33 dni przygotowania – Niewolnicy Maryi

 Ofiarujemy się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

10806366_10205246451862432_1920739160820617711_nPrzygotowanie

1. Przygotowanie część wstępna I

2. Przygotowanie część wstępna II

3. Przygotowanie część wstępna III

33 dni ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

1. Dzień pierwszy 2. Dzień drugi 3. Dzień trzeci 4. Dzień czwarty 5. Dzień piąty 6. Dzień szósty 7. Dzień siódmy 8. Dzień ósmy 9. Dzień dziewiąty 10. Dzień dziesiąty 11. Dzień jedenasty 12. Dzień dwunasty 13. Dzień trzynasty 14. Dzień czternasty 15. Dzień piętnasty 16. Dzień szesnasty 17. Dzień siedemnasty 18. Dzień osiemnasty 19. Dzień dziewiętnasty 20. Dzień dwudziesty 21. Dzień dwudziesty pierwszy 22. Dzień dwudziesty drugi 23. Dzień dwudziesty trzeci 24. Dzień dwudziesty czwarty 25. Dzień dwudziesty piąty 26. Dzień dwudziesty szósty 27. Dzień dwudziesty siódmy 28. Dzień dwudziesty ósmy 29. Dzień dwudziesty dziewiąty 30. Dzień trzydziesty 31. Dzień trzydziesty pierwszy 32. Dzień trzydziesty drugi 33. Dzień trzydziesty trzeci , To już jutro
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dzień naszego oddania się w Bożą niewolę

***

Do codziennego odmawiania:

Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

***

AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

Wg. św. Ludwika Marii Grignon de Montfort ,Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

O, odwieczna, wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Boga, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.
Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.
Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.

***

Modlitwa do Maryi- Św. Ludwika Grignon de Montfort

Modlitwa wiernego niewolnika Maryi

     Bądź pozdrowiona, Maryjo, umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego; bądź pozdrowiona, Maryjo, godna podziwu Matko Syna; bądź pozdrowiona, Maryjo, najwierniejsza Oblubienico Ducha Świętego; bądź pozdrowiona, Maryjo, moja najdroższa Matko, moja zachwycająca Pani i można Władczyni; bądź pozdrowiona, moja radości, moja chwało, serce moje i duszo! Z miłosierdzia jesteś cała dla mnie, a ja cały dla Ciebie z racji sprawiedliwości. Ale nie jestem jeszcze na tyle: oddaję się Tobie na nowo cały jako niewolnik na wieki, nie zachowując niczego dla siebie ani dla nikogo. Jeżeli widzisz we mnie jeszcze cokolwiek, co do Ciebie nie należy, błagam Cię, abyś to ode mnie zabrała i stała się niepodzielną Panią mojej władzy; żebyś zniszczyła i wykorzeniła oraz unicestwiła w niej wszystko, co nie podoba się Bogu i abyś posiała, uprawiała i czyniła tam wszystko, co się Tobie spodoba. Niech światło Twojej wiary rozprasza ciemności mego ducha; niech Twoja głęboka pokora zajmie miejsce mojej pychy; niech Twoje niezwykłe skupienie położy kres mej niespokojnej wyobraźni; niechaj Twoje nieustanne widzenie Boga napełni moją pamięć Jego obecnością; niechaj pożar miłości Serca Twojego moje rozszerzy i rozpłomieni jego letniość i chłód; niech Twoje cnoty zajmą miejsce moich grzechów; niechaj zasługi Twoje staną się u Boga moją ozdobą i ucieczką. Na koniec, moja najdroższa i ukochana Matko, spraw, jeśli to możliwe, żebym nie miał już innego ducha – oprócz Twojego – dla poznania Jezusa Chrystusa i Jego Boskich pragnień; żebym nie miał już innej duszy – jak tylko Twoją – by wielbić i wysławiać Pana; żebym nie miał już innego serca – prócz Twojego – bym mógł kochać Boga miłością czystą i żarliwą jak Ty.

     Nie proszę o wizje czy objawienia ani o upodobania lub przyjemności, nawet te duchowe. To Ty widzisz jasno, bez cienia; Ty smakujesz w pełni, bez goryczy; Ty triumfujesz w chwale po prawicy Twojego Syna w Niebie, bez najmniejszego upokorzenia; Ty panujesz niepodzielnie nad aniołami i ludźmi, i złymi duchami, bez sprzeciwu; i, ostatecznie, Ty sama według swej woli rozporządzasz całym bez wyjątku Bożym dobrem. Oto, Najświętsza Maryjo, najlepsza cząstka, którą Ci dał Pan i której nigdy nie zostaniesz pozbawiona55 – co jest źródłem mej wielkiej radości. Co do mnie, nie pragnę innej cząstki jak tylko tej, która była Twoim udziałem: wierzyć, niczego nie smakując ani nie widząc; cierpieć z radością, bez pociechy stworzeń; umierać nieustannie dla siebie, bez wytchnienia; pracować usilnie dla Ciebie aż do śmierci, bez jakiejkolwiek korzyści, jako najnędzniejszy z twoich niewolników. Jedyną łaską, o którą Cię proszę przez Twoje miłosierdzie, jest to, żebym każdego dnia i w każdej chwili mojego życia mówił po trzykroć: Amen – wszystkiemu, coś uczyniła, kiedy żyłaś na ziemi; Amen – wszystkiemu, co robisz teraz w Niebie; Amen – wszystkiemu, czego dokonujesz w mojej duszy; żebyś tylko Ty we mnie wysławiała Jezusa teraz i na wieki. Amen!
——
53 Ps 118, 56.
54 Por. J 19, 27.
55 Łk 10, 42.

Reklama

179 odpowiedzi na „33 dni przygotowania – Niewolnicy Maryi

 1. Bogusia pisze:

  Zagladam tu codziennie…!
  +++
  Amen

 2. Janina pisze:

  Chciałam zapytać czy ja jako niewolnik Maryi od 8 grudnia odmawiam modlitwę codzienną która jest na tej stronie

  • wobroniewiary pisze:

   O tę:

   „Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Amen”

   albo (różne wersje):
   „Cała jestem Twoja Maryjo i wszystko co mam, do Ciebie należy”

   „Jestem cały Twój i wszystko moje Twoim jest”.

   „Jestem cały Twój, Jezu, i wszystko, co mam, do Ciebie należy przez Maryję, Twoją Najświętszą Matkę”.

 3. Janina pisze:

  Dziękuje bardzo.Błogosławionych świąt życzę.

 4. BartekŁ pisze:

  Witam,
  do tego nabożeństwa jest jakiś łańcuszek z medalikiem, prawda? Wie ktoś gdzie go można kupić?

 5. piotr pisze:

  Pod Twoją obronę
  uciekamy się,
  święta Boża
  Rodzicielko,

  naszymi prośbami
  racz nie gardzić
  w potrzebach
  naszych,

  ale od wszelakich
  złych przygód
  racz nas zawsze wybawiać,
  Panno chwalebna
  i błogosławiona.

  O Pani nasza,
  Orędowniczko nasza,
  Pośredniczko nasza,
  Pocieszycielko nasza.

  Z Synem swoim nas
  pojednaj,
  Synowi swojemu nas
  polecaj,
  swojemu Synowi nas
  oddawaj.

  Amen.

 6. Paweł pisze:

  Wczoraj, 31 V 2015, został beatyfikowany ks. Ludwik Edward Cestac, założyciel zakonu „Służebnic Maryi”:
  http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x89626/nowy-francuski-blogoslawiony-kaplan-milosierdzia/
  To temu księdzu Matka Boża objawiła w roku 1863 znaną modlitwę-egzorcyzm „Potężna Niebios Królowo” i powiedziała, że życzy sobie, aby Ją proszono, żeby posłała świętych Aniołów na pomoc światu. Dała mu też poznać, ile złego wyrządzają duszom ludzkim szatani i jednocześnie poleciła tę modlitwę często odmawiać dla pokonania ich zuchwalstwa:

  „Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów!
  Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż Hufcom Niebieskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła.
  Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas.
  ‚Któż jest jako Bóg’.
  O dobra i czuła Matko, Ty będziesz zawsze miłością i nadzieją naszą!
  O Matko Boża, ześlij świętych Aniołów, ażeby mnie strzegli i oddalili ode mnie piekielnego nieprzyjaciela. Amen.”
  Odpust 500 dni – św. Pius X
  [Źrodło powyższych informacji oraz tekstu modlitwy: strona 53 broszury „Róża Duchowna – Matka Boska Pielgrzymująca” wydanej w roku 1978 przez Kapłański Ruch Maryjny z Częstochowy „na prawach rękopisu”.]

