiedział Papież.

Do członków „Grup Modlitwy Ojca Pio” Papież zaapelował, by stawały się one  „centralami miłosierdzia”, przemieniającymi modlitwą świat, bo to ona, a nie władza i pieniądze – jak podkreślił – są siłą Kościoła. Personelowi Domu Ulgi w Cierpieniu przypomniał za ojcem Pio, że „chory to Jezus” i że nie wystarczy tylko leczyć choroby, ale przede wszystkim trzeba zatroszczyć się o chorego.

Po wspólnej modlitwie z Papieżem, którą zakończyła się audiencja, jej uczestnicy udali się do bazyliki watykańskiej, by oddać cześć znajdującym się tam relikwiom  świętych spowiedników: ojca Pio i Leopolda Mandića. Wśród pielgrzymów było wielu niepełnosprawnych, a także obłożnie chorych przywiezionych na specjalnych łóżkach szpitalnych. By wszystkim zapewnić odpowiednią opiekę na czas pielgrzymki, przy Watykanie powstał szpital polowy.
Źródło: Radio Watykańskie

***

Św. Ojciec Pio i wskrzeszenia zmarłych – Modlił się, zadzierając głowę do Nieba. Nagle dziecko ożyło „Matko, czemu płaczesz? Twój syn spał!”

Był maj 1925. roku.  Maria miała małe dziecko, które było chore od urodzenia.  W związku z tym Maria była bardzo zatroskana o los swojego dziecka.  Po wizycie lekarskiej powiedziano jej, że jej dziecko ma bardzo skomplikowaną chorobę.  Nie było dla niej żadnej nadziei, żadnych szans na wyzdrowienie.  Wtedy Maria zdecydowała się pojechać pociągiem do Rotundy San Giovanni.  Mimo że mieszkała w maleńkiej miejscowości na południu Puglii (biedny rejon południowych Włoch), dotarły do niej opowieści o Ojcu Pio, o zakonniku, który był znamienny jak Jezus, czynił cuda, uzdrawiał chorych i dawał nadzieję zdesperowanym.  Natychmiast wyjechała w stronę Rotundy, lecz po drodze dziecko zmarło.  Czuwała przy nim całą noc a potem położyła do kufra i zamknęła wieko.  Następnego dnia dotarła do Rotundy San Giovanni.  Nie miała nadziei lecz nie utraciła wiary.  Tego wieczora poznała Ojca Pio.  Czekała w kolejce do konfesjonału i niosła na rękach kufer, gdzie znajdowało się ciało jej synka, który zmarł dwadzieścia cztery godziny wcześniej.  Kiedy stanęła przed Ojcem Pio, uklękła, zapłakała i błagała o pomoc.  On przypatrywał się jej uważnie i wtedy ona uchyliła wieko i pokazała Ojcu zwłoki dziecka.  Ojciec Pio, do głębi serca poruszony jej żalem, wziął maleńkie ciałko jej synka i położył na jego czole swą dłoń.  Modlił się, zadzierając głowę do Nieba.  Nagle dziecko ożyło.  Zaczęło ruszać rączkami, nóżkami i wyglądało tak, jakby dopiero co przebudziło się z długiego snu.  Zwracając się do matki, Ojciec Pio rzekł: „Matko, czemu płaczesz?  Twój syn spał!”  Okrzyki radości matki i zebranych wypełniły cały kościół i wydarzenia tego dnia i cudu, jaki uczynił Ojciec Pio były na ustach wszystkich.
Więcej: Kliknij

***

O. Daniel: zostań duchową córką/synem św. O. Pio.

***
Biblia w rok – czytania na 7 lutego

Opublikowano Papież Franciszek, Wydarzenia, Święci | Otagowano , | 6 komentarzy

Poświęcenie wody w I sobotę miesiąca – komentarz kapłana i świadectwa osób stosujących wodę egzorcyzmowaną

