Niewolnicy Maryi

 Ofiarujemy się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

10806366_10205246451862432_1920739160820617711_nPrzygotowanie

1. Przygotowanie część wstępna I

2. Przygotowanie część wstępna II

3. Przygotowanie część wstępna III

33 dni ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

1. Dzień pierwszy 2. Dzień drugi 3. Dzień trzeci 4. Dzień czwarty 5. Dzień piąty 6. Dzień szósty 7. Dzień siódmy 8. Dzień ósmy 9. Dzień dziewiąty 10. Dzień dziesiąty 11. Dzień jedenasty 12. Dzień dwunasty 13. Dzień trzynasty 14. Dzień czternasty 15. Dzień piętnasty 16. Dzień szesnasty 17. Dzień siedemnasty 18. Dzień osiemnasty 19. Dzień dziewiętnasty 20. Dzień dwudziesty 21. Dzień dwudziesty pierwszy 22. Dzień dwudziesty drugi 23. Dzień dwudziesty trzeci 24. Dzień dwudziesty czwarty 25. Dzień dwudziesty piąty 26. Dzień dwudziesty szósty 27. Dzień dwudziesty siódmy 28. Dzień dwudziesty ósmy 29. Dzień dwudziesty dziewiąty 30. Dzień trzydziesty 31. Dzień trzydziesty pierwszy 32. Dzień trzydziesty drugi 33. Dzień trzydziesty trzeci , To już jutro
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dzień naszego oddania się w Bożą niewolę

***

Do codziennego odmawiania:

Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.

***

AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

Wg. św. Ludwika Marii Grignon de Montfort ,Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

O, odwieczna, wcielona Mądrości! O, najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twego w wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo; wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.
Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.
Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym; jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jak dzieci swe i sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen.

***

Modlitwa do Maryi- Św. Ludwika Grignon de Montfort

Modlitwa wiernego niewolnika Maryi

     Bądź pozdrowiona, Maryjo, umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego; bądź pozdrowiona, Maryjo, godna podziwu Matko Syna; bądź pozdrowiona, Maryjo, najwierniejsza Oblubienico Ducha Świętego; bądź pozdrowiona, Maryjo, moja najdroższa Matko, moja zachwycająca Pani i można Władczyni; bądź pozdrowiona, moja radości, moja chwało, serce moje i duszo! Z miłosierdzia jesteś cała dla mnie, a ja cały dla Ciebie z racji sprawiedliwości. Ale nie jestem jeszcze na tyle: oddaję się Tobie na nowo cały jako niewolnik na wieki, nie zachowując niczego dla siebie ani dla nikogo. Jeżeli widzisz we mnie jeszcze cokolwiek, co do Ciebie nie należy, błagam Cię, abyś to ode mnie zabrała i stała się niepodzielną Panią mojej władzy; żebyś zniszczyła i wykorzeniła oraz unicestwiła w niej wszystko, co nie podoba się Bogu i abyś posiała, uprawiała i czyniła tam wszystko, co się Tobie spodoba. Niech światło Twojej wiary rozprasza ciemności mego ducha; niech Twoja głęboka pokora zajmie miejsce mojej pychy; niech Twoje niezwykłe skupienie położy kres mej niespokojnej wyobraźni; niechaj Twoje nieustanne widzenie Boga napełni moją pamięć Jego obecnością; niechaj pożar miłości Serca Twojego moje rozszerzy i rozpłomieni jego letniość i chłód; niech Twoje cnoty zajmą miejsce moich grzechów; niechaj zasługi Twoje staną się u Boga moją ozdobą i ucieczką. Na koniec, moja najdroższa i ukochana Matko, spraw, jeśli to możliwe, żebym nie miał już innego ducha – oprócz Twojego – dla poznania Jezusa Chrystusa i Jego Boskich pragnień; żebym nie miał już innej duszy – jak tylko Twoją – by wielbić i wysławiać Pana; żebym nie miał już innego serca – prócz Twojego – bym mógł kochać Boga miłością czystą i żarliwą jak Ty.