 7. Teresa pisze:

  Ja mam taki łańcuszek z napisem niewolnik Maryji

 8. Bogusia pisze:

  Twoja niewolnica ,przez Rece Maryi,prosi Ciebie dzisiaj o pewna rzecz ,ktora Tobie jest wiadoma ,a ja nosze ja w sercu swoim.Prosze ,Zajmij sie Panie zyciem osob, o ktore prosze, bo Tylko Ty Jeden wiesz jak to uczynic.Maryjo Matko,Mistrzyni moich drog,DZIEKUJE Ci za WSZYSTKO…!
  Panie Boze ,Badz uwielbiony w moim zyciu…!
  Amen

 9. Bogusia pisze:

  Panie Badz Uwielbiony w moim sercu…!!!
  Amen

 10. Bogusia pisze:

  Mistrzu moj, Jezu,przez rece Twojej Matki ,Tobie oddalam moje zycie calkowicie…, bezgranicznie,moja przeszlosc,terazniejszosc i przyszlosc.Jestem szczesliwa, bo Ty jestes Moca i Sila…!!!Boze Ojcze Wszechmogacy ,Badz Uwielbiony w moim zyciu…, moich dzieciach,malzenstwie i rodzinie.Oddaje Ci zycie i zdrowie mojej mamy.Badz Uwielbiony Panie w kazdym moim dzialaniu, mysli,czynach,pracy,smutku i radosci,Badz Uwielbiony Panie we WSZYSTKIM…!
  Dziekuje Ci za WSZYSTKo co mnie w zyciu spotkalo,to co w mojej ocenie bylo dobre i zle,za wszystko co zblizylo mnie do Ciebie,bo Ty Panie Jestes WSZYSTKIM…!
  Amen

 11. Bogusia pisze:

  Panie,Badz Uwielbiony we wszystkim co mnie w zyciu spotyka.
  Amen

 12. Bogusia pisze:

  Panie ,Badz uwielbiony we wszystkim,co mnie w zyciu spotyka,

 13. Bogusia pisze:

  Jezu- ja, niewolnica Twoja przez Rece Maryi ,dziekuje Ci Jezu za WSZYSTKO…!
  Panie Boze-Prosze,wysluchaj dzisiaj ,Twojego Sluge sw.Tadeusza Jude-w Dzien Jego Swieta,ktoremu DZIEKUJE za wstawiennictwo u Ciebie.Dzieki Jego wstawiennictwu, moje serce niejednokrotnie bylo ukojone.Prosze Cie sw. Tadeuszu Judo ,wyblagaj u Pana ,to,co w moim zyciu wydaje sie BEZNADZIEJNE,a Tobie jest wiadome.Wez PROSZE ,moje sprawy w swoje rece i wyjednaj mi to co dobre.
  PANIE, NIECH DZIEJE SIE WOLA TWOJA…!!!
  DZIEKUJE…!!!
  Amen!

 14. Bogusia pisze:

  Amen…Maryjo Amen…!!!

 15. Bogusia pisze:

  Panie Boze ,Badz Uwielbiony w dzisiejszym dniu i calym moim zyciu…!
  Amen !

 16. Monika Panek pisze:

  A ja zaczynam dziś 🙂

 17. Bogusia pisze:

  Jezu=Mistrzu,ktoremu oddalam sie calkowicie.Dziekuje Ci ,ze Jestes ze mna, ze mnie wspierasz,ratujesz i przytulasz kazdego dnia.Badz ze mna, w sprawie,ktora obecnie rozwiazuje…,albo nie…, Ty zajmij sie ta sprawa…,tak bedzie lepiej-ja NIE potrafie, NIE dam rady .
  Ostanio mam wiele spraw,wiec oddaje Ci je wszystkie-PROSZE-Zajmij sie nimi Ty.
  DZIEKI Ci Jezu,KOCHAM Cie Jezu,WIELBIE Cie Jezu…!!!
  Amen!

 18. Bogusia pisze:

  Jezu moj=Mistrzu,kocham Cie,Jestes moim Panem i Krolem…!!!
  Badz Uwielbiony w moich radosciach i smutkach,badz Uwielbiony w moich dzieciach i malzenstwie…!!! Blagam Cie ,poukladaj zycie moich dzieci, odsun od nich islamistow, z ktorymi musza spotykac sie w codziennym zyciu .Prosze postaw im na „drodze zycia” katolikow ,z ktorymi poukladaja sobie zycie malzenskie i rodzinne w blogoslawienstwie ,szczesciu i radosci = Darami Ducha swietego i Zywa Wiara.Mistrzu…, wysluchaj matki = matki,ktora jest w Tobie ogromnie zakochana…, ktora jest rowniez Twoja miloscia,a wiec…,prawdziwej milosci ,nie odmawia sie pomocy,prawdziwej milosci daruje sie pomoc,wiec wiem,ze NIE zostawisz mnie…, ze podarujesz mi uwolnienie od wszystkiego co zle ,zerwiesz lancuchy,ktore Diabel zalozyl na moje zycie i wylejesz Swoje Blogoslawienstwo i wiele Lask…!!!
  Dziekuje Ci Jezu…,Kocham Cie Jezu…,Wielbie Cie Jezu…!!!
  Amen

 19. anna wardak pisze:

  Szczesc Boze chcialabym zapytac gdzie moglabym kupic lancuszki ” Niewolnik Maryi ” oraz ”Niewolnik Boga” poniewaz teraz 8 grudnia oddaje sie w niewole Maryii i Panu Jezusowi bardzo zalezy mi na tym

  • Bogusia pisze:

   @ Anno,nie ma gotowycvh lancuszkow.Mozesz ,wedlug wlasnego uznania „sprawic” sobie lancuszek na reke ,ktory bedzie przypominal Ci, ten wazny akt podpisania.
   Szczesc Boze!

 20. Bogusia Toton pisze:

  A ja 8 grudnia, ODNAWIAM oddanie siebie w niewolę Maryi. Rok temu oddałam siebie (również jako maleńki „ognik” większej Iskry) w bardzo konkretnej intencji – za CAŁĄ LUDZKOŚĆ w tym także za moje dzieci i ich rodziny… Pan Bóg obdarzył mnie niepełnosprawnością, dzięki czemu mam co z siebie dać innym. Boże BARDZO DZIĘKUJĘ CI za dar cierpienia i różnorakich ograniczeń, dziękuję też za rok trwania w ŚWIĘTEJ NIEWOLI Maryi i za wszelkie dobro, które ufam się dokonuje.
  Ja również tak jak moje Imienniczka Bogusia, oddałam wszystkie sprawy – zwłaszcza te trudne, Naszej Matce i Jej Ukochanemu Synowi…

  AMEN, AMEN, AMEN – MARYJO…

  • Bogusia pisze:

   @Bogusia Toton-milo mi,ze spotkalam moja imienniczke-zycze Ci wszelkich Lask Bozych i Blogoslawienstwa ,dla Ciebie i Twoich dzieci -…po wszystkie pokolenia. Niech Bog Was blogoslawi i strzeze…!
   Ja, 8 grudnia,rowniez bede odnawiac Akt oddania siebie Jezusowi przez Rece Maryi.
   Szczesc Boze!

 21. Bogusia pisze:

  Jezu moj,wielbie Ciebie, miluje…, kocham…!!!

 22. Bogusia pisze:

  Jezu Milosierny=moj Mistrzu,dziekuje Ci za dzisiejsza adoracje przed Toba=przed Jezusem Eucharystycznym,a przede wszystkim za Twoja odpowiedz, na moja modlitwe.
  Amen!

 23. Bogusia pisze:

  Jezu Chryste=Milosierny,dziekuje Ci,ze moge Cie adorowac.
  Prosze zajmij sie zyciem moich dzieci=poukladaj go wedlug Swojej Woli…!
  Dziekuje Ci Jezu…!

