Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
kard. Adama Stefana Sapiehy (1927 r.)

O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, że przy tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, że nieskalanego sztandaru Twojego nie splamimy, że chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani żadnym odstępstwem.
Ślubujemy Ci, że w wierze świętej katolickiej aż do śmierci wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, żeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu i Twojej Ewangelii nie wstydzili.
Króluj w sercach naszych przez łaskę.
Króluj w rodzinach przez cnoty rodzinne.
Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.

Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną.
Władaj wszędzie, zawsze i bezustannie.
Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi,
a Królestwo Twoje niechaj ogarnie całą nasza ziemię! Amen.

***
Na 1050. rocznicę chrztu Polski episkopat zawierzy Polskę Królowi Królów

W listopadzie przyszłego roku w Krakowie-Łagiewnikach nastąpi oddanie Polski Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Na 3 maja zaplanowano zawierzenie Matce Bożej naszej Ojczyzny.

Jak informuje „Nasz Dziennik”, w ramach obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski biskupi na Jasnej Górze dokonają Aktu oddania Polski Matce Bożej. Uroczystość z udziałem władz państwa, biskupów, duchowieństwa oraz wiernych zaplanowano na 3 maja 2016 r.
Uroczystym obchodom rocznicy Polski towarzyszyć będą również akty oddania NMP Królowej Polski wszystkich diecezji. Wydarzenie to będzie miało miejsce w poszczególnych katedrach diecezjalnych 23 listopada 2015 r.
W listopadzie 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach nastąpi oddanie Polski Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Wydarzenia te zostały wpisane do Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2013-2017.

******
W Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata można uzyskać odpust zupełny

dla siebie lub osoby zmarłej, odmawiając publicznie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu:
1) spowiedź sakramentalna;
2) Komunia św.;
3) modlitwa w intencji Papieża*

* Chodzi o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby Papieża. Wystarczy odmówić „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. W listopadzie 2015 intencje papieskie są następujące:

Intencja ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż my przekonania.
Intencja ewangelizacyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.

POŚWIĘCENIE RODZINY LUDZKIEJ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI

P.: O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

W.: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

P.: Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

W.: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

P.: Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

W.: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

******

Dzięki uprzejmości znajomego i za jego zgodą udostępniam wam perełkę na temat Chrystusa Króla: „Jezus Król Miłości”
Jantek pisze:
Uroczystość Chrystusa Króla moje patronalne święto i z tej okazji zdecydowałem się wytoczyć, zeskanować i udostępnić dla Was jedną z najwspanialszych pereł z mojej kolekcji: „Jezus Król Miłości” (1928r.)
Lektura obowiązkowa (z ciekawostek zawiera akt intronizacji)

PRZECZYTAJ, PRZEMYŚL, PRZEMÓDL
I WPROWADŹ W CZYN TREŚĆ
ZŁOTEJ KSIĄŻKI O. MATEO
,,JEZUS KRÓL MIŁOŚCI”
ROZPOWSZECHNIONA PO CAŁYM ŚWIECIE
NIESIE ONA SERCOM POKÓJ I SZCZĘŚCIE.

Kliknij i pobierz:  https://ewangeliadlanas.files.wordpress.com/2015/11/jezus-krc3b3l-mic582oc59bci.pdf

Akt intr. 1 Akt intronizacji 2

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

35 odpowiedzi na „Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 1. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa i protest przed teatrem, w którym „grają” porno. Relacja z Wrocławia.
  We Wrocławiu rozpoczął się spektakl „Śmierć i dziewczyna”, w którym na scenie odbywać ma się akt seksualny sprowadzonych z zagranicy aktorów pornograficznych, a w przedstawieniu bierze udział dziecko. Spektakl w teatrze kierowanym przez posła z partii Ryszarda Petru, Krzysztofa Mieszkowskiego spotkał się z licznymi protestami. Do wstrzymania premiery wzywało również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pieniędzmi podatników dotuje ten teatr. Dziś wieczorem ok. 150 osób modliło się po drugiej stronie ulicy, zaś przed samą premierą kilkunastoosobowa grupa utworzyła „kordon” przed wejściem do budynku.

  http://niezalezna.pl/73158-modlitwa-i-protest-przed-teatrem-w-ktorym-graja-porno-relacja-z-wroclawia-zdjecia

 2. Ania pisze:

  List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

  W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono panowanie, chwałę i władzę królewską, a któremu służyły wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (Dn 7,14). Proroctwo to spełniło się w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest „Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).

