33 dniowe Rekolekcje Maryjne: OTO MATKA TWOJA

REKOLEKCJE OFIAROWANIA SIĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
PRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI

POŚWIĘCENIE SIEBIE I ŚWIATA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
KRÓLOWEJ POKOJU, KRÓLOWEJ ŚWIATA, KRÓLOWEJ SERC, A PRZEZ
NIĄ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Celem poświęcenia są mistyczne zaślubiny, przymierze dwóch natur – boskiej i ludzkiej – w sercu Boga przez ludzkie, ale Niepokalane Serce Maryi Dziewicy. Zjednoczenie z Maryją przynosi najuboższym („maluczkim”) owoce mistycznego zjednoczenia, dostępne duszy dopiero w końcowym etapie drogi do Boga. Są nimi: duchowe dziecięctwo, złączenie z życiem Trójcy Świętej, wielkie pragnienie cierpienia w łączności ze zbawczą męką Chrystusa, całkowite poddanie się woli Boga, niemal nieustanna łaska intymnej zażyłości z Bogiem. W ujęciu tradycyjnym, życie w łączności z Maryją – a przez Nią z Bogiem – objawia się jako Boże światło dane przez Niego u schyłku nocy ducha, jako doskonalszy i bardziej ścisły stopień zjednoczenia. Poprzez poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi, najmniejsze i najprostsze spośród Jej dzieci może doświadczyć takiej czułości i Bożej pomocy, jaka jest zwykle udziałem zaręczonych czy poślubionych. Słowa „poświęcać” i „uświęcać” („konsekrować”) z etymologicznego punktu widzenia mają to samo znaczenie: „uczynić świętym poprzez ofiarę złożoną Bogu”. Celem tego poświęcenia jest całkowite wydanie się Bogu z miłości, ale w Sercu Maryi, tzn. w sposób najczulszy i najbardziej intymny. Wszystko, czego sami nie potrafi my unieść, ofiarujemy Jej, aby – podobnie jak w ofierze Mszy świętej – to, co jest gorzkie, chleb naszej nędzy, stał się słodki jak chleb anielski. Kiedy zrozumiemy te główną zasadę zbawienia podyktowaną przez Mądrość Bożą,
zapragniemy wówczas współpracować z Maryją przez poświęcenie Jej siebie i świata, tak jak uczynił to bardzo dobitnie Ojciec Święty, opuszczając Częstochowę:

„O Matko Kościoła! Raz jeszcze oddaję Ci siebie w <macierzyńską niewolę miłości> wedle słów mego zawołania: Totus Tubus! Oddaję Ci cały Kościół – wszędzie, aż do najdalszych krańców ziemi!. Oddaję Ci ludzkość ludzkość wszystkich ludzi – moich braci. Wszystkie ludy i narody. Oddaję Ci Europę i wszystkie kontynenty. Oddaję Ci Rzym i Polskę, zjednoczone poprzez twego sługę nowym węzłem miłości. Matko, przyjmij! Matko, nie opuszczaj! Matko prowadź! (Jasna Góra, 6 kwietnia 1979).

Poświęcenie to jest warunkiem przystąpienia do Komunii Maryi Królowej Pokoju, której uczestnicy całkowicie oddają się Maryi, aby nie ulec ognistym strzałom księcia tego świata, który chciałby pożreć dzieci Niewiasty obleczonej w słońce. Słowo Jezusa winno nas skutecznie wyrwać z uśpienia. W czasach ostatecznych oziębnie miłość wielu ludzi (Mt 24,12). Celem poświęcenia – poprzez oddanie się Sercu Maryi – jest zdobycie zdolności do kochania miłością Boża. Eucharystia, która jest sakramentem miłości najdoskonalszej, będzie nas wspierać na co dzień i powinna zatem towarzyszyć tym rekolekcjom. Królowanie Maryi w sercach i we wzajemnych stosunkach – oto, co powinniśmy osiągnąć w tych nowych zastępach Niepokalanej, które tworzą uczestnicy Komunii Maryi Królowej Pokoju. Sakrament pojednania będzie tu również najlepszym środkiem do odbudowania królestwa Maryi w naszych sercach i we wspólnych relacjach. Dzięki wniebowzięciu i ukoronowaniu w niebie, Maryja trwa w Sercu Trójcy Świętej – tam, gdzie Syn przygotował nam miejsce; Ona też zamieszkuje Trójcę, pragnącą przygotować sobie dom w sercu człowieka. Obecna w niebie, jest tak samo obecna na ziemi, tworząc tym samym pomost nad przepaścią, jak się nam zdaje – nieprzebytą. W modlitewnym zgłębianiu tych stronic będziemy próbować wniknąć w samo serce tajemnicy Trójcy Świętej poprzez modlitwę wewnętrzną, medytację i adorację. Celem tych rekolekcji jest też – za każdym razem, gdy je będziemy odprawiać – zmiana naszego życia. Konsekwentnie i gorliwie starajmy się wstawać co rano wcześniej i czuwać wieczorem. Rekolekcje te zostały tak pomyślane, aby każdy – niezależnie od swego duchowego „poziomu” – mógł w nich odnaleźć pokarm, który umocni go w jego teologii maryjnej i w jego życiu religijnym. Mogą one również stanowić przedmiot rekolekcji zamkniętych z towarzyszem duchowym, a nawet rekolekcji głoszonych.