 24. Bogusia pisze:

  Jezu Milosierny=moj Mistrzu,kocham i wielbie Ciebie.Jestem szczesliwa,ze rok temu oddalam sie Tobie przez Rece Maryi-Ukochanej Matki,Badz Pozdrowiony,Badz Uwielbiony,Milosci moja!
  Dzisiaj – w Godzinie Laski, chce oddac Tobie , przez Rece Matenki moje dzieci,ich przyszlosc, ich cale zycie i prosic o wszystko to co jest Woja Ojca =naszego Kochanego Tatusia.
  Wiem ,ze mnie przytulisz…,ze przytulisz moje dzieci i cala rodzine!
  Dzieki Ci Jezu…!!!

 25. Pingback: Krucjata modlitewna na rzecz ustanowienia nowego dogmatu o Maryi Pośredniczce Wszystkich Łask. | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 26. Pingback: Krucjata modlitewna na rzecz ustanowienia nowego dogmatu o Maryi Pośredniczce Wszystkich Łask. | Serce Jezusa

 27. Bogusia pisze:

  Jezu-Najlepszy Pasterzu!
  Weszlam w Nowy Rok z Twoja pomoca= przez Rece Matenki.
  Dziekuje…!!!
  Wiele spraw sie wyjasnilo,wiele jeszcze zostalo niewiadomych,ale ufnosc moja jest ogromna…!
  Wiem ,ze nie zostawisz nas bez Twego „przytulenia”i nadziei.Panie Jezu-moj Mistrzu,zajmij sie naszym zyciem (najbardziej prosze o dzieci) .
  Ojcze Niebieski,przez Meke i Smierc Twojego Syna a Pana naszego,niech sie dzieje Wola Twoja…!
  Amen!

 28. Bogusia pisze:

  Panie Boze , w dniu moich urodzin ,dziekuje Ci za cale moje zycie,za to,ze zaplanowales mnie, jeszcze przed stworzeniem swiata !
  DZIEKUJE Ci za WSZYSTKO…!!!
  Prosze Cie: ” Obys mi prawdziwie blogoslawil i poszerzyl granice moje,oby reka Twoja byla ze mna i obys zachowal mnie od zlego,aby bol mnie nie dotknal…”
  Amen!

 29. Jac pisze:

  Coś mi „mówi”,iż mogę polecić tutaj film dok „Objawienia w Siekierkach 1943 r” na gloria.tv.
  I jeszcze coś nadmenię (przepraszam,jeżeli umieściłem to w niewłaściwym miejscu).
  Zastanawiam się nieraz dlaczego np :na niektórych figurach przedstawiających Matkę Bożą tj nad głową Matki Bożej jest nieraz aureola z gwiazdami pięcioramiennym do złudzenia przypominającymi pentagramy (takie znaki są umieszczane w kościołach również przy innych okazjach). Dla odmiany np na wielu figurach (czy obrazach) przedstawiących np Matkę Bożą są również gwiazdy sześcioramienne (czyli w tym wypadku w żadnym razie nie można ich kojarzyć z satanistyczymi-masońskimi pentagramami). Jak wiemy gwiazda pięcioramienna(pentagram) to min godło komunistów np :sowieckich,chińskich……Rónież np w UE,USA,Meksyku (niedawno USA+Meksyk+Kanada stworzyły Unię Północno-Amerykańską). Regionami tymi (ONZ również)steruje masoneria(iluminaci-lucyferianie)

  • wobroniewiary pisze:

   Te gwiazdy pięcioramienne nie są zwrócone do dołu, takie są też od x lat w samej kaplicy św. Bernadetty.
   Księża egzorcyści już to wyjaśniali. To jest akurat w porządku i nie trzeba szukać drugiego dna

   Za to linku do filmu nie podałeś

 30. Bogusia pisze:

  Milosierny….,Jezu,Mistrzu,DZIEKUJE Ci za sprawe Tobie wiadoma.Dziekuje Ci za WSZYSTKO…!!!
  Kocham Cie ogromnie…, Jestes moim Panem …!!!

 31. Bogusia pisze:

  Jezu moj…Milosierny…Jezusie,Synu Dawida ,ulituj sie nade mna…!!!
  Amen!
  Dziekuej Ci Jezu…, Uwielbiam Cie Jezu…KOCHAM Cie Jezu…!!!

 32. marta pisze:

  Jestem w trakcie nowenny pompejanskiej i od okolo dwoch tygodni czuje potrzebe oddania sie w niewolę Jezusowi przez Maryję. Czy są jakieś rekolekcje które przygotowują duchowo na akt oddania się w niewolę? czy zupelnie wystarczą te 33dni ćwiczeń duchowych? proszę mi napisać jak się do tego najpiękniej przygotować. dziękuję.

 33. Bogusia pisze:

  Matko Kochana,Matenko ,ktorej Bog powierzyl wszystkie skarby ,abys je nam rozdzielala…, blagam Cie przeto,o Najlaskawsza Matko,o laske, ktora tak bardzo pragne i bardzo potrzebuje …!
  Dziekuje Matenko…!
  Amen

 34. Pingback: Ks. Piotr Glas: Przez Maryję do Chrystusa czyli dlaczego warto stać się niewolnikiem Maryi | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 35. Bogusia pisze:

  Maryjo Matko=Mistrzyni moich drog,dziekuje Ci za pomoc, w rozwiazaniu trudnej sprawy.

 36. Bogusia pisze:

  Dzis w swieto sw. Ludwika M. pozdrawiam Ciebie Pani i odnawiam moje sluby Aktu Oddania sie Jezusowi przez Twoje Milosierne Rece Maryjo…!
  Kocham Cie Matko i prosze ,by Twoj Syn Umilowany,a moj Mistrz i Pan, przytulil mnie w swoich Ramionach.Prosze Go ,przez Twoje Krwawe Lzy i jego Swiete Rany oraz Cierpienie w ciemnicy o wypelnienie Woli Bozej w moim zyciu i zyciu mojej rodziny( zwlaszcza dzieci).
  Kocham Cie i blogoslawie Ojcze w Trojcy Jedyny…!!!
  Kocham i blogoslawie Cie Jezu…!!!
  Kocham i blogoslawie Cie Maryjo Matko i Krolowo …!!!
  Boze-Tato,badz Uwielbiony we mnie,mojej rodzinie ,moich dzieciech…!!!
  Amen!

 37. Bogusia pisze:

  (heart)

 38. Bogusia pisze:

  13 maja-rocznica objawien Matki Bozej z Fatimy.
  Matko Boza Fatimska-Krolowo moja,kilka miesiecy temu zamowilam Msze sw. w moich wlasnych intencjach.Po dlugim szukaniu w kalendarzu,znalazl sie jeden termin: 13. 05.2016 (piatek)-nie zwrocilam nawet uwagi, jaki do dzien ,jaka data-najwazniejsza byla moja intencja.W domu przeanalizowalam , i szybko stwierdzilam,ze to w rocznice objawien 13 maja.W dniu tym przypada rowniez 35 rocznica na Jana Pawla II.
  Wiem…,to NIE przypadek,dlatego dziekuje Ci Matenko GORACO…!!!
  Powierze rowniez na tej Mszy sw. Rodzine WOWiT .

  Blogoslawie Cie Matenko…, kocham Cie Matenko…!!!

 39. Bogusia pisze:

  Dzisiaj Matenko odnowilam moj Akt Oddania Jezusowi ,przez Twoje Rece.
  Prowadz mnie i NIE zostawiaj mnie i mojej rodziny NIGDY !
  Kocham Cie Matenko,WIELBIE i BLOGOSLAWIE…!!!
  Licze na Ciebie, KOCHAM Ciebei i NIE zawiode sie…!!!

 40. Marzena pisze:

  Ja mam pytanie . Chcę zostać niewolnikiem Maryi i uczynić to 15 sierpnia . W lipcu powinnam zacząć się przygotowywać. Nie wiem czy mogę tutaj liczyć na jakąś pomoc osoby duchownej czy też mogę to zrobić zupełnie samodzielnie. Trochę się obawiam , że uczynię to nie do końca tak jak trzeba.

