Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Zgodnie z książeczką „ODPUSTY. Ujawnione Miłosierdzie Boże wobec żywych i zmarłych” opracowaną przez ks. Zdzisława Pałubickiego SJ, a wydaną w roku 1996 przez wydawnictwo Michalineum (IMPRIMATUR Kuria Biskupia – Kalisz, 4 VII 1995 r., l. dz. 420/95/B, bp Stanisław Napierała – ordynariusz), „UDZIELA SIĘ ODPUSTU CZĄSTKOWEGO WIERNEMU, KTÓRY POBOŻNIE ODMÓWI AKT WYNAGRODZENIA [poniżej zacytowany]. ODPUST ZAŚ BĘDZIE ZUPEŁNY [pod trzema zwykłymi warunkami], JEŻELI AKT TEN ZOSTANIE ODMÓWIONY PUBLICZNIE W UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO”. Jest to pozycja nr 26 w autentycznym „Wykazie odpustów” ogłoszonym za pontyfikatu bł. Pawła VI dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29 VI 1968 roku

AKT WYNAGRODZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają się tak wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto my, rzucając się do stóp Twych ołtarzy, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić tę grzeszną oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze Twoje Serce.

Pomni wszelako, że i my sami nie zawsze byliśmy wolni od tych niegodziwości, żalem przeto najgłębszym przejęci, błagamy przede wszystkim o miłosierdzie dla siebie. Jesteśmy gotowi dobrowolnym zadośćuczynieniem wynagrodzić nie tylko za grzechy, któreśmy sami popełnili, ale i za występki tych, co błądzą z dala od drogi zbawienia i zatwardziali w niewierze nie chcą iść za Tobą Pasterzem i Wodzem, albo podeptawszy obietnice chrztu świętego, zrzucili z siebie najsłodsze jarzmo Twojego prawa. Za te wszystkie opłakania godne występki chcemy wynagrodzić i każdy z nich pragniemy naprawić. A więc: brak skromności i wszelaki bezwstyd w życiu i strojach, liczne owe sidła zastawione na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciwko Tobie i Twoim Świętym, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, bezczeszczenie nawet samego Sakramentu Bożej Miłości przez jego zaniedbanie i przez okropne świętokradztwa,
wreszcie publiczne wykroczenia narodów wyłamujących się spod praw i kierownictwa ustanowionego przez Ciebie Kościoła.

Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie! A tymczasem, by naprawić zniewagi czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, Wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych. Przyrzekamy z głębi serca wynagrodzić – o ile za łaską Twoją stać nas będzie – za przeszłe nasze grzechy i za obojętność na tak wielką miłość Twoją: przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowanie prawa ewangelicznego, zwłaszcza prawa miłości. Postanawiamy również według sił swoich nie dopuścić do nowych zniewag i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstąpienia w Twoje ślady.

Przyjmij, błagamy, o Najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twej świętej służby przez wielki dar wytrwania, przez który wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej Ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

NSPJNadesłał Paweł

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Modlitwa i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

11 odpowiedzi na „Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

 1. wobroniewiary pisze:

  Módlmy się za siebie nawzajem, przyzywając opieki św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości
  i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niechaj go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen!
  Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

  Niżej możemy wpisywać intencje, w których mamy się nawzajem omadlać 😉

 2. wobroniewiary pisze:

  Modlitwa za rodziny i opiekę, polecana przez papieża Leona XIII

  O Boże dobroci i miłosierdzia! Twojej wszechwładnej opiece polecamy dom nasz, rodzinę i wszystko co posiadamy. Błogosław nam wszystkim, jak błogosławiłeś Najświętszej Rodzinie w Nazarecie.

  Najświętszy Odkupicielu, Jezu Chryste! Przez miłość, dla której stałeś się człowiekiem, aby nas zbawić, przez miłosierdzie, dla którego za nas na krzyżu umarłeś, prosimy Cię, błogosław domowi, rodzinie i domownikom naszym. Zachowaj nas od wszelkiego złego i od zasadzek ludzkich i szatańskich; strzeż nas przed piorunami, gradem, niebezpieczeństwem ognia, powodzią i złą pogodą; zachowaj nas od gniewu Twego, od nienawiści i złych zamiarów nieprzyjaciół naszych, od zarazy, głodu i wojny. Nie dopuść, aby kto z nas umarł bez Sakramentów Świętych. Daj nam błogosławieństwo Swoje, abyśmy stale wyznawali wiarę naszą, która nas do uświęcenia prowadzi; byśmy w smutkach i cierpieniach zachowali nadzieję, czyniąc stale postępy w miłości Twojej i bliźniego.

  O Jezu, błogosław nam i strzeż nas!