W każdym dniu odnajdziemy orędzie Matki Bożej z Medjugorje. Zatrzymamy się przy nim dłużej, ponieważ dzięki jego prostocie, stanowi prawdziwą metodę wychowania do życia duchowego. Dwie książki, oprócz Biblii, niezbędne do kształtowania chrześcijanina nadchodzących czasów to: Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz Dzieje duszy św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która została ogłoszona Doktorem Kościoła. Teresa uzupełnia Traktat św. Ludwika pokazując, że „mała droga”, na której triumfuje miłosierdzie, stanowi część tajemnicy Boga na czasy ostateczne. Rekolekcje te zamkną się uroczystym poświęceniem siebie Maryi podczas Eucharystii.

***

1. 33 Dniowe Rekolekcje Maryjne do prywatnego odmawiania! – kliknij i pobierz: OTO MATKA TWOJA – 33 dniowe Rekolekcje Maryjne

2. ABC oddania siebie Maryi – kliknij i pobierz: ABC oddania siebie Maryi

3. Modlitwy Uwolnienia Praktyka  – kliknij i pobierz: MODLITWY UWOLNIENIA praktyka

4. Modlitwy uwolnienia w przypadku duchowego ataku – kliknij i pobierz: Modlitwy uwolnienia w przypadku duchowego ataku

***

Kolejne dni modlitwy w poniższych linkach:

Ks. Dominik Chmielewski – Z Maryją Nigdy nie przegrasz Życia. Część 1 (dzień 1)

Ks. Dominik Chmielewski i ks. Piotr Glas: Z Maryją Nigdy nie przegrasz Życia. Część 2 (dzień 2)

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Dzień 3

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Dzień 4

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Dzień 5

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Dzień 6

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Dzień 7

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W ŁONIE OJCA (dzień 9)

Ks. Piotr Glas: modlitwa uzdrowienia wewnętrznego i zerwania ze wszelkim złem w naszym życiu – 9 dzień rekolekcji…

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Ks. Piotr Glas recytuje Pouczenia Alicji Lenczewskiej

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Dzień 10. Poświęcenie wszystkich sprawujących władzę

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Tydzień w Łonie Ojca (dzień 11)

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Tydzień w Łonie Ojca (dzień 12)

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Tydzień w Łonie Ojca (dzień 13)

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. Tydzień w Łonie Ojca (dzień 14)

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W SERCU JEZUSA (dzień 15)

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W SERCU JEZUSA (dzień 16)

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W SERCU JEZUSA (dzień 17)

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W SERCU JEZUSA (dzień 18)

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W SERCU JEZUSA (dzień 19): Samotność Maryi

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W SERCU JEZUSA (dzień 20): Zaślubiny ze słowem w podwójnym przeszyciu mieczem

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W SERCU JEZUSA (dzień 21): Serce Maryi przygotowuje królestwo Serca Jezusowego

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W CIENIU DUCHA ŚWIĘTEGO (dzień 22): Zwiastowanie

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W CIENIU DUCHA ŚWIĘTEGO (dzień 23): Pielgrzymka wiary

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W CIENIU DUCHA ŚWIĘTEGO (dzień 24): Maryja łonem nowych narodzin z Ducha

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W CIENIU DUCHA ŚWIĘTEGO (dzień 25): Pocieszycielka Oblubienica Pocieszyciela

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W CIENIU DUCHA ŚWIĘTEGO (dzień 26): Powszechne pośrednictwo

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W CIENIU DUCHA ŚWIĘTEGO (dzień 27): Oto Matka twoja

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. TYDZIEŃ W CIENIU DUCHA ŚWIĘTEGO (dzień 28): Pięćdziesiątnica Miłości

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. OBLUBIENICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ (dzień 29): Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. OBLUBIENICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ (dzień 30): Maryja Królowa serc

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. OBLUBIENICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ (dzień 31): Maryja Królowa jedności

OTO MATKA TWOJA: 33 dniowe Rekolekcje Maryjne. OBLUBIENICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ (dzień 32): Maryja Królowa Pokoju

16 XI – Matki Bożej Miłosierdzia: dziś oddajemy się w niewolę NMP. Maryjo Matko Kościoła – totus tutus, tota tua! (dzień 33)

 

Reklama