  • wobroniewiary pisze:

   Musisz sama, tu sama wiesz, ksiądz Adam w szpitalu… pytaj u siebie i rób sama, myśmy sami czytali modlili się, chodzili do kościoła. Codzienna (jak jest możliwość) Eucharystia pomoże na pewno 😉

 41. Marzena pisze:

  Bardzo dziękuje za odpowiedź. Skoro Wy sami daliście rade, to ja tez może dam rade samodzielnie. Jedynie poproszę w mojej parafii o poświecenie na koniec łańcuszka. Rada z Eucharystia jest cenna bo jakoś nie pomyslałam o codziennej . Wobec tego proszę o chociaz krótka modlitwę za mnie abym dobrze, zgodnie z oczekiwaniami Maryi to zrobiła.

 42. Marzena pisze:

  Już przeczytałam

 43. Marzena pisze:

  Dziękuję bardzo Wam za wsparcie .

 44. Grzegorz pisze:

  WITAM
  Czy jako niewolnik Maryi nalezy codziennie odmawiac wszystkie 3 lub 4 czesci rozanca?Pytam dlatego ze odmowienie tylko jednej dziesiatki z rozwazaniem zajmuje mi okolo 20 minut(poniewaz cenie sobie jakosc odmawianego rozanca i biore przyklad z Jana Pawla II laczac kazda dziesiatke z rozwazaniem poprzez czytanie odpowiedniego fragmentu Pisma Sw i medytacje.Wiec odmowienie jednej czesci zajmuje okolo 1h30min a odmowienie trzech czesci zajeloby mi ponad 4 godziny dziennie wiec w jaki sposob pogodzic to z praca, wychowywaniem dzieci, czasem dla rodziny itd?
  Grzegorz

 45. Bogusia pisze:

  Matko Boza,Matko Zwyciestwa dziekuje za ostatnie wydarzenia ,Tobie i Bogu wiadome.
  Dziekuje, za wszystko co w moim zycie sie dzieje.Prosze o szczesliwa i blogoslawiona przyszlosc.
  Miej w opiece moje dzieci i prosze , nigdy ich nie zostawiaj.
  Wstawiaj sie u Boga za nami.
  Blogoslawie Cie Matenko…!

 46. Bogusia pisze:

  Prosze poprawic „przejezyczenie”- powinno byc:” w moim zyciu sie dzieje”

 47. Bogusia pisze:

  Dzisiaj w Dzien Boga Ojca,prosze Cie Matenko pomoz mi przez Swoje wstawiennictwo ,wyrazic wdziecznosc i podziekowanie Bogu Ojcu=Najlepszemu Tatusiowi mojemu,za wszystkie laski …!!!
  -Za to ,ze zaplanowal mnie jeszcze przed zalozeniem swiata,
  -za zycie i wszystko co mnie w nim spotyka,
  -za moja rodzine i kochane blogoslawione dzieci,
  -za przeszlosc ,terazniejszosc i niewiadoma dla mnie przyszlosc…,
  -za to,ze mnie nigdy w zyciu, nie zostawil bez pomocy,
  -za to,ze w kazdej chwili moge zwracac sie do Niego o pomoc,
  -za to,ze ratuje mnie w smutkach i cierpieniach,
  -za to,ze daje sile do dzwigania ziemskiego krzyza ,
  -za to,ze w Nim moja nadzieja…,
  -za wszystko to,co w sercu moim jest ukryte,a Bogu jest wiadome…,
  Maryjo,Matko Milosierdzia ,upros w tym pieknym dniu u Boga Ojca,potrzebne laski dla mnie i mojej rodziny a szczegolnie dzieci. Prosze o blogoslawienstwo ,dla mojej mamy wdowy i siostr z rodzinami a dla niezyjacego taty i brata, by Pan zabral ich do Nieba.
  Prosze za wszystkimi duszami w czyscu cierpiacymi( Alberta, Jozefa, Edwarda) oraz za wszystkich z ich i mojej rodziny po wszystkie pokolenia.
  Blogoslawie Ciebie Boze Ojcze,Synu i Duchu Swiety !
  Blogoslawie Cie Matenko i dziekuje za Twoja opieke oraz wszelkie otrzymane laski…!
  Amen

 48. 15 sierpnia ofiarowałem się Maryi czyniąc do tego coś, o co uzyskałem zgodę na Spowiedzi od księdza. Maryja prowadzi mnie każdego dnia, jest to przedziwne. Każdy czyn nie musi być już składany przeze mnie w ofierze, bo wszystko należy do Maryi i Jezusa przez Maryję. To cudowne i wielkie znaki się dzieją w moim życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

 49. Bogusia pisze:

  Jezu Chryste,Krolu krolow i Panie panow,w Dniu Jubileuszowego Aktu Przyjecia Cie za Krola i Pana,
  odnawiam moj Akt Oddania sie Tobie przez Rece Maryi ( podpisany:08,12.2014r).
  Jezu ,moj Mistrzu,prosze prowadz mnie i moja rodzine przez zycie i Ty zajmij sie dalszym naszym zyciem…-Ukladaj go wedlug Twojej Woli…!
  Kocham Cie…,Wielbie Cie…Blogoslawie Cie…!!!
  NIECH ZYJE KROL….Chrystus Krol…!!!

 50. Pingback: Odmawiajmy codziennie do końca roku krótki Akt oddania się Niepokalanej wg św. Ludwika de Montfort | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 51. Bogusia pisze:

  Do konca roku zostalo 33 dni ,to tyle ile Jezus Chrystus mial lat i tyle ile trwaja cwiczenia duchowe Traktatu sw. Ludwika. Bede z Toba moj Panie szczegolnie blisko .Prosze Cie przez Serce Maryi i Krwawe Lzy Twojej ukochanej Matki,badz ze mna rowniez i przyjmij moja modlitwe Nowenny Pompejanskiej ,ktora skoncze w Wigilie Bozego Narodzenia.Panie niech dzieje sie Woa Twoja- zajmij sie moim zyciem.
  Dziekuje Ci Jezu ,kocham Cie Jezu…blogoslawie Cie Jezu przez Krwawe Lzy Twojej i mojej Matki…!!!
  Amen

 52. Katarzyna pisze:

  I stała się rzecz CUDOWNA i WSPANIAŁA: od dzisiaj( 08.12.2016r.)
  jestem NIEWOLNIKIEM MARYI z miłości i potrzeby:)
  Chwała Jezusowi w Maryi
  Chwała Maryi w Jezusie
  Chwała samemu Bogu
  Amen

 53. Elżbieta pisze:

  Dziękuję Matce Najświętszej ,że przyjęła mnie dn. 8.12.2016r na Jasnej Górze w Godz. Łaski za swoją niewolnicę z miłości. Dziękuję Jezusowi i całej Trójcy Przenajświętszej ,że do nich należę.
  Chwała Najwyższemu i jego Matce Maryi.

  • WIARODUSZEK pisze:

   Niech Maryja chroni twoje oddane Jej zycie w swoim Niepokalanym Sercu, i niech prowadzi cię Maryja każdego dnia +++

 54. Bogusia pisze:

  Matenko , w Swieta Bozego Narodzenia, dziekuje Ci za Twojego Syna a mojego Mistrza i Pana.
  Odnawiam moj Akt Oddania w unizeniu swoim…!
  Blogoslawie ten swiateczny czas i raduje sie w sercu ,czekajac na Twoje Milosierdzie i Laski plynace na cala ludzkosc.Miej ,prosze dla mnie i mojej rodziny moc blogoslawienstw, ktorych nam bardzo potrzeba, a Ty najlepiej wiesz ,co serca nasze kryja.
  Wczoraj dobiegla konca moja Nowenna Pompejanska.Prosze przyjmij ja i nie odrzucaj mojej intencji.
  W cudownej atmosferze Pasterki ,polozylam moje sprawy na Oltarzu, Jezu-Dzieciatko Boze Ty sie nimi zajmij.
  Dziekuje Ci Jezu…, Kocham Cie Jezu…, Blogoslawie Cie Jezu…!!!

 55. Pingback: Rok 2017 Rokiem Maryjnym. Uczcijmy Niepokalane Serce Królowej Polski i Pani Fatimskiej | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 56. Pingback: Rok 2017 Rokiem Maryjnym. Uczcijmy Niepokalane Serce Królowej Polski i Pani Fatimskiej – Liturgia.org.pl

 57. Lidka pisze:

  Mam pytanie. Czy podany adres, na który należy przesłać akt oddania się w niewolę jest nadal aktualny?