     Nie proszę o wizje czy objawienia ani o upodobania lub przyjemności, nawet te duchowe. To Ty widzisz jasno, bez cienia; Ty smakujesz w pełni, bez goryczy; Ty triumfujesz w chwale po prawicy Twojego Syna w Niebie, bez najmniejszego upokorzenia; Ty panujesz niepodzielnie nad aniołami i ludźmi, i złymi duchami, bez sprzeciwu; i, ostatecznie, Ty sama według swej woli rozporządzasz całym bez wyjątku Bożym dobrem. Oto, Najświętsza Maryjo, najlepsza cząstka, którą Ci dał Pan i której nigdy nie zostaniesz pozbawiona55 – co jest źródłem mej wielkiej radości. Co do mnie, nie pragnę innej cząstki jak tylko tej, która była Twoim udziałem: wierzyć, niczego nie smakując ani nie widząc; cierpieć z radością, bez pociechy stworzeń; umierać nieustannie dla siebie, bez wytchnienia; pracować usilnie dla Ciebie aż do śmierci, bez jakiejkolwiek korzyści, jako najnędzniejszy z twoich niewolników. Jedyną łaską, o którą Cię proszę przez Twoje miłosierdzie, jest to, żebym każdego dnia i w każdej chwili mojego życia mówił po trzykroć: Amen – wszystkiemu, coś uczyniła, kiedy żyłaś na ziemi; Amen – wszystkiemu, co robisz teraz w Niebie; Amen – wszystkiemu, czego dokonujesz w mojej duszy; żebyś tylko Ty we mnie wysławiała Jezusa teraz i na wieki. Amen!
——
53 Ps 118, 56.
54 Por. J 19, 27.
55 Łk 10, 42.

77 odpowiedzi na „Niewolnicy Maryi

 1. Bogusia pisze:

  Zagladam tu codziennie…!
  +++
  Amen

 2. Janina pisze:

  Chciałam zapytać czy ja jako niewolnik Maryi od 8 grudnia odmawiam modlitwę codzienną która jest na tej stronie

  • wobroniewiary pisze:

   O tę:

   „Ja, N…, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Amen”

   albo (różne wersje):
   „Cała jestem Twoja Maryjo i wszystko co mam, do Ciebie należy”

   „Jestem cały Twój i wszystko moje Twoim jest”.

   „Jestem cały Twój, Jezu, i wszystko, co mam, do Ciebie należy przez Maryję, Twoją Najświętszą Matkę”.

 3. Janina pisze:

  Dziękuje bardzo.Błogosławionych świąt życzę.

 4. BartekŁ pisze:

  Witam,
  do tego nabożeństwa jest jakiś łańcuszek z medalikiem, prawda? Wie ktoś gdzie go można kupić?

  • wobroniewiary pisze:

   Jest łańcuszek i dobrze jest go mieć jako zewnętrzną oznakę niewoli, jednak nie jest on konieczny.
   Łańcuszek powinien być prosty metalowy, no i oczywiście poświęcony przez kapłana.

 5. piotr pisze:

  Pod Twoją obronę
  uciekamy się,
  święta Boża
  Rodzicielko,

  naszymi prośbami
  racz nie gardzić
  w potrzebach
  naszych,

  ale od wszelakich
  złych przygód
  racz nas zawsze wybawiać,
  Panno chwalebna
  i błogosławiona.

  O Pani nasza,
  Orędowniczko nasza,
  Pośredniczko nasza,
  Pocieszycielko nasza.

  Z Synem swoim nas
  pojednaj,
  Synowi swojemu nas
  polecaj,
  swojemu Synowi nas
  oddawaj.

  Amen.

 6. Paweł pisze:

  Wczoraj, 31 V 2015, został beatyfikowany ks. Ludwik Edward Cestac, założyciel zakonu „Służebnic Maryi”:
  http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x89626/nowy-francuski-blogoslawiony-kaplan-milosierdzia/
  To temu księdzu Matka Boża objawiła w roku 1863 znaną modlitwę-egzorcyzm „Potężna Niebios Królowo” i powiedziała, że życzy sobie, aby Ją proszono, żeby posłała świętych Aniołów na pomoc światu. Dała mu też poznać, ile złego wyrządzają duszom ludzkim szatani i jednocześnie poleciła tę modlitwę często odmawiać dla pokonania ich zuchwalstwa:

  „Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów!
  Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż Hufcom Niebieskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła.
  Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas.
  ‚Któż jest jako Bóg’.
  O dobra i czuła Matko, Ty będziesz zawsze miłością i nadzieją naszą!
  O Matko Boża, ześlij świętych Aniołów, ażeby mnie strzegli i oddalili ode mnie piekielnego nieprzyjaciela. Amen.”
  Odpust 500 dni – św. Pius X
  [Źrodło powyższych informacji oraz tekstu modlitwy: strona 53 broszury „Róża Duchowna – Matka Boska Pielgrzymująca” wydanej w roku 1978 przez Kapłański Ruch Maryjny z Częstochowy „na prawach rękopisu”.]