  O Maryjo, Matko łaski i miłosierdzia, błogosław nam i strzeż nas przed złym duchem; prowadź nas macierzyńską Swą ręką przez ten padół płaczu; pojednaj nas ze Swym Synem i Jemu nas polecaj, abyśmy Jego obietnic godnymi się stali.

  Święty Józefie, Opiekunie Zbawiciela naszego, Obrońco Jego Świętej Matki i Głowo Świętej Rodziny, błogosław nam, chroń zawsze mieszkanie nasze.

  Święty Michale, broń nas przed wszelką złością piekła!
  Święty Gabrielu, daj nam poznać świętą wolę Bożą!
  Święty Rafale, zachowaj nas od chorób i niebezpieczeństw życia!
  Święci Aniołowie Stróżowie, utrzymujcie nas dniem i nocą na drodze zbawienia!
  Święci Patronowie, módlcie się za nami przed tronem Boga!
  Błogosław domom naszym, Boże, Ojcze, któryś nas stworzył, Ty, Boże Synu, któryś za nas na krzyżu cierpiał, i Ty Duchu Święty, któryś nas na Chrzcie uświęcił. Niech Trójca Przenajświętsza strzeże ciała naszego, oczyszcza duszę naszą, kieruje sercem naszym i doprowadzi nas do żywota wiecznego.

  Chwała niech będzie Ojcu, chwała Synowi, chwała Duchowi Świętemu. Amen.
  (Odpust 500 dni raz na dzień)

  Święty Józefie, Opiekunie Zbawiciela naszego, Obrońco Jego Świętej Matki i Głowo Świętej Rodziny, błogosław nam, chroń zawsze mieszkanie nasze!

 3. wobroniewiary pisze:

  Dziś ostatni dzień Nowenny do Niepokalanego Serca Maryi

  Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twej miłości. Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi.

  Módlmy się: Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecił, daj nam w tymże Duchu poznawać wszystko, co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Niepokalane_Serce_Najswietszej_Maryi_Panny_07O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej, czczę Cię i pozdrawiam z pokorą najgłębszą.
  Przez tę miłość najczystszą i najgorętszą, jaką pałało Twe Serce, o Maryjo, od pierwszej chwili istnienia swego, rozpal oziębłe serce moje i napełnij je najżarliwszą miłością ku Bogu i ku ludziom. Udziel mi również łaski…, o którą Cię jak najusilniej proszę.

  – Zdrowaś Maryjo.

  O Matko Pięknej Miłości, zapal me serca żarem Serca Twego!
  O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, niezgłębione przepaści pokory, która sprowadziła Jezusa do łona Twojego, błagam Cię, usuń pychę i wyniosłość z serca mego. Obdarz mnie tą cnotą, bez której nie mogę podobać się Synowi Twojemu. Udziel mi również łaski…, o którą Cię jak najusilniej proszę.

  – Zdrowaś Maryjo.

  O Najczystsze Serce Najświętszej Maryi Panny, uproś mi u Serca Jezusa czystość i pokorę serca.
  O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, całe jaśniejące czystością i niewinnością, oczyść serce moje ze wszystkich grzechów i niedoskonałości. Strzeż zmysłów moich, bym nigdy najmniejszą nawet dobrowolną winą nie zasmucił Syna Twojego. Udziel mi również łaski…, o którą Cię najusilniej proszę.

  – Zdrowaś Maryjo.

  Święta Rodzicielko Boża, korzę się przed Tobą, błogosławię Twe imię, miłuję Cię i ufam Tobie, bo jesteś z woli Jezusa moją najmilszą Matką. Z Ciebie narodziło się Zbawienie nasze, Jezus Chrystus, który umierając, oddał nas Tobie, byś nas kochała macierzyńską miłością. Z ufnością przeto Twojemu Sercu oddaję siebie i poświęcam na zawsze. Ty zaś, dobra Matko, wejrzyj na mnie łaskawie i zalicz mnie do grona sług swoich. Jako Matka miłosierdzia pojednaj mnie z Synem swoim i wyproś mi u Niego odpuszczenie wszystkich grzechów. Utwierdzaj we mnie żywą wiarę, obudź niezachwianą nadzieję i zapalaj mnie gorącą miłością, by we mnie zawsze żył przez łaskę Jezus, Syn Twój, a nasz Zbawiciel. Niech doznając na ziemi błogosławionej opieki i dobroci Twojego Serca, ujrzę Jezusa w niebie, aby Go razem z Tobą miłować i wychwalać po wszystkie wieki. Amen.