 58. Helena pisze:

  Właśnie dziś oddaję się w niewolę Jezusowi przez Maryję. Udało się. Dziękuję za udostępnienie tej wspaniałej modlitwy. Proszę ks. Adama Skwarczyńskiego o błogosławieństwo.
  Jestem cała Twoja, o Jezu, i wszystko co moje należy do Ciebie, przez Maryję, Twoją Niepokalaną Matkę

 59. Bogusia pisze:

  Panie Jezu Chryste,na progu Nowego 2017 Roku, dziekuje Ci za cale moje zycie.
  Ja,Twoja niewolnica przez Serce Matki Niepokalanej ,prosze Cie o opieke nede mna i moja rodzina.
  Panie ,dziekuje Ci za wszystko i prosze Cie o wszystko…- niech mi sie stanie wedlug Twojej Woli…!
  Amen!

 60. Danuta pisze:

  5 .x. 2016r. w Sanktuarium MB Bolesnej oddaliśmy się z mężem w niewolę Jezusowi przez serce Maryi wg L. M. de Monfort. Był to najpiękniejszy dzień w naszym życiu i najszczęśliwszy. Natychmiast nasze życie zaczęło się zmieniać, niemal namacalnie. Zaczęliśmy robić ,,siedmiomilowe ” kroki w rozwoju wiary. W tym momencie po wyjściu z Sanktuarium poczuliśmy wewnętrzny spokój, radość i ogromne poczucie wolności.To trwa do dziś . Matka i Duch Święty prowadzą nas za rękę w sposób trudny do uwierzenia. Niech będzie uwielbiona Matka Przenajświętsza i Trójca Święta Amen.

 61. Krystyna Dąbrowska pisze:

  Gdzie kupić łańcuszek niewolnika Maryi

 62. Małgorzata Bałaszewska pisze:

  Na stronie www. świętymarek jest do kupienia łańcuszek wraz z modlitwą.

 63. Radek pisze:

  Witam,
  Od pewnego czasu bardzo bym chciał zostać niewolnikiem Matki Bożej,czy mógłby ktoś napisać czy konieczna jest obecność księdza ,przy takim akcie oddania ,czy można samemu ten akt odczytać w np.Kaplicy NMP,Bardzo bym prosił o odpowiedź oraz napisania w jakiej kolejności to wszytko uczynić ,aby ten akt był ważny
  Pozdrawiam Radek

 64. Danuta pisze:

  Najlepiej umówić się z księdzem co do terminu złożenia Przysięgi. Następnie przez 33 dni przygotować się do Aktu. W trakcie u jubilera kupić łańcuszek i medalik. Ja dałam łańcuszek skrócić i na stałe przymocować medalik.Następnie przed Mszą Świętą na której oddawaliśmy się z mężem Matce Bożej, przekazaliśmy Księdzu łańcuszki z medalikami, jałmużnę oraz datek. Po Komunii Świętej złożyliśmy przysiegę, Ksiądz poświęcił łańcuszki i założył je nam na ręce.

 65. daniel pisze:

  Witam. Chciałbym w kilku słowach podzielić się moim świadectwem. Otóż byłem uzależniony od pornografii i masturbacji. Tkwiłem w tym bagnie około 20 lat. Byłem tym przesiąknięty i oddawałem się temu niemal w całości. Choć miałem świadomość, że jest zemną źle nie byłem w stanie się z tego wyrwać. Pochodzę z rodziny katolickiej więc zawsze uważałem się za katolika a jako dziecko często się modliłem do Maryi przez jakiś czas byłem nawet ministrantem. Z czasem w miarę dorastania zaczęły się przeróżne problemy coraz mniej się modliłem a zastępowałem modlitwę czym innym. Pojawił się alkohol, wszelkiego rodzaju używki, metalowa muzyka i w końcu doszła to tego pornografia i masturbacja Prawie całkiem zapomniałem o Bogu i w ogóle się nie modliłem.Czasem z przyzwyczajenie poszedłem do kościoła w niedzielę. W końcu poznałem swoją żonę szybko się zaręczyliśmy i wzięliśmy ślub. Wyobrażałem sobie, że jak będę w małżeństwie to problem z masturbacją oraz z pornografią sam się rozwiąże. Przez pierwszy miesiąc małżeństwa rzeczywiście było nie co lepiej i nie oglądałem ani nie masturbowałem się. Szybko jednak powróciłem do starych przyzwyczajeń. Wkońcu przez to zaczęło się sypać moje małżeństwo, wpadałem w nieuzasadnioną złość bywałem bardzo rozdrażniony kłóciłem się z dziećmi z żoną i z każdym, kto staną mi na drodze. Z biegiem czasu oglądania zauważyłem, że potrzebuję coraz to nowszych wrażeń więc zacząłem sięgać do wszelakich możliwych rodzajów pornografii. Dobiłem do „dna” tkwiłem w tym bardzo głęboko, i gdy zacząłem sobie uświadamiać że przez to moje życie zaczyna się walić poprzez coraz częstsze kłótnie i po przez ,brak szacunku do żony zacząłem się bronić. Szukałem w internecie sposobów metod, które by mi pomogły z tym skacząc zainstalowałem nawet program blokujący te treści. Wszystko na próżno zwykle po tygodniu wracało wszystko jak by z większą mocą.Paręnaście razy sytuacja się powtórzyła . W reszcie po wielu nieudanych próbach zacząłem błagać ze łzami w oczach Boga, aby mi pomógł. Oczywiście na początku miałem w rażenie jak by Bóg mnie opuścił i że w ogóle mnie nie słucha Jednak się nie poddawałem. Pewnego razu na facebooku znalazłem wspaniałego posta który przypominał o „Godzinie łaski” 8 grudnia o godzinie 12. Jest to szczególna godzina, w której Matka Boża uprasza łaski dla tych, którzy ją o nie poproszą w tej właśnie godzinie. Tak się złożyło, że przed tym dniem 1 grudnia kolejny raz podjąłem walkę ze swoim uzależnieniem i z wielkim trudem dotrzymałem bez grzechu do 8 grudnia, Gdy nadeszła ta wyjątkowa godzina ze łzami w oczach zacząłem przyzywać Maryi i błagać o to, aby mi pomogła, aby to ode mnie zabrała, ale że jeszcze wtedy moja wiara była bardzo słaba nie sądziłem, że się cos zmieni w moim życiu i byłem pewien, że za parę dni znowu powrócę do mojego uzależnienia.Minoł jakiś czas i zapomniałem o 8 grudnia i o tym, że zaniosłem prośbę do Maryi. Mijały kolejne dni tygodnie a ja wciąż trwałem w czystości,oczywiście pokusy mną miotały i były bardzo silne jednak jakaś siła nie pozwalał mi wejść na treści pornograficzne, a nawet jak wszedłem od razu musiałem wyjść. Również próbę masturbacji powstrzymała jakaś siła. Minęło parę miesięcy a ja dalej żyłem w czystości wtedy zacząłem sobie uświadamiać, że to nie jest moja zasługa, tylko że to musiała być Boża interwencja jednak nie wiedziałem dokładnie która prośna czy modlitwa zadziałała. Miną rok i pierwszego grudnia znowu zobaczyłem gdzieś w necie posta, który przypominał o „GODZINIE MIŁOSIERDZIA” Wtedy do mnie dotarło i uświadomiłem sobie dopiero po roku, że to był Cud za wstawiennictwem naszej ukochanej Matki. Kiedy to zrozumiałem poczułem wdzięczność, jakiej do tond nie odczuwałem. Dziś mija rok i jeden miesiąc od rozpoczęcia mojej abstynencji i choć pojawiają się „próby” i pokusy które nieustannie mnie atakują potrafię sobie z nimi radzić .Podniosłem sobie poprzeczkę i teraz za upadek uważam każdą nieczystą myśl oraz dłuższe zapatrzenie się na jakieś swawolne zdjęcie. Na koniec chciałbym dać kilka wskazówek tym którzy są w podobnej sytuacji. Po pierwsze musisz sobie zdać sprawę z tego, że sam sobie z tym nie poradzisz, nie ma takiej możliwości. Oraz nikt ani nic Ci nie pomoże, żaden program zabezpieczający itd. Pornografia zawsze cię znajdzie. Uzależnienie od pornografii i masturbacji o jest rodzaj zniewolenia duchowego i człowiek sam z siebie nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest MODLITWA. Tylko w ten sposób masz szanse wyjść z tego. Módl się nieustannie na różańcu , idz do generalnej spowiedzi z całego życia, ponieważ to jest potężny egzorcyzm. Zdaj sobie sprawę z tego, że nie uwolnisz się odrazu, ALE NIGDY, ALE TO NIGDY się nie poddawaj.Trwaj w codziennej modlitwie, jeśli upadniesz nie załamuj się tylko znowu idź do spowiedzi nawet jak by to miało się powtórzyć tysiąc razy nie możesz się poddać, zawierz swoje życie Jezusowi i Marii a w końcu otrzymasz potrzebne łaski. Poproś kapłana o modlitwę o uzdrowienie i uwolnienie. Odmawiaj „nowennę pompejańską”, odmawiaj nowennę do ‚Matki Bożej Rozwiązującej Węzły’ To są niezwykle skuteczne modlitwy, które czynią cuda i pomogły już wielu ludziom. Kiedy już zostaniesz uzdrowiony musisz wiedzieć, że tu walka się nie kończy i w dalszym ciągu będziesz bombardowany pokusami i ciągle będziesz musiał walczyć, ale nie będziesz już sam lecz z Maryją i Jezusem. Przepraszam za błędy stylistyczne nie jestem pisarzem, ale musiałem napisać to śaiwdectwo. Mam nadzieję, że komuś się przydadzą wskazówki, które tutaj przedstawiłem. Życzę wam powodzenia w walce z tym straszliwym uzależnieniem. Pamiętajcie, że tylko z Bogiem możemy coś osiągnąć i tylko On nas może uzdrowić. Z Bogiem