 7. Teresa pisze:

  Ja mam taki łańcuszek z napisem niewolnik Maryji

 8. Bogusia pisze:

  Twoja niewolnica ,przez Rece Maryi,prosi Ciebie dzisiaj o pewna rzecz ,ktora Tobie jest wiadoma ,a ja nosze ja w sercu swoim.Prosze ,Zajmij sie Panie zyciem osob, o ktore prosze, bo Tylko Ty Jeden wiesz jak to uczynic.Maryjo Matko,Mistrzyni moich drog,DZIEKUJE Ci za WSZYSTKO…!
  Panie Boze ,Badz uwielbiony w moim zyciu…!
  Amen

 9. Bogusia pisze:

  Panie Badz Uwielbiony w moim sercu…!!!
  Amen

 10. Bogusia pisze:

  Mistrzu moj, Jezu,przez rece Twojej Matki ,Tobie oddalam moje zycie calkowicie…, bezgranicznie,moja przeszlosc,terazniejszosc i przyszlosc.Jestem szczesliwa, bo Ty jestes Moca i Sila…!!!Boze Ojcze Wszechmogacy ,Badz Uwielbiony w moim zyciu…, moich dzieciach,malzenstwie i rodzinie.Oddaje Ci zycie i zdrowie mojej mamy.Badz Uwielbiony Panie w kazdym moim dzialaniu, mysli,czynach,pracy,smutku i radosci,Badz Uwielbiony Panie we WSZYSTKIM…!
  Dziekuje Ci za WSZYSTKo co mnie w zyciu spotkalo,to co w mojej ocenie bylo dobre i zle,za wszystko co zblizylo mnie do Ciebie,bo Ty Panie Jestes WSZYSTKIM…!
  Amen

 11. Bogusia pisze:

  Panie,Badz Uwielbiony we wszystkim co mnie w zyciu spotyka.
  Amen

 12. Bogusia pisze:

  Panie ,Badz uwielbiony we wszystkim,co mnie w zyciu spotyka,

 13. Bogusia pisze:

  Jezu- ja, niewolnica Twoja przez Rece Maryi ,dziekuje Ci Jezu za WSZYSTKO…!
  Panie Boze-Prosze,wysluchaj dzisiaj ,Twojego Sluge sw.Tadeusza Jude-w Dzien Jego Swieta,ktoremu DZIEKUJE za wstawiennictwo u Ciebie.Dzieki Jego wstawiennictwu, moje serce niejednokrotnie bylo ukojone.Prosze Cie sw. Tadeuszu Judo ,wyblagaj u Pana ,to,co w moim zyciu wydaje sie BEZNADZIEJNE,a Tobie jest wiadome.Wez PROSZE ,moje sprawy w swoje rece i wyjednaj mi to co dobre.
  PANIE, NIECH DZIEJE SIE WOLA TWOJA…!!!
  DZIEKUJE…!!!
  Amen!

 14. Bogusia pisze:

  Amen…Maryjo Amen…!!!

 15. Bogusia pisze:

  Panie Boze ,Badz Uwielbiony w dzisiejszym dniu i calym moim zyciu…!
  Amen !

 16. Monika Panek pisze:

  A ja zaczynam dziś 🙂

 17. Bogusia pisze:

  Jezu=Mistrzu,ktoremu oddalam sie calkowicie.Dziekuje Ci ,ze Jestes ze mna, ze mnie wspierasz,ratujesz i przytulasz kazdego dnia.Badz ze mna, w sprawie,ktora obecnie rozwiazuje…,albo nie…, Ty zajmij sie ta sprawa…,tak bedzie lepiej-ja NIE potrafie, NIE dam rady .
  Ostanio mam wiele spraw,wiec oddaje Ci je wszystkie-PROSZE-Zajmij sie nimi Ty.
  DZIEKI Ci Jezu,KOCHAM Cie Jezu,WIELBIE Cie Jezu…!!!
  Amen!