  1. Chrzest Polski

  Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

  W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z innymi osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach chrztu Mieszka, możemy mówić o „narodzie ochrzczonych”, o „chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie Polski (por. Prymas Stefan Wyszyński, „Na Wielkanoc Roku Tysiąclecia Chrztu Polski”, Gniezno 1966).

  Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne.

  Doświadczenie wiary przełożyło się z mocą na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje Chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od rodziny po naród, a nawet po wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa.

  2. Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

  W Wigilię Paschalną 966 roku, kiedy władca Polan stanął przed chrzcielnicą, zaśpiewano ten wyjątkowy, starożytny hymn: „Weselcie się już, zastępy aniołów w niebie, weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem […], poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!” („Exultet”).

  I odtąd – każdego roku w Wigilię Paschalną – Kościół w Polsce śpiewa ten hymn tuż przed odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych; przepiękny hymn, przepełniony radością z dzieła zbawienia, skupiony na Chrystusie, który wyzwala nas ku miłości do Boga i ludzi.

  W chwili chrztu świętego każdej i każdego z nas to zbawcze wydarzenie staje się przełomowym momentem naszej osobistej duchowej biografii. Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą do życia w Trójcy Świętej. Jest to nie tylko zanurzenie w poświęconej wodzie, ale prawdziwe zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Pana, w Jego zwycięstwie nad złem. To prawdziwe źródło życia wiecznego dla nas.

  Pełne wiary spojrzenie na to przełomowe w dziejach naszego narodu wydarzenie sprawia, że przeżycie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski nie ogranicza się do rozważania zagadnień o charakterze społecznym, kulturowym czy narodowym. Są to z pewnością kwestie ważne, ale to przecież nie te pytania usłyszał Mieszko I, gdy stanął przy chrzcielnicy. Najpierw zapytano go o to, czy wyrzeka się szatana i jego próżnej chwały.

  Następnie, czy wierzy w Boga Ojca Wszechmogącego, w Jego Jedynego Syna – Jezusa Chrystusa, wcielonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w Ducha Świętego, w święty, katolicki i apostolski Kościół, w społeczność świętych i w zmartwychwstanie ciała. Na wszystkie te pytania Mieszko odpowiedział: „Wierzę!”. To samo wyznanie wiary powtarzamy i my 1050 lat później.

  3. Millennium Chrztu Polski

  Obchodzić Jubileusz Chrztu Polski to świadczyć własnym życiem o Chrystusie. Takie odważne świadectwo w niełatwych czasach PRL-u złożyli katolicy w 1966 roku, w czasie obchodów milenijnych. Pomogła w tym dziewięcioletnia Wielka Nowenna, czyli program duszpasterski opracowany przez Sługę Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej główne hasło rozbrzmiewa po dziś dzień w naszych uszach: „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom”.

  Ogromna praca duchowa, towarzysząca Millennium Chrztu, zakończyła się uroczystościami na Jasnej Górze 3 maja 1966 roku. W tym dniu zawierzono Matce Bożej nasz naród na kolejne 1000 lat. Bez tamtego Millennium trudno sobie wyobrazić następne ćwierć wieku polskiej historii: pontyfikat św. Jana Pawła II, wielki ruch „Solidarność” oraz odzyskaną w 1989 roku wolność.

  Po pięćdziesięciu latach pasterze Kościoła wraz ze zgromadzonymi wiernymi ponowią ten akt na Jasnej Górze 3 maja 2016 roku, zawierzając Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami naszej duchowej Matce i Królowej.

  4. Wyzwanie ekumeniczne

  Chrzest jest wydarzeniem, którego nie da się zamknąć tylko w kontekście Kocioła katolickiego. Św. Paweł pisze, że „[…] w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno Ciało” (por. 1Kor 12,13), tworząc jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Dlatego chrzest czyni chrześcijan, niezależnie od istniejących między nimi podziałów, członkami jednego Ciała Chrystusowego. Tworzy jedność, która nie sprowadza się wyłącznie do obojętnej tolerancji i wzajemnej wiedzy o sobie, lecz spełnia się w wymianie duchowych darów.