 66. Bogusia pisze:

  Maryjo ,Matko i Krolowo! Blogoslawie Cie i dziekuje ,za Twoja opieke…!!!
  Pozdrawiam Cie Maryjo-Pozdrow ode mnie Jezusa.
  Dzisiaj,oddaje Ci wszystkie moje sprawy.Oreduj za mna i moja rodzina u Twojego Syna Jezusa Chrystusa- prosze Cie o to.Przez Twoje Krwawe Lzy ,zwracam sie do mojego Mistrza = Pana Jezusa.On nigdy nie zostawia mnie bez pomocy,dlatego wierze,ze i tym razem zostane wysluchana.
  Jezusie,Synu Dawida, ulituj sie nad nami…!!!
  DZIEKUJE…!!! Amen.

 67. Jimmi pisze:

  Mam pytanie.Czy te nabozenstwo mozna odprawiac samemu w domu?Czy trzeba z ksiedzem w kosciele?Dziekuje za odpowiedz.

 68. Pingback: Dziś wspominamy św. Ludwika Mari Grignon de Montfort – i Ty możesz zostać niewolnikiem Maryi | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 69. Bogusia pisze:

  Panie Jezu, ja Twoja niewolnica ,oddana przez Rece Maryi ,Twojej i mojej Kochanej Matki.
  Dzisiaj, w Dzien Setnej Rocznicy Objawien Fatimskich,w unizeniu swoim , odnawiam moj Akt Oddania sie Tobie 08.12.2014. DZIEKUJE za wszelkie laski i blogoslawienstwo,dziekuje za wszystko i prosze o wszystko.Matenko .W tym pieknym dniu,BLOGOSLAWIE Cie Jezu i Twoja Matenke…!!! Amen!

 70. Pingback: Maryja musi (…) zajaśnieć mocą przeciw nieprzyjaciołom Boga | Biały, bardzo biały

 71. Wojciech pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, chciałbym dowiedzieć się czy akt oddania się można odprawić samemu czy potrzebne są rekolekcje zawierzenia ? Jeśli można samemu to czy należy zawierzyć się według traktatu Ludwika de Montfort czy według” ABC osobistego oddania się Maryi” według ks.Mariana Piątkowskiego, czy obowiązkowe jest zapisanie się do grupy apostolskiej?

 72. Slawek pisze:

  POMOCY moja Pani.

 73. Bogusia pisze:

  W Uroczystosc Maryi Matki Czestochowskiej ,Krolowo Ponawiam moje sluby =Akt Zawierzenia Jezusowi, przez Twoje Rece Maryjo.
  Dziekuje za wszelkie Laski i Blogoslawienstwa , za wszelkie trudy i krzyze,za wszelkie doswiadczenia , za wszystko to,co bylo dla mnie ciezarem i bezradnoscia a co rownoczesnie ofiarowalam Bogu Ojcu,Tatusiowi,ktory mnie doswiadcza,ale NIGDY nie zostawia samej sobie.
  Tato …,Najlepszy Tatusiu,dziekuje Ci za wszystko i prosze o wszystko….!!!
  Matenko, dzisiaj przed Twoim Obrazem Czestochowskim,odnowie moje zawierzenia-PROSZE, Przyjmij je Matenko…!!!
  Goraco prosze i DZIEKUJE…!!!
  Amen

 74. kasia pisze:

  http://www.niewolnicymaryi.pl- przydatna strona dla osób które chcą dokonać aktu oddania się w niewolę Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.Jest zakładka kontakt z księdzem, wiec można zadawać pytania ( jeżeli ktoś chce). Ksiądz odpowiada.

 75. kasia pisze:

  Tak. Dziękuję że Pani wstawiła prawidłowy.Ja o takim akcie oddania wiem od niedawna i chciałam zapytać tych z Państwa którzy już go dokonali: jak to jest być niewolnikiem Maryi? Co zmieniło się w Państwa życiu po oddaniu się w niewolę Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi?

 76. kasia pisze:

  Dziękuję za odpowiedź 😃

 77. kasia pisze:

  Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zamówić łańcuszek do noszenia na ręce ( gdyby go nie posiadał lub dopiero przygotowywał się do aktu oddania się w niewolę Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi) to można go zamówić pisząc na adres; oddani.Maryi@gmail.com

 78. kojan pisze:

  Króluj nam Chryste
  Jestem katolikiem od Chrztu św. a mam teraz 43 lata i nie wiem czy nadal mogę się nim nazywać gdyż zaczynam mieś pewne wątpliwości co do pewnych dogmatów czy też tradycji katolickich.

  Mianowicie od pewnego czasu zacząłem pogłębiać swoje chrześcijaństwo i wnikać w ewangelie.
  Po kilkukrotnym przeczytaniu wszystkich ewangelii stwierdziłem że najbliższa jest mi Ew. wedł św Marka i ewentualnie Mateusza. Może dlatego że markowa została najwcześniej napisana a mateuszowa została napisana na podstawie markowej. Nie ma w nich , według mojej prywatnej oceny , długich monologów czy też wypowiedzi które podważały by ich autentyczność , bo któż by spamiętał dokładnie po 30 czy 50 latach sekwencje kilkunastu zdań jak np. w ew św. Łukasza.

  Ale do rzeczy , zaskoczyła mnie wielka nieobecność Mari matki Jezusa , w tych dwóch Ewangeliach. Nawet nie było Jej po krzyżem. Jedynie pojawia się epizodycznie i to wtakich okolicznościach które raczej mogły by wskazywać na nie najlepsze stosunki matki z synem.

  Mk 3,31-35
  31 Przyszła Jego matka i Jego bracia i zatrzymawszy się na zewnątrz, posłali do Niego, aby Go przywołać. 32 A przy Nim siedziała wielka gromada. Powiedzieli Mu: „Oto Twoja matka, Twoi bracia i Twoje siostry czekają na Ciebie na zewnątrz”. 33 On w odpowiedzi rzekł im: „Kto jest moją matką i moimi braćmi?” 34 Spojrzawszy po siedzących wokół siebie powiedział: „Oto moja matka i moi bracia. 35 Kto spełni wolę Boga, ten będzie moim bratem, i siostrą, i matką”.

  Mk 3,20-21
  20 Przyszedł do domu. Wtedy znowu zebrał się tłum, tak że oni nawet trochę chleba zjeść nie mogli. 21 Kiedy Jego bliscy dowiedzieli się, przyszli, aby Go zatrzymać. Mówiono bowiem, że odszedł od zmysłów.