 18. Bogusia pisze:

  Jezu moj=Mistrzu,kocham Cie,Jestes moim Panem i Krolem…!!!
  Badz Uwielbiony w moich radosciach i smutkach,badz Uwielbiony w moich dzieciach i malzenstwie…!!! Blagam Cie ,poukladaj zycie moich dzieci, odsun od nich islamistow, z ktorymi musza spotykac sie w codziennym zyciu .Prosze postaw im na „drodze zycia” katolikow ,z ktorymi poukladaja sobie zycie malzenskie i rodzinne w blogoslawienstwie ,szczesciu i radosci = Darami Ducha swietego i Zywa Wiara.Mistrzu…, wysluchaj matki = matki,ktora jest w Tobie ogromnie zakochana…, ktora jest rowniez Twoja miloscia,a wiec…,prawdziwej milosci ,nie odmawia sie pomocy,prawdziwej milosci daruje sie pomoc,wiec wiem,ze NIE zostawisz mnie…, ze podarujesz mi uwolnienie od wszystkiego co zle ,zerwiesz lancuchy,ktore Diabel zalozyl na moje zycie i wylejesz Swoje Blogoslawienstwo i wiele Lask…!!!
  Dziekuje Ci Jezu…,Kocham Cie Jezu…,Wielbie Cie Jezu…!!!
  Amen

 19. anna wardak pisze:

  Szczesc Boze chcialabym zapytac gdzie moglabym kupic lancuszki ” Niewolnik Maryi ” oraz ”Niewolnik Boga” poniewaz teraz 8 grudnia oddaje sie w niewole Maryii i Panu Jezusowi bardzo zalezy mi na tym

  • Bogusia pisze:

   @ Anno,nie ma gotowycvh lancuszkow.Mozesz ,wedlug wlasnego uznania „sprawic” sobie lancuszek na reke ,ktory bedzie przypominal Ci, ten wazny akt podpisania.
   Szczesc Boze!

 20. Bogusia Toton pisze:

  A ja 8 grudnia, ODNAWIAM oddanie siebie w niewolę Maryi. Rok temu oddałam siebie (również jako maleńki „ognik” większej Iskry) w bardzo konkretnej intencji – za CAŁĄ LUDZKOŚĆ w tym także za moje dzieci i ich rodziny… Pan Bóg obdarzył mnie niepełnosprawnością, dzięki czemu mam co z siebie dać innym. Boże BARDZO DZIĘKUJĘ CI za dar cierpienia i różnorakich ograniczeń, dziękuję też za rok trwania w ŚWIĘTEJ NIEWOLI Maryi i za wszelkie dobro, które ufam się dokonuje.
  Ja również tak jak moje Imienniczka Bogusia, oddałam wszystkie sprawy – zwłaszcza te trudne, Naszej Matce i Jej Ukochanemu Synowi…

  AMEN, AMEN, AMEN – MARYJO…

  • Bogusia pisze:

   @Bogusia Toton-milo mi,ze spotkalam moja imienniczke-zycze Ci wszelkich Lask Bozych i Blogoslawienstwa ,dla Ciebie i Twoich dzieci -…po wszystkie pokolenia. Niech Bog Was blogoslawi i strzeze…!
   Ja, 8 grudnia,rowniez bede odnawiac Akt oddania siebie Jezusowi przez Rece Maryi.
   Szczesc Boze!

 21. Bogusia pisze:

  Jezu moj,wielbie Ciebie, miluje…, kocham…!!!

 22. Bogusia pisze:

  Jezu Milosierny=moj Mistrzu,dziekuje Ci za dzisiejsza adoracje przed Toba=przed Jezusem Eucharystycznym,a przede wszystkim za Twoja odpowiedz, na moja modlitwe.
  Amen!

 23. Bogusia pisze:

  Jezu Chryste=Milosierny,dziekuje Ci,ze moge Cie adorowac.
  Prosze zajmij sie zyciem moich dzieci=poukladaj go wedlug Swojej Woli…!
  Dziekuje Ci Jezu…!

 24. Bogusia pisze:

  Jezu Milosierny=moj Mistrzu,kocham i wielbie Ciebie.Jestem szczesliwa,ze rok temu oddalam sie Tobie przez Rece Maryi-Ukochanej Matki,Badz Pozdrowiony,Badz Uwielbiony,Milosci moja!
  Dzisiaj – w Godzinie Laski, chce oddac Tobie , przez Rece Matenki moje dzieci,ich przyszlosc, ich cale zycie i prosic o wszystko to co jest Woja Ojca =naszego Kochanego Tatusia.
  Wiem ,ze mnie przytulisz…,ze przytulisz moje dzieci i cala rodzine!
  Dzieki Ci Jezu…!!!