  Dziękujemy Bogu za przyjętą na początku 2000 r. przez Kościół Katolicki i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej „Deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu jako sakramentu jedności”. Jest ona bezprecedensowa w wymiarze Europy i świata, inspiruje do podejmowania następnych kroków zmierzających do zjednoczenia chrześcijan.

  Jedność Kościoła jest wolą Chrystusa. Mnożenie podziałów czy choćby obojętność wobec nich, jest ciężkim grzechem i antyświadectwem, które pomnaża zgorszenie. Polska przyjęła chrzest w czasie, gdy Kościół w dużej mierze był jeszcze niepodzielony na prawosławie (1054 rok) i kościoły protestanckie (1517 rok).

  Czy Jezus Chrystus nie wzywa nas do tego, byśmy chcieli nie tylko przeżyć, ale – w takiej mierze, w jakiej to jest możliwe – również przygotować wspólny obchód 1050-lecia tamtego wydarzenia? Czy możemy śpiewać Bogu radosne Te Deum za wydarzenie chrztu inaczej, niż w postawie głębokiego pojednania?

  5. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

  Przeżywane przez nas uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski łączą się w rozpoczynającym się roku liturgicznym z jeszcze jedną okolicznością. Jest nią Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozumiany jako objawienie się czynnej wiary, potwierdzonej na chrzcie świętym. „W tym Roku Świętym – pisze papież Franciszek – będziemy mogli doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najbardziej beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza w sposób dramatyczny. […] Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Niech nasze ręce ścisną ich ręce, przygarnijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę obojętności, która często króluje w sposób władczy, aby ukryć hipokryzję i egoizm”. (Bulla „Misericordiae vultus” 11.04.2015)

  Ojciec Święty polecił, by Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a zakończył 20 listopada 2016 roku w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

  W tym czasie połączymy intencje Ojca Świętego z ogólnopolskim aktem przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską władzę. Uczynimy
  to w podkrakowskich Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

  Zakończenie

  Czeka nas zatem rok liturgiczny pełen duchowych wyzwań. Niech będzie on dla każdej i każdego z nas rokiem prawdziwie błogosławionym. Niech będzie czasem wdzięczności wobec Boga za wspaniałą, ponad tysiącletnią tradycję chrześcijańską naszego narodu; czasem odnowienia przymierza z miłosiernym Bogiem i poddania
  się powszechnemu panowaniu Chrystusa Króla Wszechświata. Niech stanie się okazją
  do pogłębienia synowskich więzi z Bogarodzicą, Matką Kościoła i naszą Matką.
  Niech będzie czasem radosnej nadziei dla młodych, którzy podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie spotkają się z Ojcem Świętym Franciszkiem.

  Na błogosławiony czas odnowy naszej tożsamości chrzcielnej w Roku Jubileuszowym wszystkim ochrzczonym i przygotowującym się do chrztu z serca błogosławimy.

  Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 370. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 6 października 2015 r.

  • Maggie pisze:

   A mi się marzy aby jak najszybciej nastąpiła uroczysta Intronizacja Chrystusa – choćby dziś,albo na BN, Wielkanoc, 3 Maja lub kiedy przyjedzie papież na ŚDM. Wobec wieczności cały rok jest niczym, ale dla człowieka to szmat czasu.
   Trwajmy w modlitwie i żyjmy nadzieją.
   Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie.

   • wobroniewiary pisze:

    To nie wiesz, że jak zamówisz Mszę św, to już działa a nie dopiero w dniu jej odprawienia. Pan Bóg działa ponad czasem i już wie, że to się odbędzie.
    Ba! – Nasz Abba już wiedział o tym w dniu wyborów prezydenta, sejmu i senatu.

    Naprawdę, spytaj któregokolwiek kapłana o to z mszami Św., że Bóg zaczyna działać już w chwili podjęcia myśli i realizacji tzn. pójścia i jej zamówienia

   • Marian pisze:

    Bardzo mądre słowa , także na to czekam ..
    Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie.