Ks. Adam Skwarczyński wyjaśnia:
wodę dla chorych i dla walczących ze złymi duchami poświęcam, podobnie jak wielu innych księży, „na odległość” w oparciu o pisemne pozwolenie jednej z kurii diecezjalnych przy użyciu starej modlitwy, zalecanej przez ks. Gabriele Amortha, „szefa” egzorcystów;
nad chorymi modlę się o ich uzdrowienie, otrzymawszy na tę praktykę (w 1978 r.) osobiste błogosławieństwo bpa Jana Mazura oraz (3 maja 1981 roku) św. Jana Pawła II;

6 lutego przypada I sobota miesiąca – znów będzie mieć miejsce poświęcenie wody egzorcyzmem.
Chodzi o poświęcenie wody raz w miesiącu, w Pierwsze Soboty o 1000 rano. Znają ten termin tysiące Polaków w Kraju i za granicą, przygotowują wodę do poświęcenia, a nawet sami, gdy mogą, łączą się w duchu z poświęcającymi ją księżmi i przyjmują ich błogosławieństwo.

*****
Komentarz Kapłana na temat wody egzorcyzmowanej
WODA EGZORCYZMOWANA

        Od wieków istnieje zwyczaj używania, m.in. do celów leczniczych, wody z sanktuariów oraz z innych miejsc słynących łaskami. W niektórych sanktuariach woda ta jest poświęcana, podobnie jak różne dewocjonalia: medaliki, obrazki, modlitewniki, różańce itp. Nie może być poświęcona „hurtem” w studni albo w źródełku.

       Pod adresem kapłanów kierowane są pytania: czy można taką wodę pić, dawać do picia zwierzętom, podlewać rośliny…

       Trzeba odróżnić wodę poświęconą przez kapłana od wziętej po prostu z „cudownego źródełka” (a więc nie poświęconej). Pierwsza z nich jest przez poświęcenie wyłączona ze zwykłego (tzw. świeckiego) użytku i powinna być używana tylko w taki sposób, jaki podano w modlitwie Kościoła przy jej poświęceniu. Druga natomiast może być używana jak zwyczajna woda we wszystkich okolicznościach (a więc np. do mycia, na herbatę, do zmywania naczyń), co widzi się chociażby w gospodarstwach domowych korzystających na co dzień z „cudownego” źródła.

       Modlitwa na poświęcenie wody zmieniała się w ciągu wieków, chociaż trzeba przyznać, że ostatnia z używanych do czasu II Soboru Watykańskiego ma za sobą bogatą tradycję. Dopiero po Soborze wprowadzono różnorodność modlitw na poświęcenie, pozostawiając księżom ich wybór. Nowe modlitwy poświęcenia, używane poza Mszą świętą, zawierają z zasady prośby ogólne: o Bożą opiekę (w Obrzędach Błogosławieństw nr 1093), o nasze odnowienie na duchu i ciele (1094), o błogosławieństwo i oczyszczenie dla Kościoła (1095), o to, by woda przypominała nam nasz chrzest (1304, 1324), by była znakiem pokuty (1324). We wspomnienie św. Agaty poświęca się wodę, aby „chroniła nas przed ogniem i wszelkim niebezpieczeństwem” (1333). Wyraźna prośba o to, by Bóg przez tę wodę udzielił „obrony przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatana” oraz pozwolił uniknąć „wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała”, zawarta jest wyłącznie w modlitwie drugiej (spośród trzech w Mszale, używanych na początku Mszy świętej). Można tylko ubolewać, że pokropienie wodą święconą we Mszy świętej wyszło prawie zupełnie z użytku, często zanikło wraz z odejściem starych proboszczów, przyzwyczajonych do tego obrzędu.