 25. Pingback: Krucjata modlitewna na rzecz ustanowienia nowego dogmatu o Maryi Pośredniczce Wszystkich Łask. | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 26. Pingback: Krucjata modlitewna na rzecz ustanowienia nowego dogmatu o Maryi Pośredniczce Wszystkich Łask. | Serce Jezusa

 27. Bogusia pisze:

  Jezu-Najlepszy Pasterzu!
  Weszlam w Nowy Rok z Twoja pomoca= przez Rece Matenki.
  Dziekuje…!!!
  Wiele spraw sie wyjasnilo,wiele jeszcze zostalo niewiadomych,ale ufnosc moja jest ogromna…!
  Wiem ,ze nie zostawisz nas bez Twego „przytulenia”i nadziei.Panie Jezu-moj Mistrzu,zajmij sie naszym zyciem (najbardziej prosze o dzieci) .
  Ojcze Niebieski,przez Meke i Smierc Twojego Syna a Pana naszego,niech sie dzieje Wola Twoja…!
  Amen!

 28. Bogusia pisze:

  Panie Boze , w dniu moich urodzin ,dziekuje Ci za cale moje zycie,za to,ze zaplanowales mnie, jeszcze przed stworzeniem swiata !
  DZIEKUJE Ci za WSZYSTKO…!!!
  Prosze Cie: ” Obys mi prawdziwie blogoslawil i poszerzyl granice moje,oby reka Twoja byla ze mna i obys zachowal mnie od zlego,aby bol mnie nie dotknal…”
  Amen!

 29. Jac pisze:

  Coś mi „mówi”,iż mogę polecić tutaj film dok „Objawienia w Siekierkach 1943 r” na gloria.tv.
  I jeszcze coś nadmenię (przepraszam,jeżeli umieściłem to w niewłaściwym miejscu).
  Zastanawiam się nieraz dlaczego np :na niektórych figurach przedstawiających Matkę Bożą tj nad głową Matki Bożej jest nieraz aureola z gwiazdami pięcioramiennym do złudzenia przypominającymi pentagramy (takie znaki są umieszczane w kościołach również przy innych okazjach). Dla odmiany np na wielu figurach (czy obrazach) przedstawiących np Matkę Bożą są również gwiazdy sześcioramienne (czyli w tym wypadku w żadnym razie nie można ich kojarzyć z satanistyczymi-masońskimi pentagramami). Jak wiemy gwiazda pięcioramienna(pentagram) to min godło komunistów np :sowieckich,chińskich……Rónież np w UE,USA,Meksyku (niedawno USA+Meksyk+Kanada stworzyły Unię Północno-Amerykańską). Regionami tymi (ONZ również)steruje masoneria(iluminaci-lucyferianie)

  • wobroniewiary pisze:

   Te gwiazdy pięcioramienne nie są zwrócone do dołu, takie są też od x lat w samej kaplicy św. Bernadetty.
   Księża egzorcyści już to wyjaśniali. To jest akurat w porządku i nie trzeba szukać drugiego dna

   Za to linku do filmu nie podałeś

 30. Bogusia pisze:

  Milosierny….,Jezu,Mistrzu,DZIEKUJE Ci za sprawe Tobie wiadoma.Dziekuje Ci za WSZYSTKO…!!!
  Kocham Cie ogromnie…, Jestes moim Panem …!!!

 31. Bogusia pisze:

  Jezu moj…Milosierny…Jezusie,Synu Dawida ,ulituj sie nade mna…!!!
  Amen!
  Dziekuej Ci Jezu…, Uwielbiam Cie Jezu…KOCHAM Cie Jezu…!!!

 32. marta pisze:

  Jestem w trakcie nowenny pompejanskiej i od okolo dwoch tygodni czuje potrzebe oddania sie w niewolę Jezusowi przez Maryję. Czy są jakieś rekolekcje które przygotowują duchowo na akt oddania się w niewolę? czy zupelnie wystarczą te 33dni ćwiczeń duchowych? proszę mi napisać jak się do tego najpiękniej przygotować. dziękuję.

 33. Bogusia pisze:

  Matko Kochana,Matenko ,ktorej Bog powierzyl wszystkie skarby ,abys je nam rozdzielala…, blagam Cie przeto,o Najlaskawsza Matko,o laske, ktora tak bardzo pragne i bardzo potrzebuje …!
  Dziekuje Matenko…!
  Amen

 34. Pingback: Ks. Piotr Glas: Przez Maryję do Chrystusa czyli dlaczego warto stać się niewolnikiem Maryi | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 35. Bogusia pisze:

  Maryjo Matko=Mistrzyni moich drog,dziekuje Ci za pomoc, w rozwiazaniu trudnej sprawy.