 4. Paweł pisze:

  Bardzo dziękuję za publikację tego „Aktu wynagrodzenia”.
  Jeżeli kogoś to interesuje, to angielski tekst tego Aktu można przeczytać na stronie:
  http://www.the-latinmass.com/sacredheart-2009.pdf

  Natomiast na stronie
  http://op54rosary.ning.com/profiles/blogs/act-of-reparation-and-consecration-to-the-sacred-heart-of-jesus
  oprócz angielskiego tekstu tego Aktu jest również taka oto informacja o odpustach przedsoborowych (i poniżej moje tłumaczenie):

  „An indulgence of 5 years; plenary indulgence once a month under the usual conditions, for the daily recitation of this prayer, on condition of Confession, Communion and a visit to some Church or public oratory. The faithful, moreover, who, on the Feast of the Sacred Heart of Jesus, assist at this same act of reparation, adding thereto the Litany of the Sacred Heart, in any Church or oratory, even semi-public(for those who lawfully frequent it), in the presence of the Blessed Sacrament solemnly exposed, may gain: An indulgence of 7 years; a plenary indulgence , provided that they atone for their sins in sacramental confession and partake of the Eucharistic Table (S.P. Ap., June 1st 1928 and March 18th 1932)”

  Czyli po polsku:
  „Odpust 5 lat; odpust zupełny raz w miesiącu pod zwykłymi warunkami za codzienne odmawianie tej modlitwy, pod warunkiem Spowiedzi, Komunii św. i nawiedzenia jakiegoś kościoła lub publicznej kaplicy.
  Ponadto, wierni uczestniczący w odmawianiu tego Aktu wynagrodzenia w uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa, dodając do tego Litanię do Najśw. Serca Pana Jezusa odmówioną wobec Najśw. Sakramentu uroczyście wystawionego w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, nawet półpublicznej (dla tych, którzy prawowicie do niej uczęszczają) – mogą zyskać: odpust 7 lat; odpust zupełny pod warunkiem, że odpokutują za swoje grzechy przez sakramentalną Spowiedź i będą uczestnikami Stołu Eucharystycznego.
  (Św. Penitencjaria Apostolska, 1 czerwca 1928 i 18 marca 1932)”

  • Bogusia pisze:

   @Pawel.Dzieki,zapisalam sobie.
   Szczesc Boze !

   • Paweł pisze:

    W dzisiejszą uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa może warto też przypomnieć kilka stosownych aktów strzelistych wziętych z dostępnych mi książeczek:

    1. ”Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.” (500 dni odpustu).
    2. ”Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca swego.” (500 dni odpustu).
    3. ”Serce Jezusa miłością ku nam gorejące, rozpal serca nasze miłością Twoją.” (500 dni odpustu).
    4. ”Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością.” (300 dni odpustu). „Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem.” (300 dni odpustu).
    5. ”Słodkie Serce Jezusa, proszę najgoręcej, spraw niech Cię co dzień kocham coraz więcej.” (300 dni odpustu; odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie, warunki zwykłe – Św. Kongregacja Odpustów, 26 XI 1876).
    6. W objawieniach w mieście San Nicholas (Argentyna), które zostały już zaaprobowane przez władze Kościoła miejscowego, Maryja powiedziała 12 lipca 1985: „Ukochane dzieci, mówcie: NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA, OCZYŚĆ MNIE. DUCHU ŚWIĘTY, ŻYJ WE MNIE. TRÓJCO PRZENAJŚWIĘTSZA, OGARNIJ MNIE. AMEN. Módlcie się w ten sposób, a wszelkie zło odejdzie od was. Amen.” (Jest to cytat ze str. 43 książeczki ”Najświętsze Serce Jezusa i Serce Maryi”, którą napisała Joanna Ottea, a wydało ją w roku 2003 Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu. Książeczka posiada NIHIL OBSTAT ks. doktora Wacława Depo oraz IMPRIMATUR Kurii Diecezji Radomskiej i biskupa Stefana Siczka, Wikariusza Generalnego, z dnia 8 listopada 2000 r.).

    Podczas gdy odpusty przedsoborowe były nadawane przez papieży do POSZCZEGÓLNYCH, dokładnie sprecyzowanych aktów strzelistych, to w posoborowym „Wykazie odpustów” – ogłoszonym za pontyfikatu bł. Pawła VI dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 29 VI 1968 roku – akty strzeliste są potraktowane ŁĄCZNIE w jednym ogólniejszym nadaniu odpustu. O trzech tak zwanych „OGÓLNYCH FORMACH UDZIELENIA ODPUSTU” tak pisze Tomasz Wytrwał OP w swojej książeczce „Odpusty. Jak dostąpić łaski darowania kar za grzechy?” [wydanie Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2002, IMPRIMATUR: Poznań, 6 czerwca 2002, ks. bp Marek Jędraszewski, wikariusz generalny; str. 43]:

    „‚Wykaz odpustów’ rozpoczyna się od trzech ogólnych form uzyskania odpustów: modlitwy, jałmużny i postu. Te trzy formy mają przypomnieć wiernemu, że jego codzienne życie winno być przepojone duchem chrześcijańskim, że wypełniając swoje obowiązki lub znosząc trudności życiowe, powinien kierować swoją myśl (intencja uzyskania odpustu) do Boga. Dzięki temu ten, kto okazuje większą gorliwość w walce o swoje zbawienie i częściej w ciągu dnia podejmuje wymienione (…) pobożne akty, sprawiedliwie zasługuje na większe odpuszczenie kar doczesnych.”