 3. wobroniewiary pisze:

  Chrystusie…

  Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
  Jeszcze do Ciebie powrócę,
  Chrystusie…

  Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
  Że przez łzy Ciebie zobaczę,
  Chrystusie…

  I taką wielką żałobą
  Będę się żalił przed Tobą,
  Chrystusie…

  Że duch mój przed Tobą klęknie
  I wtedy serce mi pęknie,
  Chrystusie…

  Julian Tuwim

 4. Pingback: Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata | Biały, bardzo biały

 5. Sylwia pisze:

  Chwała Panu! Nareszcie!
  Króluj nam Jezu zawsze i wszędzie, niech Polska bezpieczna w Twych Królewskich ramionach będzie! Razem z Maryją Królową Polski – nie zginie ten naród, by wypełnić plan Bosk!, Polska ma przynieść Europie ponownie Ciebie, Nasz Królu i Zbawco na Ziemi i w Niebie.
  Jezus Królem Polski powiemy już dumnie, kto przeciwko nam, kazdy przeciwnik umnknie!
  A z Łagiewnik wyływa strumień Miłosierdzia co przemienić może najbardziej zatwardziałe serca, Woła lud cały z wielkimi przodkami w Niebie Totus tuus , Totus tua, Jezu , Maryjo uciekamy się do Ciebie! Każdy Polak kolano zegnie i z serca słowa te powie „Jezu Ufam Tobie” Królu Polski i Wszechswiata w Trójjedynej Osobie.

  A tak mi sie to zrymowało z radosci na te wiadomości 🙂

 6. Adminka pisze:

  Dzięki uprzejmości znajomego i za jego zgodą udostępniam wam perełkę na temat Chrystusa Króla

  Jantek pisze:
  Uroczystość Chrystusa Króla moje patronalne święto
  z tej okazji zdecydowałem się wytoczyć, zeskanować i udostępnić dla Was jedną z najwspanialszych pereł z mojej kolekcji: „Jezus Król Miłości” (1938r.)
  Lektura obowiązkowa (z ciekawostek zawiera akt intronizacji) link do pdf poniżej. Plik jest spory w związku z powyższym może się nie otwierać w pamięci przeglądarki w takim wypadku należy zapisać go na dysku i z tej lokalizacji otwierać

  https://drive.google.com/file/d/0B7onrtG5YIBcb1hzVk5iN3hkWUU/view

 7. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

  Księga Daniela 7,13-14.
  Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

  Ewangelia wg św. Jana 18,33b-37.
  Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

  Dzisiaj możemy uzyskać odpust zupełny.

 8. Ania pisze:

  Akt Intronizacji
  Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj w nas stających przed Twoim Majestatem – oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Przyrzekamy w życiu swym zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały i w ten sposób odpowiedzieć na Twoją miłość oraz dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie. Uroczyście uznajemy Ciebie Jezu Chryste za naszego Króla i Pana, gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. Twoją Matkę – widomy znak nieskończonej Miłości Boga – ponownie przyrzekamy czcić jako naszą Panią i Królową. Jezu Chryste, Panie nieba i ziemi, bądź Królem dla nas, naszych rodzin oraz całej naszej Ojczyzny. Niech przez nasze życie przepełnione wiarą, nadzieją i miłością powiększa się Twoje Królestwo Pokoju na ziemi. Amen.

  Imprimatur Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej L. Dz. 1065/09

  • mariaP pisze:

   w
   Milosci i Prawdzie

   @@@

   „W naszych czasach,
   bardziej niż kiedykolwiek dotychczas,
   największa siła czyniących zło jest tchórzostwo i słabość ludzi dobrych,
   a cały wigor rządów szatana wynika ze słabości katolików.
   O gdybym mógł zapytać Boskiego Zbawiciela ,
   jak uczynił to w duchu prorok Zachariasz: czymże są Rany na Twoich dłoniach?
   Odpowiedź byłaby bez zwątpienia następująca:
   Doznałem tych zranień w domu tych, którzy mnie kochali.
   Zranili mnie przyjaciele, którzy nie zrobili nic by Mnie bronic,
   oraz ci,
   którzy przy każdej okazji staja się wspólnikami moich przeciwników.
   Ten wyrzut można skierować do słabych i tchórzliwych katolików wszystkich krajów”.
   ( Pius X )

   @@@

   Królu Niebios cierniem ukoronowany,
   ubiczowany,
   w purpurę odziany,
   Królu znieważony,
   oplwany,
   bądź Królem i Panem naszym tu i na wieki.
   Amen.
   ( sw. Brat Albert )

   @@@

   Niezlomnym !