 36. Bogusia pisze:

  Dzis w swieto sw. Ludwika M. pozdrawiam Ciebie Pani i odnawiam moje sluby Aktu Oddania sie Jezusowi przez Twoje Milosierne Rece Maryjo…!
  Kocham Cie Matko i prosze ,by Twoj Syn Umilowany,a moj Mistrz i Pan, przytulil mnie w swoich Ramionach.Prosze Go ,przez Twoje Krwawe Lzy i jego Swiete Rany oraz Cierpienie w ciemnicy o wypelnienie Woli Bozej w moim zyciu i zyciu mojej rodziny( zwlaszcza dzieci).
  Kocham Cie i blogoslawie Ojcze w Trojcy Jedyny…!!!
  Kocham i blogoslawie Cie Jezu…!!!
  Kocham i blogoslawie Cie Maryjo Matko i Krolowo …!!!
  Boze-Tato,badz Uwielbiony we mnie,mojej rodzinie ,moich dzieciech…!!!
  Amen!

 37. Bogusia pisze:

  (heart)

 38. Bogusia pisze:

  13 maja-rocznica objawien Matki Bozej z Fatimy.
  Matko Boza Fatimska-Krolowo moja,kilka miesiecy temu zamowilam Msze sw. w moich wlasnych intencjach.Po dlugim szukaniu w kalendarzu,znalazl sie jeden termin: 13. 05.2016 (piatek)-nie zwrocilam nawet uwagi, jaki do dzien ,jaka data-najwazniejsza byla moja intencja.W domu przeanalizowalam , i szybko stwierdzilam,ze to w rocznice objawien 13 maja.W dniu tym przypada rowniez 35 rocznica na Jana Pawla II.
  Wiem…,to NIE przypadek,dlatego dziekuje Ci Matenko GORACO…!!!
  Powierze rowniez na tej Mszy sw. Rodzine WOWiT .

  Blogoslawie Cie Matenko…, kocham Cie Matenko…!!!

 39. Bogusia pisze:

  Dzisiaj Matenko odnowilam moj Akt Oddania Jezusowi ,przez Twoje Rece.
  Prowadz mnie i NIE zostawiaj mnie i mojej rodziny NIGDY !
  Kocham Cie Matenko,WIELBIE i BLOGOSLAWIE…!!!
  Licze na Ciebie, KOCHAM Ciebei i NIE zawiode sie…!!!

 40. Marzena pisze:

  Ja mam pytanie . Chcę zostać niewolnikiem Maryi i uczynić to 15 sierpnia . W lipcu powinnam zacząć się przygotowywać. Nie wiem czy mogę tutaj liczyć na jakąś pomoc osoby duchownej czy też mogę to zrobić zupełnie samodzielnie. Trochę się obawiam , że uczynię to nie do końca tak jak trzeba.

  • wobroniewiary pisze:

   Musisz sama, tu sama wiesz, ksiądz Adam w szpitalu… pytaj u siebie i rób sama, myśmy sami czytali modlili się, chodzili do kościoła. Codzienna (jak jest możliwość) Eucharystia pomoże na pewno 😉

 41. Marzena pisze:

  Bardzo dziękuje za odpowiedź. Skoro Wy sami daliście rade, to ja tez może dam rade samodzielnie. Jedynie poproszę w mojej parafii o poświecenie na koniec łańcuszka. Rada z Eucharystia jest cenna bo jakoś nie pomyslałam o codziennej . Wobec tego proszę o chociaz krótka modlitwę za mnie abym dobrze, zgodnie z oczekiwaniami Maryi to zrobiła.

 42. Marzena pisze:

  Już przeczytałam

 43. Marzena pisze:

  Dziękuję bardzo Wam za wsparcie .