  A zatem trzymając się tych Ewangelii nie mam podstaw aby uznawać dogmaty Maryjne. Owszem Mari należy się szacunek i będę nadal modlił się do Niej o wstawiennictwo jak do innych świętych jednak ta gloryfikacja Mari w ostatnich wiekach urosła do takiej rangi że tak na prawdę staje się Ona ważniejsza od Jezusa nie mówiąc już o samym Bogu. To zaczyna być dziwne i niebezpieczne.

  Czytam również argumenty ze strony księży że nie możemy tylko sugerować się Ewangelią gdyż dopełnieniem Ewangelii dla Katolików jest jeszcze tradycja.
  no i tu znów czytam;

  71 Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. 2 I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. 3 Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. 4 I [gdy wrócą] z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych [zwyczajów], które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. 5 Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” 6 Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane:
  Ten lud czci Mnie wargami,
  lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
  7 Ale czci Mnie na próżno,
  ucząc zasad podanych przez ludzi.
  8 Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, „. 9 I mówił do nich: „Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. 10 Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego i matkę swoją, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. 11 A wy mówicie: „Jeśli kto powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem [złożonym w ofierze] jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie” – 12 to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ni dla matki. 13 I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie”.

  Więc pytam , w co w końcu ma wierzyć katolik , w Ewangelie czy w tradycję

  Z Bogiem
  Janek

  • dorota pisze:

   Szukaj Bracie a Pan Cię dostrzeże jak Zacheusza. Nie szukaj wątpliwości , ale światła . Na wszystko jest odpowiedz, ale trzeba zatwierdzić miłość Bożą w sobie . Masz Ją . Na pewno. Nie daj się zwieść złemu. Z Maryją nie pobłądzisz , bo choć jej mało w Ewangelii, to to jest Jej wielkość pokory . Ona nigdy nie wątpiła, tego też chce nas Ona nauczyć .

 79. Gabriela pisze:

  tutaj można nabyć łańcuszki niewolnictwa Maryji.https://pomaranczki.wordpress.com/

 80. Pingback: Zostań (o ile nie jesteś) niewolnikiem NMP – odnów lub przygotuj się do oddania Niepokalanemu Sercu NMP | Serce Jezusa

 81. Malgosia pisze:

  Chcialabym zostac niewolnikiem Maryi. Jak to zrobic. Prosze o wskazowki.

 82. Pingback: Jutro zaczynamy 33-dniowe przygotowanie do oddania w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 83. Pingback: Jutro zaczynamy 33-dniowe przygotowanie do oddania w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi | Biały, bardzo biały

 84. Sylwek pisze:

  Ja również wczoraj zacząłem tylko widzę/ czytam w kilku miejscach piszecie o spotkaniach w kościele czy później akt ofiarowania przy księdzu po mszy co rozumiem (po mszy) ja nie wiem gdzie u mnie w okolicy są takie spotkania nigdy nie słyszałem o akcie ofiarowania z kościoła pierwszy raz usłyszałem z filmu z Ks. Piotrem Glas jakiś 1.5 r temu może ktoś mnie oświecić może źle że zaczynam sam bez porozumienia z żadnym z kapłanów?

  • wobroniewiary pisze:

   Odpowiedź jest u nas w innym wpisie:

   Rozpoczynamy dziś a kończymy 8 grudnia, kiedy to w kościele po Komunii św. dokonamy tego Aktu oddania się w niewolę (jeśli ktoś ma kierownika duszy, może we współpracy z Nim przygotowywać się wspólnie i na Jego ręce złożyć ślubowanie, a jeśli ma do tego łańcuch niewoli, to kapłan może go uroczyście nałożyć na rękę).

   Ci, którzy nie mają takiej możliwości, nie są sami. Ks. Maciej Bagdziński, z którym przed chwilą rozmawiałam – w dniu 8 grudnia duchowo zabierze na ołtarz wszystkie owieczki oddające się w niewolę Jezusowi przez Maryję

   https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2017/11/05/i-dzien-z-33-dniowego-okresu-cwiczen/

 85. Joanna pisze:

  Chciałabym zgłosić, że strony o poniższych adresach nie otwierają się, a szkoda bo są tam bardzo przydatne informacje dla osób które pierwszy raz dokonują aktu zawierzenia. Jeszcze wczoraj działały poprawnie.

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2014/11/02/zanim-ofiarujemy-sie-w-niewole-milosci-jezusowi-chrystusowi-przez-rece-maryi-wiadomosci-wstepne-cz-i/
  oraz
  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2014/11/04/zanim-ofiarujemy-sie-w-niewole-milosci-jezusowi-chrystusowi-przez-rece-maryi-cz-wstepna-iii/

 86. wobroniewiary pisze:

  Drugie ćwiczenie. Odmawiać będą codziennie przez całe życie, o ile to będzie rzeczą możliwą, Małą Koronkę do Najświętszej Dziewicy, składającą się z trzech Ojcze nasz i dwunastu Zdrowaś Maryjo na cześć dwunastu przywilejów Najświętszej Dziewicy. Ćwiczenie to jest bardzo dawne. Święty Jan ujrzał Niewiastę ukoronowaną dwunastoma gwiazdami, ubraną w słońce i mającą księżyc pod stopami (zob. Ap 12,1). Według komentatorów Pisma Świętego tą Niewiastą jest Najświętsza Dziewica (św. Augustyn, św. Bernard).

  Mała Koronka do Najświętszej Dziewicy
  Trzy Ojcze nasz i dwanaście Zdrowaś Maryjo na cześć dwunastu przywilejów Najświętszej Dziewicy.
  Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim,
  Wierzę w Boga,
  1 Ojcze nasz, 4 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu
  1 Ojcze nasz, 4 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu
  1 Ojcze nasz, 4 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu

 87. Tadeusz Budynkiewicz pisze:

  Mam prośbę,, proszę o podanie adresu na który mogę wysłać mój akt oddania się Jezusowi z dnia 08.12.2017…

 88. Maika pisze:

  Witam!
  Mam pytanie, czy mogę rozpocząć okres 33-dniowych rekolekcji samotnie, w zaciszu domu, by na koniec zawierzyć się Maryi, czy muszę rozpocząć to z jakąś wspólnotą i ze wspólnotą go zakończyć?
  Z Bogiem

 89. Janina Maria kula pisze:

  Amen

 90. Janina maria kula pisze:

  Jezu cala jestem twoja. Co moje dociebie nalezy przez maryje

 91. Kasia z Ciechocinka:) pisze:

  Jezu chcę należeć do Ciebie. Niech Maryja zaprowadzi mnie do Ciebie 🙂

 92. Bogusia pisze:

  Matenko Kochana-Matko Pieknej Milosci,kocham Cie…!!!
  Prosze Cie ,utwierdz Twojego Syna a mojego Mistrza i Pana w mojej milosci do Niego!
  Jezu,moj Mistrzu,kocham Cie…!!! Zajmij sie moim zyciem …i zyciem moich pokolen.
  Dziekuje…!!! Amen!

 93. kasia k pisze:

  Mam pytanie odnośnie 33dniowego okresu przygotowania .Modlitw do odnawiania jest bardzo dużo, czy można niektóre modlitwy ( różaniec, litanię) odmawiać z radiem Maryja lub nagraniami MP3? Czy wszystko samemu trzeba odmówić?

 94. kasia k pisze:

  Dziękuję, że rozwiała Pani moje wątpliwości.😃

 95. Pingback: Startujemy za 13 dni – część ponowi swój Akt ale wielu może po raz pierwszy oddać się w niewolę miłości Maryi | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 96. Romek pisze:

  VENI CREATOR SPIRITUS – O Stworzycielu Duchu Przyjdź (tekst – łacina/polski)

 97. Romek pisze:

  AVE MARIS STELLA 💙 Witaj Gwiazdo Morza + tekst pols
  ki, łacina

 98. Anna pisze:

  Mam pytanie , jakiś czas temu były podawane daty kiedy można rozpoczynać a kiedy kończyć Akt zawierzenia , czy każde święto MB może kończyć nasze 33 dniowe zawieszanie ? Czy musza być jakieś konkretne ?