       Ks. Gabriel Amorth, odpowiedzialny za przygotowanie kandydatów do pełnienia posługi egzorcysty, zachęca księży, by wrócili do poświęcania wody według przedsoborowego Rytuału. Tylko i wyłącznie woda poświęcona zaczerpniętą z niego modlitwą (na język polski z łaciny tylko częściowo przetłumaczoną) może być nazywana „egzorcyzmowaną”, gdyż nie tylko tak nazywa ją Rytuał: aqua exorcizata, lecz rzeczywiście wypowiadany jest nad nią egzorcyzm. Właśnie w oparciu o stary Rytuał Kościół prosi Boga, by służyła ona do „wielorakich oczyszczeń”: do odpędzania od nas złych duchów mocą Bożej łaski, do uwalniania nas „od wszelkiej nieczystości i szkody”, od zarazy i niezdrowego powietrza oraz wszelkich zasadzek ukrytego wroga, który ma uciekać w popłochu, gdyby „czyhał na pomyślność lub spokój mieszkańców”, względnie napadał na ich zdrowie. Ta właśnie modlitwa wyraża wiarę w to, że moc Bożej uzdrawiającej łaski rozciąga się na „wszystko, na cokolwiek padną krople tej wody”, a więc nie tylko na ludzi. Istnieją świadectwa uzdrowień także zwierząt i roślin, o czym dalej wspomnimy.
Więcej: Komentarz Kapłana na temat wody egzorcyzmowanej (kliknij)

*****

Tak skuteczność wody egzorcyzmowanej jest naprawdę wielka. Przed kilkoma tygodniami wybudził się ze śpiączki chłopak (użyta była woda egzorcyzmowana) i wraca do zdrowia, a miał bardzo duże zagrożenie życia i normalnego funkcjonowania.Chwała Panu.
Świadectwo Yokokliknij

Chciałam napisać świadectwo o tym, jak wielką moc ma kapłańskie błogosławieństwo, w dodatku udzielone zostało telefonicznie :) .
W dniu 09.02.2013r dowiedziałam się, że nienarodzone dziecko moich znajomych (dalszych) będzie miało poważną wadę genetyczną. U nich w najbliższej rodzinie występuje obciążenie genetyczne. W tym przypadku lekarze stwierdzili, że nic na siłę i między słowami mówili o aborcji. Dodatkowo w tym samym czasie u ojca tego dziecka stwierdzono nowotwór złośliwy. Podobno został mu rok życia. Nic nie powiedział żonie, żeby jej nie dobijać i został z tym sam.
W takiej sytuacji napisałam na “naszej” :) stronie na skrzynce intencji prośbę o modlitwę.
W odpowiedzi otrzymałam tel. do ks. Adama. Jeszcze tego samego dnia udało mi się z księdzem porozmawiać, a on udzielił błogosławieństwa przez telefon. Efekt tego błogosławieństwa jest taki – po ok 3,5 miesiąca i różnych badaniach okazało się, że dziecko będzie zdrowe (według lekarzy pierwsze badanie zostało przeprowadzone na wadliwym sprzęcie), natomiast nowotwór u kolegi jest w 90% niezłośliwy. Wnioski są proste. A najlepsze jest to, że każdy z nas może otrzymać takie błogosławieństwo codziennie na Mszy Św.

*****
Biblia w rok – czytania na 6 lutego

*****

Dla „spóźnialskich” – Ks. Adam dodatkowo poświęci wodę,
w Środę Popielcową po Apelu Jasnogórskim ok. godz. 21-15

Opublikowano Pomoc duchowa, Wydarzenia | Otagowano , , , | 33 komentarzy

Ks. Piotr Glas: Poranienia w rodzinie – rany od ojca i od matki

Rodzina w zamyśle Bożym ma być przestrzenią szczególnej Jego obecności i wymiany miłości. Niestety, na skutek ludzkiej ułomności często staje się przestrzenią doświadczania cierpienia i zranień. Rany zadane w rodzinie – szczególnie od ojca i matki – bolą najbardziej i mogą stać się bramą, przez którą szatan może niszczyć człowieka przez długie lata. Rejestracja: ks. Sławomir Kostrzewa

Opublikowano Pomoc duchowa | Otagowano , | 31 komentarzy