 44. Grzegorz pisze:

  WITAM
  Czy jako niewolnik Maryi nalezy codziennie odmawiac wszystkie 3 lub 4 czesci rozanca?Pytam dlatego ze odmowienie tylko jednej dziesiatki z rozwazaniem zajmuje mi okolo 20 minut(poniewaz cenie sobie jakosc odmawianego rozanca i biore przyklad z Jana Pawla II laczac kazda dziesiatke z rozwazaniem poprzez czytanie odpowiedniego fragmentu Pisma Sw i medytacje.Wiec odmowienie jednej czesci zajmuje okolo 1h30min a odmowienie trzech czesci zajeloby mi ponad 4 godziny dziennie wiec w jaki sposob pogodzic to z praca, wychowywaniem dzieci, czasem dla rodziny itd?
  Grzegorz

 45. Bogusia pisze:

  Matko Boza,Matko Zwyciestwa dziekuje za ostatnie wydarzenia ,Tobie i Bogu wiadome.
  Dziekuje, za wszystko co w moim zycie sie dzieje.Prosze o szczesliwa i blogoslawiona przyszlosc.
  Miej w opiece moje dzieci i prosze , nigdy ich nie zostawiaj.
  Wstawiaj sie u Boga za nami.
  Blogoslawie Cie Matenko…!

 46. Bogusia pisze:

  Prosze poprawic „przejezyczenie”- powinno byc:” w moim zyciu sie dzieje”

 47. Bogusia pisze:

  Dzisiaj w Dzien Boga Ojca,prosze Cie Matenko pomoz mi przez Swoje wstawiennictwo ,wyrazic wdziecznosc i podziekowanie Bogu Ojcu=Najlepszemu Tatusiowi mojemu,za wszystkie laski …!!!
  -Za to ,ze zaplanowal mnie jeszcze przed zalozeniem swiata,
  -za zycie i wszystko co mnie w nim spotyka,
  -za moja rodzine i kochane blogoslawione dzieci,
  -za przeszlosc ,terazniejszosc i niewiadoma dla mnie przyszlosc…,
  -za to,ze mnie nigdy w zyciu, nie zostawil bez pomocy,
  -za to,ze w kazdej chwili moge zwracac sie do Niego o pomoc,
  -za to,ze ratuje mnie w smutkach i cierpieniach,
  -za to,ze daje sile do dzwigania ziemskiego krzyza ,
  -za to,ze w Nim moja nadzieja…,
  -za wszystko to,co w sercu moim jest ukryte,a Bogu jest wiadome…,
  Maryjo,Matko Milosierdzia ,upros w tym pieknym dniu u Boga Ojca,potrzebne laski dla mnie i mojej rodziny a szczegolnie dzieci. Prosze o blogoslawienstwo ,dla mojej mamy wdowy i siostr z rodzinami a dla niezyjacego taty i brata, by Pan zabral ich do Nieba.
  Prosze za wszystkimi duszami w czyscu cierpiacymi( Alberta, Jozefa, Edwarda) oraz za wszystkich z ich i mojej rodziny po wszystkie pokolenia.
  Blogoslawie Ciebie Boze Ojcze,Synu i Duchu Swiety !
  Blogoslawie Cie Matenko i dziekuje za Twoja opieke oraz wszelkie otrzymane laski…!
  Amen

 48. 15 sierpnia ofiarowałem się Maryi czyniąc do tego coś, o co uzyskałem zgodę na Spowiedzi od księdza. Maryja prowadzi mnie każdego dnia, jest to przedziwne. Każdy czyn nie musi być już składany przeze mnie w ofierze, bo wszystko należy do Maryi i Jezusa przez Maryję. To cudowne i wielkie znaki się dzieją w moim życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

 49. Bogusia pisze:

  Jezu Chryste,Krolu krolow i Panie panow,w Dniu Jubileuszowego Aktu Przyjecia Cie za Krola i Pana,
  odnawiam moj Akt Oddania sie Tobie przez Rece Maryi ( podpisany:08,12.2014r).
  Jezu ,moj Mistrzu,prosze prowadz mnie i moja rodzine przez zycie i Ty zajmij sie dalszym naszym zyciem…-Ukladaj go wedlug Twojej Woli…!
  Kocham Cie…,Wielbie Cie…Blogoslawie Cie…!!!
  NIECH ZYJE KROL….Chrystus Krol…!!!