    Te trzy ogólniejsze formy zyskiwania odpustów – związane odpowiednio z modlitwą, jałmużną i postem – tak oto są zdefiniowane wg książeczki „ODPUSTY. Ujawnione Miłosierdzie Boże wobec żywych i zmarłych” opracowanej przez ks. Zdzisława Pałubickiego SJ, a wydanej w roku 1996 przez wydawnictwo Michalineum (IMPRIMATUR Kuria Biskupia – Kalisz, 4 VII 1995 r., l. dz. 420/95/B, bp Stanisław Napierała – ordynariusz):

    „FORMA PIERWSZA: Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który w wykonywaniu swoich obowiązków i znoszeniu przeciwności życiowych, skierowuje swoją myśl z pokorną ufnością do Boga, dołączając – choćby tylko wewnętrznie – jakieś pobożne wezwanie.”
    [Na mocy tej formy udzielenia odpustu WSZYSTKIE akty strzeliste są obdarzone odpustami cząstkowymi, jeżeli się te akty odmawia przy „wykonywaniu swoich obowiązków i znoszeniu przeciwności życiowych”.]

    „FORMA DRUGA: Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który kierując się duchem wiary zaofiaruje sam siebie lub przeznacza swoje dobra w duchu miłosierdzia – na służbę braci znajdujących się w potrzebie.”
    [Jest to odpust za każdą prawdziwą jałmużnę.]

    „FORMA TRZECIA: Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który w duchu pokuty powstrzyma się dobrowolnie od rzeczy godziwej i miłej dla niego.”
    [Jest to odpust za każdy prawdziwy post.]

 5. Małgorzata pisze:

  http://mariateresa.pl/index.php/modlitwy/koronka-do-boskiej-opatrznoci-serca-jezusowego

  Poczytajcie o tej Koronce. Ona jest na obecne czasy nam dana przez Pana Jezusa. Dostałam ją niedawno z ręki jednej Siostry z tego zakonu I modlę się nią. Pan Jezus dał piękne obietnice dla tych, co będą odmawiać tę Koronkę.

 6. Betula pisze:

  Jutro jest pierwszy dzień nowenny przed 13 czerwca św.Antoniego Padewskiego, to mój najukochańszy święty, wiele mu zawdzięczam; zachęcam tych, którzy mają różne wielkie kłopoty że już nikt nie może pomóc tylko Niebo, żeby modlili się do św.Antoniego nazwanego „cudotwórcą” bo on pomaga znależć nie tylko zagubione przedmioty ale to co jest dla nas najważniejsze np. spokój w sercu, spokój w domu, w rodzinie, pracę, zdrowie a nade wszystko sens naszego życia czyli Boga.

  Wiele jest pięknych modlitw do św.Antoniego, m.in w modlitewniku „Modlitwa, Ofiara i Pokuta”

  • wobroniewiary pisze:

   Wczoraj miałam łaskę na zakończenie Oktawy Bożego Ciała nieść w procesji Jego figurkę ❤

   To również "mój" Święty i co ciekawe, zrządzeniem losu "sam się wprosił" i został….

 7. Paweł pisze:

  Chciałbym jeszcze dodać, że opublikowany w tym wpisie „Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa” został zatwierdzony przez Ojca św. Piusa XI w jego encyklice „Miserentissimus Redemptor” (z dn. 8 maja 1928), w której papież na ten temat napisał m. in.:

  „Dlatego postanawiamy i zarządzamy, by co roku, w święto Najświętszego Serca Jezusowego, które przy tej sposobności podnosimy do stopnia „festum duplex” pierwszej klasy z oktawą, we wszystkich świątyniach, jak szeroko rozpościera się ziemia świata, odmówioną była uroczyście do Najukochańszego Zbawiciela Naszego modlitwa pokutna, czyli tzw. przeproszenie wedle wzoru, który dołączamy do tej Encykliki, w tym celu, by opłakiwać wszystkie grzechy nasze i zadośćuczynić naruszonym prawom Chrystusa, Najwyższego Króla i Najukochańszego Pana.”

  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/misereatissimus_redemptor_08051928.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s