  • wobroniewiary pisze:

   Tak, nawet wczoraj to podawałam, warto czytać najnowsze wpisy 🙂
   Zawierzamy się w święta NMP oraz w święto św. Ludwika.
   Podaję okresy przygotowawcze
   1) 5 listopada – 8 grudnia
   2) 31 grudnia – 2 lutego
   3) 20 lutego – 25 marca
   4) 26 marca – 28 kwietnia
   5) 28 kwietnia – 31 maja
   6) 13 lipca – 15 sierpnia

 99. Paweł pisze:

  31 grudnia rozpocznę okres przygotowań do powtórnego oddania się Matce Bożej. Mam w związku z tym pytanie – czym to kolejne zawierzenie przebiega dokładnie tak jak za pierwszym razem? Czy teraz również przepisuję własnoręcznie akt zawierzenia i podpisuję go w Święto Matki Bożej Gromnicznej?

 100. Bożena pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus . Cała jestem Twoja Maryjo i wszystko co mam, do Ciebie należy… 2 lutego zostałam Twoją niewolnicą, teraz i na zawsze i na wieki wieków .AMEN
  ….byłam długo zwodzona,że nie jestem godna, tym razem nie poddałam się mimo tego co się działo w mojej rodzinie (poparzenie, choroba z wysoką gorączką,powikłania,złamanie żuchwy dzień przed Matki Bożej Gromnicznej, tak cierpiały moje dorosłe dzieci ).
  Proszę o podanie adresu na który mogę wysłać mój Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.
  Dziękuję, że mogę tutaj czerpać tyle dobrego i modlić się z WAMI. Serdeczny Bóg zapłać !

 101. Pingback: Zapraszamy na kolejne 33-dniowe rekolekcje Oddania się Maryi w niewolę wg św. Ludwika M. Grignion de Montfort | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 102. Piotr pisze:

  Jeśli Bóg da, to jutro zakończę swoje 33 dni przygotowania. Szukam kapłana w Krakowie lub okolicach, który mógłby założyć mi łańcuszek niewolnika Maryi.
  Z góry Bóg zapłać za informację. Serdecznie pozdrawiam.

 103. Pingback: rozdarte serca – Niewolnik Maryi – Tak Tak Nie Nie

 104. Anna pisze:

  Chcę zacząć traktat ale nie wiem, czy można zacząć go od zaraz czy wiąże się to z 33 dniami przed uroczystością Matko Bożej?

 105. Katarzyna pisze:

  Traktat można przeczytać w każdym czasie,a 33dniowe ćwiczenia to już część przygotowania do oddania się w niewolę. Takiego oddania dokonuję się w święto Marki Bożej. Ja moje przygotowanie rozpocznę 5 listopada,tak jak wszyscy na wowit. Jeśli wszystko się uda 8 grudnia zostanę niewolnikiem Matki Bożej

 106. Katarzyna pisze:

  Mam pytanie do niewolników Maryi. Jak wygląda wasza codziennie modlitwa, odmawiacie codziennie wszystkie modlitwy zalecane w trakcie? tzn różaniec, małą koronkę,magnificat . Chciałbym wiedzieć jak to wygląda w praktyce

 107. Katarzyna pisze:

  Wszystkim, którzy będą pojawiać swoję oddanie Matce Bożej lub czynić je po raz pierwszy polecam kanał na YT Droga Bożego Wojownika. Twórcą jest P. Łukasz niewolnik Maryi. Znajdują się tam filmy na każdy z 33 dni przygotowania

 108. AGNIESZKA CZAP pisze:

  Czy to się odprawia tylko jeden raz w życiu czy raz w roku zaczynając 7 grudnia czy co roku

 109. Pingback: To już za 3 dni – część odnowi swoje przygotowanie a wielu po raz pierwszy odda się Maryi w niewolę | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 110. kasia k pisze:

  Dla tych którzy wolą słuchać niż czytać Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny w formie audio jest dostępny na kanale Ku Bogu oraz na kanale W Sercu Maryi

 111. Katarzyna pisze:

  Mam pytanie,czy mała korona do Najświętszej Dziewicy to ta sama modlitwa co korona 12 gwiazd, czy nie?

  • wobroniewiary pisze:

   W Traktacie św. Ludwika jest wyjaśniona modlitwa „Mała Koronka do Najświętszej Dziewicy”:
   3 Ojcze nasz i 12 Zdrowaś Maryjo na cześć dwunastu przywilejów Najświętszej Dziewicy.
   Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!
   Wierzę w Boga,
   1 Ojcze nasz, 4 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu
   1 Ojcze nasz, 4 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu
   1 Ojcze nasz, 4 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu

 112. Iwona Anna pisze:

  Witam pragnę zawierzyć się Jezusowi przez ręce Maryji 33 dniowym traktatem Ludwika Grignon de Montfort Mieszkam woj .warmińsko-mazurskie. Proszę o kontakt i więcej informacji.

 113. Katarzyna pisze:

  Chciałbym się jeszcze upewnić co do jednej sprawny. Od momentu oddania się w niewolę moje modlitwy i Komunię Święte są własnością Matki Bożej i ja już nie decyduje w jakiej intencji są ofiarowane, czy dobrze to rozumiem?

 114. Uczeń Jezusa i Maryi pisze:

  Co należy odmówić w Godzinę Łaski lub po Mszy św. w ramach niewolnictwa Maryi?

 115. Gabi pisze:

  kiedy można zacząć 33 dniowy traktat oddania się Matce Bożej?

 116. kasia k pisze:

  Niedawno kupiłam książkę 33 dni do chwały poranka Michaela Gaitleya. Jest to chyba uwspółcześniona wersja 33 dniowych rekolekcji. Dużo jest tu rozważań, każdy dzień przygotowania przechodzi się z konkretnym świętym, ale nie ma przypisanych modlitw na każdy dzień.,po rozważaniach jest wezwanie do Ducha świętego, każde ma każdy dzień. Czy mogę ćwiczenia duchowe 33dni powtarzać według tej książki,czy lepiej poznać przy wcześniej wybranym sposobie z określonymi modlitwami? Proszę o radę

 117. Ludwika pisze:

  Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus czy modlitwa znaleźiona w grobie Pana Jezusa jest prawdziwa jest omęce Pana Jezusa??

 118. Jadwiga pisze:

  Panie Jezu, Ty wiesz , Ty wiesz jak bardzo Cię kocham. Wiem, że to co się dzieje i tak boli kiedyś minie. Zapewniam Cię Serce mojego serca, że Ufam i Wierzę. Dziękuję, za wszystkie dary,
  ktorymi mnie tak pięknie obdarzasz. Za uzdrowienia z uciażliwych bólów fizycznych, i wszystko
  co codziennie od Ciebie otrzymuję. Dziękuję za Łaski, ktorymi mnie obdarzasz. Powierzam Ci Moj Panie i Zbawicielu moja rodzinę, męża i dzieci.
  Otocz nas Swoja Miłościa i Miłosierdziem, wybacz wszystkie grzechy i spraw aby nasza rodzina
  w pokorze przyjęła przyszłość.
  A za zmarła mamę – Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie a światłość wiekuista niechaj jej świeci na wieki wieków. Amen JEZU UFAM TOBIE

 119. Renata pisze:

  Amen. Amen. Amen. Alleluja

 120. Magdalena pisze:

  Czy można złożyć Akt oddania się w niewolę Maryi dopiero miesiąc po skończeniu 33-dniowego przygotowania, bo się trochę później odprawiło spowiedź generalną?

 121. Wiesława Drab pisze:

  Bądź uwielbiony Maryjo Matko moja i wszystkich pozdrawiam Cię moje słońce prowadź zawsze mnie i moja rodzinę do Swojego Ukochanego Syna Jezusa Chrystusa wypraszają światło Ducha Świętego na każdy dzień posyłaj aniołow by nas strzegli wtej ziemskiej wędrówce do naszego Kochanego Ojca w niebie 🥰

 122. Agnieszka pisze:

  Dla Admina, nie wiem Jak się skontaktowac, więc pisze tak, Szanowny Adminie robię bransolety (łańcuszki) zawierzenia NMP z medalikiem z Niepokalanowa (poświęcony medalik), mogę kilka- kilkanaście sztuk rozdać chętnym za koszt wysyłki, jeśliby się znaleźli, kontakt mail pozdrawiam, Z Panem Bogiem

 123. Anett Szalona pisze:

  Szczęść Boże.
  Pragnę modlić się, lecz nie wiem, kiedy zacząć (data rozpoczęcia modlitw, Aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi). Bardzo proszę o podpowiedź.
  Z Panem Bogiem.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s