 50. Pingback: Odmawiajmy codziennie do końca roku krótki Akt oddania się Niepokalanej wg św. Ludwika de Montfort | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 51. Bogusia pisze:

  Do konca roku zostalo 33 dni ,to tyle ile Jezus Chrystus mial lat i tyle ile trwaja cwiczenia duchowe Traktatu sw. Ludwika. Bede z Toba moj Panie szczegolnie blisko .Prosze Cie przez Serce Maryi i Krwawe Lzy Twojej ukochanej Matki,badz ze mna rowniez i przyjmij moja modlitwe Nowenny Pompejanskiej ,ktora skoncze w Wigilie Bozego Narodzenia.Panie niech dzieje sie Woa Twoja- zajmij sie moim zyciem.
  Dziekuje Ci Jezu ,kocham Cie Jezu…blogoslawie Cie Jezu przez Krwawe Lzy Twojej i mojej Matki…!!!
  Amen

 52. Katarzyna pisze:

  I stała się rzecz CUDOWNA i WSPANIAŁA: od dzisiaj( 08.12.2016r.)
  jestem NIEWOLNIKIEM MARYI z miłości i potrzeby:)
  Chwała Jezusowi w Maryi
  Chwała Maryi w Jezusie
  Chwała samemu Bogu
  Amen

 53. Elżbieta pisze:

  Dziękuję Matce Najświętszej ,że przyjęła mnie dn. 8.12.2016r na Jasnej Górze w Godz. Łaski za swoją niewolnicę z miłości. Dziękuję Jezusowi i całej Trójcy Przenajświętszej ,że do nich należę.
  Chwała Najwyższemu i jego Matce Maryi.

 54. Bogusia pisze:

  Matenko , w Swieta Bozego Narodzenia, dziekuje Ci za Twojego Syna a mojego Mistrza i Pana.
  Odnawiam moj Akt Oddania w unizeniu swoim…!
  Blogoslawie ten swiateczny czas i raduje sie w sercu ,czekajac na Twoje Milosierdzie i Laski plynace na cala ludzkosc.Miej ,prosze dla mnie i mojej rodziny moc blogoslawienstw, ktorych nam bardzo potrzeba, a Ty najlepiej wiesz ,co serca nasze kryja.
  Wczoraj dobiegla konca moja Nowenna Pompejanska.Prosze przyjmij ja i nie odrzucaj mojej intencji.
  W cudownej atmosferze Pasterki ,polozylam moje sprawy na Oltarzu, Jezu-Dzieciatko Boze Ty sie nimi zajmij.
  Dziekuje Ci Jezu…, Kocham Cie Jezu…, Blogoslawie Cie Jezu…!!!

 55. Pingback: Rok 2017 Rokiem Maryjnym. Uczcijmy Niepokalane Serce Królowej Polski i Pani Fatimskiej | W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

 56. Pingback: Rok 2017 Rokiem Maryjnym. Uczcijmy Niepokalane Serce Królowej Polski i Pani Fatimskiej – Liturgia.org.pl

 57. Lidka pisze:

  Mam pytanie. Czy podany adres, na który należy przesłać akt oddania się w niewolę jest nadal aktualny?

 58. Helena pisze:

  Właśnie dziś oddaję się w niewolę Jezusowi przez Maryję. Udało się. Dziękuję za udostępnienie tej wspaniałej modlitwy. Proszę ks. Adama Skwarczyńskiego o błogosławieństwo.
  Jestem cała Twoja, o Jezu, i wszystko co moje należy do Ciebie, przez Maryję, Twoją Niepokalaną Matkę

 59. Bogusia pisze:

  Panie Jezu Chryste,na progu Nowego 2017 Roku, dziekuje Ci za cale moje zycie.
  Ja,Twoja niewolnica przez Serce Matki Niepokalanej ,prosze Cie o opieke nede mna i moja rodzina.
  Panie ,dziekuje Ci za wszystko i prosze Cie o wszystko…- niech mi sie stanie wedlug Twojej Woli…!
  Amen!

 60. Danuta pisze:

  5 .x. 2016r. w Sanktuarium MB Bolesnej oddaliśmy się z mężem w niewolę Jezusowi przez serce Maryi wg L. M. de Monfort. Był to najpiękniejszy dzień w naszym życiu i najszczęśliwszy. Natychmiast nasze życie zaczęło się zmieniać, niemal namacalnie. Zaczęliśmy robić ,,siedmiomilowe ” kroki w rozwoju wiary. W tym momencie po wyjściu z Sanktuarium poczuliśmy wewnętrzny spokój, radość i ogromne poczucie wolności.To trwa do dziś . Matka i Duch Święty prowadzą nas za rękę w sposób trudny do uwierzenia. Niech będzie uwielbiona Matka Przenajświętsza i Trójca Święta Amen.

 61. Krystyna Dąbrowska pisze:

  Gdzie kupić łańcuszek niewolnika Maryi

 62. Małgorzata Bałaszewska pisze:

  Na stronie www. świętymarek jest do kupienia łańcuszek wraz z modlitwą.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s