   • mariaP pisze:

    Historia zapisała
    23 listopada 1927

    „ Przebaczam z serca moim nieprzyjaciolom !
    Potem ks. Pro wzniosl oczy ku Niebu
    i powoli,
    po cichu ,
    lecz wyraznie,
    jak Kaplan konsekrujacy,
    powtorzyl haslo,
    dane swiatu chrzescijanskiemu przez Piusa XI
    „ Niech zyje Chrystus Krol ! ”
    „ Et palmae in manibus eorum…Gloria Christi…Sanguismartyrumsemen…”
    „Laudem Eorum Nuntiet Ecclesia”.
    „ Kosciol oglosi ich chwałę! ”

    – Jan Paweł II podczas beatyfikacji Ojca Michała Pro SJ w 1988 roku


    Viva Cristo Rey !!

    • mariaP pisze:

     – Jan Paweł II podczas beatyfikacji Ojca Michała Pro SJ w 1988.09.25 – Rzym

     Życie tego nieustraszonego i gotowego do poświęceń apostoła natchnione było niewyczerpanym zapałem głosiciela Ewangelii.
     Ani ciężkie choroby, na które cierpiał,
     ani niełatwa posługa kapłańska wykonywana często w warunkach bardzo trudnych i niebezpiecznych, nie zdołały ugasić promieniującej od niego i udzielającej się innym radości,
     która płynęła z miłości do Chrystusa i która nie opuszczała go nigdy (por. J 16, 22).
     W istocie jego ofiarne oddanie się innym wynikało z namiętnej miłości Jezusa Chrystusa
     i z gorącego pragnienia, by upodobnić się doń we wszystkim, także w śmierci.
     Miłość ta ujawniała się szczególnie w kulcie, jakim otaczał Eucharystię.
     Codzienne sprawowanie Mszy św. było centralnym punktem jego życia, a także źródłem siły i zapału dla wiernych.
     Ojciec Pro w latach prześladowań zorganizował w prywatnych domach to, co nazywano „stacjami eucharystycznymi”, miejsca gdzie każdego dnia można było przystąpić do Komunii.

     (…)

     Człowiek znajduje siłę ducha, siłę wewnętrzną i serdeczną radość w tym,
     co słuszne, co zgodne z prawdą.
     Droga świętości jest zawsze drogą „uświęcenia w prawdzie”.
     Drogą uczestnictwa w życiu samego Boga,
     w nieprzebranych bogactwach, którymi Jego Duch obficie obdarza ludzką duszę.
     A obdarza ją prawdą, siłą i radością.
     Bądźcie błogosławieni wśród błogosławionych Kościoła: Michale Pro, Józefie Benedykcie Dusmet, Franciszku Faa di Bruno, Juniperze Serra, Fryderyku Janssoone, Mario Józefo Naval Girbes.
     „Należycie do Chrystusa”… — uświęceni w prawdzie.
     Błogosławieni, albowiem oglądacie Boga.
     Bądźcie przy nas i prowadźcie drogą prawdy do wizji uszczęśliwiającej, która jest waszym udziałem.

     L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 1988, nr 9 (106) s. 5.28

 9. wobroniewiary pisze:

  Litania Do Chrystusa Króla

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.
  Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości z Światłości, Przyjdź Królestwo Twoje!
  Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,
  Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy stworzone są,
  Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
  Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
  Chryste Królu , prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
  Chryste Królu , uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
  Chryste Królu , Prawodawco najwyższy,
  Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
  Chryste Królu, Droga nasza , Prawdo i Żywocie nasz,
  Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, Panuj nad Duszami
  Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,
  Chryste Królu rozumu,
  Chryste Królu woli,
  Chryste Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
  Chryste Królu pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
  Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
  Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczyniłeś życie pokutne,
  Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
  Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię św.
  Chryste Królu, Arcydzieło Wszechmocy Ojca i Miłości Ducha Świętego, Panuj nad rodzinami
  Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,
  Chryste Królu, który uczyniłeś pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
  Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
  Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
  Chryste Królu, który przez robotę rąk twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś prace,
  Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza,
  Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
  Chryste Królu, przez twoją miłość do Marii i Józefa,
  Chryste, Królu Królów i Panie nad Panami, Panuj nad narodami !
  Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
  Chryste, Królu chwały wiecznej,
  Chryste, Królu który kierujesz wojnami,
  Chryste Królu, Książę Pokoju,
  Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,
  Chryste Królu, którego Królestwo nie będzie końca,
  Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
  Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom,
  które były Ci wierne, Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi!
  Chryste Królu, który „składasz mocarze ze stolicy, a podwyższasz niskich,
  Chryste Królu, który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego,
  Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś,
  Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
  Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
  Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich,
  Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo niewiedzą co czynią”
  Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzech świata, przepuść nam, Panie!
  Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
  Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
  V. Królestwo Jego rozszerzać się będzie.
  R. A pokój trwać będzie bez końca.

  Módlmy się:
  Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez tegoż Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 10. wobroniewiary pisze:

  Króluj nam Chryste – w rodzinach, które Twoją mocą silne, pozostaną w tym zobowiązaniu wiernie.

  Króluj nam Chryste – w naszych dzieciach, aby były nieustannym znakiem Twojej nieskończonej miłości.

  Króluj nam Chryste – w naszej młodzieży, aby stała się wierna Twej Ewangelii życia, w oddaniu i poświęceniu niosąc światło wiary w przyszłe Tysiąclecie.

  Króluj nam Chryste – w Narodzie, który pod opieką Maryi chce w jedności budować Twoje Królestwo, gdzie nie ma ludzi odrzuconych i pogardzonych.

  Króluj nam Chryste – w świecie, by nie brakło serc Tobie oddanych.

  Króluj nam Chryste – w sercach wszystkich Polaków.

  Króluj nam Chryste – w wszystkich miejscach pracy.

  Króluj nam Chryste – w środkach społecznego komunikowania.

  Króluj nam Chryste – w trosce o ubogich i zagrożonych w życiu rodzinnym.

  Króluj nam Chryste – w opiece nad chorymi.

  Króluj nam Chryste – w walce o prawo do życia dla zagrożonych.

  Niech w każdej chwili naszego życia oddajemy chwałę Bogu jedynemu: Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i na wieki wieków. Amen.

 11. wobroniewiary pisze:

  A to dotyczy naszej Ojczyzny, Polski, która za rok 19 listopada zostanie poddana panowaniu Jezusa Chrystusa

  Wizja prorocza sługi Bożego bł. Ks. Bronisława Markiewicza

  Postać nadludzka (zjawia się od ołtarza jako młodzieniec 16-letni ubrany w płótniankę zgrabnie skrojoną, z modlitewnikiem i różańcem w ręku, z jego oczu wychodzą jakby iskry):
  – Pokój wam, słudzy i służebnice Pańscy! Ponieważ Pan najwyższy was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej w zupełności grzechów swoich. Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, a pomiędzy nimi wielu Żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełniane na całym świecie. Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim, i tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidziane braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi i Najświętszego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim. Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów. A potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu WIELKIEGO PAPIEŻA. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy…

  Po beatyfikacji ks. Bronisława Markiewicza, która odbyła się 19 czerwca br. w Warszawie, nie sposób nie wspomnieć o znakach z nieba, które poprzedziły wybór Jana Pawła II – Papieża z dalekiego kraju. Kiedy 10 czerwca 1997 roku Ojciec Święty na chwilę zatrzymał się w Miejscu Piastowym zobaczył to proroctwo wypisane na frontonie sanktuarium. Obecni wtedy wspominają, że popatrzył na napis, pokiwał głową i powiedział: – Znam, znam..

 12. Sylwia pisze:

  Panie Jesteś Królem , Królem serc , Królem Świata i Polski już teraz dla mnie ! ❤ ❤ ❤

 13. Marakuja pisze:

  http://tiny.pl/ggdcb

  Wartościowa homilia na dzień Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata.

 14. Pingback: Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata | Serce Jezusa

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s